2013-04-18

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 552Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
18 Април 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 552


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. №3307/2013


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Както вече Ви е известно още от първите ми официални писмени изложения почти веднага след встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България,
            без дори и една капка наивност относно престъпната същност на т. нар. посткомунистическа държавна власт, и в частност на Прокуратурата и Съда,
            поради изключително дълбоко-принципни съображения предприех стратегията
            да се отнасям към Вас с уважение, подобаващо на принципно-абстрактния (но не и на реално-практическия) имидж на Прокурорската институция,
            като в частност вече почти четири месеци   
-        т. нар. сто (100) дни -
            съм се стараел КАКТО И ДОСЕГА
            да подлагам Прокуратурата като институция на почти ежедневен принципен натиск за спазване на Правото,
       НО ОТДЕЛНО ОТ ТОВА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ деликатно да се опитвам да обезпечавам лично на Вас напълно достатъчно време да се ориентирате
       КАКТО в новата за Вас фунция,
       ТАКА И в новата ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОСТРО КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ в България, в Европа и в Света,  

       и така Вие да имате спокойната възможност СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като считам, че вече са налице определени групи факти и основания
         да внеса известни корекции именно в сферата на деликатността на тази ми досегашна лична стратегия,
            с настоящите редове заявявам, че вече,
         БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯМ СТРАТЕГИЯТА СИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИМАТЕ ШАНС ЗА АДЕКВАТНА ОРИЕНТАЦИЯ В НОВАТА ЗА ВАС ПРОФЕСИОНАЛНА ФУНКЦИЯ,
         официалните ми изложения ще бъдат адресирани лично до Вас (а не до Вашите заместници) в качеството Ви именно на Главен жрец на българската Прокурорска институция.

         При това изрично и пределно ясно подчертавам, че сред визираните факти и основания особено релефно се откроява Вашата принципна позиция относно необходимостта от

институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,

в каквато именно функция,
като израз на високо добронамерена и благородна воля, фактически и конклудентно,
Вие вече встъпихте,
с изявлението си от  16 Април 2013 г.

            Така, именно за да Ви дам ПЪЛНАТА И МАКСИМАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ВАШИ ДВЕ ФУНКЦИИ
ИЛИ НАПЪЛНО УСПЕШНО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ
(нещо, което най-искрено Ви желая и за което всеотдайно ще работя),
ИЛИ НАПЪЛНО ДА СЕ ПРОВАЛИТЕ ИЛИ САМОДЕМАСКИРАТЕ
(нещо, което никога няма да Ви простя!)

ВИ ПРИЗОВАВАМ И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ
ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите
относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на
тежка национална катастрофа.

            В частност,
            КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
            ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ
ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години до днес!!!

*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Така, в контекста на по-горе пределно ясно формулираното мое КОНКРЕТНО ИСКАНЕ тук и сега ПОТВЪРЖДАВАМ ВАЛИДНОСТТА НА ЦЯЛОСТНИЯ (ПЪЛНИЯ) ТЕКСТ на книгата на Николай МихайловЯнко Янков-Вельовски (Биографични фрагменти)“, издадена през 2012 г., в обем от 335 странци (голям формат).
            В частност потвърждавам и следния (с.117-128), тук приложен (цитиран, възпроизведен) текст, по съдържанието на който изрично и пределно ясно настоявам да бъде извършено
            ПРЕЦИЗНО И ОБСТОЙНО НАКАЗАТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ.

            Впрочем, уточнявам, че този текст е публикуван в Интернет на следния електронен адрес:

Виж: 2013-04-14, Защо терористът Янко Янков не успя да убие Луканов?,  


            Виж също и във Фейсбук на следния електронен адрес:
Виж: 2013-04-14, Защо терористът Янко Янков не успя да убие Луканов?,

-------------

(... ... ... ... ... ... ... )
„ХVІІ.
         30.) На 29 Декември 1995 г. с Янко Янков се случва мистериозна автомобилна катастрофа, при която е счупена дясната му ръка между рамото и лакътя. Както всички останали, така и това събитие е надлежно отразено в голямото множество отправени до прокуратурата искания за разследвания, текстовете на които са публикувани в неговите документални книжни издания.
         Самото събитие е предшествувано от множество заплахи, отправени към Янков от лица, агентурно и икономически свързани с фамозния генерал Димитър Христов Иванов (бивш шеф на Шести отдел при Шесто управление на ДС), за които заплахи Янков акуратно се е обръщал към прокуратурата - която, разбира се, не е предприемала нищо.
         Нещо повече: непосредствено преди това събитие, на 04 Октомври 1995 г. Димитрина Каменова, секретарка от техническия екип на Димитър Иванов, прави опит да прегази с колата си Янко Янков и изрично му се заканва, че ще бъде убит; в писмо до прокуратурата Янков обяснява, че е налице „опит да бъде прегазен“ и че този опит е бил неуспешен единствено поради бързите му рефлекси на бивш спортист, благодарение на които той отскочил встрани; във връзка с това събитие прокурорът Михайлов (който, впрочем, е бил студент на Янков) е издал Постановление, с което е отказал да извърши разследване, тъй като липсвали доказателства за прегазване и тъй като Каменова отказала да даде писмени обяснения;
         така, съгласно съдържанието на текста на този прокурорски акт, „опитът за убийство“ не е основание за разследване, а дори и да е било налице убийство, разследване пак няма да бъде извършено, ако престъпникът откаже да даде писмени обяснения.
         Впрочем, този прокурорски текст дори не е шедьовър, а просто е една от хилядите откровени демонстрации на единството между държавата и Мафията или по-точно, на баналния факт, че държавата е нискойерархична изпълнителна структура на Мафията. Отделно Янков свидетелствува, че самият роден брат на този прокурор изрично е казал на Янков, че брат му е бил заслужил прокурорския си пост с това, че още като студент е бил агент на ДС.
         Непосредствено след самото събитие, уж по друг повод Димитър Христов Иванов дава интервю в медиите, с което прави „елегентен“ опит за компрометиране на Янков, като намекнал, че Янков е личен приятел с „известен контрабандист на антични ценности“ и участвува в неговата престъпна дейност; след което, още на другия ден един от агентите на Димитър Христов Иванов - Юлиян Коцев - веднага дал интервю, в което е формулирано изречението, че „казаното от Д. Иванов е послание до Янко Янков“; от текстовете на двете интервюта обаче пределно ясно личи, че не само „казаното“ от Д. Иванов, но и „случилито се“ с Янков осакатяване (средна телесна повреда), също така има характера на отправено му послание.
         Прокуратурата, разбира се, винаги мълчаливо е игнорирала и никога не е коментирала тези аспекти на визирания казус.
-------------
         На 29 Декември 1995 г. в София вилнее силна мокра снежна буря, а Янко Янков, който се намира в офиса си, макар и все пак да е бил впечатлен от необичайната ситуация, че стоящото пред офиса му такси без очевидна причина се намира там в продължение на часове, го наема и спешно тръгва към дома си, където го чака лек здравословен проблем на малката му, едногодишна, дъщеря.
         Преминавайки през парка „Борисовата гора“ шофьорът, обаче, внезапно отклонява колата, удря я в едно крайпътно дърво, дясната ръка на Янков е счупена между рамото и лакътя, на безлюдния път ведната се озовават двама руснаци с регистрирана в България луксозна западна кола, като и двамата държат в ръцети си включени в българската телекомуникационна мрежа мобилни телефони, по които едновременно обясняват какво виждат.
         По „странно случайно съвпадение“ събитието станало само на метри от непосредствено граничещия с гората заден транспортен вход на посолството на Русия.
         Пристигналите руснаци обяснили на Янков, че по телефоните са получили инструкция да го закарат в Института за Спешна медицинска помощ, но за целта трябва да вземат паспорта му и той да им указва пътя, тъй като те не го знаят.
         Тъй като дейността на този медицински институт е свързана изключително с всевъзможни произшествия, повечето от които имат престъпен характер, там на самия вход винаги има дежурен следовател, юрист, който оформя съответната документация. В случая този дежурен следовател се оказва не само бивш студент, на когото Янков е преподавал в Юридическия факултет, но и фен на неговата гражданска и политическа позиция. Янков го помолва и следователят акуратно записал в официалната книга за произшествията паспортните данни на единия от руснаците.
         После дълго време официалното следствие пренебрегвало руснаците като свидетели и отказвало да ги издири и разпита, но благодарение на личните си връзки Янков получил официална справка, от която било видно, че паспортът и адресната регистрация в България на единия руснак са били фалшиви, и че човек с подобни данни бил влязъл в България няколко дни преди произшествието и пак само няколко дни по-късно напуснал България.
         Отделно от това официалното следствие категорично отказвало да установи чия е била луксозната лека кола, която мистериозните двама руски туристи са били управлявали, както и на чие име са били записани двата мобилни телефони, по които те са разговаряли.
         Още на втория ден, докато се е намирал на легло в болницата, Янков помолил свой приятел-юрист, високопоставен магистрат, да получи копие от констативния протокол на полицията за автомобилното произшествие, и веднага се снабдил с него.
         После, обаче, в продължение на няколко месеци служителите от службата за контрол и регистрация на пътно-транспортните произшествия категорично отричали съществуването на такова произшествие. Накрая Янков се срещнал със самия ръководител на службата, изрично го уведомил, че високопоставен магистрат разполага с протокола, и за да го увери, че не блъфира, му казал, че протоколът е бил съставен и подписан от следовател, който се е подписал като „А. Ефтимов“, и че съгласно българските правописни правила името е следвало да бъде „Евтимов“. Така, в крайна сметка самото съществуване на произшествието, макар и три месеци по-късно, било официално регистрирано и легитимирано.

         Но това съвсем не е всичко.
         Тъй като официалното следствие отказвало да извърши подробни проучвания, Янков официално депозирал в Прокуратурата справка, от която е видно:
         *че таксиметровата кола е собственост не на шофьора, а на друг човек, който съвсем не е собственик на таксиметров парк и не е работодател на шофьори;
         *че тази кола е единствената кола на собственика;
         *че тази кола, макар и все пак официално да е била регистрирана като таксиметрова, никога по-рано не е била използувана за таксиметрова дейност;
         *че съгласно наличните данни собственикът на колата никога през живота си не се е занимавал с таксиметрова дейност;
         *че и самият шофьор на колата никога преди произшествието не се е бил занимавал с таксиметрова дейност;
         *че шофьорът не се е бил намирал в никакви официални гражданско-договорни или трудово-договорни отношения със собственика, и че фактически през този ден е управлявал колата при пълна липса на каквото и да е официално правно основание;
         *че шофьорът няма постоянен и стабилен адрес на пребиваване в София, а живее в някакво общежитие, нещо като временен частен хотел на някаква фирма.
         В официалния си текст до Прокуратурата Янков ясно е записал, че всичките така изброени факти и обстоятелства „по странен начин“ копират хипотезите, при които тайните служби навсякъде по света скриват следите си след извършени от тях „оперативни мероприятия“.

         Но и това съвсем не е всичко.
         *следствието никога не пожелало да разследва причините, поради които шофьорът завил внезапно встрани и ударил колата в крайпътно дърво.
         *Има само една техническа експертиза, която е категорична, че колата е била технически напълно изправна и че следователно завиването встрани не се дължи на неизправност на колата, а е елемент от личната поведенческа моторика на самия шофьор;
         *следователят Петър Мишев  раздразнено, пристрастно, грубо и дори заплашително се опитал да мотивира Янко Янков да подпише протокол, че шофьорът е бил управлявал колата с голяма скорост, несъобразена с пътната обстановка;
         *Янков упорито и докрай е отказвал да подпише такъв протокол и изрично твърдял, че през целия път скоростта е била доста умерена и напълно съобразена с метеорологическата и пътната обстановка, и че причината за внезапното завиване встрани има съвсем друг характер, и се дължи или на прилошаване, или на нещо друго.

         Но и това, разбира се, съвсем не е всичко.
         *разследването е било предприето НЕ САМО ЕДВА цели три месеци след произшествието, НО И ЕДВА след като официалните писмени текстове на Янков до Прокуратурата били дословно публикувани в броевете от 05, 06 и 07 Март 1996 г. на Бюлетина „Куриер“ на Българската телеграфна агенция (БТА);
         *нещо повече - разследването е било предприето ЕДВА СЛЕД КАТО тези текстове са били предоставени на западните посолства в София, и
         ОСОБЕНО СЛЕД КАТО ЗАМЕСТНИК-ПОСЛАНИКЪТ НА ГЕРМАНИЯ КЛАУС ШРАМАЙЕР ЗАПОЧНАЛ ДА КАНИ ЯНКО ЯНКОВ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРИЕМИ В ПОСОЛСТВОТО,
         като при това на същите приеми били канени и няколко високопоставени служители от специалните служби, които преди това никога не са били канени на такива приеми.

         И все пак и това, разбира се, не е всичко.
         В драстично противоречие със Закона без каквото и да е обяснение, обосноваване и мотивиране разследването е било предприето и извършено не от Районната следствена служба, А ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА; при което без да бъде даден какъвто и да е отговор на следните изрично поставени от Янко Янков въпроси:
         ***„Защо преди това Районната следствена служба не е била предприемала разследване и защо официално не е била направила отказ от разследване?“;
         ***„Защо Националната следствена служба е иззела за разследване това дело, което по Закон въобще не е подследствено на нея, а е подследствено на Районната служба?“.

         Отговорът на тези въпроси, разбира се, е даден от Янко Янков, и гласи, че е било направено СЪВСЕМ НЕ ЗА ДА МОЖЕ ПО-ВИСОКОПОСТАВЕНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ДА УСТАНОВИ И ДА РАЗКРИЕ ИСТИНАТА,
         А ИМЕННО ЗА ДА МОЖЕ ТЯ ДА СКРИЕ ИСТИНАТА И ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙЦИТЕ.

         Като систематизирал по този именно начин фактите, които са налице дотук, Янко Янков изрично пише, че като професионален юрист е готов да приеме хипотезата, че става дума за банално пътно-транспортно произшествие; но че за да се съгласи да приеме тази хипотеза той трябва да получи убедителни обяснения на визираните по-горе факти;
         но тъй като следствието не само не е дало нито един отговор на поставените въпроси и не е дало нито едно обяснение, Янков приема, че в случая става дума за нещо много по-зловещо отколкото е станалото със самия него;
         и че, всъщност, става дума за терористично събитие, което е било планирано да стане същия ден, но не е станало поради волята на Съдбата, която предпочела да счупи ръката на Янков, за да не може да бъде обоснована тезата, че той е бил стрелял с нея.
-------------

         Девет месеци след въпросното събитие медиите съобщиха, че на 02 Октомври 1996 г. пред входа на дома му е бил убит Андрей Луканов - първият едноличен резидент на съветската КГБ, трето поколение комунист и експремиер на България.
         Почти веднага след убийството на Луканов отговорникът по сигурността на съвместното руско-българско енергийно сдружение „Топенерджи“ Николай Николаев заявил в медиите, че още преди девет месеци специалистите по сигурността са знаели, че срещу Луканов се подготвя покушение, което е щяло да стане в края на месец Декември 1995 г., по време на коледните празници.
         Тогава, след като прочел тези неща в медиите, Янков бил шокиран не само от странния факт, че убийството е било планирано точно по същото време, когато с него се е била случила мистериозната автомобилна катастрофа,
         но и от факта, че местонахождението на самата катастрофа се е било намирало в изключителна непосредствено близост до самото жилище на Луканов.

         Две години след убийството на Луканов, след като вече самото разследване на убийството стига до „задънена улица“, във връзка с всичките така посочени и систематизирани факти и обстоятелства,
         Янко Янков пише официално писмо до Главния прокурор и до други държавни институции, в което казва, че всичките тези изключително странни и показателни факти, отнасящи се до двете отделни събития, могат да бъдат включени в обща аналитична верига от по-друг и по-особен порядък,
         и така да разкрият облика на една доста особена работна следствена визия - която, несъмнено, подлежи на прецизно следствено проверяване;
         тази хипотеза, без непременно и неизбежно да бъде считана за вярна, все пак може да се окаже не само сред възможните, но и да встъпи като единствената, която дава най-адекватното обяснение на всичките странности на българското правосъдие.

         Така, в аналитичната верига на тази хипотеза или версия Янко Янков акцентира върху следните елементи:
         *че още през 70-те години той е бил систематично характеризиран от специалните служби като човек, готов на терористични действия;
         *че още по време на пребиваването на Янков в затворите българското правителство благоразумно и предвидливо е било разпратило на европейските и на световните правозащитни и други институции официални документи, в които диагностично и далновидно е посочило, че официално и по надлежния съдебен ред е установено и е безспорно доказано, че Янков, макар и до известна степен да е психично болен, все пак е наказателноотговорен терорист;
         *че неговото психически нередовно, но все пак наказателно отговорно съзнание в продължение на дълги години е било настроено единствено на терористична вълна, при което високият му престъпен интелект само е изчаквал да намери „подходящ достоен обект“, който да символизира не само личната трагедия на Янков, но и трагедията на нацията;
         *че именно като такъв обект Янков е бил „идентифициралАндрей Луканов;
         *че несъмнено цяла България е била свидетел, че като депутати във Великото Народно събрание двамата официално са си разменили доста остри словесни реплики, при което под въздействието на болното си съзнание и невъздържаните си емоции Янков абсолютно неоснователно и необосновано е нарекъл Лукановпрестъпник“;
         *че Луканов кротко и благоразумно е пренесъл конфликта върху екраните на националната (и единствената по онова време!) телевизия, както и в официалния вестник на неговата партия;
         *че Янков истерично е започнал да прави пресконференции, по време на които постоянно, дръзко, необосновано и неоснователно наричал Лукановпрестъпник“ и „баща на българския филиал на руската Червена мафия“;
         *и че всичките тези и много други подобни факти са напълно достатъчни да обосноват тезата, че именно той и само той е бил единственият човек, който е бил имал своите налудни основания да осъществи убийството; като, естествено, по време на самото събитие охранителните служби не са били имали никакъв друг изход, освен да ликвидират самия терорист.
-------------
         През Декември 1998 г., три години след мистериозната автомобилна катастрофа, Янко Янков отново пише на Главния прокурор и на останалите държавни институции, като акцентира върху обстоятелството:
         *че разследването на казуса не само не е завършено, но дори не е започнало;
         *че слугите на следствения филиал на Червената мафия открито демонстрират пълно пренебрежение към абсолютно всички негови логически и юридически аргументи и съображения, и сега дори са много по-нагли, много по-брутални и много по-перверзни, отколкото по времето на класическия комунизъм;
         *че на него дори не му е дадена абсолютно никаква възможност да има какъвто и да е достъп до папката, в която са визирани фактите и обстоятелствата по този казус.
         Отговор, естествено, не е получил.
-------------
         През 1999 г., 2001 г., 2006 г. и 2007 г. Янко Янков отново пише на Главния прокурор и на останалите държавни институции, като акцентира върху вече визираните факти, обстоятелства, аргументи и съображения; и разбира се, не е получил никакъв отговор.
-------------
         През 2011 г., Янко Янков пак пише на Главния прокурор и на останалите държавни институции, при това четири отделни искания, в които акцентира върху някои нововъзникнали обстоятелства.
         Така напр. междувременно през Август 2009 г. вече бившият високопоставен прокурор, Директор на Националната следствена служба и полковник от специалните комунистически и посткомунистически служби Ани Крулева е публикувала в медиите интервю, в което разкрива следното:
         *че във връзка с възникналия в Парламента и в медиите конфликт между Андрей Луканов и Янко Янков Главният прокурор Мартин Гунев е бил изпаднал в паника и е бил получил здравословна криза
         (характеризирана като прединфарктно състояние, поради което гълтал хапове, а около него се суетели лекари, които му оказвали спешна медицинска помощ),
         тъй като при него, в кабинета му, е бил отишъл самият Андрей Луканов, който крещял, заплашвал и се заканвал поради това, че той, Главният прокурор, отказвал да арестува Янко Янков;
         *че Главният прокурор Гунев възложил на нея, Ани Крулева, тя да се произнесе по аргументите на комунистическото величие Андрей Луканов;
         *че тя проучила фактите и отказала да арестува Янко Янков, като постановила, че той с основание го бил нарекъл „престъпник;
         *че след като по време на официално заседание на Великото Народно събрание депутатът Янко Янков е бил официално връчил на Председателя на Парламента папка с копия от документи, тази папка й е била предоставена на нея и именно тя е била направила предложението, въз основата на което новоназначеният Главен прокурор Иван Татарчев е бил постановил да бъде арестуван Андрей Луканов, който действително е бил арестуван и е прекарал в ареста значително време;
         *че Ани Крулева неколкократно е казала в интервюто си, че арестуването на Андрей Луканов е било направено именно върху основата на доказателствата, които са се съдържали в папката, която Янко Янков е бил официално връчил и предоставил на Председателя на Великото Народно събрание и по време именно на това връчване на папката официално е бил характеризирал Андрей Луканов като „престъпник“;
         *че до този момент тя все още не е била имала представа срещу кого се е изправила, но скоро била застигната от отмъщението на Луканов и контролираните от него секретни служби и личности;
         *че веднага тя е била уволнена и й е била забранено да се върне на предишната си работа, на която е била имала право съгласно законовите норми;
         *че най-зловещата разправа с нея се е изразявала в това, че по нареждане именно на самия Луканов специалните служби били организирали няколко покушения върху нейния брат - който, впрочем, също така е бил офицер от специалните служби, като винаги изрично му били казвали, че тези покушения са отмъщения именно заради нейната вина към Луканов и към службите.
         Така, посочвайки и цитирайки фактите, които Ани Крулева е визирала в своето официалното медийно интервю,
         Янко Янков е поискал от Главния прокурор ДА РАЗСЛЕДВА ВЕРСИЯТА ИЛИ ХИПОТЕЗАТА, ЧЕ ПРИЧИНАТА ЗА СМЪРТТА НА НЕГОВИЯ БРАТ КАМЕН ЯНКОВ Е ТОЧНО СЪЩАТА;
         още повече че Камен Янков е починал именно по същото това време, за което говори в интервюто си Ани Крулева.
         Отговор, разбира се, Янко Янков въобще не е получил; макар, че все пак характер на конклудентен (т. е. подразбиращ се) отговор имат заплахите, които са му били отправени.

         Но и това, разбира се, съвсем не е всичко!
         В своя адресиран до Главния прокурор и до държавните институции анализ на ситуацията Янко Янков изрично, ясно и официално е бил поискал да бъде разследвана и още една мистериозна версия или следствена хипотеза.
         Той е обърнал внимание на факта, че ако покушението над Андрей Луканов е било осъществено на 29-31 Декември 1995 г., то е щяло да бъде включено или въвлечено в логическа схема, свързващо го с осъщественото само три месеци по-рано, станало на 03 Октомври 1995 г., покушение над Президента на Македония Киро Глигоров.
         За което покушение, както е ноторно известно, водещата и дори единствената следствена версия е била:
         *че то е било поръчано и осъществено под ръководството на престъпната българска групировка „Мултигруп“;
         *че във вестник „Нова Македония“ е било съобщено, че един от основните ръководители на покушението над Президента на Македония е бил вицепрезидентът на „Мултигруп“ Димитър Христов Иванов;
         *че вестник „Капитал“ отбелязал, че именно офицерът от Шесто управление на ДС Младен Апостолов Младенов е екзекуторът, обесил офицера Иво Янчев поради това, че е бил допуснал „конспиративни грешки“, които са били дали основание на македонската полиция да тръгне по следите на „Мултигруп“ и на Димитър Христов Иванов.
         *че именно шефът на „Мултигруп“ Илия Павлов изрично и ясно се е бил заканил на Андрей Луканов, че ще му даде да разбере „кой управлява влака“.

-------------
*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
18 Април 2013 г.                                                      Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар