2015-09-06

До г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000 Към: Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г. Към: Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
07 Септември 2015 г. (Понеделник)

До г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи

на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

Към: Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.
Към: Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.

            Госпожо Министър,
            В съответствие с Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право относно т. нар. „Уведомителен режим“ за необходимостта от охранително обезпечаване на т. нар. „Конфликтен диалог“ между суверенни субекти на Правото,
            тук приложено Ви предоставям 6 (шест) страници копие от моето т. нар. Петдесет и четвърто Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Посланиците на 51 (петдесет и една) базирани в София посланически мисии, които са адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие.
            С това писмо Ви уведомявам, че първоначалната ми стратегия относно непосредствено-присъствените изяви пред визираните посланически мисии, макар и да остава принципно валидна, е динамично препозиционирана до присъствени изяви най-вече пред посланическите мисии на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария.
            Уточнявам също така, че съгласно логиката на визираните принципи и норми тук визираните мои изяви имат и ще имат безсрочен характер, или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“).
            Използвам случая, госпожо Министър, да изразя изключително високата си удовлетвореност от неимоверно стриктното, коректното и висококултурното поведение на абсолютно всички лица от жандармерийските и общополицейските служби на ръководеното от Вас Министерство, с които досега ми се е било наложило да контактувам по повод и във връзка с моите присъствени изяви пред посланическите мисии; надявам се същите да запазят и да продължат да проявяват тези качества и в бъдеще.
07 Септември 2015 г.                                                                      Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар