2015-08-26

До Негово „Превъзходителство“ Денис Кнобел, Посланик на Конфедерация Швейцария Петдесет и второ (52-ро) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
26 Август 2015 г. (Сряда)

До Негово „Превъзходителство“ Денис Кнобел,
Посланик на Конфедерация Швейцария
Петдесет и второ (52-ро)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Припомням Ви, Ваше „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че преди около ДВА МЕСЕЦИ в присъствието на офицер от българската жандармерия, Вашата администравино високопоставена офис-служителка изрично и ясно каза, че „след един месец“, т.е. в още в първите дни на Август, Вие ще Сте написал, подписал и изпратил на моя домашен адрес своя официален отговор до мен.
            Припомням Ви, също така, че от така визираното календарно време вече е „изтекъл“ нов цял месец, но ... аз все още не съм получил абсолютно никакъв официален отговор.
            Също така припомням Ви, че именно веднага, съвсем непосредствено след нейното ОФИЦИАЛНО „обещание“,
Вие извършихте престъпна дейност, като знаейки, че съм невинен, официално ме набедихте пред официалните български институции в извършването на престъпление, каквото аз, естествено, не съм извършил.

            Така, в цялостния контекст на целокупният тук визиран казус на моите и на семейството ми взаимоотношения с правителствените институции на Конфедерация Швейцария, включително и институционално и лично с Вас, аз Ви питам:
„Вие за каква „Превъзходителност“ претендирате - дипломатическа или куртизанска?

         Впрочем, Ваше „Превъзходителство“, благоволете да проумеете, че това, което искам от Вас и Вашите висшестоящи правителствени институции Е НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНО -  
да бъде дадена пълна публичност и
пълна адекватно мотивирана автентично-институционална юридическа позиция
на абсолютно цялостната
намираща се под патримониума на Швейцария
документация,
свързана с мен и членовоте на семейството ми
по повод и във връзка с нашето пребиваване в Швейцария;

включително и многобройната документация,
която от 2006 г. до днес – вече десет години -
надлежно съм изпращал по пощата до Вашите институции,
както и която надлежно съм предоставял в офиса на швейцарското посолство в София;

в частност,
включително и информацията, която швейцарските институции и специални служби са обменяли по повод на мен и на членовете на семейството ми
както с престъпните български специални държавни и мафиотски служби,
така и със службите на които и да са други държави.


ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
26 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар