2015-09-17

Петдесет и седмо (57-мо) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария; до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие; и до Бойко Методиев Борисов – Министър-Председател на Република България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-мафиотския паравоенен политически режимAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
17 Септември 2015 г. (Четвъртък)

Петдесет и седмо (57-мо) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;
до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие;
и до Бойко Методиев Борисов – Министър-Председател на Република България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-мафиотския паравоенен политически режим  


І.
            Уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум,
            припомням Ви КАКТО ЧЕ от 23 Януари 2014 г. до днес това е моето Петдесет и седмо (57-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие,
            ТАКА И ЧЕ още от 70-те и 80-те години до днес, чрез официалните ми писмени изявления и чрез цялостното ми напълно правосъобразно поведенческо проявление
            чрез Всеоръжието на Словото и Правото не съм спирал да изразявам моето лично (индивидуално)
            Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,
            Право на Бунт и
            Право на Юридическа Отбранително-Защитна Война
не само срещу престъпната официална българска комунистическа и НЕО(ПОСТ)комунистическа държавна власт, но и срещу нейните интерсубектни (чуждестранни) господарствуващи съучастници.

            Припомням Ви КАКТО ЧЕ моето Оръжие винаги Е било и Е Словото и Правото, ТАКА И ЧЕ в престъпен репресивно-елиминационен „отговор“ на моето както цялостно, така и всяко такова отделно конкретно проявено абсолютно правосъобразно поведение
            в продължение на вече много десетилетия аз и всичките мои близки хора бяхме и все още сме подложени на хиляди перманентни отделни всекидневни селективни репресивно-елиминационни, държавно-терористични и геноцидни т. нар. „оперативни мероприятия“, довели до смъртта на седем (7) души и до неимоверно интензивни хиляди отделни ежедневни различни форми на болки и страдания.

            Припомням Ви, че от цялостния документален масив, с който всичките Вие разполагате, е пределно ясно очевидно, че в най-дълбоката основа на визираните мои лични протестни, бунтовни и отбранително-защитни военни действия е залегнала съпротивата ми не само срещу селективната, но и срещу (и дори най-вече!!!) тоталната престъпна дейност на българската държавна власт и нейните чуждестранни господарствуващи съучастници.

            Припомням Ви, че от визирания документален масив е видно, че една от сферите на моето внимание е била е и продължава да е т. нар.
             банкова сфера,
            по повод и във връзка с осъществяваната престъпна дейност в която сфера настойчиво съм искал да бъдат извършени официално прокламираните и гарантираните от Правото държавно-защитни действия,
            при което изрично и ясно съм посочвал, че всъщност главният престъпник както в другите сфери, така и в тази, е именно държавата с нейните институции и съответните държавно-институционални лица.

            В частност, припомням Ви, че в моето официално Писмо-Покана, датирано на 24 Юни 2014 г. и адресирано до ФАКТИЧЕСКИЯ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, изрично и пределно ясно съм написал следното:
         „(... ... ...) Както несъмнено превъзходно знаете, вече официално съм Ви писал, че макар и нелегитимно избран и назначен, Вие разполагане с неимоверния шанс да се покаете за съучастието си в престъпната дейност на българския клан на руската Червена Мафия и да направите всичко, което е нужно да бъдат възстановени поне част от нанесените на жертвите щети и пропуснати ползи.
         За това, обаче, по повод и във връзка с текущите през последните дни банкови скандали е нужно не да участвувате като главен фарсов, бутафорен и циркаджийски актьор, а да последвате примера на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора,
         който, разследвайки през 1932 г. отговорността на банките за кризата от 1929 г. бе изготвил разгромяващ доклад, в който, за да обозначи „банкерите-гангстери“ бе обосновал и предложил термина „банкстер“ (bankster),
         върху основата на който именно негов доклад Президентът Рузвелт бе обезпечил издаването на специален закон („Glass-Steagall Act“), с който бе наказал всички банки, за които е било установено, че чрез осъществяваната от тях два несъвместими вида дейности (депозитна и инвестиционна) фактически са били широко отворили вратите на жестоката финансова и икономическа криза.
         Впрочем, обръщам Вашето внимание върху това, че по повод и във връзка с отдавна обоснованата от специалистите теза, че
         именно престъпната дейност на банките стои в основата на съвременната финансова и икономическа криза,
         подчертавам обстоятелството, че както сред световните, така и сред българските интелектуални кръгове отдавна се поставя въпросътДокога демократичните общества ще търпят тази система на безнаказаност?!“.
         Така, в контекста на горното предлагам да предприемете разследване на започнатата още в началото на 80-те години водеща престъпна роля на банките за източването на личното (на гражданите) и на националното (държавното) българско богатство и за съсредоточаването му в шепа мафиоти, опитващи се да измамят жертвите си,  представяйки се  за легитимни олигарси.“
Виж: Покана до Главния прокурор -  

            Впрочем, в публичното и най-вече специфично научното пространство отдавна e известно, че
            още от деня на падането на „Берлинската стена
            всичко, което преди това е било правено с танка, вече се прави с банка.

         Така, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, обръщам се към всичките Вас с искането да подпомогнете и гарантирате възможността:
         Първо: да получа от българското правителство пълен списък на абсолютно всички т. нар. външни държавни заеми и кредити с кратко посочване на договорираната и получената парична сума; и
         Второ: да получа от българското правителство гарантиран пълен достъп до и копия от цялостната документация относно приходите и разходите по последните пет (5) правителствени външни държавни заеми и кредити.

         Уведомявам Ви, че моята предварителна работна теза е, че всичките тези заеми и кредити имат дълбоко корупционен характер,
         подчинен на главната цел България и българските граждани да бъдат поставени в безизходно положение (състояние),
         като паричните суми на практика да бъдат разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,
         при което в крайна сметка погасяването да бъде извършено чрез тоталното ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности.
 

ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
17 Септември 2015 г.                                                                      Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар