2015-09-06

До Главните Демони за Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария Петдесет и четвърто (54-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
07 Септември 2015 г. (Понеделник)

До Главните Демони за Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария

Петдесет и четвърто (54-то)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Тъй като от 70-те и 80-те години до днес, включително и ДНЕС, специално спрямо мен и свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски, организационно и съчувствено най-близки хора
българските държавно-властнически и мафиотски
институции и институционални лица
            не са спирали да провеждат своите изключително многобройни и многообразни отделни престъпни селективно-репресивни, селективно-терористични и селективно-геноцидни оперативни мероприятия;

            И тъй като както лично Вие, така и Вашите дипломатически предшественици, действувайки като височайши представители на Вашите Правителства, действувайки поотделно или заедно {макар и в различна степен и форма на проявление на общностност (заедност) на поведението и действията},
така или иначе, фактически и/или юридически,
СЪУЧАСТНИЧЕСКИ
сте обуславяли и обуславяте
КАКТО ТОТАЛНАТА, ТАКА И СЕЛЕКТИВНАТА
държавно-терористична и геноцидно-престъпна
държавно-властническа и мафиотска воля
на българските институции и институционални лица;

            Също така тъй като, поне в няколко конкретни случаи, каквито са вече известните Ви „казус Великобритания“ и „казус Швейцария“, аз и моите най-близки хора сме били обекти на ДИРЕКТНО (ПРЯКО, НЕПОСРЕДСТВЕНО) престъпно поведение (ДЕЯНИЕ) на съответните чуждестранни държавно-властнически институции и институционални лица;
         Аз ОБВИНЯВАМ правителствените институции и институционални лица, включително и дипломатическите представители в България на
Русия, САЩ, Европейската Комисия,
Великобритания и Швейцария
в проявлението им като
Главни Демони на Злото
спрямо мен и свързаните с мен лица,

и конкретно в различни отделни форми на проявление на
СЪУЧАСТНИЧЕСТВО
в престъпната дейност на българските класически и нео(пост)класически комунистически
държавно-властнически институции
и институционални лица,

както и във
фактическо престъпно обезпечаване на тотална безотговорност за отделните престъпни деяния.

         Уточнявам, че ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГОБРОЙНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА за това обвинение са надлежно регистрирани както в институцииите на българската държавна власт, така и във Вашите държавно-властнически, включително и посланически (дипломатически) институции, така и в държавно-властническите, включително и в посланическите (дипломатическите) институции на голямо множество европейски и други държави,
         а също така и, отделно от това, почти цялата доказателствена документация е публикувана както в моите многотомни документални книги, така и в моите Интернет-сайтове.

            Впрочем, уточнявам, че на стр.687-708 на моята издадена през 2007 г. книга (41)Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие. Книга 2. Русия, С., „Янус”, 2007, 744 с. изрично и пределно ясно съм обосновал тезата, че
 след 80-те и 90-те години на ХХ век икономическите и политическите елити и официалната държавна власт на Съединените щати на Америка
         убиха основаната върху почтените трудови усилия автентичнаАмериканска мечта
         и я превърнаха в мечта на транстериториалните комунистически престъпници“;

Виж също: СВЕТОВНА КРИЗА: "РУСКАТА ИДЕЯ" КАСТРИРА "АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА" http://iankov.blogspot.com/2008/10/blog-post_25.html.


            Тоест, извършената специално от САЩ престъпна дейност спрямо мен и моите най-близки хора, всъщност, е елемент или част от престъпната дейност след 80-те и 90-те години на ХХ век до наши дни, извършена от Правителствата на САЩ спрямо самата Америка, американския народ и световната цивилизация и осъществена в полза на световния кланово-комуноиден банкстерско-мафиотски елит.

            Извършената специално от СССР/Русия престъпна дейност спрямо мен и моите най-близки хора, всъщност, е елемент или част от изначално престъпната дейност и същност  на регионалната комунистическа Съветско-Руска империя на Злото; впрочем, в научните ми политологични изследвания винаги съм подчертавал дълбокото си преклонение пред руската култура и категоричното си противопоставяне срещу традиционната руска диктатура.

            Поне според мен извършената специално от СССР/Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария престъпна дейност спрямо мен и моите най-близки хора, всъщност, е елемент или част от провежданата от 80-те и 90-те години до днес от правителствата на тези държави глобалистична стратегия
            на форсирана дехуманизация,  деевропеизация и дехристиянизация,
            на налагане на принципите и нормите на банкстерско-мафиотския нео(пост)класически комунизъм, при който неофициално, фактически и престъпно за „врагове на народа“ са обявени около 90 процента от населението
            {в Българияу само 7-8% (седем-осем процента) от населението имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен финансово-икономически обмен“, т.е. имат формалното качеството „Народ“, но фактическото качество – генетично свързана с идеологията и практиката на комунизма перверзно-жестока Червена Мафия!!!}
            и главната цел на който е тоталното унищожаване на исторически дълбоко-същностните европейски цивилизационни ценности, унищожаването на вековните традиционни ценностни характеристики на Европа.

            Впрочем, припомням Ви, че от документацията по следственото и съдебното дело, по което през 1984 г. бях осъден е видно, че единственото доказано извършено от мен „престъпление“ е това, че съм посещавал офисите на 24 базирани в София дипломатически мисии, от които съм търсел човешка съчувственост и юридическа ангажираност към жертвите на престъпленията на класическата комунистическа държавна власт; приканвам Ви сами да прецените дали тогава такава ангажираност ми е била оказвана!

            Днес дипломатическите мисии, които съм се опитал да ангажирам с моето вече 54-то обръщение към всичките Вас са два пъти повече, и както знаете както човешкото бездушие, така и юридическата рефлекторност или ангажираност са количествено и същностно два пъти повече по-жестоки и по-перверзни.

            Разбира се, като оцелял от Ада на жестоко престъпната класическа комунистическа система, поне след 1990-1991 г., когато окончателно проумях Вашата дълбока комуноидна същност, престанах да очаквам от всичките Вас както реална човешка съчувственост, така и реална юридическа ангажираност;
            но, признавам си, че съвсем доскоро все пак имах илюзията, че поне поради формални и демагогски съображения за демонстрация на принадлежност към официално оповестените от самите Вас високи хуманистични идеали, ще се опитате да разиграете някаква формално-юридическа бутафория, за да покажете или демонстрирате наличието на поне минимум ангажираност със Справедливостта и Правото, но Вие дори и това не направихте.

            Е, аз поне успях да създам документация, която, надявам се, рано или късно, ще бъде надлежно успешно използувана ако не лично от мен, то поне от бъдещите поколения, за да Ви бъде потърсена отговорност за престъпната дейност
            не само по времето на регионалния съветски класически комунистически режим до 90-те години,
            но и през последния четвърт век, по времето на континенталния европейски нео(пост)комунистически режим, през което време престъпната дейност бе и е не по-малко жестока от тази на класическите комунистически изверги, но бе и е и много по-перверзна.

Впрочем, всичките Вие превъзходно знаете, че
още от 70-те и 80-те години,
чрез цялостното ми лично гражданско поведение
не само пред българските държавни институции,
но и пред поне 24 посолства,
ОТКРИТО И КОРЕКТНО,
най-вече ЧРЕЗ ВСЕОРЪЖИЕТО НА СЛОВОТО И ПРАВОТО,
но и чрез цялостното ми поведение,
аз съм започнал да изразявам
моето лично (индивидуално)
Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение
и позиция,
Право на Бунт
и Право на юридическа Отбранително-Защитна Война
не само срещу престъпната българска държавна власт,
но и, дори най-вече -  
срещу нейните чуждестранни съучастници,
действуващи най-вече като
вдъхновители, поддръжници и обезпечители на безотговорността.

Днес с още по-голямо фактическо и правно основение съм кътегоричен,
че единствените институционални територии в България,
пред които има смисъл да се упражняват (изразяват)
различните многообразни форми на легитимно проявление 
на така визираните три права
са териториите на посланическите мисии на Главните Демони на Злото,
които именно, поне през изтеклия четвърт век
високопоставително са поддържали и поддържат
престъпния българския комуноидно-мафиотски елит и
сегашния неоколониален, паравоенен,
ченгеджийско-мафиотски политически режим.

ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че моите претенции за правосъдие са основани върху извършваното още от 70-те години до днес прецизно конкретно отделно описание на фактите и обстоятелствата относно конкретните престъпни деяния на конкретно посочени лица; и че става въпрос за стотици конкретни дейци, извършили хиляди отделни престъпни актове, обединени в стотици съвкупни сложносъставни казуси.
            За пореден път Ви припомням:
            *че всичките тези отделни хиляди престъпни посегаталства съответно са предизвиквали хиляди отделни остри болки и страдания и пропуснати легитимни ползи;
            *че именно в резултат на тези посегателства седем (7) души от моите най-близки хора са починали, а останалите живи не само носят своите дълбоки душевни и физически рани, но и носят бремето на тоталното унищожение на икономическите и битовите им условия на съществуване;
            *и че в същото това време именно днес, по времето на Вашето „демократично“ управление всичките отделни престъпни лица и всичките техни семейни и политически наследници са получили и получават своите най-високи награди и реализации.

ІІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
07 Септември 2015 г.                                                                      Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар