2015-09-15

Петдесет и шесто (56-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария; до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие; и до Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на мафиотския паравоенен политически режим, към: ВКП №13033/2013, 06 /// 02 и 06 Април 2015 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
15 Септември 2015 г. (Вторник)

Петдесет и шесто (56-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;
до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие;
и до Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на мафиотския паравоенен политически режим,
към: ВКП №13033/2013, 06 /// 02 и 06 Април 2015 г.


І.
            Припомням Ви, че ИМЕННО В ДИРЕКТЕН КОНТЕКСТ на съдържанието на моите официални „дипломатически“ реализации на Правото на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция, на Правото на Бунт и на Правото на Юридическа Отбранително-Защитна война,
            както и на публична телевизионна изява на тези права,
            на 02 Април, (преди около половин година), в директен обсег на охранителните видеокамери в Централната Съдебна палата в София с мен се случи дирижирано от българските специални (секретни) служби ПРОВОКАЦИОННО ОПЕРАТИВНО СЪБИТИЕ,
            съдържанието на което недвусмислено ясно свидетелствува, че главният обект на мероприятието е бил моят телефонен GSM-апарат,
            който преднамерено бе счупен от охранителните полицаи така, че от него уж събитийно-случайно да изчезнат и двете SIM-карти, едната от които е издадена в европейска държава и поддържащото плащане на сметките по която се осъществява именно на територията на тази държава, като най-важното в случая е това, че абсолютно всички абонати, с които поддържам връзка с тази карта са лица, които не са български граждани и имат високопоставен професионален статус и авторитет както в своите държави, така и в други държави.
            Припомням Ви, че по повод и във връзка с това събитие надлежно съм регистрирал в офиса на Главния прокурор (Върховната касационна прокуратура) две искания, индивидуализирани като Лична протестна нота №7 и №8, датирани и регистрирани на 02 и 05(06) Април 2015 г. и имащи входящ регистрационен №13033/2013;
            обръщам Вашето внимание и на факта, че както всички предишни и следващи текстове, така и тези са публикувани в моя Интернет-сайт на следните електронни адреси:

Лична протестна нота №7 --- 02.04.2015 г. До Сотир С. Цацаров

Лична протестна нота №8 --- 05.04.2015 г. До Сотир С. ЦацаровІІ.
            Уведомявам Ви, че съгласно „Заповед за задържане на лице“, регистрирана в 05 РПУ на МВР, издадена в 13 часа и 55 минути на 11 Септември 2015 г., именно аз съм придобил това „качество“.
            Уведомявам Ви, че съгласно „Протокол за личен обиск на лице“, аз съм бил обискиран точно в 14 часа и 55 минути, когато именно от мен са били иззети всичките ми лични вещи, включително и телефонния ми GSM-апарат, при което преди изземването му полицаят акуратно поиска от мен самият аз да изключа апарата
            (за чието включване впоследствие технологично е необходимо да се знае и използува специалният код, който, поне хипотетично, е известен само на мен и узнаването на който е възможно както чрез предварителното ми подлагане на специални разузнавателни мероприятия или прилагането на някакви други специални (секретни) технологични знания).


ІІІ.
            Уведомявам Ви, че от съдържанието на раздел „Контакти“, подраздел „Дневник“, подраздел „Набрани номера“ на същия телефонен апарат е видно, че в 15 часа и 08 минути от апарата е бил набран следният телефонен номер - *06* (звезда-нула-шест-звезда).


ІV.
            Уведомявам Ви, че поне според мен е повече от очевидно и разбираемо:
            (1) че това набиране на този телефонен номер от моя апарат не е извършено от мен;
            (2) че така посоченият набран телефонен номер е неимоверно необичаен и несъмнено има специален секретен характер;
            и (3) че това набиране е било извършено именно от съответен специалист от специалните (секретните) служби на МВР.


V.
            Уведомявам Ви, че е пределно очевидно и е напълно основателна моята категоричност, че в случая
            е налице СЛОЖНА престъпна дейност с ВСЕ ОЩЕ НЕИЗЯСНЕНИ СЕКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ И СЕКРЕТНО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛ. И С ЕВЕНТУАЛНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА НЕ САМО ВЪРХУ ИНФОРМАЦИОННАТА СФЕРА, НО И ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ДОРИ ВЪРХУ ЖИВОТА,
            извършена от специалните (секретните) служби на МВР, на шпионажа или на Мафията,  
            изразяваща се в драстично престъпно нарушение на моите гарантирани от Правото права относно неприкосновеността на собствеността и неприкосновеността и гарантираността на функционирането на моят телефонен апарат.
            Уведомявам Ви, че НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.
15 Септември 2015 г.                                                                      Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар