2014-09-06

До Софийската адвокатска колегия - Молба за вписване като адвокатAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център за правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
18 Август 2014 г.

                                      До Софийската адвокатска колегия
                                               бул. „Тодор Александров“ № 137, ет.2,3
                                               София 1309

Молба за вписване като адвокат

            Уважаеми членове на адвокатската колегия,
            Видно от тук приложената документация, роден съм на 13 август 1944 г. и съгласно календара само преди няколко дни съм навършил 70 (седемдесет)-годишна възраст, а това обстоятелство е несъмнена индиция, че нямам абсолютно никакво намерение да обезпечавам издръжката си именно чрез упражняването на адвокатската професия.
            Нещо повече – видно от същата документация („Списък на книгите“ и други), до сега съм издал 64 (шестдесет и четири) книги и изрично и ясно съм посочил, че съм в интензивен процес на проучване, разработване и предлагане за печат на поне още 15 (петнадесет) книги;
            което обстоятелство е несъмнена индиция, че нямам абсолютно никакво намерение да напускам сферата на науката, на която в буквалния смисъл на думата съм отдал целия си досегашен живот и съдбата си.

            Това, обаче (и разбира се) поставя резонния въпрос: „За какво ми е нужно сега, и едва точно сега, да предявявам искането да стана адвокат,  като бъда приет и вписан за член на Сафийската адвокатска колегия?“.

            В съвкупност мотивите ми съвсем не са малко, но ще посоча само няколко:
            Първо. От неотдавна разсекретените архиви на Държавна сигурност е видно, че в множество т.нар. „строго секретни оперативни планове“ изрично, ясно и многократно е записано, че за да бъде упражняван ефективен репресивен контрол върху „обекта“ Янко Николов Янков е нужно
            КАКТО ДА БЪДЕ направено всичко възможно да не му бъде дадена никаква възможност да се реализира и да се утвърди като учен в сферата на правната наука и като практик в правната професия,
            ТАКА И ДА БЪДАТ ИЗРАБОТЕНИ СЕРИЯ КОМПРОМЕТИРАЩИ ФАЛШИФИКАТИ, които да бъдат разпространявани сред лицата, групите и западните посолства, сред които той търси и евентуално би могъл да получи помощ и различни форми на съдействие (специално по въпроса за фалшификатите Софийската военноокръжна прокуратура е провела разследване и категорично се е произнесла, че е налице престъпна дейност, но е отказала да възбуди наказателно преследване срещу „неизвестен извършител“ поради „изтекла давност“);

            СЛЕД КОЕТО от същите архиви е видно, че са били предприети голямо множество отделни оперативни мероприятия НЕ САМО за моето абсолютно противоправно отстраняване от научната професия, НО И за моето абсолютно противоправно заточение в родното ми село, за принудителното настаняване в концлагер за тежък физически труд в химическите заводи в град Девня и за осъждането и настаняването ми (за цели шест години!!!) в затворите при абсолютно кошмарни условия;

            СЛЕД КОЕТО
            Общото Събрание на наказателните колегии на Върховния съд е отменило присъдата ми и ме е признало за напълно невинно осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства, а
            Общото събрание на Българската академия на науките е признало уволнението ми за абсолютно неоснователно, противоправно и репресивно, и е постановило възстановяването ми на работа [все пак, обаче, съвсем наскоро след това отново бе организирано (от ДАНС и лично от генералите Иван Драшков и Иван Чобанов) уволнението ми от Института за правни науки при БАН, противоправността на което уволнение е потвърдена по надлежния съдебен ред].

            Второ. Така посоченото (в своята най-дълбока същност АБСОЛЮТНО ФАЛШИВО И КАМУФЛАЖНО) „тържество“ на Правото, Правъсъдието и Справедливостта,
            обаче е станало едва след ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ-ПЕТИЛЕТЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВЕН РЕПРЕСИВЕН КОШМАР, в процеса на който в буквалния смисъл на думата:
            ***бяха избити от провежданите срещу тех елиминационни оперативни мероприятия баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима,
            а (в резултат на надлежно документирани в секретните архиви на ДС оперативни мероприятия) семейството ми бе разбито и едва неколкогодишният ми син не само ми бе отнет и в продължение на 15 години не ми беше давана абсолютно никаква възможност да го виждам, но и през това време той е бил подложен на интензивни манипулативни методи за ЕНИЧЕРСКО възпитание;

            ***НЕ САМО моето лично имущество, НО И цялото имущество и цялата икономическа основа на живота на всичките ми близки хора именно чрез интензивно провежданите от ДС оперативни мероприятия бяха сведени  до абсолютна нула;

            ***СЛЕД БУТАФОРНИТЕ промени преди четвърт век НЕ САМО нито един от престъпниците от ДС не бе наказан по абсолютно никакъв начин,  
            НЕ САМО аз и близките ми не бяхме обезщетени с абсолютно нищо,
            НО И уж „посткомунистическите“ и уж „демократичните“ специални служби продължиха предприетите още през 70-те години и до днес въобще не са спирали да провеждат своите селективно-геноцидно елиминационни оперативни мероприятия срещу мен, срещу членовете на новото ми семейство и срещу всички мои близки.

            Така, след ТРИ и дори ЧЕТИРИ-ПЕТИЛЕТНИЯ интензивен репресивен кошмар на специалните служби (ДС) на престъпния комунистически политически режим
            ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК
            върху мен и най-близките ми хора НЕ Е СПИРАЛ РЕПРЕСИВНИЯТ  РЕЖИМ НА НОВИЯ, ПАРАВОЕНЕН ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ –
             който, впрочем, се оказа не по-малко жесток, но категорично много по-перверзен от предишния.

            Впрочем, някои от най-важните факти в така визираното направление са описани в тук приложената отнасяща се за мен биографична книга, написана от университетския преподавател по международно право Николай Михайлов, озаглавена „Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти“, издадена през 2012 г. в обем от 335 страници голям формат.

            Трето. От тук приложената документация е видно, че след като в продължение на много години съм се опитвал
            ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА И БЪЛГАРСКИЯ СЪД да постигна Правосъдие и Справедливост за изключително голямото множество чудовищни престъпления, извършени от комунистическите и от посткомунистическите специални служби срещу мен и най-близките ми хора,
            НЕОТДАВНА СЪМ ПРЕДПРИЕЛ СПЕЦИАЛНА „ДИПЛОМАТИЧЕСКА“ ПРОЦЕДУРА, адресирана към 36 (тридесет и шест) чуждестранни дипломатически мисии – която процедура, надявам се, да приключи тази есен и текстовете по която да бъдат издадени в две обемисти книги (на български и на английски език),
       след което ще предприема друга процедура, адресирана както към световните правозащитни институции, така и към редица световни и европейски академични и обществени кръгове.

            Четвърто. В контекста на това, СЛЕД КАТО по категорично и недвусмислено ясен ДОКУМЕНТАЛЕН начин съм констатирал, че българската прокуратура и българският съд са неразделна част от престъпния механизъм на паравоенния ченгеджийско-мафиотски политически режим,
            от стратегическа гледна точка за мен е изключително важно да се обърна и към българската адвокатура и да поискам от нея две неща:

            ***прецизно да проучи възможността да признае правото ми да бъда адвокат, да ме впише като адвокат и да ми издаде документ за правоспособност като адвокат;

            ***да се произнесе по въпроса дали е възможно в името на тържеството на Правото, Справедливостта и Правосъдието да бъдат ангажирани висококвалифицирани адвокати, благодарение на които да ми бъде помогнато да получа действено Правосъдие за престъпленията, извършени срещу мен и моите близки хора;
         извършването на които престъпления е било ПРЕДУМИШЛЕНО планирано, организирано и обезпечено от функционери на комунистическата ДС и на посткомунистическите специални служби,
         и в извършването на които престъпления (в крайна сметка като обезпечители на безотговорността) са участвували МНОЖЕСТВО прокурори и съдии, включително и най-високопоставени такива;

            при това нека изрично да отбележа, че само през последния четвърт век след бутафорните политически промени НАПЪЛНО БЕЗУСПЕШНО съм се опитал да получа Правосъдие по
            ---повече от 30 (тридесет) опити за съдебни процедури; и  
            ---повече от няколкостотин интензивни опити за прокурорски процедури,
            по които на моята юридическа коректност винаги е отвръщано с неимоверно нагла и перверзна престъпна курвектност.

            Пето. При това да се има предвид обстоятелството, че поради интензивно провежданата срещу мен и всички мои близки хора ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА СЕЛЕКТИВНА ГЕНОЦИДНА СТРАТЕГИЯ на специалните комунистически и посткомунистически служби и на цялата държавна машина
            МОЯТ И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУС Е РЕАЛНА АБСОЛЮТНА НУЛА,  
            и поради това обстоятелство на мен
            не ми е възможно както да заплатя какъвто и да е адвокатски хонорар на онези, които евентуално биха се съгласили да защитават правата ми,
            така и не ми е възможно да заплатя каквато и да е (освен, евентуално, някаква съвсем символична!) встъпителна такса, ако бъде признато правото ми и ми бъде издаден документ за адвокатска провоспособност.

            Шесто. В контекста на горното, обаче, ДЕКЛАРИРАМ, че
            веднага след като бъдат успешно завършени наказателните и репараторните процедури срещу визираните в многобройните документални масиви конкретно виновни престъпни лица и срещу държавата (като конституционно отговорна),
            аз ще заплатя в троен размер това, което сега дължа по повод и във връзка с посочените мои искания.

            Седмо. Нещо повече – ДЕКЛАРИРАМ, че съм предприел реални стъпки за надлежното регистриране на фондация с наименование „Истина и Правосъдие“,
            в която ще бъдат вложени две трети от сумите, които ще бъдат получени по предприетите от мен процедури за наказателна и репараторна отговорност на държавата и на нейните престъпни функционери от специалните служби, от Прокуратурата, от Съда и от другите престъпни структури;
       които парични суми ще бъдат предназначени специално за организиране и поддържане на мощна правозащитна система, която в бъдеще да обезпечава ефективна юридическа защита срещу такъв тип престъпна дейност.
            Приложения:
            1). По-горе посочената биографична книга;
            2). Документален масив в общ обем от 77 (седемдесет и седем) страници.
18 Август 2014 г.                                                   Янко Н. Янков
***
(край на документа)

Няма коментари:

Публикуване на коментар