2015-09-23

Петдесет и осмо (58-мо) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария; до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие До Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София Към: ВКП №13033/2013, 06 Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – №773 --- 23.09.2015 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
23 Септември 2015 г. (Сряда)

Петдесет и осмо (58-мо)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;
до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен
слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския
паравоенен политически режим,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции!
№773 --- 23.09.2015 г.

І.
Проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!
Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ
и всички прокурори и съдии,
които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на НЕО(ПОСТ)комунистическия банкстерско-ченгеджийско-мафиотски политически режим
            и така, чрез отказа си да осъществят Легитимно Правосъдие, са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид над българското население.

            Ти, Престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,
            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,
            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,
            пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура
            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,
            така и срещу онези институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, досега вече няколко пъти официално, писмено и публично съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, после най-любезно съм те уведомил, че временно съм спрял да те проклиням, за да мога да ти отправям моите най-добронамерени покани да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,
            да се покаеш пред Бога и пред човеците, и
            да направиш максимално всичко, което е по силите и възможностите ти да бъдат възстановени поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации.

            Междувременно, Престъпнико Цацаров, аз смирено се молех пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов! Но през всичкото това време ти, Престъпнико Цацаров, с рецидивно-устойчива криминална упоритост отказваше и отказа да приемеш Божието Просветление, отказа да се вразумиш и продължи да вършиш престъпления, изразяващи се най-вече в оневинителна полза на твоите високопоставени сатанински банкстерско-мафиотски господари.

            Ти, Престъпнико Цацаров, пренебрегна и не пожела да се вслушаш в моето лично предупреждение към теб, че аз съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога ...
            Ти и твоите сатанински господари, Престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че е неимоверно неадекватно да се надявате, че ще можете да дочакате деня или момента, в който аз ще отстъпя от Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото.

            Ти и твоите сатанински господари, Престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че не съм аз този, който ще ви прости това, че:
            Първо. От 70-те и особено от 80-те години до днес, вече в продължение на ПОЛОВИН ВЕК, по повод и във връзка с абсолютно всичките мои изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на НЕО(ПОСТ)комунистическия БАНКСТЕРСКО-ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ
            аз НЕ САМО съм получавал и получавам абсолютно неаргументирани, неоснователни и противоправни откази за предприемане на легитимни процедури за Правосъдие,
            НО И НЕ САМО АЗ, А И ВСИЧКИТЕ МИ БЛИЗКИ ХОРА СА БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА ПОДЛОЖЕНИ НА НЕИМОВЕРНО ЖЕСТОКИ НАКАЗАТЕЛНИ И ЕЛИМИНАЦИОННИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,
            В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО ВЕЧЕ СЕДЕМ (7) ДУШИ СА ПОЧИНАЛИ И ФАКТИЧЕСКИ СА УБИТИ,
            А ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ФАКТИЧЕСКИ СМЕ ЖИВИ НА КРЕХКАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА.

            Второ. В резултат на селективния и особено на тоталния геноцид днес от демографската карта на България:
            *липсват като геноцидно умъртвени (отделно от нормалната смъртност!!!) повече от два милиона души;
            *липсват повече от два милиона и половина български граждани, които, УЖ ДОБРОВОЛНО (без въоръжени придружители и за собствена финансова сметка!), но всъщност ГЕНОЦИДНО-ПРИНУДИТЕЛНО СА ДЕПОРТИРАНИ (интернирани, изселени) от своята обичайна естествена национално-културна и семейно-битова среда и са „настанени“ или „дислоцирани“ като емигранти в не по-малко жестоки от класическите концлагери съвременни европейски и световни икономически гета, а онези, които останаха по родните си места,  просто получиха неимоверно „щастливия шанс“ сами да организират в домовете си собствения си затворнически и концлагерен статус.

            Трето. Преди 10 (десет) години бе установено, че само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в така наречения „свободен“, но всъщност мафиотски финансово-икономически, социален и политически обмен, и това са изключително лица от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което тези лица притежават (или владеят) 97% (деветдесет и седем процента) от т. нар. „национално богатство“;
            всички останали (в „домашния си“ български тотален затвор и концлагер) вегетират в полуживо ежедневно битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч КАКТО под официалните изисквания на класическото Римско право относно робите, ТАКА И под официалните нормативни изисквания на Европа относно задълженията на стопаните да обезпечават така наречения „неприкосновен жизнен мимимум“ на отглежданите от тях домашни животни.
            Днес, през Август 2015 г. е установено:
            *че само 2% (два процента) от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система; и
            *че 80% (осемдесет процента) от брутния вътрешен продукт на страната (и фактически от всички парични потоци) са собственост на 100 (сто) компании, а няколко десетки хиляди компании генирарат едва 20% (двадесет процента).
            Днес, през Септември 2015 г. все още липсва пълна и адекватна информация относно всичките отделни сключени от българските комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически правителства държавни заеми и кредити, поради което сред специалистите битува напълно основателното професионално обосновано гледище, че всичките заеми и кредити имат дълбоко корупционен характер и са подчинени на главната цел България и българските граждани да бъдат поставени в безизходно положение (състояние), като паричните суми на практика да бъдат разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове, при което в крайна сметка погасяването им да бъде осъществено чрез тоталното ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности.

            Четвърто. От официално наличната изключително обемиста документация е видно, че в престъпната дейност, насочена срещу (против) мен и свързаните с мен лица, кръгове и организации са участвували и все още участвуват ПОВЕЧЕ ОТ 250 (двеста и петдесет)
            *офицери и агенти (включително и най-високопоставени) от системата на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите специални служби;
            *прокурори, съдии, правителствени служители и служители на МВР;
            *т. нар. научни изследователи и университетски преподаватели, с които съм имал определен трудово-професионален досег в качеството ми на учен (научен изследовател) и университетски преподавател;
            *различни други лица, включително и екзотични субекти (като напр. каторжници от т. нар. Трудово-възпитателен лагер за тежък физически труд в химическите заводи в град Девня, Варненски окръг, както и криминални престъпници от затворите), с които принудително и абсолютно противоправно съм бил заставян да съжителствувам в продължение на много години.

            Пето. От така визираната обемиста документация е видно, че почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране, в знак на благодарност за тази им престъпна дейност
            именно днес, именно след бутафорните политически промени, са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,
            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират: *видни свръхбогати бизнесмени; *демократични генерали; *членове на Висшия съдебен съвет; *върховни съдии; *конституционни съдии; *съдии в международните съдилища в Страсбург; *съдия в Хагския трибунал за Югославия; *съдия в Конституционния съд в Косово; вицепремиери; *министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи); *видни висши прокурори, включително и Главен прокурор; *видни адвокати; *видни депутати; *Председател на Парламента и други парламентарни функционери; *видни дипломати; *професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН; *и всякакви други.

            Шесто. Макар че съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българската комунистическа Държавна сигурност (ДС, българският клан на съветската КГБ) официално е призната за престъпна организация и за престъпни са признати както цялата дейност на тази организация, така и цялата дейност, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професионално, агентурно, или по каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и нейната дейност,
             днес, повече от четвърт век след официалните политически промени,
            повече от 50% (половината) от високопоставените ръководни професионални кадри на тази престъпна организация продължават да са на РЪКОВОДНА служба (работа) в така наречените „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби,
            като това съвсем не означава, че „новите“ служби са с 50% по-малко престъпни, а означава, че „новите“ специални служби са си точно толкова престъпни, колкото и класически комунистическите, и че политическият режим съвсем не е НЕкомунистически, а е НЕОкомунистическо -ченгеджийско-мафиотски;

            Седмо. Днес най-малко 95% (деветдесет и пет процента) от персоналния състав на Прокуратурата и Съда са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани с престъпната дейност КАКТО НА комунистическата Държавна сигурност, ТАКА И НА НЕО(ПОСТ)посткомунистическите специални служби, ТАКА И НА Червената Мафия, в механизма на която (на Мафията) САМАТА ДЪРЖАВА ИМА СТАТУСА НА НАЙ-НИСКОЙЕРАРХИЧЕН СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ, и тези уж държавни и уж правозащитни институции несъмнено са не просто престъпни, а са престъпни в изключително високоопасна степен.

            Осмо. Така, в контекста на горното се налага неизбежно категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм“ съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията“ на комунизма, а, всъщност, е ЕТАП ИЛИ СТАДИЙ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самия комунизъм;
            както и че осъждането на комунизма НЕ САМО задължително изисква и осъждане на посткомунизма, НО И дори нещо повече – днес, четвърт век след бутафорните промени, след които НЕ САМО не бе наказан нито един от злодеите на комунизма,  НО И самата българска държава и нейните интердържавни и други интеркорпоративни съучастници не понесоха абсолютно никаква репараторна отговорност за ръководените и обезпечените от тех престъпления,
            много по-актуално е осъждането на посткомунизма,
            чийто фукционери не само все още са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сцена, но и и злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.


ІІ.
            За пореден път Ви Припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

            За пореден път Ви припомням, че моите официални писмени и непосредствено-присъствени изяви пред тук визираните посланически миси имат безсрочен характер,
            или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано
            ИЛИ официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“),
            ИЛИ извършеното по Ваша явна или секретна воля мое „отпращане в небетието“.

            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)
Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,
Право на Бунт и
Право на Юридическа Отбранително-Защитна война
е Словото и Правото;
при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че
Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;
че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че
чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;
че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието, че
към Словото принадлежат и всичките онези
легитимни протестни, бунтовни и отбранително-защитни действия,
чрез които жертвите на престъпленията
биха могли и могат
категорично, ясно и непоколебимо
да покажат на управляващите престъпници,
че са длъжни да спазват Правото!

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
23 Септември 2015 г.                                                                      Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар