2015-08-21

Пак специално до Техни Превъзходителства посланиците на Русия, Великобритания и САЩ Петдесет и първо (51-во) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
21 Август 2015 г. (Петък)

Пак специално до Техни Превъзходителства посланиците на
Русия, Великобритания и САЩ
Петдесет и първо (51-во)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            След като Вие, Ваше Превъзходителство г-н Юрий Николаевич Исаков,
            Ваше Превъзходителство г-жа Ема Кейт Хопкинс и
            Ваше Превъзходителство г-н Родерик Мур
            превъзходно знаете или би трябвало да знаете параметрите и съдържанието на казуса, който вече повече от четвърт век се опитвам да поставям на вниманието на Вашите институционални предшественици и на самите Вас, не сте ли съгласни с мен, че имам абсолютно всичките фактически и юридически остования директно и пределно ясно да Ви попитам:
Само Вие ли Сте или има и други Главни Демони на Злото в България специално за периода от 1989/1990 г. до днес?

            Днес е Петък, 21 Август 2015 г.;
            Вчера, Четвъртък, 20 Август официално връчих във Вашите офиси моя 50-и Меморандум, при което
            представителят на Руското посолство дойде при мен, за да получи текста, още на 40-45-ата секунда след моето появяване пред входа на посолството,
            а представителят на Американското посолство благоволи да се появи едва след 40-45-ата минута, и то едва след като аз многократно изрично, пределно ясно и категорично решително показах на тежко въоръжената с бойно автоматично оръжие българска охранителна служба твърдата си решимост да предприема редица от признатите от Правото „по-ярки“ методи и средства на свободно правосъобразно изразяване на мнение, което другата страна е длъжна да зачита.  

            Преди това, обаче, в Сряда, 19 Август, в мое отсъствие съпругата ми и дъщеря ми ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ са били поставени в изключително интензивна скандална вербална и застрашителна силова ситуация;
            когато малко по-късно аз се появих „на сцената“ и поисках обяснение, едното от лицата С ОЧЕВИДНА ПРОВОКАТИВНА СЦЕНИЧНОСТ ме нападна и ме ритна, а другите лица извършиха превъзходно режисиран скандален спектатъл срещу съпругата ми, дъщеря ми и мен.
            При това, т. нар. „домоуправител на жилищния блок“ (който е бивш криминален престъпник и доверен агент на комунистическата ДС, а сега изпълнява специалните поръчения на днешните държавни и мафиотски служби!), който се намираше „на сцената“ и който при това има официалния статус на общински полицейски служител, поне в продължение на половин час категорично отказваше да извика полицейски екип, за да бъдат констатирани фактите и обстоятелствата.
            Нещо повече – когато полицейския екит от двама души пристигна, от очевидното им държание към мен, към съпругата ми и дъщеря ми пределно ясно личеше, че са специално инструктирани съвсем не да регистрират ситуацията, а да създадат условия за създаване на режисирани от специалните служби на компрометиращи фалшиви факти и обстоятелства.

       При това съвсем неотдавна преди тези събития аз имах дружелюбна среща с две институционално високопоставени личности, които ме уведомиха, че разполагат с информация, че
       след безуспешните опити на швейцарския  посланик Денис Кнобел да ангажира полицията и жандармерията да извършат престъпни елиминационни дейстия срещу мен 
       специалните служби не само на швейцарското, но и на още две други посолства са били поискали от българските специални служби да извършат елиминационни оперативни мероприятия,
       за да „пресекат“ моите интензивни официални писма и протестни присъствия пред посолствата.


ІІ.
            Вие, Ваши Превъзходителства, разполагате не само с текстовете на моите тук визирани вече 51 броя официални писма-меморандуми, но и с още голямо множество предишни текстове, които акуратно съм предоставил във Вашите офиси.
            Така, отделно от горното, Вие знаете или би трябвало да знаете, че от Строго секретно Дело №13304 от 1976 г., архивен №33464, на Първи отдел на Шесто управление на ДС е видно, че по времето, когато аз съм имал високопоставения статус на старши асистент в единствения в България Юридически факултет,
от всеки апартамент от входа на жилищният блок, в който по онова време живеех със семейството си, е имало поне по един човек, директно вербуван от ДС, комуто са  били възложили задачата най-вече да създава на мен и на тогавашното ми семейство остри провокативни скандални ситуации, включително и ситуации на физически нападения, като целта е била тези ситуации да бъдат представяни като предизвикани именно от мен.
         Отделно от това от обемистата документация е видно, че абсолютно същите задачи са били възлагани от Държавна сигурност и спрямо баща ми и брат ми.
         Впрочем, от моята обемиста документация е видно НЕ САМО ЧЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ТОЧНО ТАКИВА ПРОВОКАТИВНИ СИТУАЦИИ Е ИНТЕНЗИВНА ОБИЧАЙНА ПРАКТИКА И НА ДНЕШНИТЕ МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,
         НО И ЧЕ, всъщност, би могло да се каже, че точно този тип ситуации са „невинна дестка игра“ в сравнение с неимоверно жестоките други престъпни деяния на днешната държавна и мафиотска власт.
         Така, в частност би трябвало да знаете, че СПЕЦИАЛНО ОТ 1994 Г. ДО ДНЕС, ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЖЕСТОКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ СЪПРУГАТА МИ И НЕЙНИТЕ РОДИТЕЛИ, в съответните държавни институции и най-вече в Прокуратурата по мое и нейно искане акуратно са формирани ОСЕМ ПАПКИ С ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 1050 (хиляда и петдесет) страници документация,  включително и отнасящи се за
         предизвиканата от тези служби смърт на нейната майка и нейния баща,
         както и относно някои жизненоопасни посегателства върху самата нея и върху нашата дъщеря.


ІІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
21 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар