2015-08-13

Наистина ли Сте Юрист и Защитник на човешките права, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс ??? Четиридесет и осмо (48-мо) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
13 Август 2015 г. (Четвъртък, моят Рожден Ден)
Наистина ли Сте Юрист и Защитник на човешките права,
Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс ???

Четиридесет и осмо (48-мо)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Приветствам с „Добре дошла в България!Нейно Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс!
            Приветствам я и я питам: „Наистина ли Сте Юрист и Защитник на човешките права, Ваше Превъзходителство?“.
            Наистина ли над Вашата лична Съвест е само Небето?
            Ако това наистина е така, Благодаря на Провидението и на тези, които са Ви изпратили тук!!!

            Да, имаше и такива Пратеници в България,
            но след края на 1989 г. или средата на 1990 г. поне аз не съм виждал и не съм се срещал с такива,
            и тъй като по онова време все пак активно бях канен на високопоставени срещи от дипломатическите представители на почти всички европейски и множество други държави,
категоричен съм, че след 1990 г.,
след като конфронтациата между системите завърши с конвергенция на елитите срещу собствените им народи,
Пратениците на Съвестта, Справедливостта и Правото
изчезнаха от България и
тук нахлуха други Пратеници – тези, на които
ЧРЕЗ ВСЕОРЪЖИЕТО НА СЛОВОТО И ПРАВОТО
аз акуратно съм обявил моята
ЛИЧНА, ОФИЦИАЛНА, ЛЕГИТИМНА, ГРАЖДАНСКА, ЮРИДИЧЕСКА ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИНТА ВОЙНА.


ІІ.
            Също така, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс, макар и да ми е пределно ясно, че Вие сте превъзходно „информирана“ относно моята „опасна терористична дейност“, „насочена срещу посланическите мисии в България“, засега не само срещу тази на Швейцария, но и срещу Вашата - Британската, а също и срещу Съветско/Руската и Американската,
            все пак, струва ми се, че е неизбежно за пореден път официално да заявя и да уточня специално за Вашето Височайше внимание,
че моите „опасни терористични“ претенции
спрямо Правителството на Великобритания
и Британската посланическа мисия в България
се свеждат до това,
че вече почти петнадесет години, от 1999-2000 г. до днес,
не съм спирал и нямам абсолютно никакво намерение да спирам да настоявам
да получа
официален писмен, фактосъобразно и правосъобразно обоснован отговор
на многобройните ми официални обвининения към Британското Правителство, Британската посланическа мисия в София и Британските секретни служби
относно специфично юридическия казус,
основните параметри на които са следните:
За да извършат елиминационно мероприятие срещу „опасността“ във Великобритания да бъде регистрирано Бюро или Организация под наименовинието „Истина и Правосъдие (Справедливост)“, което да подпомага британското, европейското и българското правосъдие за разобличаване и съдене на лица, свързани с българския комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически мафиотски режим, които лица са извършили конкретно описани престъпления,
         БРИТАНСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ  
         НЕ САМО СА били разрешили или позволили на българските специални служби да проведат в Лондон НЯКОЛКО оперативни мероприятия, с които да елиминират тази „опасност“ (от тук визираната серия виж: Десетото (10-ото) писмо – 12 Октомври 2014 г. и Двадесет и четвъртото (24-то) писмо – 28 Януари 2015 г.),
         НЕ САМО СА участвували в София в съвместни оперативни мероприятия с българските служби срещу членовете на семейството ми,  
         НО И СА обезпечили сключването на ПРЕСТЪПНАТА КОРУПЦИОННА сделка между Премиерите Тони Блеър и Иван Костов, в резултат на която чрез абсолютно фалшива концесия за водоснабдяването на град София са ограбили българските граждани с колосалната сума 1 300 000 000 (един милиард и триста милиона) лева.

            Впрочем, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс, позволете ми да Ви припомня, че
            именно в контекста на същото това нагло мафиотско „концесионно-водоснабдително“ ограбване на българските граждани на град София,
            не друг, а Британският министър по европейските въпроси Джеф Хун бе официално обявил своя доклад за надвисналата над Великобритания неимоверно жестока опасност от хунското нашестви на българските джебчии, ограбващи британските граждани.

       Позволете ми да Ви се извиня заради „хунското нашествие“ върху Великобритания на българските джебчии (всъщност – цигани, граждани на Република България),
       и да призная, че тук визираното обезпечено от лейбъристкото Британско правителство „концесионно-водоснабдително“ „присъствие“,
       естествено, не е „нашествие“, няма измеренията на циганското нашествие и, разбира се, не само не е „хунско“, но не е и джебчийско!


ІІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
13 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар