2015-08-04

Кои са сутеньорите на „водещите“ дипломатически мисии в България??? Четиредесет и пето (45-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
05 Август 2015 г. (сряда)

Кои са сутеньорите на „водещите“ дипломатически мисии в България???
Четиредесет и пето (45-то)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Както знаете или би трябвало да знаете, Ваши Превъзходителства, както текстът на това писмо, така и текстовете на всички досегашни писма, така и текстовете на всички бъдещи писма са изпращани и ще бъдат изпращани на всичките общо 152 (сто и петдесет и два) електронни адреси на тук визираните 51 (петдесет и една) дипломатически мисии, при което отделно от това ситуативно определена от мен група от приоритетни 10 или 15 адресати получава текстовете и в печатан (хартиен) вид. Плюс това същите текстове се изпращат и на 94 (деветдесет и четири) електронни адреси на български официални институции и информационни агенции и медии. Разбира се, същите текстове винаги са надлежно публикувани в моя Интернет-сайт (понякога и в някои други сайтове), и освен това са надлежно обработени и подготвени за отпечатване в моята многотомна документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политико-юридическа документалистика“.

            Ваши Превъзходителства,
            Както знаете или би трябвало вече да сте се досещали и да знаете ОТДАВНА, МНОГО ОТДАВНА моите официални взаимоотношения с повечето или дори всичките базирани в София дипломатически мисии и представителства са престанали да имат същинския смисъл на т. нар. „търсене на реален фактически и юридически ефект
            и са започнали и продължават да имат смисъл на адресирано към бъдещите поколения мое „търсене на научната истина
            КАКТО ЗА дълбоката същност на самото съществуване на дипломатическите мисии, ТАКА И ЗА дълбоката Човешка или НЕчовешка (или дори АНТИчовешка) същност на хората, лицата или съществата,
            които предварително и предумишлено мотивирани са се съгласили да поемат тегобата (или по-точно - „мисията“) да бъдат наричани „Превъзходителства“,
            докато в преобладаващия брой случаи се оказват най-долнопробни НИЩОЖЕСТВА, така или иначе доброволно съгласили се да бъдат подчинени на правилата на строгата СУТЕНЬОРСКА организационна зависимост.

            Както знаете или би трябвало да знаете (вижте поне текста на моето адресирано до Вас (12-о) Дванадесето Отворено официално писмо от 15 Октомври 2014 г., в материалите, съдържащи се в Следствено дело №206 по описа за 1984 г. на Главно следствено управление при Държавна сигурност и Наказателно дело №30-Специален архив по описа за 1984 г. на Наказателното отделение при Софийския градски съд - е прието за установено, че аз съм бил извършил ЗЛОСТНА престъпна дейност, изразяваща се в това, че:
             НЕ САМО лично съм предоставял официални писмени материали за нарушения на човешките права в България на 24 (двадесет и четири) посолства и на 2 (две) „вражески“ чуждестранни информационни агенции,
            НО И СЪМ ПОДСТРЕКАВАЛ ТЕЗИ ПОСОЛСТВА И АГЕНЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРАЖДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, СССР И ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА и „военно-отбранителния“ „Варшавски договор“, и това са: Австрия, Белгия, ВеликобританияБи Би Си), Германия (ФРГ), Германската демократична Република (ГДР), Гърция, Дания, Италия, Испания, Китай (и китайската агенция „Синхуа“), Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия (Нидерландия), Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия и Япония. 

            Вие превъзходно знаете, че поне формално и официално точно тези аргументи са стояли в основата на
зловещата селективно-геноцидна стратегия
на българския клан на престъпната Съветска държавна власт,
НЕ САМО И ДОРИ НЕ ТОЛКОВА
да подложи лично мен на неимоверно кошмарно жестоки
третирания в зловещите комунистически
концлагери и затвори (ТРИ ГОДИНИ принудително заточение в родното ми село и в химическите заводи на град Девня и ШЕСТ ГОДИНИ в Софийския и Пазарджишкия затвори);

НО НАЙ-ВЕЧЕ, В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА,  
ДА УНИЩОЖИ ВСИЧКИ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

с което ОФИЦИАЛНО И ДЕМОНСТРАТИВНО
да покаже и да докаже на всички останали
български граждани, че
в пределите на нейната престъпна тотална държавна власт,
именно, за да бъде запазен и обезпечен нейният геноцидно престъпен характер,
е абсолютно недопустим абсолютно всеки порив
за ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО.

            Вашите дипломатически предшественици от онова време, Ваши Превъзходителства, несъмнено превъзходно знаеха и разбираха това, НО НЕ САМО НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИХА НА ТОЗИ ЗЛОВЕЩ СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД, НО И ОФИЦИАЛНО (и съвсем не формално, а дълбоко същностно и престъпно съучастнически) даваха официална легитимност на тези процеси и обезпечаваха, а днес и Вие обезпечавате, пълната неотговорност и безнаказаност за всичкото това.
            Настина, някои (всъщност – само няколко) от Вашите тогавашни дипломатически предшественици и техните правителства по онова време все пак показваха известна публична и официална ангажираност за лично моята съдба и за съдбата на някои от другите жертви на селективния геноцид, но прецизният анализ на фактите днес достатъчно красноречиво показва, че това техно уж загрижено поведение е било преднамерено и точно дозирано осъществявано именно и само в рамките на БЕЗСКРУПУЛНАТА ПРОПАГАНДНА ЛЪЖА И ПРЕЦИЗНО ПЛАНИРАНАТА ФАКТИЧЕСКА НЕЕФЕКТИВНОСТ.
            Ако Вие, Ваши Превъзходителства, наистина „сте на мястото си“ знаете или би трябвало да знаете, че така визираните мои строго научни изследвания върху същността на Вашите институции и на самите Вас датират още от преди няколко десетилетия, и че
             една съвсем малка фрагментарна част от тези изследвания бе попаднала в ръцете на българския клан на съветската КГБ, и че
            заради тези именно мои строго научни текстове „на съвсем отделно основание“ аз съм получил допълнителна присъда, кумулитивно прибавена към основната присъда.
            Впрочем, текстове на тази именно отнасяща се специално за Вашите институции и за самите Вас са публикувани на стр.161-163 на една моя издадена преди 11 години книга, където именно съм формулирал разсъжденията си относно термините „Джентълмен“, „Дипломат“ и „Дипломация“ (Виж: Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор), С., „Янус”, 2004, 352 с. ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16).
Така че, Ваши Превъзходителства,
днес аз съвсем неслучайно имам пълното строго научно
фактическо и юридическо основание да наричам именно
„организирана и подчинена върху правилата на строгата
СУТЕНЬОРСКА зависимост 
АКО НЕ ЦЯЛАТА СИСТЕМА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ,
ТО ПОНЕ ЕДНА ОТ НЕЙНИТЕ ИМАНЕНТНО СЪЩНОСТНИ
СТРУКТУРНИ ЧАСТИ.

            Впрочем, Ваши Превъзходителства, поредното доказателство за това аз получих само преди един ден, в понеделник, 03 Август 2015 г., когато за пореден път застанах пред „Високите Порти“ на швейцарското посолство в София и за пореден път КАТЕГОРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО получих поредните факти и основания да характеризирам
            като именно по този начин организирана
            КАКТО посланическата институция на Конфедерация Швейцария,
            ТАКА И самият швейцарския посланик Негово Превъзходителство Денис Кнобел.
            Доказателствата за това, естествено, се намират в документацията, която както преди няколко седмици, така и преди един ден, официално е била предоставена от посланическата мисия на специалните охранителни и антитерористични отдели при българското Министерство на вътрешните работи (МВР),
         за която именно документация аз категорично и ясно твърдя, че има абсолютно престъпен характер и за която категорично и ясно настоявам да има официален публичен характер и да бъде обект на строго юридическо прокурорско и съдебно разглеждане,
            тъй като от нея по недвусмислено ясен начин личи, че Негово „Превъзходителство“ посланика на Швейцария г-н Денис Кнобел официално и интензивно е искал и продължава да иска от българските държавни институции да извършат спрямо мен същата престъпна дейност, каквато по-рано са извършвали и съветско-българските комунистически изверги,
            а именно, ЗА ДА ЕЛИМИНИРАТ мен и моята напълно легитимна дейност и да ме обвинят в престъпна дейност, каквато аз не съм извършил,  
            или самите те да извършат някаква такава и да ме поставят в ситуация, в която аз да бъда обвинен за нейното извършване.


ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
05 Август 2015 г.                                                               Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар