2014-09-21

До моите многобройни „високодобронамерени съветници“
            Дълбокоуважаеми мои „високоблагородно добронамерени съветници“ във Фейсбук!
            Моля Ви да благоволите да приемете моите най-искрени благодарности за „високоблагодорно добронамерените съвети“, които по един или друг начин, изрично или конклудентно, почти всеки ден, по повод и без повод ми предлагате както на официалните фейс-страници, така и (най-често) във Фейс-чата!
            Ще си позволя да споделя с Вас, че някога, преди много години, почти преди половин век, като студент в единствения по онова време в България Юридически факултет (ЮФ) на Софийския университет (СУ), по време на лекциите на проф. Доко Доков нещо се заплесвах с една колежка, а професорът, вместо да ми направи забележка за това, че създавам дискомфорт на лекцията му, започна да ми дава някакви младежки съвети.
            Тогава аз най-спокойно (или може би дори най-„елегантно нахално“) го репликирах, като му казах: „-Моля Ви, не ме съветвайте – мога да си греша и сам!“.
            Професорът, който не само не се противеше студентите да го репликират, но дори ги стимулираше да правят това, се изненада не от факта на моята реплика, а от нейното съдържание.
            Така, от този мемент той не само пое интензивната инициатива да ме кани на заседанията на ръководения от него т.нар. „студентски кръжок“, но и впоследствие, след като констатира че именно този ми начин на мислене и на поведение има т.нар. константна тенденция,
            стана един от тези, които направиха всичко, което можеха, да стана асистент – преподавател в ЮФ на СУ.
            Та, без да имам каквото и да е желание или необходимост да ставам асистент на моите сегашни „високоблагородно добронамерени съветници“ във Фейсбук, казвам същото и на тех:
-Моля Ви, не ме съветвайте – мога да си греша и сам!“.

***

Няма коментари:

Публикуване на коментар