2013-04-13

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 549



Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
13 Април 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 549


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. № 3307 / 2013


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Както вече Ви е известно още от първите ми официални писмени изложения почти веднага след встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор,
            без дори и една капка наивност относно престъпната същност на т. нар. посткомунистическа държавна власт, и в частност на Прокуратурата и Съда,
            поради изключително дълбоко-принципни съображения предприех стратегията
            да се отнасям към Вас с уважение, подобаващо на принципно-абстрактния (но не и на реално-практическия) имидж на Прокурорската институция, като в частност
            вече повече от три месеци, така наречените сто (100) дни, съм се стараел
            КАКТО И ДОСЕГА, да подлагам Прокуратурата като институция на почти ежедневен принципен натиск за спазване на Правото,
       НО ОТДЕЛНО ОТ ТОВА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ деликатно да се опитвам да обезпечавам лично на Вас напълно достатъчно време да се ориентирате
       КАКТО в новата за Вас фунция,
       ТАКА И в новата КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ в България, в Европа и в Света,  
       и така Вие да имате спокойната възможност СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като считам, че вече са налице определени факти и основания да внеса известни корекции именно в сферата на деликатността на тази ми досегашна лична стратегия,
            с настоящите редове заявявам, че вече,
            БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯМ СТРАТЕГИЯТА СИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ИМАТЕ ШАНС ЗА АДЕКВАТНА ОРИЕНТАЦИЯ В НОВАТА ЗА ВАС ПРОФЕСИОНАЛНА ФУНКЦИЯ,
         официалните ми изложения ще бъдат адресирани лично до Вас (а не до Вашите заместници) в качеството Ви именно на Главен жрец на Прокурорската институция.
*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Използувам като повод Вашето решение относно Малена Филипова и тук и сега Ви прилагам копие от едно мое официално писмо от 27 Юни 2008 г.,
            адресирано включително и до Главния прокурор, и настоявам да актуализирате процедурата, предприета от мен преди доста време.

2008-06-28, СЕМАНТИКА НА МАФИЯТА ,

Address for letters: Ianko Iankov, Dianabad,  Block 4, ap. 38, 1172 Sofia
Web site: http://iankov.info
Web site: http://iankov.com
E-mail : iankov.bg@mail.bg
Bulgaria
27 Юни 2008

Относно: Вътрешната мафиотско-терористична практика на съвременните български държавни и извъндържавни специални служби

До Борис Велчев – ноторно известен хомосексуалист,
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга
на руския и българския мафиотски режим –
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България
бул. „Витоша” № 2
1000 София
Web site: http://www.prb.bg/
чрез: връзки с обществеността: E-mail: n.markov@prb.bg
чрез: ВКП: E-mail: jalbi@prb.bg  
чрез ВАП: E-mail: v.draganovaa@abv.bg
чрез СГП: Е-mail: sgp@prb.bg  
чрез СРП: Е-mail: rp_sofia@prb.bg
чрез ВАС: Е-mail: VASprotocol@bitex.com
чрез ВАС: Е-mail: VASarch@bitex.com  

До Малена Филипова – като прокурор през началото на 90-те години  
обезпечила „законосъобразното” протестно поведение
на синдикалните и политическите лидери на мафиотския преход;
после лично обезпечила безотговорността за всички престъпления,
свързани с господарите на Иво Карамански, с източването на банките
и много други стопански престъпления;  
като шеф на отдела „Закрила на децата”  
обезпечила безотговорността за отвличанията и насилията над децата,
за бурното развитие на детската наркомания и детската проституция;  
в момента изпълняваща длъжността Върховен прокурор,
завеждащ отдел „Инспекторат”
във Върховната касационна прокуратура  
бул. „Витоша” № 2  1000 София

До Георги Първанов – агент на комунистическата Държавна сигурност
и престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга  
на руския и българския мафиотски режим –
изпълняващ длъжността Президент на България
бул. “Княз Дондуков” № 2 1000 София
Web site: http://www.president.bg/  
E-mail: press@president.bg

До Сергей Станишев – ноторно известен хомосексуалист,
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга
на руския и българския мафиотски режим –
изпълняващ длъжността Министър-Председател на България
Министерски съвет, бул. “Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Web site: http://www.government.bg/
E-mail – правителствена информационна служба: GIS@GOVERNMENT.BG  
E-mail: primeminister@government.bg  

До г-н Бойко Найденов –
Директор на Националната следствена служба
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 42 1797 София
Web site:
E-mail: R.Zeneva@nsls.bg
E-mail: l.zdravkova@nsls.bg

До Районния прокурор Е. Александров –
Районна прокуратура гр. Монтана  
ул. „Васил Левски” № 24, етаж 4
(чрез препоръчано писмо, чрез E-mail: op_mon@mon.prb.bg
и чрез E-mail: rp_mon@mon.prb.bg)

Europol, European Police Office, European Law Enforcement Organisation,
P.O. Box 908 50 , 2509 LW The Hague, The Netherlands
Web site: http://www.europol.europa.eu/
E-mail: For general enquiries: info@europol.europa.eu  
E-mail: For media enquiries, information requests, visits and events:
corporate.communications@europol.europa.eu  

Interpol, General Secretariat, 200, quai Charles de Gaulle,
69006 Lyon, France,
Web site: http://www.interpol.int/
E-mail: throught (by means of) Web site:
http://www.interpol.int/public/mail/mail3.asp?id=fingerprints&err=captcha

His Excellency, Mr. Hans-Gert Poettering - President of the European Parliament,
Rue Wiertz, B-1047 Brussels, Web site: http://www.europarl.europa.eu/ , Belgium,
Head of the Cabinet - E-mail: klaus.welle@europarl.europa.eu
Team Leader E-mail: anthony.teasdale@europarl.europa.eu
E-mail: webmasterpresident@europarl.europa.eu  
--- Katrin Ruhrmann, Spokesperson for the President of Parliament,
E-mail: katrin.ruhrmann@europarl.europa.eu
--- Jesus Gomez, Press Officer for the President of Parliament:
E-mail: jesus.gomez@europarl.europa.eu  
--- Committee on Petitions, The Secretariat, Rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium
E-mail: Petitions@europarl.europa.eu
--- European Parliament, E-mail: Correspondence with Citizens: civis@europarl.europa.eu  

His Excellency, Mr. Jose Manuel Barroso - President of the European Commission,
Secretariat General of the European Commission, Unit SG/B/4, rue de la Loi 200,
B- 1049 Brussels, Belgium
Web site: http://ec.europa.eu/  
Web site: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/  
E-mail: comm-web@ec.europa.eu
E-mail: through (by means of) Web site:
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/citizensMail/secured/cmRequest.do?cmLanguage=bg
E-mail: through (by means of): leonor.ribeiro-da-silva@ec.europa.eu  

His Excellency Mr. Jacques Barrot - Vice President & Commissioner,
of Justice, Freedom and Security, European Commission, B-1049 Brussels, Belgium
E-mail: cab-archive-barrot@ec.europa.eu

- - - EUROPEAN COMMISSION, DG Justice, Freedom and Security,
B-1049 Brussels, Belgium
E-mail: http://ec.europa.eu/justice_home/contact_us2_en.htm

His Excellency Mr. Olli Rehn - Commissioner of Enlargement,
European Commission, B-1049 Brussels, Belgium
Web site: E-mail: cab-rehn-web-feedback@ec.europa.eu
- - -
DG Enlargement, Rue de la Loi 200, B- 1040 Bruxelles, Belgium
E-mail: elarg-webmaster@ec.europa.eu
E-mail: firstname.lastname@ec.europa.eu

His Excellency Mr. P. Nikiforos Diamandouros - EUROPEAN OMBUDSMAN,
1 Avenue du President Robert Schuman, CS 30403, B.P. 403,
F – 67001 Strasbourg Cedex, France
Web site: http://www.euro-ombudsman.eu.int/cv/en/default.htm  
E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int  

До техни Превъзходителства Посланиците, акредитирани в България от държавите -членове на Европейския съюз,
Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария
(на пощенските и E-mail-адресите)

До всички останали членове на чуждестранния
дипломатически корпус в и за България  (на E-mail-адресите)

До всички български и чуждестранни медии (на E-mail-адресите)

            По повод моето писмо от 18 май 2008 г. (вж.: МАФИОТСКА СЕМАНТИКА , 2008-05-18, http://iankov.blogspot.com/2008/05/blog-post_18.html ) получих „отговор”, подписан от посочената по-горе М. Филипова.

            При прочитането на този неин „отговор” първото впечатление е, че тя просто не е била прочела съдържанието на моето писмо, тъй като нейният „отговор” няма почти нищо общо с онова, което съм написал. Но това „първо” и „повърхностно” впечатление, разбира се, е невярно.
            Вече няколко десетилетия имам „удоволствието” да познавам лично сегашния Върховен прокурор и шеф на отдел „Инспекторат” при ВКП М. Филипова, и превъзходно зная коя е тя.
            Тя, разбира се, е (или може да е!) всичко друго, но не и човек, който не чете – тя чете и препрочита по няколко пъти всеки текст, свързан с нейната работа. Обстоятелството, че в писмото си до мен се е престорила, че не е била прочела съдържанието на моето изложение до Главния прокурор (по повод и във връзка с което тя ми е изпратила своето писмо),
            е само едно от поредните доказателства за нейното изключително отдавнашно, дълбоко и дълготрайно слугуване на специалните служби на Мафията и на българския мафиотски държавнополитически режим.

            Тъй като изрично, ясно и категорично продължавам да настоявам за извършване на прецизно разследване на изнесените от мен факти и обстоятелства, обръщам вашето внимание върху следните обстоятелства:

            Първо, всичките посочени в писмото ми престъпни нарушения на неприкосновеността на моето провинциално селско имение и жилище никога не са били имали характера на деяние, извършено с цел „кражба”, и самият аз никога и по никакъв начин не съм интерпретирал тези деяния в този смисъл.

            Второ, обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че непосредствено след смъртта на баща ми (в резултат от секретните оперативни мероприятия на мафията и на държавните специални служби) с писмо, имащо дата 01.09.1995 г. по преписка № 12278.95.ІІІ на отдел „Следствен” при Главна прокуратура, подписано от прокурор Л. Бончева (публикувано на стр. 410 от Том 2 на моята книга „Документ за самоличност”) е било разпоредено на Окръжната прокуратура в гр. Монтана да извърши по компетентност необходимите следствени действия.
            И че по същество е ставало въпрос за престъпни нарушения на неприкосновеността на имението и жилището, имащи за цел да бъде постигнато жестоко сплашване на майка ми и на самия мен, с цел да оттегля исканията си за разследване и съдене на няколко души изключително високопоставени личности от българския клан на руската Червена мафия.

            Трето, обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още тогава тези посегателства са били неразривно свързани с факта, че по мое почти тригодишно ежедневно настояване точно тогава в Националната следствена служба бе образувано следствено дело № 42/1995 г.,
            по повод и във връзка с което бях предоставил абсолютно неоспорими документални доказателства за колосална престъпна дейност, извършена от няколко души видни шефове от системата на българския филиал на създадената от КГБ Червена мафия, а именно:
            Венцислав Димитров Стефанов, Димитър Христов Иванов, Александър Димитров Найденов, Теодор Стефанов Цачев и Борислав Христов Дионисиев.

            Четвърто, обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че в специализираната научна литература относно оперативните мероприятия на специалните служби изрично и недвусмислено е пояснено, че когато за първи път се случи някакво неблагоприятно събитие, може да бъде третирано като случайност; когато се случи за втори път, може да бъде третирано като съвпадение; но когато се случи за трети път, задължително трябва да бъде третирано като вражеско действие.
            Именно в контекста на тази професионална мъдрост обръщам вашето внимание върху факта, че съвсем не е било „случайно съвпадението”,
            че точно по същото време, когато през януари тази година на мен ми е връчена призовката за явяването ми като свидетел по въпросното следствено дело № 42 от 1995 г.,
            в имението и в селския ми дом е било извършено взломно проникване, замаскирано като кражба на абсолютно незначителни вещи.
            Както много добре ви е известно, още тогава неслучайното „съвпадение” на тези събития бе интерпретирано в Интернет на адрес: ТОТАЛИТАРИЗМЪТ НЕ СИ Е ОТИВАЛ ОТ БЪЛГАРИЯ http://iankov.blogspot.com/2008/02/blog-post.html .

            Пето, отново обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че адресираното до всичките вас мое официално писмо от 18 май 2008 г., в което съм интерпретирал именно посочените „странни” събития, е публикувано в Интернет на следния електронен адрес: МАФИОТСКА СЕМАНТИКА, 2008-05-18, http://iankov.blogspot.com/2008/05/blog-post_18.html).
            Обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че както в предишните си писма по тези поводи, така и в това мое официално писмо винаги съм подчертавал, че всичките взломни прониквания в имението и в селския ми дом винаги са имали характера на строго секретни оперативни мероприятия, демонстративно извършени от специалните служби на мафията и респективно на държавата, които мероприятия преднамерено са били направени така, че полицията и прокуратурата да имат формалното основание да ги интерпретират като „малозначителни криминални деяния”, а на самия мен и на членовете на семейството ми да ни е пределно ясно, че става въпрос именно за нещо съвсем друго.
            Подчертавам, че на стр. 8 от писмото ми от 18 май 2008 г. изрично и ясно съм посочил, че „вещите, които са били взети (...) имат символичната стойност от около триста лева, докато вещите, които са останали абсолютно непокътнати, имат стойност много повече от тридесет хиляди лева”;
            Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм дал да се разбере, че на фона на посочената фактическа обстановка е пълно безумие и кретенизъм да се твърди, че целта на взломното проникване в имението и в къщата е била да бъдат търсени, намерени и взети вещи, които имат „пазарното ценностно достойнство” да бъдат третирани като „обект на кражба” – просто защото в контекста на една такава хипотеза остава напълно неудовлетворен отговорът „Защо крадецът (или крадците) се е задоволил да вземе вещи на стойност около триста лева и е оставил непобутнати вещи, които имат стойност повеиче от тридесет хиляди лева?”;

            Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал, че „привидната безумност, куриозността или спецификата на проблемата” е пределно очевидна от наличието на поне девет групи или видове факти, които напълно закономерно отвеждат нормалното човешко мислене към три главни изводи:
            а) че взетите вещи са били взети, за да може фактът на вземането им да бъде интерпретиран като „кражба”, и така имащата оперативно-камуфлажен карактер „кражба” да послужи като прикритие на имащото съвсем друг характер престъпно проникване в имението и в къщата ми;
            б) че взетите вещи са били взети така, че обстоятелствата, свързани с тях, да дават възможност за специално контекстуално третиране, налагащо недвусмисления извод, че абсолютно преднамерено и целенасочено въпросното деяние има силно наситен семантичен и преди всичко посланически характер; и
            в) че всичките престъпни посегателства са с характера на т. нар. „семантични послания”, дълбоката съдържателна същност на които има едно-единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”.

            Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал, че при всичките разследвания поради оперативно преднамерена стратегия или поради някакви други (недостатъчно изяснени) причини разследващият орган е игнорирал най-очевидната и най-адекватната за интерпретиране хипотеза, а именно, че от чисто юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл. 33 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на жилището”;
            Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал, че при всичките разследвания разследващият орган е игнорирал гледната точка, съгласно която става въпрос за деяния, имащи характера на престъпни нарушавания на гарантираната от чл. 32 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на личния живот на граждените” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин.

            Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал, че при всичките разследвания разследващият орган е игнорирал гледната точка, съгласно която става въпрос за деяния, имащи характера на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконно секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ.

            Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал, че при всичките разследвания разследващият орган е игнорирал гледната точка, съгласно която става въпрос за деяния, имащи характера не само на тайно поставяне на аудио и видеозаписващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.

            Шесто, отново обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че
         при така визираните факти и обстоятелства
         изпратеното до мен писмо, написано и подписано от посочената по-горе М. Филипова,
         има характера на престъпно прокурорско обезпечаване на безотговорност за престъпниците от специалните служби на мафията и на мафиотската държава.

         Следователно, поне според мен, изпълняващата длъжността Върховен прокурор, завеждащ отдел „Инспекторат” във Върховната касационна прокуратура
         Малена Филипова, Е МАФИОТСКИ ПРЕСТЪПНИК.
27 Юни 2007 Янко Н. Янков“

-------------
*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така визирания казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
13 Април 2013 г.                                                      Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар