2013-04-16

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 550Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
16 Април 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 550


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. № 3307 / 2013


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Както вече Ви е известно още от първите ми официални писмени изложения почти веднага след встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор,
            без дори и една капка наивност относно престъпната същност на т. нар. посткомунистическа държавна власт, и в частност на Прокуратурата и Съда,
            поради изключително дълбоко-принципни съображения предприех стратегията
            да се отнасям към Вас с уважение, подобаващо на принципно-абстрактния (но не и на реално-практическия) имидж на Прокурорската институция, като в частност
            вече повече от три месеци, така наречените сто (100) дни, съм се стараел
            КАКТО И ДОСЕГА, да подлагам Прокуратурата като институция на почти ежедневен принципен натиск за спазване на Правото,
       НО ОТДЕЛНО ОТ ТОВА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ деликатно да се опитвам да обезпечавам лично на Вас напълно достатъчно време да се ориентирате
       КАКТО в новата за Вас фунция,
       ТАКА И в новата КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ в България, в Европа и в Света,  
       и така Вие да имате спокойната възможност СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като считам, че вече са налице определени факти и основания да внеса известни корекции именно в сферата на деликатността на тази ми досегашна лична стратегия,
            с настоящите редове заявявам, че вече,
            БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯМ СТРАТЕГИЯТА СИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИМАТЕ ШАНС ЗА АДЕКВАТНА ОРИЕНТАЦИЯ В НОВАТА ЗА ВАС ПРОФЕСИОНАЛНА ФУНКЦИЯ,
         официалните ми изложения ще бъдат адресирани лично до Вас (а не до Вашите заместници) в качеството Ви именно на Главен жрец на Прокурорската институция.
*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Преди всичко обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че по повод и във връзка с разразилия се остър публичен скандал относно
         така наречените „подслушвания
            в публичното информационно пространство са се появили няколко публикации,
върху съдържанието на които
Вие сте длъжен да вземете
изрично и категорично ясно изразено
мнение и официална Прокурорска позиция,
и за вземането на която позиция аз настоявам пред Вас.

-------------

„Главният прокурор: Щом стигнахме дотам да изземем транспортно средство от двора на МВР,

сигурно не сме го взели,

за да го пазим от дъжда в гаража си!

Публикувано на от afera
            Две разпореждания на заместник-градския прокурор Роман Василев за използване на специални разузнавателни средства (СРС) по делото срещу Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров не съответстват на нито една от хипотезите в Закона за СРС”,  
            каза главният прокурор Сотир Цацаров по повод на публикацията в Медиапул, заради която журналистът Борис Митов бе извикан в прокуратурата.
            Цацаров допълни, че тези две разпореждания са далеч по-големият проблем от разрешението, което самият той е дал за използване на СРС спрямо Тенчо Попов, пише „Правен свят”.
            Цацаров призна, че заобикалянето на подсъдността при исканията за използване на СРС е възможно и продължава да се прави от всички органи, не само от прокуратурата. Но нито един съдия нямал законово право да изиска оперативното дело или пък материалите от наблюдаващия прокурор, за да прецени мотивите на органите.
            Главният прокурор отбеляза, че не може да разбере това упорито нежелание на властите от много време да променят закона във вид, който не позволява тези неща да се вършат.
            Толкова ли е трудно или неудобно да има единен регистър на специалните разузнавателни средства. И да има ясни правила за подсъдност, а не просто да се каже – при председател на окръжен съд. По закон всеки съдия работи с едно искане. Друг е въпросът какви са критериите му. Нямаш право по закон, говоря от съдийска гледна точка, да изискаш оперативното дело или досъдебното производство. Ти работиш на доверие. Не знаеш какво има в папката. Предложенията да се даде право на разрешаващите съдии да имат достъп до делата, също не срещат огромно разбиране“, обясни днес Сотир Цацаров.
            Първоначално главният прокурор каза, че няма да предприема нищо спрямо Роман Василев, защото той е подвел него самия и ще изглежда лично.
            По-късно обаче уточни, че най-напред ще изчака мотивите на СГС към оправдателните присъди и после ще реши как да действа по отношение на Роман Василев, като отново повтори, че очевидно заместник-градският прокурор е заобиколил закона.
            А на въпрос дали Роман Василев не е компрометиран, за да ръководи проверката за незаконно подслушване в МВР, Сотир Цацаров отговори:
            Не си мислете, че проверката е в ръцете на Роман Василев. Всяка сутрин резултатите се докладват на мен и на Борислав Сарафов. Щом стигнахме дотам да изземем транспортно средство от двора на МВР, сигурно не сме го взели, за да го пазим от дъжда в гаража си“.
Afera.bg
Коментари:
            Ама колко семпличко обяснява: „Подвел е мен и затова няма да предприема нищо, защото е подвел мен“.
            Все едно слушам Майор Майор от „Параграф 22“. Само дето Майора не ни мисли за малоумници!
            Ами, защо не възложи на някой от замовете да се разправя с Роман? Те на са подвеждани.
            Да не говорим, че има и Апелативна прокуратура!
            Като преглеждам медиите, си мисля, че и тоя път зам.-градския прокурор ще се измъкне. А BCC ще се правят, че нито са чули, нито са видяли! Ей в такава държава искам да живея!
            Информация за размисъл на г-н главния прокурор Сотир Цацаров:
            За Роман Василев:
            Чл. 274. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема или от която е лишен, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
            Чл. 311. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.
            За самия Цацаров:
            Чл. 294. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който спомогне на лице, извършило престъпление, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, се наказва за лично укривателство с лишаване от свобода до пет години, но не с по-тежко наказание от предвиден.“
-------------

„Роман Василев подвел Сотир Цацаров. Все едно слушам Майор от „Параграф 22”!

Публикувано на от afera
            Бившият апелативен прокурор Иван Петров коментира на страницата си във Фейсбук признанието на главния прокурор Сотир Цацаров, че прокурор Роман Василен го бил подвел:
            „Ама колко семпличко обяснява: „Подвел е мен и затова няма да предприема нищо, защото е подвел мен“. Все едно слушам Майор Майор от „Параграф 22“. Само дето Майора не ни мисли за малоумници!
Ами, защо не възложи на някой от замовете
да се разправя с Роман?
Те на са подвеждани.
Да не говорим, че има и Апелативна прокуратура!
            Като преглеждам медиите, си мисля, че и тоя път зам.-градския прокурор ще се измъкне. А BCC  ще се правят, че нито са чули, нито са видяли! Ей в такава държава искам да живея!
            Информация за размисъл на г-н главния прокурор Сотир Цацаров:
            За Роман Василев:
            Чл. 274. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема или от която е лишен, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
            Чл. 311. (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.
            За самия Цацаров:
            Чл. 294. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който спомогне на лице, извършило престъпление, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, се наказва за лично укривателство с лишаване от свобода до пет години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за укривания.”

-------------

„ЛИФТИНГЪТ – ПРОКУРОР РОМАН И

МИСЛИТЕЛЯТ – ПРОКУРОР СОТИР

Публикувано на от afera
            Може ли някой да обясни на обърканите ни особи сред публичния дом, наречен българска прокуратура, какво точно се случва?
         Един зловещо известен прокурор – Роман Василев си измишльотил по нечия поръчка СРС и понеже не вързал зара в столичен съд, очевидно умело насочен, цъфнал на бюрото на пловдивския съдия Сотир Цацаров. Съдия Сотир тутакси подписал „престъпното деяние” на прокурор Роман.

Във всяка държава, която не се нарича България,
след такъв огромен скандал
първо ще хвърчат оставки,
после глави, а на финала моментално
ще бъде образувано наказателно производство
срещу извършителите на престъпното деяние.
           
Още повече, че съдия Сотир Цацаров вече не е просто шеф на Пловдивски съд, ами и главен прокурор на републиката.
            За кого на всичкото отгоре бившият вътрешен министър употреби целия си арсенал от слюнки за да го хвали какъв професионалист бил.

            И понеже в България нещата никога не се случват както във всички останали страни, прокурор Сотир, който е и главен прокурор, изхленчи, че бил подведен от прокурор Роман  (по времето, в което беше без лифтинг и с плешив), и че щял да… си помисли какво да го прави сега прокурор Роман във времето, което е вече с ботокс и черен присаден перчам.

            НЕ Е СМЕШНО, АМА НИКАК НЕ Е СМЕШНО.
            ОТВРАТИТЕЛНО Е.

Всички останали прокуратури – Апелативна, Спецова, ВКП
мълчат като посрани
и не смеят да си раздвижат хилуороновата киселина,
която се пличка в главите им вместо мозък.

            Прокурор Сотир бил подведен, било му влязло лично, и сега щял да мисли какво да прави с прокурор Роман.
            Медиите се стискат и тъй като сме държава, която няма нищо общо с останалите по света, вместо да вдигнат грандиозен скандал, „отразяват събитието” като дръжка на микрофон.
            Прокурор Сотир рече, че ние може и да сме идиоти, ама не трябвало да си мислим, че единствено прокурор Роман държал проверката за подслушванията в ръцете си. Амии…. Всяка сутрин и всяка вечер му докладвали – на него и на прокурор Борислав (Сарафов) – и той една друга бира, не ти е работа – и то им докладвали по „оперативен начин”.
            И така в шегички, лифтинг и закачки, в държавата на Боко и Цецо, няма кой да арестува по почина „ти си абсолютен престъпник” – „подведения” прокурор Сотир и наглия прокурор Роман.
            Единият мисли, вместо да пише показания.
            Другия си вдига поглед с ботокст, вместо да лежи в килията с Хамстера.
            През това време прокурор Сотир дава медийни изявления как трябва да вярваме на прокуратурата.
            На бардак вярва ли се, хайде кажете вие – дето скачахте по улиците с „революционно работно време”  от 18 часа и в неделя от 11 часа.
Afera.bg“

-------------

„Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, ДЛЪЖЕН СТЕ ДА ОБРАЗУВАТЕ НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ РОМАН ВАСИЛЕВ!

Публикувано на от afera
            Г-н Главен прокурор, сегашният Ви подчинен Роман Василев, заместник на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, е извършил тежко умишлено престъпление по чл.311 от НК, а не просто Ви е подвел, както наивно се опитвате да убедите обществеността.
            По силата на дадените Ви от Конституцията на република България, Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс правомощия, Вие сте длъжен да разпоредите образуване на наказателно производство срещу прокурор Роман Василев, да повдигнете обвинение и поискате от Висшия съдебен съвет отстраняването му от длъжност.
            Ако не предприемете тези действия, извършвате престъпление по чл.288 от Наказателния кодекс. Давността за това деяние е 10 години т.е. ще изтече доста след приключване на мандата Ви, като главен прокурор.
Иван Петров, бивш апелативен прокурор
Фейсбук“

-------------

Mincho Spasov коментира afera.bg:
         След днешния (12.04.2013 г.) водевил с неприетата оставка на прокурор Роман Василев, крехката ми надежда, че в лицето на Сотир Цацаров ще имаме главен прокурор, се пречупи окончателно.
         Това, което се случи е позор не само за прокуратурата, но и за цялата професионална гилдия, скромна част от която съм и аз.
         Трудно повярвахме на новината, че още на 10 юни 2012 г. в 22 ч. 41 мин., след разговор с Цветан Цветанов и Бойко Борисов, собственикът на вестник „Труд” Огнян Донев споделя с главния редактор Светлана Джамджиева :
         [10.6.12 22:41:52] Ogi: главният прокурор, новият, щял да е този съдия от Пловдив …
         Да припомня: към тази дата дори Висшият съдебен съвет още не беше избран!
         Преглътнахме унижението за гилдията, че според същите записи ББ обещава закрила от наказателно преследване чрез привикване и лично инструктиране на прокурори.
         Но, когато видях, че:
         - Сотир Цацаров обяви за правилно прекратена незапочналата проверка срещу Бойко Борисов за закрилата на Първановото протеже Мишо Бирата;
         - Сотир Цацаров допусна журналиста Митов да бъде заплашван и разпитван в прокуратурата заради публикувани разсекретени документи, уличаващи прокурор в престъпление и съдия в нарушение;
         - Роман Василев - любимецът на Цветан Цветанов, е извършил длъжностно документно престъпление, мотивирайки искане за ползване на СРС с несъществуваща информация за Пловдивска връзка;
         - Че в разписаното от Сотир Цацаров разрешение за използване на СРС няма посочен телефонен номер, който трябва да бъде подслушван и така оставя на Цветан Цветанов и на Роман Василев свобода да слушат чрез това разрешително вас, мен, патриарха и папата;
         Се убедих, че в България пак няма Главен прокурор. Неговата работа вършат умопомрачени от властта пожарникар и учител по физическо.
Затова го призовавам да подаде оставка.“

-------------


„С проверката в МВР прокуратурата заобиколи ДАНС,
която подслушва политици
СРС-апаратурата там дори била по-модерна от тази на СДОТО
15:00 | 15.04.2013, Автор: Ивайло Крачунов
            Обвиненията, които Софийската градска прокуратура е повдигнала на четиримата служители на МВР за незаконното подслушване, са прах в очите на простосмъртните
            Скандалният прокурор Роман Василев и колегите му не са проверили Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), която осъществява регулярно подслушване на политици. Мотивът за слухтенето е, че се прави във връзка с националната сигурност и стабилността на държавата.
            Подслушвателната техника на ДАНС е дори по-модерна от тази, с която разполага МВР. С проверката на Вътрешното министерство прокуратурата просто отби номера“, заявиха източници на ПИК в специалните служби.
            От друга страна магистратите са си свършили съвестно работата, спазили са закона, тъй като те бяха сезирани от лидера на БСП за незаконно подслушване от звена на МВР на политически фигури, начело с Росен Плевнелиев, Георги Първанов и Симеон Дянков.
            Явно съветниците на Станишев не са се сетили, че родното ФБР, също като МВР може да осъществява подслушване
Коментари:
Янко Николов Янков · Top Commenter · Works at Kosovo
Естествено!
ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО?
Виж: ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО?, 2008-10-16.

Виж: ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 2?,

Виж: 2008-12-05, ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 3?

Виж: 2009-05-02, ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО (5).

Виж: 2010-02-23, ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-6 ,

Виж: 2010-06-07, ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-7,

Виж: 2010-08-29, „ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 8”,

Отговорност за престъпленията на ДАНС.

Отговорност за престъпленията на ДАНС-2.

Отговорност за престъпленията на ДАНС!-3.

Отговорност за престъпленията на ДАНС!-4.

Отговорност за престъпленията на ДАНС!-5.

Отговорност за престъпленията на ДАНС – 6.

-------------
*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
16 Април 2013 г.                                                      Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар