2015-08-20

Специално до Техни Превъзходителства посланиците на Русия, Великобритания и САЩ Петдесето (50-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
20 Август 2015 г. (Четвъртък)

Специално до Техни Превъзходителства посланиците на
Русия, Великобритания и САЩ
Петдесето (50-о)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Приветствам с присъствието им в България посланика на Руската федерация Негово Превъзходителство г-н Юрий Николаевич Исаков, посланика на Великобритания Нейно Превъзходителство г-жа Ема Кейт Хопкинс и посланика на САЩ Негово Превъзходителство г-н Родерик Мур,
            но директно и пределно ясно ги питам:
Каква е Вашата лична и институционална Мисия в България
– Посланици на Справедливостта и Правото
или Неоколониални политкомисари?

            Всичките Вие, Ваши Превъзходителства, несъмнено превъзходно знаете или би трябвало да знаете съдържанието на съвкупния казус, който вече в продължение на няколко десетилетия –  от 80-те години до днес надлежно, акуратно, систематично и чрез неимоверно обемиста документация се опитвам да поставям на Височайшето внимание на Вашите институционални предшественици и лично на Вашето Височайше внимание;
            НО в „отговор“ на което ДОСЕГА не съм получил абсолютно нито един акуратен официален отговор –  КАТО, ОБАЧЕ, все пак съм получил и продължавам да получавам неимоверно голям брой т. нар. конклудентни (т.е. подразбиращи се) отговори, изразяващи се в това, че
            НЕ САМО българските секретни държавни и мафиотски служби и официалните държавни институции,
            НО И официалните държавни институции, включително и секретните служби на редица държави,
         интензивно са участвували и продължават да участвуват в провеждането срещу мен, срещу членовете на моето семейство и срещу членовете на моите приятелски и организационни „кръгове“  
         на систематични елиминационни, включително и т. нар. „остри елиминационни“ оперативни мероприятия, в резултат на които ОБЩО СЕДЕМ ДУШИ „намериха“ смъртта си, а останалите са и сме в състояние на почти пълна обществена, социална, професионална, икономическа и битова смърт,
         за което, Ваши Превъзходителства, както Вашите правителства, така и Вашите дипломатически предшественици, така и самите Вие
ИМАТЕ ДОМИНИРАЩИЯ ДЯЛ НА ВИНОВНОТО И ОТГОВОРНОСТНО ДЕЯНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ, изразяващо се във
вече четвървековно интензивно стимулиране и поддържане на престъпните мафиотски практики върху почти 90 процента от българското население.

            Впрочем, Ваши Превъзходителства, тъй като вече повече от четвърт век напълно безуспешно се опитвам да получа Правосъдие по повод и във връзка със стотиците жестоки престъпления, извършени от 70-те и 80-те години до днес,
            и тъй като в крайна сметка по недвусмислено ясен начин установявам (констатирам), че
едни от най-яростните защитници на безотговорността на престъпните български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически изверги
са именно правителствените институции
на СССР/Русия, Великобритания и САЩ;

            инсайтно ме озари мисълта, че всъщност този факт съвсем не е случаен и съвсем не е основан единствено върху обстоятелствата на икономическите ползи и изгоди от установената в България след бутафорните политически промени през 90-те години неоколониална НЕО(ПОСТ)комунистическа банкстерско-мафиотско-паравоенна ситуация,
            а че има своите много по-дълбоки исторически корени, основани най-малкото върху факта, че най-жестоките масови престъпления на българския КЛАСИЧЕСКИ комунистически режим,
            всъщност, са извършени именно по времето на управленско-надзорния мандат на т. нар. Съюзна контролна комисия, действувала в България от 28 Октомври 1944 г. до 15 Септември 1947 г., която именно Комисия се е състояла от представители на СССР, Великобритания и САЩ.
            Впрочем, Ваши превъзходителства, поне на мен не ми е известно някъде другаде в Европа при установяването на съветския комунистически политически режим да са били извършвани такива (толкова масови и толкова перверзно-античовешки) престъпления, каквито са били извършени в България именно по времето на надзорното управление на Комисията на СССР, Великобритания и САЩ.

            Ваше Превъзходителство г-н Юрий Николаевич Исаков,
            Ваше Превъзходителство г-жа Ема Кейт Хопкинс,
            Ваше Превъзходителство г-н Родерик Мур,
            Припомням Ви, че ПРЕДИ ДВА МЕСЕЦИ, съответно на 22, 23, 24, 25 и 26 Юни,
            издигайки знамето на моя личен, семеен, фамилен и организационен Суверенитет, върху което е изобразен Сокол в устремен полет (хоругвен символ на моята фамилия още от времето на Чипровското въстание) и са изписани думите „Истина и Правосъдие“,
             застанах пред „Високите Порти“ на посланическите мисии на Русия, САЩ, Великобритания, Швейцария и Франция,
            за да връча текста на моя официален Меморандум, с който открито и коректно съм предприел и провеждам стратегията на официално и публично проявявания мой Индивидуален Бунт или отбранително-защитна ЮРИДИЧЕСКА война срещу Вас;

            Припомням Ви, че по този повод в моето официално писмо-Меморандум още на 26 Юни 2015 г. изрично и пределно ясно съм написал следното:
         На второ място съм длъжен да посоча, че единствено дипломатическите представители на Русия и САЩ демонстрираха изключително висока акуратност и високо личностно и институционално достойнство – срещнаха се с мен минути след появяването ми, заявиха, че в момента нямат представа за казуса и обещаха да проучат случая и да ме поканят за специален разговор по същество. Преди няколко десетилетия за подобни срещи с комунистическите величия имаше крилат израз – „Дадоха ми едно голямо-о-о-о НИЩО, но го дадоха със сърдечност и великодушие!“.
         На трето място съм длъжен да посоча, че на моята академическа и дипломатическа КОРЕКТНОСТ представителите на Великобритания, Швейцария и Франция отвърнаха с ДОЛНОПРОБНА КЛАСИЧЕСКА КОМУНИСТИЧЕСКА КУРВЕКТНОСТ – СКРИХА СЕ ЗАД ВРАТАТА НА ПОСОЛСТВОТО (или „под миндера“) и отказаха да ми кажат лично каквото и да е;
         нещо повече – когато пред посолството на Швейцария с мен се заговори една журналистка, веднага оттам като фурии излязоха две БЪЛГАРСКИ тлъсти лелки, които започнаха да се държат със журналистката като абсолютни класически комунистически КГБ-ейски и ДС-ейски нахъсани злобни кучки.“.

            Днес обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, че в текстовете на моите ДЕВЕТ меморандуми от 26 Юни до 07 Август (№38, №39, №40, №41, №42, №43 №44, №45 и №46) съм фиксирал най-вече моите „взаимоотношения“ с Негово Превъзходителство посланика на Швейцария Денис Кнобел, който подобно на абсолютно безволева куртизанка на своите високопоставени банкстерско-мафиотски сутеньори многократно се опита да ме обвини пред официалната общо-полицейска и специализирано-жандармерийска българска държавна власт в извършването на престъпления, каквито, естествено, аз въобще не съм извършил.

            Впрочем, обръщам Вашето Внимание, Ваши Превъзходителства,
            че по абсолютно същия модел на абсурдни и по същество престъпни обвинения и брутални злоупотреби с правосъдието
            именно базираните в Съветското посолство високопоставени сутеньори на българската КЛАСИЧЕСКА комунистическа държавна власт и нейните секретни служби бяха поискали и бяха получили моето ТРИГОДИШНО концлагерно заточение в две населени места и ШЕСТГОДИШНО пребиваване в два от най-зловещите комунистически затвори, ПРЕЗ КОЕТО ВРЕМЕ, отделно от това, БЯХА ПОДЛОЖИЛИ НА НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИ ЕЛИМИНАЦИОННИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ВСИЧКИ МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА, ПЕТ ДУШИ ОТ КОИТО СКОРОПОСТИЖНО ПОЧИНАХА.

         Днес обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства и върху това, че Техни Превъзходителства посланиците на Русия и САЩ все още не са изпълнили поетия от тях ангажимент да проучат същността и параметрите на поставения от мен ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУС и да ми отговорят по официален начин.


ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
20 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар