2017-09-07

(07 Септември 2017 г.), Шестдесето (60-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България; *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

07 Септември 2017 г.

 

Шестдесето (60-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България;  

            *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като професионален юрист и научен изследовател съм проучвал и съм писал за историята на Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с бесилото и гилотината, и съм категоричен, че в сравнение с онези престъпници,

  вие и вашите предшественици сте престъпни чудовища, на които би им било твърде малко да бъдат публично обесени или гилотинирани, и че

  СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала вие да бъдете публично живи драни и това да започне от (с) Бойко Борисов и Сотир Цацаров.

 

            Тъй като, обаче, за съжаление, Трибуналното Правосъдие в Европа (все още!!!) не е възможно, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че

         ВЕЧЕ СЪМ ПРЕДПРИЕЛ И ПРЕДПРИЕМАМ пред редица европейски и други държавни и обществени институции предвидените в Международното Право процедури  с искането

         ДА ПОЛУЧА (ДА МИ БЪДЕ ДЕДЕН) ЗА МЕН И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ УБЕЖИЩЕН (ЗАКРИЛНИЧЕСКИ) СТАТУС И ОБЕЗПЕЧЕНО ЛЕГИТИМНО ПРАВОСЪДИЕ,

         където да получа възможността

       да регистрирам така нареченото „Правозащитно фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие””,

          чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в съответните държави моите прецизно докуминтирани факти, относно голямото множество престъпни посегателства, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни субекти,

         относно престъпната дейност на които субекти българската правосъдна система отдавна не съществува,

         тъй като е АБСОЛЮТНО БУТАФОРНА ИНСТИТУЦИЯ, тотално зависима именно от същите тези престъпни субекти и от техните интернационални и транснационални сеньори и сутеньори.

 

         При това изрично и пределно ясно уточнявам, че става въпрос за акуратно надлежно документирани

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ

относно жестока престъпна дейност,

извършена не само срещу мен и свързаните с мен мой близки хора, но и

срещу ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ ЗА (НА) МЕН, НО СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА.

 

            Изрично и пределно ясно заявявам, че така визираните предприети от мен процедури са мотивирани

            НЕ САМО по повод и във връзка с неспирните вече в продължение на няколко десетилетия жестоки престъпни репресивни посегателства на официалната българска ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКА ВЛАСТ,

            НАСОЧЕНИ СРЕЩУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

            НЕ САМО по повод и във връзка с ежедневно нарастващият брутален интенизитет на провежданите срещу нас оперативни мероприятия и абсолютната невъзможност да получим легитимна правосъдна и административна държавнов-властническа защита в България.

            НО И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,  по повод и във връзка с факта, 

че всичките тези „събития”, които се стоварват върху всичките нас са придружени от (с) откровени и нагли не само конклудентни (подразбиращи се),

         НО И ВЕРБАЛНО ЯСНО КАЗВАНИ „доброжелателни”, предупредителни или директно заплашителни” „откровения”

         НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, НО И НА (ПРЕД) МНОЖЕСТВО МОИ КОЛЕГИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

 

         съгласно които „откровения” е нужно аз да проумея, че тези мероприяатия се извършват по силата на високопоставените предписания и настоявания на две изключително влиятелни посланически мисии в България;

 

         и че аз разполагам само с една-единствена възможност поне временно да спася последните останали живи мой близки хора от сигурното драстично биологично унищожение (ликвидиране, убийство), И ТОВА Е

         като спра да пиша исканията си за спазване на принципите и нормите на Българското, Европейското и Международното Право и за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните лица,

 

         и като всички все още живи се примирим да вегетираме в условията на престъпно наложеното ни от властта мизерно икономическо и битово състояние

         и като сами „доброволно” и безропотно се „пренесем в НЕБитието”.

 

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като легитимен член на Европейската Общност и като легитимен гражданин на Европейския Съюз СЪМ ПРЕДПРИЕЛ И ПРЕДПРИЕМАМ предвидените в Европейското и Международното право процедури за ангажиране на европейските и международните институции за правосъобразно решаване на визираните от мен прецизно формулирани юридически казуси,

            разкриващи факта, че

            в продължение на вече повече от четвърт век след бутафорните политически промени официалната българска държавна власт фактически се упражнява от перверзно престъпните кадри на комунистическите специални служби,

            действуващи в престъпно съдружие с банкстерско-мафиотските интернационални и транснационални субекти.

 

            Също така АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че

            В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И

            В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА,

         както и в името на болките и страданията на хилядите и милионите ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ ЗА (НА) МЕН, НО СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА,

            в съответствие с и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

         няма да спра да се съпротивлявам срещу вашата и на вашите предшественици зловеща престъпна дейност

         и ще продължа да настоявам пред всички възможни европейски и световни институции и инстанции за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност на съответните ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАНИ отделни престъпни корпоративни и индивидуални лица.

 

            Все пак, в същото време, макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива,

В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО МЕЖДУНАРОДНО, ЕВРОПЕЙСКО И БЪЛГАРСКО ПРАВОСЪДИЕ

за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

            Впрочем, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята прецизна едностранна юридическа епистоларност С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ: *Главният Прокурор, *Министър-Председателя и Министъра на вътрешните работи и *съдебната институция;

 

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

            само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

            и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

            при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, пак ще го спомена:

         почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

         именно след бутафорните политически промени, именно под покровителствената егида на постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване.

 

            Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

          именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

          специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

          превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици, в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че като преминал през най-зловещите килии (или подземия) не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

продължавам и ще продължа да се позовавам

на задължителните за вас норми на приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно които 

 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права,

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

 

            Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

            които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

             от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА, организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

            поради единствената моя и наша „вина”, изразяваща се в категорично настояване ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват абсолютно никакви легитимни основания и доказателства за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

            и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО ПО ПРЕСТЪПНАТА СИЛА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

            И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно СЕ ПОЗОВАВАМ НА текста на статия, взета от публичното пространство:

Кого и защо прикриват престъпните вертепи на Бойко Борисов и Сотир Цацаровe-vestnik.bg , 4 Септември 2017

            В новините беше пусната силно съмнителна полицейска сводка, че в с. Виноградец 6-годишно дете е застреляло собственика на заведението, където празнували рожден ден на същото това дете.

            За да чуе зрителят и прочете читателят тази новина, тя е написана от пресцентъра на МВР по данни на местните разследващи.

            Собственикът на пистолета е задържан само за 24 часа и освободен. Детето не е разпитано два дни. Свидетелка казва, че според нея е стрелял собственикът на пистолета, тя е видяла детето да играе отвън.

            Защо тогава бързат да поднесат такава версия в медиите?

            Кой може да повярва, че група мъже на маса ще дадат на 6-годишно дете пистолет и няма да му го вземат, ако се опита да го насочи и хване спусъка?

            От местните изтече и новината, че собственикът на пистолета е близък с местния прокурор и му е звънял веднага след инцидента.

            Това са подробности, които, ако имат желание разследващите, ще ги проучат.

            Кое е най-страшното в случая?

            Собственикът на пистолета е председател на общинския съвет на Септември, от партия ГЕРБ.

            Но това не е най-големият скандал.

            Въпросният Лазар Влайков (44-годишен) има криминални деяния – пребил е човек и е намушкал многократно с нож друг човек, който едва е оцелял.

            Затова два пъти бил изключван от партията ГЕРБ.

            Но после изглежда пак е приет и представлява ГЕРБ като председател на общинския съвет.

            Не е въпросът в това, че в ГЕРБ битуват криминални мутри.

            Този не е първият, не е и единственият (както се шегуваха из Фейсбук – откога е пречка да си криминално проявен, за да станеш член на ГЕРБ – та това е необходимо условие).

            Най-страшното е, че на един криминален тип, след като е наръгал човек многократно с нож, не са му отнели законно притежавания пистолет.

            Ако полицията го беше направила, както по правило трябва да постъпи, сега нямаше да има убийство.

            Защо не са му го отнели? Заради политическа протекция?

            Най-страшното е, че въпросния човек още не е осъден за побоя и за опита за убийство с нож.

            Кой го прикрива? Кой го спасява? Политическата му принадлежност?

            И сега го разследват същите тези, които са го прикривали при предишните случаи?

            Най-страшното е, че сега той е задържан само за 24 часа и освободен.

            Версията с детето беше пусната в новините от МВР, преди да са проверили разпечатки от разговори на участниците в празненството в кръчмата, преди да са разпитали детето и свидетели, преди да са взели натривки, преди да са установили дали някой от участниците се е мил след случая и т. н.

            Това показва, че има намеса на местни и централни власти в това разследване, за да се отклони скандалът от партия ГЕРБ.

            Навремето в БКП като изключваха някого за престъпления, никога повече изключения не го приемаха обратно.

            Сега ГЕРБ изключил два пъти своя общинар от Септември, но понеже услужливо не е осъден, пак е в партията и шеф на общинския съвет.

            Това се вика демократична партия. Съставена от цвета на обществото.

            Ще проявят ли търпимост медиите и общественото мнение към такова политическо погазване на законите?

            Склонни сме да понесем прикриване на убийство, заради силните на власт?


 

--- --- ---

 

         Изрично и пределно ясно заявавам, че НАСТОЯВАМ ЗА АБСОЛЮТНО ПЪЛЕН ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, намираща се в партимониума на Министерството на вътрешните работи, на Прокуратурата и на визираната политическа партия относно визираните в казуса лица.

 

 

ІV.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите, а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

07 Септември 2017 г.                                                          Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар