2017-09-28

(28 Септември 2017 г.), Шестдесет и трето (63-то) официално отворено писмо, До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България; *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Септември 2017 г.

 

Шестдесет и трето (63-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България;  

            *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че

ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ВИ ОБВИНЯВАМ

            за това, че КАКТО аз, ТАКА И членовете на семейството ми, ТАКА И моите фамилно най-близки хора ЕЖЕДНЕВНО сме обекти на най-разнообразни интензивни и широкоспектърни оперативни мероприятия на специалните служби, които служби официално-юридически НО ФОРМАЛНО са обявени за подчинени на вас, НО ФАКТИЧЕСКИ СА ВАШИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ГОСПОДАРИ (СЕНЬОРИ И СУТЕНЬОРИ);

        и които служби непрестанно превръщат нашето ежедневие в перманентно „бойно поле”, при което

ежедневно е застрашено не само нашето битие, не само нашето здраве, но и нашият живот;

        което обстоятелство, на фона на вашето престъпно съучастие в тази престъпна дейност

        налага пред мен необходимостта

        НЕ ДА СЕ ПРИМИРЯ ТАКА, КАКТО СЛУЖБИТЕ И ВИЕ ГО ЖЕЛАЕТЕ И ДОРИ ИЗРИЧНО И НАГЛО ГО ЗАЯВЯВАТЕ НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, НО И СРЕД КОЛЕГИТЕ МИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

            А ДА ПОТЪРСЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПРЕДИЗВИКАМ ВНИМАНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ.

 
            Също така, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като професионален юрист и научен изследовател съм проучвал и съм писал за историята на Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с бесилото и гилотината, и съм категоричен, че в сравнение с онези престъпници,

         вие и вашите предшественици сте престъпни чудовища, на които би им било твърде малко да бъдат публично обесени или гилотинирани, и че

         СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала вие да бъдете публично живи драни и това да започне от (с) Бойко Борисов и Сотир Цацаров.

            Тъй като, обаче, за съжаление, Трибуналното Правосъдие в Европа (все още!!!) не е възможно, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че ВЕЧЕ СЪМ ПРЕДПРИЕЛ И ПРЕДПРИЕМАМ пред редица европейски и други държавни и обществени институции предвидените в Международното Право процедури с искането ДА ПОЛУЧА (ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН) ЗА МЕН И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

УБЕЖИЩЕН (ЗАКРИЛНИЧЕСКИ) СТАТУС И ОБЕЗПЕЧЕНО ЛЕГИТИМНО ПРАВОСЪДИЕ,

         където да получа възможността

         да регистрирам така нареченото „Правозащитно фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие””,

          чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в съответните държави моите прецизно документирани факти, относно голямото множество (НЯКОЛКО ХИЛЯДИ) престъпни посегателства, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални и корпоративни престъпни субекти;

         относно престъпната дейност на които субекти българската правосъдна система отдавна не съществува,

         тъй като е АБСОЛЮТНО БУТАФОРНА ИНСТИТУЦИЯ, тотално зависима именно от същите тези престъпни субекти и от техните интернационални и транснационални сеньори и сутеньори.

         При това изрично и пределно ясно уточнявам, че става въпрос за акуратно надлежно документирани

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ

относно жестока престъпна дейност,

извършена не само срещу мен и свързаните с мен мой близки хора, но и

срещу ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ ЗА (НА) МЕН, НО СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА.

 

            Изрично и пределно ясно заявявам, че така визираните предприети от мен процедури са мотивирани

            НЕ САМО по повод и във връзка с неспирните вече в продължение на няколко десетилетия жестоки престъпни репресивни посегателства на официалната българска ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКА ВЛАСТ,

            НАСОЧЕНИ СРЕЩУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

            НЕ САМО по повод и във връзка с ежедневно нарастващият брутален интенизитет на провежданите срещу нас оперативни мероприятия и абсолютната невъзможност да получим легитимна правосъдна и административна държавно-властническа защита в България.

            НО И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,  по повод и във връзка с факта, 

че всичките тези „събития”, които се стоварват върху всичките нас са придружени от (с) откровени и нагли не само конклудентни (подразбиращи се),

         НО И ВЕРБАЛНО ЯСНО КАЗВАНИ „доброжелателни”, предупредителни или директно заплашителни” „откровения”

         НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, НО И НА (ПРЕД) МНОЖЕСТВО МОИ КОЛЕГИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

            съгласно които „откровения” е нужно аз да проумея, че тези мероприяатия се извършват по силата на високопоставените предписания и настоявания на две ОСНОВНИ изключително влиятелни посланически мисии в България и на две ДРУГИ такива;

         и че аз разполагам само с една-единствена възможност поне временно да спася последните останали живи мой близки хора от сигурното драстично биологично унищожение (ликвидиране, убийство), И ТОВА Е

         като спра да пиша исканията си за спазване на принципите и нормите на Българското, Европейското и Международното Право и за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните лица,

         и като всички все още живи се примирим да вегетираме в условията на престъпно наложеното ни от властта мизерно икономическо и битово състояние

         и като сами „доброволно” и безропотно се „пренесем в НЕБитието”.

 

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като легитимен член на Европейската Общност и като легитимен гражданин на Европейския Съюз СЪМ ПРЕДПРИЕЛ И ПРЕДПРИЕМАМ

            предвидените в Европейското и Международното право процедури за ангажиране на европейските и международните институции за правосъобразно решаване на визираните от мен прецизно формулирани юридически казуси, разкриващи факта, че

            в продължение на вече повече от четвърт век след бутафорните политически промени

официалната българска държавна власт фактически се упражнява от перверзно престъпните кадри на комунистическите специални служби,

действуващи в престъпно съдружие с банкстерско-мафиотските интернационални и транснационални субекти.

 

            Също така АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че

            В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И

            В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА,

както и в името на болките и страданията на хилядите и милионите ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ ЗА (НА) МЕН, НО СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА,

            в съответствие с и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

         няма да спра да се съпротивлявам срещу вашата и на вашите предшественици зловеща престъпна дейност

         и ще продължа да настоявам пред всички възможни европейски и световни институции и инстанции за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност на съответните ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАНИ отделни престъпни корпоративни и индивидуални лица.

 

            Все пак, в същото време, макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива,

В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО МЕЖДУНАРОДНО, ЕВРОПЕЙСКО И БЪЛГАРСКО ПРАВОСЪДИЕ

за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

            Впрочем, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята прецизна едностранна юридическа епистоларност С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ:

            *Главният Прокурор,

            *Министър-Председателя и Министъра на вътрешните работи и

            *съдебната институция;

 

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпна дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

            само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

            и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

         при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, пак ще го спомена:

         почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

         именно след бутафорните политически промени,

       именно под покровителствената егида на постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

       са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия,

       но и зашеметяващото си забогатяване.

 

            Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

          именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

          специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

          превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици, в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че като преминал през най-зловещите килии (или подземия) не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  глобалистичен комунизъм

продължавам и ще продължа да се позовавам

на задължителните за вас норми на приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно които 

 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права,

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

 

            Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

            които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

             от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА, организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

        поради единствената моя и наша „вина”, изразяваща се в категорично настояване ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват абсолютно никакви легитимни основания и доказателства за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

            и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО ПО ПРЕСТЪПНАТА СИЛА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

            И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега акуратно, изрично и пределно ясно:

ІІІ.1.

            ***СЕ ПОЗОВАВАМ на текстовете на всичките предишни мои официални отворени писма до всичките вас от пук визираната серия, при което изрично и пределно ясно обръщам вашето внимание на факта,

            *че това ми писмо е 63-то по ред,

            *че по абсолютно всичките нямам абсолютно нито един легитимен и коректен отговор,

            *и че доколкото все пак някои от вас ми пращат някакви кратки писмени текстове, те не само нямат нищо общо с легитимността, но и по същество имат характера на КУРВЕКТНА РЕФЛЕКТОРНОСТ НА МОЯТА КОРЕКТНОСТ;

 

            От така посочените факти е неоспоримо ясно видно, че всичките вие сте извършили:

            ***ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА;

            ***ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА И УСЛУГА НА ПРЕСТЪПНИТЕ МАФИОТСКИ СТРУКТУРИ;

            ***ПРЕСТЪПЛЕНИЯ БРУТАЛНО НАРУШАВАЩИ МОИТЕ ПРАВА И ПРАВАТА НА СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

ІІІ.2.

            ***ПОЗОВАВАМ СЕ на основният текст в разедл ІІ и ІІІ, на 41-вото ми писмото (датирано на 25 май т.г.), който текст тук и сега въпропозвеждам дословно:

---.

  Също така изрично и ясно подчертавам, че на 27 Май 2016 г. надлежно съм регистрирал във вашите офиси моето т. нар. „Трето официално отворено писмо”, с което съм поискал да бъде извършено спешно разследване на фактите и обстоятелствата относно смъртта, а според мен – фактическото убийство, на моя братовчед Васил Цеков, Бакалавър по ветеринарна медицина, Магистър по право и дългогодишен кмет на родното ни село.

  Уточнявам, че: *ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ФАКТОСЪОБРАЗЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР;

*неговата майка и моята майка са сестри;

*неговият брат бе осъден абсолютно противоправно заедно с мен като член на ръководената от мен противодържавна организация, премина през затворническия ад в България и отдавна живее в САЩ;

*самият той е свидетел на неимоверно жестоките перверзно-престъпни оперативни мероприятия на комунистическата ДС върху неговите и моите родители и други близки хора;

*като кмет на селото същият е свидетел на неимоверно голямото множество престъпни посегателства на регионалната и централната Мафия както върху частните имоти на хората от селото, така и върху общинските имоти на селото;

*важно значение за мотивиране за неговото убийство на заинтересованите престъпни мафиотски и държавни институции и лица има това, че същият интензивно се е опитвал да предотвратява извършването на визираната престъпна дейност;

*също така важно значение има и факта, че същият, като наследствен собственик на сравнително огромна обработваема земя и гори изключително интензивно е бил шантажиран да извърши евтина продажба на същата собственост в полза на регионални и централни мафиотски структури;

*също така същият акуратно често ми е казвал, че неимоверно често пъти е бил подлаган на интензивен натиск от регионални държавно-властнически и мафиотски личности с искане да се противопоставя на моите интензивни опити за наказателна и репараторна отговорност както на престъпната дейност по времето на комунистическия режим, така и на престъпленията, извършени след бутафорните политически промени.

---.

  Също така изрично и ясно подчертавам, че вече многократно надлежно съм регистрирал в офисите на Министъра на вътрешните работи и на Главния прокурор МНОЖЕСТВО официални текстове с искания за прецизни разследвания на множество отделни казуси, групирани под кодовото наименование „Шестият етаж”; в които казуси в частност съм се позовал на съдържанието на т. нар.

„Строго секретно Дело №13304 на Първи отдел на Шесто управление на ДС”, в което АКУРАТНО са визирани основните направления на т. нар. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, насочени срещу мен, съпругата ми и четиригодишният ни син.

  В частност там е посочено:

  ***че на т. нар. „Система-2” е възложено да извършва контрол на пощенската кореспонданция на „обекта” Янко Николов Янков, при което главното внимание да бъде насочено по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария и САЩ;

  ***че „Същият възнамерява да обедини недоволни млади научни работници в нелегална организация и да изпрати зад граница клеветнически материали за вътрешно-политическата обстановка в страната”;

  ***че е възложено да бъдат проучени и вербувани всички подходящи за това лица (ИМЕНАТА НА КОИТО СА ИЗРИЧНО И АКУРАТНО ПОСОЧИНИ!!!), живеещи в същия жилищен блок, на които да бъдат възложени задачите да създават постоянни провокационни конфликтни битово-скандални ситуации, насочени срещу мен и членовете на семейството ми, резултатите от които да бъдат използувани за (в) широкоспектърни компрометиращи мероприятия за моето елиминиране от „сцената” на извършваната от мен (дори по онова време на класическия съветски комунизъм!) ОФИЦИАЛНО НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНА дейност;

  ***че е възложено посредством радиостанции да бъдат осъществени оперативни мероприятия по (за) оперативна документация на разговорите, провеждани от мен по време на лекционните занятия със студентите от Юридическия факултет при СУ,

  а също така и в жилището, в което живея със семейството си, при което изрично и ясно е записано, че на оперативно документиране подлежат не само моите думи и действия, не само тези и на съпругата ми, но и тези на четиригодишният ни син (ВРЕМЕТРАЕНЕ – 180 – СТО И ОСЕМДЕСЕТ ДНИ – ПОЛОВИН ГОДИНА!!!!);

  ***че е обезпечено вербуването на поименно посочени точно 23 (двадесет и трима) чуждестранни студенти от ЮФ на СУ, от Мединицската Аакаделия и от Института за чуждестранни студенти, абсолютно всичките от които преди това са пребивавали известно време в СССР и са били преминали определени курсове на специално секретно обучение в структурите на КГБ и ГРУ;

  ***че е обезпечено вербуването на ГОЛЯМ БРОЙ мой млади колеги от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет на СУ, имената на които са изрично посочени и някои от задачите, които са им възложени са изрично посочени;

  ***че отделно от тук визираното строго секретно оперативно дело, аз вече съм бил и съм и обект по две други строго секретни оперативни дела, едното от които е „Терорист”,  а другото е „Скитник”;

  ***че по повод и във връзка с тези ТРИ строго секретни оперативни дела на Шесто управление на ДС са били ангажирани ГОЛЯМ БРОЙ ОФИЦЕРИ И АГЕНТИ, КОИТО СА ИЗВЪРШВАЛИ ГОЛЯМ БРОЙ ОТДЕЛНИ КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ срещу мен, срещу членовете на семейството и фамилията ми и срещу свързаните с нас трети лица и срещу всички семейно и фамилно близки хора на тези трети лица.

  Впрочем, следва да бъде отбелязано, че от други секретни архивни източници е видно, че отделно от това съм бил обект и на следните строго секретни оперативни дела: „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”, по които също така са извършени ГОЛЯМ БРОЙ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА срещу моите права, срещу правата на членовете на семейството и на фамилията ми, и правата на голямо множество трети лица и най-близките хора на тези трети лица.

  ***че основен т. нар. „Отг.”, т.е. непосредствен изпълнителен или контролно-надзорен ОТГОВОРНИК за изпълнението на цялата тази СЛОЖНОСЪСТАВНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА „ПО ОНОВА ВРЕМЕ” НА КЛАСИЧЕСКИЯ СЪВЕТСКИ КОМУНИЗЪМ        Е СЪЩОТО ОНОВА ЛИЦЕ, КОЕТО ОЩЕ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ (т.е. „ПО НОВОТО ВРЕМЕ”) ВЕЧЕ В „КАЧЕСТВОТО” МУ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОПОСТАВЕНА ПЕРСОНА ОТ СТРУКТУРАТА НА МУЛТИГРУП И МУЛТИИНТЕРНЕШЪНЪЛ            (ръководител на отдел за информационен анализ, стратегическо планиране и ефективни операции, т.е. нещо като Министър на вътрешните работи на БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА Съветско-Руските мафиотски и държавни специални служби!!!)

              Е ЗАСТАНАЛО НАЧЕЛО НА ОПЕРАТИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОПИСАНИ В ТУК ВИЗИРАНИЯ КАЗУС „ШЕСТИЯТ ЕТАЖ”.

              Впрочем, от множество информационни източници е видно, че: *майката на същото това лице е известна като „Анка Партизанката”; *бащата е известен като личен приятел на перверзно жестокото страшилище Григор Шопов и като високопоставен офицер от ДС и КГБ;     *а по-малкият от него роден брат – като Главен Секретар на Министерството на вътрешните работи по времето на едно от демократичните неоколониални посткомунистически правителства, а същото това лице известно време е било и ГЛАВЕН КАДРОВИК НА МВР.

  Уточнявам, че специално за престъпната дейност на същото това лице в офиса на Главния Прокурор съм регистрирал 7 (седем) ОСНОВНИ прецизно фактосъобразно обосновани искания за разследване в общ обем от 161 (сто и шейсет и една) страници. Впрочем, цялостният обем на описанието и посочването на престъпната дейност на същото това лице ОБХВАЩА ПОВЕЧЕ ОТ 500 (ПЕТСТОТИН) страници ПО КОИТО ДО СЕГА НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН, КАКЪВТО И ДА Е, ОТГОВОР.

Същото лице вече отдавна е пенсионер, има генералско звание от ДС и високо офицерско знание от КГБ.

Днес същото лице заема изключително висока стратегическа позиция в структурата на българския клан на Червената Мафия.

  Обръщам Вашето внимание върху факта, че в цялата посочена, описанана и анализирана от мен обемиста документация е обърнато специално внимание върху факта, че още веднага (непосредствено) след убийството на ст.н.с. ІІ ст. (доцент) Цветан Цветенов и ст.н.с. ІІ ст. (доцент) Илко Ескенази, депутат от СДС, Заместник-Министър Председател (Вице-Премиер), и двамата мой колеги от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет при Софийския университет,

  аз съм поискал да бъде извършено прецизно фактосъобразно разследване на техните убийства, при което изрично, пределно ясно и изключително подробно съм описал и посочил фактите и основанията, имащи отношение към мотивите или причините на убийците за техното убийство;

  при това изрично и ясно съм посочил, че сравнително непосредствено преди техното убийство, точно по времето на моя сравнително високопоставен политически, обществен и научен статус,

  и двамата бяха доказателствено аргументирано мотивирани лично от мен така, че предпочетоха не само да ми разкажат множество подробности, но и да ми обещаят в най-близките дни да ми дадат официални писмени техни изложения относно това, че

СЪЩОТО ВИЗИРАНО ЛИЦЕ Е БИЛО ТЕХЕН НЕПОСРЕДСТВЕН АГЕНТУРЕН РЪКОВОДИТЕЛИ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ТАКЪВ ТОВА ЛИЦЕ

ГИ Е БИЛО ЗАСТАВИЛО ДА НАПИШАТ СРЕЩУ МЕН НЯКОЛКО АБСОЛЮТНО НЕВЕРНИ ДОНИСИ, КОИТО ВПОСЛЕДСТВИЕ СА ПОСЛУЖИЛИ В ПРЕСТЪПНАТА СТРАТЕТИЯ НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДС ЗА МОЕТО ПРОТИВОЗАКОННО ОСЪЖДАНЕ И ЗА ПРЕСТОЯВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЕЛИ ШЕСТ ГОДИНИ,

през което време отделно от това са били подложени на неимоверно жестоки репресивни посегателства всички мой семейно и фамилно близки хора, и така фактически беха директно убити пет души, а другите беха здравословно и психически смазани и косвено убити;

     след което С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ОФИЦИАЛНО БЕХ ПРИЗНАТ ЗА НАПЪЛНО НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА. 

  Впрочем, както много добре е известно, разследванията на убийствата и на двамата са били преднамерено и целенасочено водени така, че и днес официално не са разкрити както убийците, така и мотивите и причините за убийствата;

              а това е така, именно защото в основата на техните убийства стои същото това лице, което и днес е изключително важен фактор в структурата на българския клан на Съветско-Руските държавни и мафиотски специални служби,

              и че убийствата на Цветанов и Ескенази са мотивирани от мотивираната от мен техна готовност да свидетелствуват и да демаскират пред Правосъдието тук визираното престъпно лице от българския клан на КГБ.

  Също така обръщам специално внимание върху факта, че в във визираната преписка изрично и пределно ясно съм посочил факта, че в официалните български печатни медии изрично и ясно е писано, че македонските специални служби са разследвали версията, че атентата срещу Президента на Македония Киро Глигоров е бил планиран и извършен именно от бойното терористично звено на „Мултигруп”;

  и че по повод и във връзка с това лично СЪЩОТО ТОВА ЛИЦЕ е обесило официалния български представител на „Мултигруп” в Македония Иво Янчев, бивш високопоставен офицер от Шесто управление на ДС, поради това, че същият е бил извършил „грешни действия”, чрез които е бил дал основание на македонските специални служби да тръгнат по следите на българските атентатори. 

  Също така във визираната документация изрично и пределно ясно съм посочил факта, че за разкриването на СЪЩНОСТТА, ПРОЯВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ШИРОКОСПЕКТЪРНАТА НЕИМОВЕРНО ЖЕСТОКА ПЕРВЕРЗНО-ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ СЪЩЕСТВЕНО ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА факта,

     че ТОЧНО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО АБСОЛЮТНО НЕВИННО ВКАРВАНЕ В ЗАТВОРА за да бъде както „приглушена съвестта”, така и повишено самочувствието на единия от агентите, който е имал изключително висок практически агентурен принос за моето вкарване в затвора, 

     същият този агент на ДС е бил изпратен на обучение и защита на дисертация точно в същата онази т. нар. Висша школа на международното профсъюзно движение,

     в която е бил обучаван легендарният Карлос Чакала,

     и така заради заслугите му срещу мен този агент е бил удостоен и с високото самочувствие на агентурен боен кадър на КГБ.

  Впрочем, изрично и пределно ясно уточнявам, че макар и в малко по-друг агентурен контекст

  други трима агенти (и тримата са жени!) на българската ДС и на съветската КГБ, които са имали своя принос за моето абсолютно противоправно репресиране,

  днес, включително и в този момент, работят като високопоставени служители в т. нар. „Правен отдел” при Президента Румен Радев;

  уточнявам, че този факт вече отдавна съм го декларирал с официално писмо до Министъра на вътрешните работи и съм поискал пълен достъп до цялостната документация, намираща се в патримониума на МВР.

 

  Също така обръщам вашето внимание върху факта, че във визираните мои искания за разследване изрично и пределно ясно съм поискал да бъдат разследвани:

по „Строго секретно дело № 13304”:

(01)полковник Найден Петров, началник отдел Първи, Шесто управление на ДС; (02)офицер Гашев; (03)офицер Младенов; (04)офицер Б. Ангелов, началник отделение ІІІ; (05)офицер Ив. Иовчев; (06)офицер Иван Павлов; (07)офицер Нешев; (08)офицер Братанов; (09)офицер Челиев; (10)офицер капитан Кръстев; (11)оперативна група начело с офицер Ивайло Петров; (12)ОПЕРАТИВНА ГРУПА, ръководена от офицер Ангелов; (13)полковник (ХХХ), началник на Първи отдел на Четвърто управление на ДС; (14)офицера-следовател от Главно следствено управление (ГСУ) при ДС Петър Бъчваров.

по Строго секретно дело, Том 1, № 21441, ДОР „Дракон“:

(15)офицер Йордан Василев; (16)полковник Илия Шаренков; (17)офицер Л. Костадинов; (18)офицер Никифоров; (19)офицер Младенов; (20)офицер Г. Лилков; (21)офицер Г. Петров; (22)офицер Ц. Лозанов; (23)офицер Иван Даскалов; (24)офицер В. Вълчев; (25)офицер Тодоров; (26)офицер А. Павлов; (27)генерал-лейтенант Петър Стоянов; (28)генерал Мусаков; (29)Полковник Т. Козловски; (30)офицер Даскалов; (31)офицер Малионов; (32)началник на ГСУ при ДС полковник К. Коцалиев; (33)офицер Румен Андреев; (34)офицер Петър Бъчваров; (35)полковник Чавдар Новански; (36)офицер Любомир Иванов; (37)офицер Е. Ангелов; (38)полковник Ст. Стоянов; (39)съдия Петър Каменов;

  Том 2 от тук посоченото „строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и деянията им са не по-малко зловещи.

По Строго секретно дело, Том 1, № 24491, ЛДОР „Твърдоглавия“:

(40)офицер Сава Георгиев Денев; (41)генерал-майор Петър Стоянов; (42)полковник Я. Стефанов; (43)капитан Стоил Колев; (44)капитан Тодоров; (45)капитан Василев; (46)полковник Шаренков; (47)началник поделение 72400; (48)офицер Симеонов; (49)ОР Лозанов; (50)офицер Л. Костадинов; (51)Първи заместник-министър на МВР генерал-полковник Григор Шопов; (52)офицер Л. Костадинов; (53)офицер Сава Савов; (54)офицер Илич Томински; (55)офицер В. Ангелов; (56)офицер Б. Лилков; (57)офицер Иван Денев; (58)офицер Хр. Дончев; (59)офицер Георги Петров; (60)офицер Стефан Давидов; (61)офицер Вълчо Вълчев; (62)офицер Георги Петров; (63)офицер Красимир Йосифов; (64)офицер Николай Тонев; (65)офицер Георги Богданов; (66)офицер Димитър Атанасов; (67)офицер Иван Атанасов; (68)генерал-майор Б. Велинов; (69)полковник А. Ценов; ((70)полковник Б. Калчев; (71)полковник Митьо Йорданов; (72)капитан Стефан Петров; (73)полковник Цеко Лозанов; (74)старши лейтенант В. Ангелов; (75)полковник Киров; (76)офицер Божидар Антов; (77)полковник Ц. Георгиев; (78)полковник Ат. Захов; (79)полковник Ст. Младенов; (80)майор П. Танчев;

(81)полковник Г. Христов; (82)полковник П. Ангелов; (83)майор Р. Илиева; (84)полковник К. Коцалиев; (85)офицер Ст. Колев;

  Том 2 от тук посочено „Строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги имат внушителен брой и деянията им са не по-малко зловещи.

  От материалите от съдебното дело, по което съм осъден е видно, че предоставените на наказателния съд томове на материалите от следственото дело, което е било водено в Главно следствено управление при ДС са САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ОБЕМИСТИ СЛЕДСТВЕНИ ТОМОВЕ, по които аз и свързаните с мен семейно, фамилно и прочее мой близки хора сме били обект на строго секретното внимание КАКТО на извергите от оперативните отдели на ДС, ТАКА и на извергите Главно следствено управление при ДС.

  Все пак, ОТ ТАЗИ ОСКЪДНА част на доказателствената документация е видно, че в ПРЕСТЪПНАТА СЛЕДСТВЕНА ДЕЙНОСТ са участвували следните офицери от Главно следствено управление при ДС:

(86)офицер полковник Богдан Николов Калчев, Зам-началник на ГСУ при ДС; (87)офицер генерал-майор Костадин Коцалиев, началник на ГСУ при ДС; (88)офицер Митьо Йорданов; (89)офицер Стефан Хаджиниколов; (90)офицер Стефан Петров; (91)офицер Владимир Петров Райковски; (92)офицер Румен Андреев; (93)офицер Чавдар Новански.

  Освен това от съдържанието на тук визираните „строго секретни дела” е видно, че аз съм бил обект на специализирано „строго секретно внимание” на още няколко такива дела, сред които са Терорист“, „Гадния“, „Злобния“, „Непокорник“ и „Скитник“, които все още не са ми предоставени за достъп и относно съдържанието на които нямам никаква конкретна представа, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и престъпните им деяния са не по-малко зловещи.

  Тук и сега преднамерено НЕ СЪМ посочил имената и броя на лицата, които са участвували в оперативните мероприятия в „качеството” им на агент-доносители и агент-провокатори, КАКТО И НА ЛИЦАТА, КОИТО В ОФИЦИАЛНОТО ИМ „КАЧЕСТВОТО” НА ПРОКУРОРИ И СЪДИИ, И ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ИМ „КАЧЕСТВО” НА АГЕНТУРНО ПОДЧИНЕНИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СА ИЗВЪРШИЛИ СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ.

  Също така тук и сега преднамерено НЕ СЪМ посочил имената и броя на лицата, които са участвували в насочените против мен строго секретни оперативни мероприятия на ДС ПО ВРЕМЕТО НА ШЕСТГОДИШНОТО МИ ПРЕБИВАВАНЕ В ЗЛОВЕЩИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАТВОРИ.

  Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които ИМЕННО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРИТЕ СА УЧАСТВУВАЛИ В НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

            От така посочените факти е неоспоримо ясно видно, че всичките вие сте извършили: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА; ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА ПРЕСТЪПНИТЕ МАФИОТСКИ СТРУКТУРИ; ПРЕСТЪПЛЕНИЯ БРУТАЛНО НАРУШАВАЩИ МОИТЕ ПРАВА И ПРАВАТА НА СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

ІІІ.3.

            ***ПОЗОВАВАМ СЕ на текстовете на моите ИНТЕНЗИВНО ПРЕДЯВЕНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ отправени пред Министъра на вътрешните работи САМО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА

            – пред Министър Румяна Бъчварова и Министър Пламен Узунов, по повод и във връзка с които ДО СЕГА НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

(001)***(папка №1) 24.08.2015 г.; ********** (002)***(папта №1),   17.10.2016 г.;

(003)***(папка №2), 31.08.2015 г.; ********** (004)***(папка №2), 11.02.2016 г.;

(005)***(папка №2), 25.05.2016 г.; ********** (006)***(папка №2), 11.10.2016 г.;

(007)***(папка №2), 17.02.2017 г.; ********** (008)***(папка №4), 24.08.2015 г.;

(009)***(папка №4), 12.10.2016 г.; ********** (010)***(папка №14), 07.01.2016 г.;

(011)***(папка №14), 19.10.2016 г.; ********** (012)***(папка №3), 24.08.2015 г.;

(013)***(папка №3), 13.10.2016 г.; ********** (014)***(папка №5), 24.08.2015 г.;

(015)***(папка №5), 18.10.2016 г.; ********** (016)***(папка №6), 29.12.2015 г.

(017)***(папка №6), 30.12.2015 г.; ********** (018)***(папка №6), 04.01.2016 г.;

(019)***(папка №6), 04.01.2016 г.; ********** (020)***(папка №6), 26.01.2016 г.;

(021)***(папка №6), 27.01.2016 г.; ********** (022)***(папка №6), 01.02.2016 г.;

(023)***(папка №6), 01.02.2016 г.; ********** (024)***(папка №6), 05.02.2016 г.;

(025)***(папка №6), 26.02.2016 г.; ********** (026)***(папка №6), 09.03.2016 г.;

(027)***(папка №6), 14.03.2016 г.; ********** (028)***(папка №6), 28.10.2016 г.;

(029)***(папка №7), 02.02.2016 г.; ********** (030)***(папка №7), 14.10.2016 г.;

(031)***(папка №8), 01.03.2016 г.; ********** (032)***(папка №8), 07.10.2016 г.;

(033)***(папка №9), 23.03.2016 г.; ********** (034)***(папка №9), 04.10.2016 г.;

(035)***(папка №10), 23.03.2016 г.; ********** (036)***(папка №10), 05.10.2016 г.;

(037)***(папка №11), 23.03.2016 г.; ********** (038)***(папка №11), 06.10.2016 г.;

(039)***(папка №12), 31.03.2016 г.; ********** (040)***(папка №12), 30.09.2016 г.;

(041)***(папка №13), 10.10.2016 г.; ********** (042)***(папка №15), 12.01.2016 г.;

(043)***(папка №15), 26.10.2016 г.; ********** (044)***(папка №16), 17.03.2016 г.;

(045)***(папка №16), 24.03.2016 г.; ********** (046)***(папка №16), 25.03.2016 г.;

(047)***(папка №16), 25.10.2016 г.; ********** (048)***(папка №17), 07.03.2016 г.;

(049)***(папка №17), 20.10.2016 г.; ********** (050)***(папка №18), 08.04.2016 г.;

(051)***(папка №18), 24.10.2016 г.; ********** (052)***(папка №19), 05.04.2016 г.;

(053)***(папка №19), 21.10.2016 г.; ********** (054)***(папка №20), 03.10.2016 г.;

(055)***(папка №21), 24.02.2016 г.; ********** (056)***(папка №22), 27.10.2016 г.;

(057)***(папка №23), 07.11.2016 г.; ********** (058)***(папка №24), 11.11.2916 г.;

(059)***(папка №25), 25.11.2016 г.; ********** (060)***(папка №26), 06.12.2016 г.;

(061)***(папка №27), 12.12.2016 г.; ********** (062)***(папка №28), 14.12.2016 г.;

(063)***(папка №29), 15.12.2016 г.; ********** (064)***(папка №30), 03.01.2017 г.;

(065)***(папка №31), 04.01.2017 г.; ********** (066)***(папка №32), 05.01.2017 г.;

(067)***(папка №33), 09.01.2017 г.; ********** (068)***(папка №34), 10.01.2017 г.;

(069)***(папка №35), 13.01.2017 г.; ********** (070)***(папка №36), 16.01.2017 г.;

(071)***(папка №37), 18.01.2017 г.; ********** (072)***(папка №38), 20.01.2017 г.;

(073)***20.02.2017 г.; ********** (074)***22.02.2017 г.;

(075)***27.02.2017 г.; ********** (076)***28.02.2017 г.;

(077)***06.03.2017 г.; ********** (078)***07.03.2017 г.;

(079)***08.03.2017 г.; ********** (080)***09.03.2017 г.;

(081)***10.03.2017 г.; ********** (082)***13.03.2017 г.;

(083)***14.03.2017 г.; ********** (084)***15.03.2017 г.;

(085)***16.03.2017 г.; ********** (086)***17.03.2017 г.;

(087)***20.03.2017 г.; ********** (088)***21.03.2017 г.;

(089)***22.03.2017 г.; ********** (090)***23.03.2017 г.;

(091)***24.03.2017 г.; ********** (092)***27.03.2017 г.;

(093)***28.03.2017 г.; ********** (094)***29.03.2017 г.;

(095)***30.03.2017 г.; ********** (096)***31.03.2017 г.;

(097)***03.04.2017 г.; ********** (098)***04.04.2017 г.;

(099)***05.04.2017 г.; ********** (100)***06.04.2017 г.;

            От така посочените факти е неоспоримо ясно видно, че КАКТО ТУК ВИЗИРАНИТЕ МИНИСТРИ, ТАКА И ВСИЧКИТЕ ВИЕ сте извършили:

            *ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА;

            *ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ПОЛЗА НА ПРЕСТЪПНИТЕ МАФИОТСКИ СТРУКТУРИ;

            *ПРЕСТЪПЛЕНИЯ БРУТАЛНО НАРУШАВАЩИ МОИТЕ ПРАВА И ПРАВАТА НА СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

ІІІ.4.

            ***ПОЗОВАВАМ СЕ на текстовете на моите ИНТЕНЗИВНО ПРЕДЯВЕНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ до Главните прокурори Борис Велчев и Сотир Цацаров, предявени през периода

         от 09 Май 2011 г., до 18 Декември 2015 г.,

         за разследване на 787 (седемстотин и осемдесет и седем) акуратно описани и посочени отделни КАЗУСИ,

            които казуси са групирани в серията Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции”.

 

ІІІ.5.

            ***ПОЗОВАВАМ СЕ на текстовете на моите ИНТЕНЗИВНО ПРЕДЯВЕНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ до Главния Прокурор Сотир Цацаров, предявени през периода

         от 02 Март 2014 г. до 01 Февруари 2015 г.

         за разследване на 121 броя (сто и двадесет и едно)  отделни акуратно описани и посочени КАЗУСИ,

            които казуси са групирани в серията „Отворено писмо „ЦацароМафия””.

 

ІІІ.6.

            ***ПОЗОВАВАМ СЕ на текстовете на моите ИНТЕНЗИВНО ПРЕДЯВЕНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ до надлежните инстанции и институии, които текстове ОТДЕЛНО ОТ официално и надлежно предявеното им регистриране АКУРАТНО СА ПУБЛИКУВАНИ в следните мои документални книжни издания

(виж също – Библиография (Списък на книгите) на Янко Н. Янков-Вельовски

            01. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 1., С., „Янус”, 1994, 640 с. ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 2., С.,Янус”, 1995, 576 с. ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 3, С., „Янус”, 2002,  576 с. ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            04. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 4., С., „Янус”, 2003, 568 с. ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            05. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 5, С., „Янус”, 2003, 546 с. ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            06. Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;

            07. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С.,   Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;

            08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6., С., „Янус”, 2005, 526 с. ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            09. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

            10. Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

            11. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

            12. Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;

            13. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

            14. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            15. Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            16. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, С., „Янус”, 2007, 546 с. ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            17. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, С., „Янус”, 2007, 640 с. ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            18. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, С., „Янус”, 2007, 312 с. ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            19. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            20. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            21. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политическа документалистика), С., „Янус”, 2010, 155 с. ISBN 978-954-8550-83-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            22. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 10, С., „Янус”, 2011, 419 с. ISBN: 978-954-8550-88-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            23. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 11, С., „Янус”, 2011, 202 с. ISBN: 978-954-8550-89-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            24. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            25. Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., „Янус”, 2012,  217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            26. Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c., ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            В процес на проучване, разработване и предлагане за печат:

            27. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            28. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 2, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            29. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 3, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            30. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 4, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            31. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 5, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            32. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            33. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Янус”, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            34. Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, С., Янус”, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            35. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Янус”, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

 

ІІІ.7.

            ***ПОЗОВАВАМ СЕ на текстовете на моите ИНТЕНЗИВНО ПРЕДЯВЕНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ до всички Премиери (Министър-Председатели)

            и най-вече до Премиера Бойко Борисов;

         при това изрично и пределно ясно уточнявам, че именно още от първите дни на неговият настоящ мандат, включително и в наши дни,

         НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН МИ СЕ КАЗВА, НО И СРЕД МОИТЕ УНИВЕРСИТЕТСКИ И АКАДЕМИЧНИ КОЛЕГИ ИНТЕНЗИВНО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА (произтичащата именно от неговото оперативно-властово обкръжение и от обкръжението на Главния Прокурор Сотир Цацаров),

         ЧЕ ПО СИЛАТА НА НЕГОВО И НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ РАЗПОРЕЖДАНЕ,

което разпореждане и на двамата е направено по изричното искане на посланиците на Руската Федерация и на САЩ,

         специалните служби са длъжни да обезпечат провеждането на интензивни широкоспектърни оперативни мероприятия,

         с които да бъде постигнато не само моето неутрализиране (обезвреждане) от юридическата сцена или дори физическо ликвидиране,

            но и неутрализирането на всичките мои близки хора,

            които В БЪДЕЩЕ биха били мотивирани да продължат моята прецизна юридическа дейност относно търсенето на отговорност за няколкото хиляди престъпления, които са акуратно документирани от мен.

 

ІV.

            За пореден път изрично и пределно ясно заявавам, че ТЪЙ КАТО АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕНИЯТ В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК Е ИЗВЪРШИЛ И ИЗВЪРШВА ТАКАВА ПРЕЦИЗНА ДОКУМЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ

            ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЗЛОВЕЩАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

            И ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ СУБЕКТИ;

            И ТЪЙ КАТО през целият този половин век българските специални служби НЕ САМО не са спирали да извършват ЗЛОВЕЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ срещу мен и моите семейно, фамилно и  организационно близ хора

         ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ТУК И СЕГА ПРЕДЯВАВАМ ПРЕД ВСИЧКИТЕ ВАС ИСКАНЕТО ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ГАРАНТИРАНИ ОТ ПРАВОТО ПРОЦЕДУРИ.

 

V.

            В частност тук и сега ПРИЛАГАМ:

            ***7 (седем) страници текст, озаглавен „Публично изявление на Янко Н. Янков (08) 25 Септември 2017 г.”, акуратно публикуван в моите два Интернет-сайта на следния електронен адрес: 

            ***8 (осем) страници текст, озаглавен „Публично изявление на Янко Н. Янков (09) 27 Септември 2017 г.”, акуратно публикуван в моите два Интернет-сайта на следния електронен адрес: 

 

VІ.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите, а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

Приложение – съгласно горепосоченият текст.

28 Септември 2017 г.                                                          Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . .

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар