2015-09-08

Петдесет и пето (55-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария и до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
08 Септември 2015 г. (Вторник)

Петдесет и пето (55-то)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария
и до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

            За пореден път Ви припомням, че от цялостния документален масив, с който разполагате е видно, че
още от 70-те и 80-те години до днес, включително и днес,
чрез официалните ми писмени изявления
и чрез цялостното ми напълно правосъобразно поведенческо проявление
както пред официалните български държавни институции,
така и пред голямо множество базирани в София дипломатически мисии,
така и пред множество официални държавни институции на други държави,

чрез Всеоръжието на Словото и Правото
не съм спирал да изразявам
моето лично (индивидуално)
Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,
Право на Бунт
и Право на Юридическа Отбранително-Защитна война
не само срещу престъпната официална българска комунистическа и НЕО(ПОСТ)комунистическа държавна власт,
но и срещу нейните интерсубектни (чуждестранни) господарствуващи съучастници.

            Припомням Ви, че в престъпен „отговор“ на моето както цялостно, така и всяко такова отделно конкретно проявено абсолютно правосъобразно поведение
            вече много десетилетия аз и всичките мои близки хора бяхме и все още сме подложени на хиляди перманентни отделни всекидневни селективни репресивно-елиминационни, държавно-терористични и геноцидни т. нар. „оперативни мероприятия“,
            и че абсолютно всеки мой отделен опит за търсене и намиране на Правосъдие винаги е бил и е последван от нова серия различни форми на интензивно престъпно психическо, физическо, икономическо, социално, професионално-реализационно, битово и прочее насилие,
            довело до смъртта на седем (7) души и до неимоверно интензивните хиляди отделни ежедневни различни форми на болки и страдания.

            Припомням Ви, че моето Оръжие винаги Е било и Е Словото и Правото; при това обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че
            Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото.
            И че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“.
            Припомням Ви, че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието и се приема, че
към Словото принадлежат и всичките онези
легитимни протестни, бунтовни и отбранително-защитни действия,
чрез които жертвите на престъпленията
биха могли и могат
категорично, ясно и непоколебимо
да покажат на управляващите престъпници,
че са длъжни да спазват Правото!
08 Септември 2015 г.                                                                      Янко Н. Янков
& Край на документа


Няма коментари:

Публикуване на коментар