2015-08-09

Наистина ли сте Юрист, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс??? Четиредесет и седмо (47-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
10 Август 2015 г. (понеделник)
Наистина ли сте Юрист, Ваше Превъзходителство
Ема Кейт Хопкинс???

Четиредесет и седмо (47-о)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Приветствам с „Добре дошла в България!Нейно Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс!
            Ваше Превъзходителство,
            При встъпването Ви в посланическа длъжност преди около три месеци (на 19 Май), а и след това, не Ви посрещнах и не Ви посрещам „с цветя“, и макар че от историческа гледна точка такива факти или обстоятелства ДОСЕГА въобще не са впечатлявали нито Вашите Правителства, нито Вашите посланическите мисии в България и в Света, струва ми се, че от съвременна гледна точка, поне след Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, този тип ситуации имат или би трябвало да имат статуса на нуждаещи се от приоритетно внимание и решаване.
            Макар че Вашата Институция и Вашите институционални предшественици ДОСЕГА упорито са се опитвали да игнорират съществуването на ЮРИДИЧЕСКИЯ КАЗУС, който аз вече в продължение на много години непрестанно и непреклонно поставям и за решаването на който не съм спирал да настоявам,
            ДОСЕГА не съм получил абсолютно никакъв официален отговор – освен, разбира се, факта, че
            на моята КОРЕКТНОСТ британските и българските секретни служби
            с неимоверно перверзна КУРВЕКТНОСТ са ми „спретвали“
            НЕ САМО РУТИННИ ЕЛИМИНАЦИОННИ СИТУАЦИИ,
            НО И СЪС САДИСТИЧНА ЖЕСТОКОСТ СА ИЗВЪРШВАЛИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗВЪРШВАТ МНОГО ПО-ТЕЖКИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ.

            Позволете ми, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс, да Ви поздравя с факта, че Вие сте първата жена британски посланик в стогодишните дипломатически взаимоотношентия между Великобритания и България, и във връзка с това да Ви кажа, че с този факт ме поставяте в известна висока доза „кавалерско“ затруднение, тъй като винаги съм се опитвал да се придържам към принципа или максимата „Не удряй жената дори и с цвете!“. В същото време, обаче, позволете ми да обърна Вашето внимание и върху факта, че не само поради природно-географски, но вероятно и поради непреодолими био- и социо-генетични причини и механизми България е все пак „Балканска страна“ (при това много повече именно страна, отколкото държава, и много повече общност, отколкото общество!) и българите са най-вече „балканско население“ (именно население!), и че поради това към горепосочения принцип или максима следва уточнението „освен когато е със саксията…“; впрочем, през последните десетилетия вероятно би могло да бъде добавено още и „освен когато жената е и неоколониален банкстерско-мафиотски политкомисар“.

            Също така, Ваше Превъзходителство, позволате ми да обърна Вашето внимание върху факта, че поне от 1999-2000 г. ДОСЕГА лично, акуратно, многократно и систематично съм предоставял и предоставил както в офисите на британските институции в Лондон, така и в офиса на посланическата мисия на Великобритания в София неимоверно обемист документален масив, по повод и във връзка с който досега, до днешния ден, не съм получил абсолютно никакъв отговор;
         освен, разбира се, имплицитно подразбиращия се „отговор“ на секретните служби, насочен към моето (и на моите най-близки хора) елиминиране не само от юридическата, икономическата, политическата или дори битовата сцена, но и от „сцената“ на самия живот.

            Тъй като, както официално бе съобщено, Вие сте „юрист по образование“ (а може би и „по професия“ – ако посланичеството все пак е юридическа професия или поне професия, даваща възможност за юридическо мислене и поведение), моля Ви да ми позволите да Ви разкажа една случка, която неимоверно дълбоко се е врязала в съзнанието ми и която стотици пъти съм разказвал не само в лекциите пред моите студенти, но и пред всяка възможна за това аудитория или публика.
         След като в продължение на няколко години комунистическата Държавна сигурност провеждаше срещу мен своите „строго секретни“, но все пак пределно ясни и очевидни за самия мен т. нар. „оперативни мероприятия“,  репресивно предназначени „за сломяване на волята“ и за „усмиряване и укротяване на разума“, и след като вече ми беше пределно ясно, че е въпрос на месеци да бъда уволнен от работата ми като Старши научен изследовател в Българската академия на науките (БАН) и като главен асистент в единствения в България по онова време Юридически факултет, пристъпих към стратегията за търсене на т. нар. „дипломатическа защита“, и първата дипломатическа мисия, която посетих, беше на Великобритания, където – още веднага след влизането ми в сградата  - бях посрещнат лично от военното аташе Джон Бак.
         След като седнахме и той разгледа паспорта ми и ме попита „-Какво работите?“, аз почти издекламирах официалното наименование на моята т. нар. „щатна длъжност“, а именно „научен изследовател Първа степен в Института по науките за държавата и правото при Българската академия на науките, Единен Център по науките за държавата и правото при БАН и СУ“. Той, разбира се, ми каза: „-Не разбирам!“.
         Тогава, още докато казвах „-Главен асистент в Юридическия факултет на ...“ той изведнъж стана и съвсем официално ритуално застана в класическа военна стойка, отдаде чест с дясната си ръка, удари токове на обувките, поклони се, подаде ми ръка и каза: „-О! Много се радвам – Вие сте професор адвокат!“.
         В смайването си аз, обаче, най-спонтанно се изсмях. Той, още по-смаян от мен, ме попита „-Защо се смеете?“.
         Тогава отговорих: „-Защото у нас и двете думи са ругатня!“.
         В отговор той отвърна: „-А при нас над Адвоката е само Небето!“.

            Впрочем, трябва да Ви призная, Ваше Превъзходителство, че след като в продължение на ТРИ ГОДИНИ бях изпратен на две концлагерни заточения (в родноти ми село и в химическите заводи на град Девня) и в продължение на ШЕСТ ГОДИНИ преминах през зловещите килии на два от най-жестоките български комунистически затвори (Софийския и Пазарджишкия), и след като преди четвърт век (след бутафорните политически промени) Върховният съд официално постанови, че съм бил осъден и репресиран при пълна липса на изискуемите от Закона доказателства и ме призна за абсолютно невинно осъден, възобнових преподавателската си дейност, и по време на почти всичките си лекции намирах поводи да разкажа на студентите си тази случка и винаги виждах в очите им щастливия блясък на пламъка на желанието „над тях да бъде само Небето“. И после, когато след дипломирането им ги срещах, винаги констатирах, че те гузно избягват да ме погледнат в очите, просто защото над тях вече е Мафията.

Та, в контекста на това, Ваше Превъзходителство,
ще си позволя да Ви попитам съвсем директно:
Над Вас само Небето ли е?
Или…“.


ІІ.
            Също така, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс, макар и да ми е пределно ясно, че Вие сте превъзходно „информирана“ относно моята „опасна терористична дейност“, „насочена срещу посланическите мисии в България“, засега не само срещу тази на Швейцария, но и срещу Вашата - Британската, а също и срещу Съветско/Руската и Американската,
            Все пак, струва ми се, че е неизбежно за пореден път официално да заявя и да уточня специално за Вашето Височайше внимание,
че моите „опасни терористични“ претенции
спрямо Правителството на Великобритания
и Британската посланическа мисия в България
се свеждат до това,
че вече почти петнадесет години, от 1999-2000 г. до днес,
не съм спирал и нямам абсолютно никакво намерение да спирам да настоявам
да получа
официален писмен, фактосъобразно и правосъобразно обоснован отговор
на многобройните ми официални обвининения към Британското Правителство, Британската посланическа мисия в София и Британските секретни служби
относно специфично юридическият казус,
основните параметри на които са следните:
за да извършат елиминационно мероприятие срещу „опасността“ във Великобритания да бъде регистрирано Бюро или Организация под наименовинието „Истина и Правосъдие (Справедливост)“, което да подпомага британското, европейското и българското правосъдие за съдене на лица, свързани с българския комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически мафиотски режим, които лица са извършили конкретно описани престъпления,
         БРИТАНСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ  
         НЕ САМО СА били разрешили или позволили на българските специални служби да проведат в Лондон НЯКОЛКО оперативни мероприятия, с които да елиминират тази „опасност“ (от тук визираната серия виж: Десетото (10-то) писмо – 12 Октомври 2014 г. и Двадесет и четвъртото (24-то) писмо – 28 Януари 2015 г.),
         НЕ САМО СА участвували в София в съвместни оперативни мероприятия с българските служби срещу членовете на семейството ми,  
         НО И СА обезпечили сключването на ПРЕСТЪПНАТА КОРУПЦИОННА сделка между Премиерите Тони Блеър и Иван Костов, в резултат на която чрез абсолютно фалшива концесия за водоснабдяването на град София са ограбили българските граждани с колосалната сума 1 300 000 000 (един милиард и триста милиона) лева.


ІІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
10 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар