2015-08-27

До „Негово“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, Посланик на Конфедерация Швейцария Петдесет и трето (53-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
28 Август 2015 г. (Петък)

До „Негово“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел,
Посланик на Конфедерация Швейцария

Петдесет и трето (53-то)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Поне спрямо мен и членовете на моето семейство Вашите правителствени и банкстерско-мафиотски сутеньори, Вашите дипломатически предшественици и лично Вие, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел,
            сте не просто престъпни нарушители,
            а ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТ ГОДИНИ сте интензивни изразители на демонстративен престъпен произвол над Принципите и Нормите на Международното Право, на Швейцарското Право и на българското Право,
            и доказателствата за това са фиксирани в цялостния документален масив, формиран и формиращ се от 2006 г. досега, включително все още и сега.

            Поради липса на конкретна информация нямам представа дали и други граждани на Европейския съюз от други европейски държави вече са правили това, което аз правя, но предполагам, че е имало и че има и други такива като мен,
            оцеляли от Ада на Източноевропейския регионален комунизъм и в условията на уж демократичните промени и уж победата над комунизма търсещи Справедливост и Правосъдие,
            но в „отговор“ сблъскващи се с перверзно-престъпните изчадия ако не на Световния, то поне на Западноевропейския НЕО(ПОСТ)КЛАСИЧЕСКИ комунизъм,
            към които изчадия принадлежат както Вашите правителствени сутеньори, така и самият Вие.

            Благоволете да проумеете, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че от юридическа гледна точка Вие, и най-вече Вашето Правителство, разполагате само с един-единствен ефективен легитимен поведенчески вариант, а именно – да изпълните Принципните и Нормативните предписания на Правото;

а това означава  
да бъде дадена пълна публичност и пълна адекватно мотивирана
автентично-институционална юридическа позиция
на абсолютно цялостната
намираща се под патримониумите на Швейцария и на България  
документация,
свързана с мен и членовете на семейството ми
по повод и във връзка с нашето пребиваване в Швейцария;

включително и многобройната документация,
която от 2006 г. до днес – вече десет години -
надлежно съм изпращал по пощата до Вашите институции,
както и която надлежно съм предоставял в офиса на швейцарското посолство в София, а също така и в офисите на българските институции;

в частност,
включително и информацията, която швейцарските институции и специални служби са обменяли по повод мен и членовете на семейството ми
както с престъпните български специални държавни и мафиотски служби,
така и със службите на които и да са други държави;

в частност
ще се наложи да бъдат разсекретени и оперативните мероприятия, ръководени лично от Министъра на вътрешните работи на Българпия
по повод и във връзка с моите срещи в София
с депутат на Европейския парламент,
гражданин (по рождение) на западноевропейска държава,
който бе посветен в плановете ми за регистриране в Швейцария на визираното Правозащитно бюро;
както и за опитите на визирания Министър да компрометира въпросния евродепутат чрез специална публикация във вестник „168 часа“;
както и изричният специален интерес към същия депутат от ЕП от страна на официалните служители на Швейцария по повод и във връзка с моите разговори с този депутат, проведени по станионарния телефон на хотела, в който аз и семейството ми бяхме настанени;

в частност
ще се наложи да бъде възобновено разследването и
на едно мистериозно все още неразкрито убийство –
в официалната документация, написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските специални служби
изрично съм посочил името на мой приятел от студентските години -  
по онова време високопоставен магистрат -  
който непосредствено преди моето и на семейството ми заминаване за Швейцария ми каза, че разполага с информация,
че е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на шестия етаж в блок 4 в квартал „Дианабад“.

Мистериозното в случая е това, че по онова време,
а и дълго време след това, никой не е знаел,
че лице, носещо абсолютно същите три идентификационни имена като моето, е закупило апартамент, намиращ се в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз;

впрочем, съвсем непосредствено след убийството на онзи Янко Николов Янков един изключително виден български журналист
и добър познавач на дейността на секретните служби
бе публикувал в неговия вестник „Поглед“ статия,
в която изрично и ясно бе написал,
че службите, които разследват убийството,
никога няма да посмеят да разследват хипотезата
за връзка между двамата, имащи същите три имена.

            Благоволете да проумеете, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че Вашите престъпни опити да ангажирате официалните български държавни и мафиотски институции със задачата да ме елиминират „от сцената“ на търсенето на Правосъдие
            за мен е ежедневна реалност още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС;
           
и че през това време именно по вина най-вече на поощряваните от СССР/Русия и САЩ, както и от Великобритания и Швейцария (а също така и на някои други държави)
            престъпни български държавно-властнически и мафиотски структури
            абсолютно всички мои семейно и фамилно близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства,
            в разултат на които са погребани пет души от моята фамилия и двама души от фамилията на съпругата ми,
            а останалите живи мои най-близки хора, включително и до днешния ден, са подложени на нескончаеми систематични форми на престъпни посегателства,
            ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА АКУРАТНО ОПИСАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ НА НАДЛЕЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - които, разбира се, дори не благоволяват да дадат съответния легитимен отговор.


ІІ.
            За пореден път Ви припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
28 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар