2015-09-25

До Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София Към: ВКП №13033/2013, 06 Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – №774 --- 25.09.2015 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
25 Септември 2015 г. (Петък)

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София

Към: ВКП №13033/2013, 06
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции!
№774 --- 25.09.2015 г.

І.
Проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!
Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ
и всички прокурори и съдии,
които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на НЕО(ПОСТ)комунистическия банкстерско-ченгеджийско-мафиотски политически режим
            и така, чрез отказа си да осъществят Легитимно Правосъдие, са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид над българското население.

            Ти, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,
            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,
            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,
            пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура
            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,
            така и срещу онези институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

            Както превъзходно знаеш, престъпнико Цацаров, досега вече няколко пъти официално, писмено и публично съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие.

            Както превъзходно знаеш, престъпнико Цацаров, после най-любезно съм те уведомил, че временно съм спрял да те проклиням, за да мога да ти отправям моите най-добронамерени покани да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,
            да се покаеш пред Бога и пред човеците, и
            да направиш максимално всичко, което е по силите и възможностите ти да бъдат възстановени и репарирани поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации.

            Междувременно, престъпнико Цацаров, аз смирено се молех пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов! Но през всичкото това време ти, Престъпнико Цацаров, с рецидивно-устойчива криминална упоритост отказваше и отказа да приемеш Божието Просветление, отказа да се вразумиш и продължи да вършиш престъпления, изразяващи се най-вече в оневинителна полза на твоите високопоставени сатанински банкстерско-мафиотски господари.

            Ти, престъпнико Цацаров, пренебрегна и не пожела да се вслушаш в моето лично предупреждение към теб, че аз съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога ...

            Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че е неимоверно неадекватно да се надявате, че ще можете да дочакате деня или момента, в който аз ще отстъпя от Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото.
            Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че не съм аз този, който ще ви прости всичките онези отделни конкретно и акуратно описания от мен престъпления, за които вече много десетилетия съм искал и продължавам да искам извършването на прокурорски и съдебни разследвания, но както твоите предшественици и техните подчинени прокурори, така и ти и твоите подчинени прокурори категорично отказвате да разследвате.  


ІІ.
            Припомням ти, престъпнико Цацаров, че:
            ***на 12 Септември 2013 г. надлежно съм регистрирал датирано на 15 Септември 2013 г. вх. рег. №13033/13,V--- 12.09.2013 г. в офиса на ВКП адресирано лично до теб искане за разследване, озаглавено „Всички карти на масата ...- 651“;
            ***на 10 Април 2014 г. съм датирал, и на 11 Април надлежно съм регистрирал вх. рег. №13033/13 --- 11.04.2014 г. в офиса на ВКП адресирано лично до теб искане за разследване, озаглавено „ЦацароМафия – 35/10.04.2014“;
            ***на 28 Юли 2014 г. съм датирал и на 29.07.2014 г. надлежно съм регистрирал вх. рег. №13033/13 --- 29-07.2014 г. в офиса на ВКП адресирано лично до теб искане за разследване, озаглавено „Всички карти на масата ... – 766“;  
            ***на 22 Април 2015 г. съм датирал и надлежно съм регистрирал  вх. рег. №13033 --- 22.04.2015 г. в офиса на ВКП адресирано лично до теб искане за разследване, озаглавено „“За Истината и Правосъдието - № 6 – 22 Април 2015 г.“.

            Припомням ти, Престъпнико Цацаров, че в тези искания за разследване изрично и пределно ясно съм акцентирал върху острата необходимост да бъдат разследвани извършваните от комунистическата Държавна сигурност и най-строго охраняваните от посткомунистическите специални служби т. нар.
            остри елиминационни оперативни мероприятия“,
            състоящи се в битово-икономическо, образователно-квалификационно, трудово-професионално, социално, обществено, политическо, здравословно и биологично-физическо
елиминиране на определени т. нар. „знакови личности,
            при което в частност, като един от най-знаковите примери в това отношение съм поискал да бъдат разследвани престъпните елиминационни оперативни мероприятия, проведени против (срещу)
дъщерята на видния български политик Атанас Буров,
            и освен това
            съм поискал да бъде разследвана престъпна дейност, извършвана от посткомунистическите прокурорски, полицейски, съдебни и други институционално-служебни лица, изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на всички мои искания за провеждане на легитимно разследване по тук визирания казус.

Заради систематично извършената и извършваната от теб
престъпна дейност
проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!

Проклети да са до ПЕТО (5-о, V) поколение
и всички прокурори и съдии,
които са извършвали и извършват престъпна дейност
и все още не са се покаяли и не са положили усилия
да репарират нанесените от тех болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации!

            И все пак, престъпнико Цацаров, повярвай, че би било разумно да имаш предвид, че адът, който неоснователно, несправедливо и престъпно обезпечаваш на стотици, на хиляди и дори на милиони хора тук на българската Земя, рано или късно ще те постигне и теб, при това напълно основателно и Справедливо,
            а заради теб ще постигне и най-близките ти хора
            (не само като възползували се от облагите от твоята престъпна дейност, но и като ментално солидарни с твоята зловеща престъпна дейност)!

            Не се съмнявай, престъпнико Цацаров – рано или късно Истината, Справедливостта и Правосъдието ще постигнат не само теб, но и най-близките ти хора, и то не само в Отвъдното, но и тук, на Земята!
            За злодеянията ти ще има Разплата!

            Настоявам да бъде извършено прецизно разследване и да получа адекватно обоснован отговор!!!
25 Септември 2015 г.                                                                    Янко Н. Янков
***
Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар