2015-08-02

Кои са сутеньорите на Денис Кнобел??? Четиредесет и четвърто (44-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
03 Август 2015 г. (понеделник)

Кои са сутеньорите на Денис Кнобел???

Четиредесет и четвърто (44-то)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху това, че само преди няколко дни видният британски специалист и директор на Центъра за международни изследвания и дипломация (CISD)при Лондонския университет проф. Дан Плеш (Dan Plesch) официално оповести, че при неотдавнашното му изследване на архивите на Комисията за военни престъпления при ООН е констатирал, че
след Втората световнай война, под натиска на САЩ и в нарушение на Международното и на Британското Право официалните британски държавни институции са освободили (пуснали на свобода) намиращите се в британските затвори няколко стотици пленени германски (нацистки) военнопрестъпници, включително и най-високопоставени такива, без да бъдат извършени детайлни следствени проверки на техната дейност и без да бъде обезпечен съдебен процес за налагане на отговорност за извършените от тех злодеяния.
            Оповестявайки резултатите от своите изследвания, проф. Дан Плеш изрично и пределно ясно е подчертал, че
тези едва сега станали известни детайли от недалечната история имат силата на много важни уроци за нашето време, тъй като дори и днес осезателно се усещат мощните напъни на световни политически и икономически сили, насочени срещу прилагането на принципите и нормите на Правото относно отговорността за злодеянията.

            Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху това, че вече повече от четвърт век откакто през късната есен на 1989 г. съм излязъл от Ада на българските комунистически концлагери и затвори
            не съм спирал да се обръщам към всички възможни български, европейски и световни институции, включително и пред официалните институции на множество европейски държави, включително и към почти половината от базирания в България чуждестранен дипломатически корпус, включително и към всичките Вас,
с пределно ясно изразеното искане за мотивиране и обезпечаване на прецизни следствено-съдебни процедури
         за отговорност на всеки отделен български комунистически и пост(нео)комунистически мафиотски престъпен деец (и всеки негов чуждестранен съучастник) за всяко отделно надлежно прецизно доказано извършено престъпно деяние.

            Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху това, че от обемисто документално обезпечените текстове на тук визираната адресирана до всичките Вас моя официална епистоларна серияCry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие“ недвусмислено ясно е видно, че
още от момента на излизането ми от Ада на комунистическите концлагери и затвори до днес, вече повече от четвърт век,
НЕ САМО институциите на официалната българска държавна власт,
НО И институциите на офциалната държавна власт на множество европейски и други държави,
включително и техните дипломатически мисии в София,
НЕ СА СПИРАЛИ
да провеждат своите елиминационни оперативни мероприятия,
насочени към
НЕДОПУСКАНЕ НА КАКВАТО И ДА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРАВОСЪДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
И ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ И ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПАРАВОЕННО ОРГАНИЗИРАН МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

            В частност, за пореден път обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху това, че
            когато през 1999-2000 г. и 2006-2007 г. лично и официално
            се опитах да се установя във Великобритания и Швейцария, за да регистрирам правозащитна организация под наименованието „Истина и Правосъдие“,
         аз и членовете на семейството ми станахме обекти на неимоверно перверзни престъпни СЪВМЕСТНИ оперативни мероприятия на българските държавни и мафиотски специални служби и съответно на британските и на швейцарските такива.

Така, в частност, в контекста на всичкото това
и в контекста на моите официални взаимоотношения с посланика на Швейцария,
без да очаквам какъвто и да е официален отговор от всичките Вас,
но като все пак очаквам върху мен и моите близки да бъдат стоварени поредните елиминационни оперативни мероприятия,
задавам риторичния въпрос
Кои са сутеньорите на Денис Кнобел???

         За пореден път обръщам Вашето внимание, Ваши превъзходителства, върху факта, че съвсем неотдавна, в рамките на дейността на един от предишните Парламенти, официални високопоставени представители на българските специални служби бяха поканени на заседание в Парламентарната комисия за контрол върху специалните (секретните) служби, при което надлежно и под секрет е било съобщено:
         ***че съществува отдавнашна и константна престъпна практика, при която
         българските специални служби са използувани от български и чуждестранни политически и икономически (т.е. мафиотски!!!) кръгове,
         при което за да бъдат елиминирани от политическата или икономическата сцена определени лица, за тях се изработват фалшиви компрометиращи ги информационни масиви,
         които се предоставят на т. нар. „партньорски специални служби на други държави“, които от своя страна самостоятелно или в синхрон с българските служби осъществяват спрямо тези лица определена секретна или официална елиминиционна стратегия и мероприятия;

         ***дори нещо повече –  повечето от т. нар. „партньорски специални служби на другите държави“ НЕ САМО превъзходно знаят, че предоставената им информация има фалшив характер, НЕ САМО въпреки това я използуват за елиминирането на визираните лица,
         НО И ЧЕСТО ПЪТИ ИМЕННО ПО ТЯХНО ИСКАНЕ БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ ИЗРАБОТВАТ ТЕЗИ ФАЛШИФИКАТИ,
         тъй като тези визирани лица по своята същност се проявяват като
         непримирими привърженици на Правото и Справедливостта  
         и с официалната си дейност по същество пречат не само на българските престъпни политически и мафиотски кръгове, но и на конвергираните с тях чуждестранни такива.

         ***дори нещо ОЩЕ ПОВЕЧЕ – сред българските служби устойчиво битува версията, че същите тези „партньорски специални служби на други държави“ активно участвуват и в планирането и реализирането на повечето от знаковите осакатяващи покушения, убийства или самоубийства.

            За пореден път обръщам Вашето внимание, Ваши превъзходителства, върху факта, че по силата на обстоятелствата разполагам с ОБЕМИСТИ доказателства и документални доказателствени средства, че
            за да извършат елиминационно мероприятие срещу „опасността“ във Великобритания да бъде регистрирано Бюро или Организация под наименовинието „Истина и Правосъдие (Справедливост)“, което да подпомага британското, европейското и българското правосъдие за съдене на лица, свързани с българския комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически мафиотски режим, които лица са извършили конкретно описани престъпления,
            БРИТАНСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ НЕ САМО СА били разрешили или позволили на българските специални служби да проведат в Лондон НЯКОЛКО оперативни мероприятия, с които да елиминират тази „опасност“ (виж Десетото писмо – 12 Октомври 2014 г.), НЕ САМО СА участвували в София в съвместни оперативни мероприятия с българските служби срещу членовете на семейството ми, НО И СА обезпечили сключването на ПРЕСТЪПНАТА КОРУПЦИОННА сделка между Премиерите Тони Блеър и Иван Костов, в резултат на която чрез абсолютно фалшива концесия за водоснабдяването на град София са ограбили българските граждани с колосалната сума 1 300 000 000 (един милиард и триста милиона лева);
            и че за да извършат елиминационно мероприятие срещу „опасността“ в Швейцария да бъде регистрирано такова Бюро или Организация,
            Швейцарските специални служби не само са използували оперативния фалшификаторски масив на българските, но и сами са изработили такъв масив (виж Единадесетото писмо – 13 Октомври 2014 г.).


ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
03 Август 2015 г.                                                               Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар