2014-09-06

До Софийската адвокатска колегияAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център за правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
06 септември 2014 г.

До Софийската адвокатска колегия
бул.Тодор Александров“ №137, ет. 2-3, София 1309
На вниманието на:

Основни членове 

Резервни членове


Контролен съвет


Уважаеми ръководни членове
на Софийската адвокатска колегия,

            На 18 август 2014 г. посетих офиса на Софийската адвокатска колегия,  „воден“ от формалния мотив да депозирам т.нар. „Молба за вписване като адвокат“ - от текста на която, впрочем, изрично и пределно ясно личи, че мотивите и/или акцентите са два, и че
            без да бъде отричан или омаловажаван първият, „водещият“ е вторият.
            Впрочем, както от специално подбрания и приложен от мен т. нар. „документален масив в общ обем от 77 страници“, така и от приложената биографична книга е пределно ясно видно, че всъщност  
            ЗА МЕН така визираната тук предприета пред Вас процедура е мотивирана НАЙ-ВЕЧЕ от
         изрично и пределно явната главна стратегическа цел да предизвикам българското адвокатско съсловие да разкрие своето отношение към властта,
         която не просто нарушава Правото, а е „ударният юмрук“ на българския клан на прецизно организираната руска, европейска и световна посткомунистическа мафиотска престъпност.

            Вчера, 05 септември 2014 г. с препоръчана поща получих официално писмо, подписано от г-н Председателя на Софийската адвокатска колегия, акцентът на което СЪВСЕМ НЕСЛУЧАЙНО И ТОЧНО КАКТО ОЧАКВАХ е позициониран само и единствено върху първото ми искане.

-------------

            Уважаеми ръководни членове на Софийската адвокатска колегия,

            Моля Ви да проявите т. нар. „добра воля“ и „висок професионализъм“ и прецизно да се запознаете с цялостната документация, която е предоставена от мен в офиса на Софийската адвокатска колегия.
            За Ваше предварително улеснение Ви уведомявам, че:
            Първо. Пълният текст на моята датирана на 18 август 2014 г. официална т. нар. „Молба за вписване като адвокат“ е публикуван в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:

До Софийската адвокатска колегия - Молба за вписване като адвокат


            Второ. Пълният текст на моето настоящо официално писмо до Вас също така е публикуван в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:
 http://iankov.blogspot.com/2014/09/blog-post_49.html


            Трето. Пълният български и английски текст на приложеното в документацията мое т.нар. „Първо отворено писмо“, датирано на 23 януари 2014 г. и адресирано до 36 дипломатически мисии в Бългиря е публикуван в моя Интернет-сайт на следните електронни адреси:

First Open Letter Cry for Justice // Cry for Law // Вик за правосъдие  

Първо отворено писмо, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

            Четвърто. Българският текст на приложеното в документацията мое т.нар. „Второ отворено официално писмо“, датирано на 23 юни 2014 г. и адресирано до 36 дипломатически мисии в Бългиря е публикуван в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес:
Второ отворено официално писмо // Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

            Пето. Както вече е посочено, като „приложение“ към визираната документация е предоставена и книгата на университетския преподавател по международно право Николай Михайлов, озаглавена „Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти“, издадена през 2012 г. в обем от 335 страници голям формат.
            На онези от Вас, които биха проявили специален интерес към тази книга, съм готов да изпратя нейния пълен дигитализиран текст.
            Допълнително Ви уведомявам, че отделни глави от книгата са публикувани в моя сайт на следните електронни адреси:

Янко Янков-Вельовски (Биографични фрагменти). Вместо предговор

Янко Янков-Вельовски [Биографични фрагменти]. VII

Янко Н. Янков-Вельовски [Биографични фрагменти]. VIII

ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски [Биографични фрагменти]. IX

ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски [Биографични фрагменти]. Х

ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски [Биографични фрагменти]. XI

ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски [Биографични фрагменти]. XII

ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски [Биографични фрагменти]. XIII

ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски [Биографични фрагменти]. XIV

ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски [Биографични фрагменти]. XV


            Шесто. За да бъда максимално коректен, обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че:
            ***още в т. нар. „доказателствени материали“, свързани с присъдата ми от 1984 г. е записано, че като съвсем млад преподавател в единствения по онова време Юридически факултет (т.е. още през 70-те и 80-те години на миналия век), съм говорел на студентите, че в България прокурорите и съдиите (като личности, като съсловие и като институция) наистина са напълно независими – най-вече от себе си и преди всичко от Правото;
         и че в тези материали никъде не е отбелязано да съм споменавал същото за адвокатите (като личности и като съсловие) и адвокатурата (като институция);

            ***както в многобройните и обемисти томове на документалните книги, така и в Интернет-сайта ми, където са публикувани текстовете, отразяващи  моите официални взаимоотношения с изпълнителната държавна власт, с Прокуратурата и Съда през последния  четвърт век доста често изрично и ясно съм отбелязвал, че прокурорите и съдиите са агентурни лица, внедрени в съдебната система от Мафията и от нейния ударен юмрук – специалните служби;
         и че в тези материали липсват мои изрични аналогични коментари и твърдения относно адвокатите (като съсловие) и адвокатурата (като институция).

-------------

            Уважаеми ръководни членове на Софийската адвокатска колегия,

            Моля Ви да проявите т. нар. „добра воля“ и „висок професионализъм“ и прецизно да се запознаете с цялостната документация, която е предоставена от мен в офиса на Софийската адвокатска колегия, както и да се произнесете по поставените от мен две искания.
            Уточнение:
            Настоящият текст в единичен книжен вид е изпратен с препоръчана пощенска пратка на посечения адрес на Софийската адвокатска колегия;
            Същият текст е изпратен и на електронните адреси на всички членове на ръководството на Софийската адвокатска колегия, чиито имена са посочени по-горе.
            Този текст е публикуван и на страниците на моя Интернет-сайт.
06 Септември 2014 г.                                                      Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар