2015-08-06

Кои са сутеньорите на Н. Прев. Денис Кнобел??? Четиредесет и шесто (46-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
07 Август 2015 г. (петък)
Кои са сутеньорите на Н. Прев. Денис Кнобел???

Четиредесет и шесто (46-о)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            За да извърша надлежно официално връчване на текста на моя пореден „дипломатически“ Меморандум, само преди един ден, в сряда, 05 Август, за пореден път застанах пред „Високата Порта“ на посолството на Конфедерация Швейцария, позвъних веднъж и никой не ми отговори, след една минута пак позвъних, и пак никой не ми отговори, след още една минута пак позвъних и пак никой не ми отговори, но вече видях как само две или три минути след моето появяване почти до самия мен спря колата на един от специализираните бойни антитерористични екипи на Жандармерията, чиято функция е да охраняват посланическите мисии в България. Протегнах ръцете си напред и със саркастично-комедийна сценична театралност казах „Стреляйте или слагайте белезниците“, но останах разочарован ... със широка усмивка жандармерийският капитан ми каза, че е дошъл не за да ме застреля или арестува, а за да води преговори със служителите на Посолството да благоволят да приемат книжния текст на моето официално писмо до тях. След няколко телефонни разговори на жандармерийския офицер с неговите шефове и след близо един час време една от служителките на Посолството се появи и благоволи да приеме официално връчения й от мен меморандумен текст.
            Оказа се, че още при първото ми позвъняване (а вероятно и преди него, още със самото ми появаване!) официално упълномощеното и надлежно ИЗРИЧНО И КОНКРЕТНО инструктираното от самия Посланик служебно лице на Посолството „панически“ е било извикало специалистите по антитероризъм, за да ги защитят от моята нападателна терористична дейност
            Естествено нямам официални доказателства какви точно и конкретно са били официалните обвинения на швейцарския посланик към мен, които са били изтъкнати пред официалната българска полицейска (жандармерийска) държавна власт, но за мен е пределно ясно, че
служителите на посолството на Конфедерация Швейцария са били извършили ПОРЕДНОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДУМИШЛЕНО ПЛАНИРАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ МЕН,
         като превъзходно знаейки, че съм напълно невинен, чрез официални надлежни НАГЛО И БРУТАЛНО НЕВЕРНИ (ЛЪЖЛИВИ) изявления пред институциите на българската държавна власт са ме набедили в престъпна дейност и са искали и настоявали аз да бъда арестуван и третиран като опасен престъпник.

         Така, повече от очевидно е, Ваши Превъзходителства, че швейцарският посланик Денис Кнобел за пореден път и с преднамерена рецедивистка упоритост официално и надлежно е поискал от един от специалните отдели на българската държавна власт да извърши престъпление срещу мен, като ме обвини и третира в извършването на престъпление, каквото аз, естествено и очевидно, въобще не съм извършил.

         Припомням Ви, че преди повече от три десетилетия, точно по абсолютно същия начин базираните в Съветското посолство КГБ-ейски сутеньори на престъпната българска комунистическа Държавна сигурност (ДС) бяха поискали и безпроблемно бяха постигнали това, че в продължение на
         ТРИ концлагерни и ШЕСТ затворнически години
аз и всичките мои най-близки хора бяхме подложени на неимоверно жестоки репресивни третирания,
         по повод и във връзка с които вече повече от четвърт век аз не съм спирал да настоявам за Правосъдие над виновните институции и лица;
         но тъй като конфронтацията между системите планомерно завърши с конвергенция на елитите срещу собствените им народи, поне в България и поне по повод и във връзка с мен същите тези престъпни български и чуждестранни институции и лица вече повече от четвърт век се намират под СУТЕНЬОРСКОТО ПОКРОВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА на правителствените, посланическите и банкстерско-мафиотските институции и институционални лица на СССР/Русия, САЩ, Великобритания и Швейцария, а вероятно и на още някои други такива.
         При това под особена приоритетна техна защита се намира не само престъпната дейност, извършена по времето на класическия комунистически режим, но и най-вече престъпната дейност, извършена именно през последния четвърт век, включително и в наши дни,
         и това, естествено, се отнася и за престъпната дейност, извършена срещу мен и моите най-близки хора именно през последния четвърт век, включително и в наши дни, включително и до само преди един ден, включително и до днес.

            Впрочем, Ваши Превъзходителства, длъжен съм да благодаря на ситуацията, която ми даде възможност да документирам това именно престъпно поведение на швейцарския посланик, защото този именно СПЕЦИФИЧНО ПОЛИЦЕЙСКИ КАЗУС пределно ясно и очевидно потвърждава информацията, за която вече неколкократно съм Ви писал, и която неотдавна е била докладвана в Парламентарната комисия за контрол над секретните служби, а именно че някои чуждестранни „партньорски“ секретни служби използуват българските такива, като ги вкарват в ситуации на престъпна дейност.
         ОСВЕН ТОВА така визираният документален и информационен масив по категорично ясен начин ми дава основанието да считам, че абсолютно всичките, случили се с мен и моите най-близки хора неимоверно жестоки събития през последния четвърт век са били извършени от българските мафиотски и специални (секретни) държавни служби именно по искане, настояване или най-малкото при предварителното съгласие или последващото одобрение на заинтересованите от това чуждестранни посланически мисии и държавни и банкстерско-мафиотски секретни служби.

            Така, Ваши Превъзходителства, в контекста на всичко това, аз намирам за уместно НЕ САМО официално да изразя своето натрупвано вече в продължение на четвърт век дълбоко чисто човешко разочарование и отвращение от прякото или косвеното съучастничество на повечето от Вашите институционални правителствени и посланически мисии и конкретни физически лица в селективната и тоталната престъпна геноцидна дейност в България,
            НО И официално да Ви кажа, че съвсем неслучайно цялата моя практическа дейност, насочена към борба за Господство на Правото е прецизно документарана така, че да бъде достояние на бъдещите поколения, които, надявам се, ще съумеят да намерят начините и средствата, които аз не съумях и не можах да постигна, за бъде потърсена и реализирана наказателна и репараторна отговорност за злодеянията не само на непосредствените престъпни дейци и институции, но и от всички, които като наследници са се възползували от визираната престъпна дейност.

ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
07 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар