2017-09-04

(04 Септември 2017 г.), Петдесет и девето (59-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България; *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

04 Септември 2017 г.

 

Петдесет и девето (59-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България;  

            *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като професионален юрист и научен изследовател съм проучвал и съм писал за историята на Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с бесилото и гилотината, и съм категоричен, че в сравнение с онези престъпници,

  вие и вашите предшественици сте престъпни чудовища, на които би им било твърде малко да бъдат публично обесени или гилотинирани, и че

  СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала вие да бъдете публично живи драни и това да започне от (с) Бойко Борисов и Сотир Цацаров.

 

            Тъй като, обаче, за съжаление, Трибуналното Правосъдие в Европа (все още!!!) не е възможно, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като легитимен член на академичната общност на Република Сърбия вече предприемам предвидените в Международното Право процедури  с искането да получа ЗА СЕБЕ СИ И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ УБЕЖИЩЕН (ЗАКРИЛНИЧЕСКИ) СТАТУС И ПРАВОСЪДИЕ

            по повод и във връзка с неспирните вече в продължение на няколко десетилетия жестоки престъпни репресивни посегателства на официалната българска ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКА ВЛАСТ срещу нас, в резултат на които

            пет (5) души от моята директна фамилия и още толкова от фаминтите разклонения починаха и фактически беха убити,

            а чрез прилаганите срещу всички нас интензивни систематични престъпни репресивни посегателства нашият, нашият, на останалите живи, икономически и битов стандарт бе репресивно целенасочено сведен до почти пълна нула и невъзможност за биологично оцеляване,

            както и по повод и във връзка с ежедневно нарастващият брутален интенизитет на провежданите срещу нас оперативни мероприятия,

            и абсолютната невъзможност да получим легитимна правосъдна и административна държавнов-властническа защита в България.

 

         НЕЩО ПОВЕЧЕ – изключително показателен и красноречив е факта, че всичките тези „събития”, които се стоварват върху нас са придружени от (с) откровени и нагли не само конклудентни (подразбиращи се),

         НО И ВЕРБАЛНО ЯСНО КАЗВАНИ НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, НО И НА (ПРЕД) МНОЖЕСТВО МОИ КОЛЕГИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

         съгласно които е нужно аз да проумея, че тези мероприяатия се извършват по силата на високопоставените предписания и настоявания на две изключително влиятелни посланически мисии в България;

         и че аз разполагам само с една-единствена възможност да спася последните останали живи мой близки хора от сигурното биологично унищожение, И ТОВА Е

         като спра да пиша исканията си за спазване на принципите и нормите на Българското, Европейското и Международното Право и за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните лица,

         и като всички все още живи се примирят да вегетират в условията на престъпно наложеното им от властта мизерно икономическо и битово състояние

         и като сами „доброволно” и безропотно се „пренесат в небитието”.

 

            Също така АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като легитимен член на Европейската Общност и като легитимен гражданин на Европейския Съюз предприемам предвидените в Европейското и Международното право

            процедури за аналогично ангажиране на европейските и международните институции за правосъобразно решаване на визираните от мен прецизно формулирани юридически казуси,

            разкриващи факта, че в продължение на вече повече от четвърт век след бутафорните политически промени официалната българска държавна власт фактически се упражнява от перверзно престъпните кадри на комунистическите специални служби, действуващи в престъпно съдружие с банкстерско-мафиотските интернационални и транснационални субекти.

 

            Също така АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че

            В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И

            В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА,

         както и в името на болките и страданията на хилядите и милионите ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ ЗА (НА) МЕН, НО СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА,

            в съответствие с и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

            няма да спра да се съпротивлявам срещу вашата и на вашите предшественици зловеща престъпна дейност

            и ще продължа да настоявам пред всички възможни европейски и световни институции и инстанции за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност на съответните ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАНИ престъпни корпоративни и индивидуални лица.

 

            Все пак, в същото време, макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива,

В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО МЕЖДУНАРОДНО, ЕВРОПЕЙСКО И БЪЛГАРСКО ПРАВОСЪДИЕ

за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

            Впрочем, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята прецизна едностранна юридическа епистоларност С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ: *Главният Прокурор, *Министър-Председателя и Министъра на вътрешните работи и *съдебната институция;

 

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

            само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

            и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

            при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, пак ще го спомена:

         почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

         именно след бутафорните политически промени, именно под покровителствената егида на постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване.

 

            Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

          именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

          специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

          превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици, в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че като преминал през най-зловещите килии (или подземия) не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

продължавам и ще продължа да се позовавам

на задължителните за вас норми на приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно които 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права,

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

            Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

            които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

             от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА, организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

            поради единствената моя и наша „вина”, изразяваща се в категорично настояване ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват абсолютно никакви легитимни основания и доказателства за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

            и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО ПО ПРЕСТЪПНАТА СИЛА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

            И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно СЕ ПОЗОВАВАМ НА текста на моето

            датирано на 03 Септември 2013 г.,

            адресирано до Сотир С. Цацаров Главен Прокурор на България (встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА, но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),

            озаглавено Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 639

         ЛЕГИТИМНО ИСКАНЕ за разследване на документално доказана престъпна дейност на българските държавно-мафиотски специални служби,

         изразяваща се в извършване на фалшификаторска дейност, състояща се в подмяна на моята официална личностнова индивидуална идентификация чрез подмяна на моя т. нар. ЕГН (единен граждански номер) с друг, за да бъде осъществено моето оперативно компрометиране най-вече пред чуждестранни специални служби.

 

            По повод и във връзка с това тук и сега привеждам моят КРАТЪК УВОДЕН ТЕКСТ озаглавен „Публично изявление (04) 03 Септември 2017 г.”.

            Както знаете чрез рубриката „Имате спомен” Фейсбук има практиката да припомня на абонатите си определени публикувани от тех теми на всеки отделен съответен ден. Така на 01 Септември на мен ми бе припомнен текст, който:

            ***съм датирал на 03 Септември 2013 г.;

            ***съм адресирал до Сотир С. Цацаров Главен Прокурор на България (встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА, но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012);

            ***съм озаглавилВсички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 639”;

            ****съм публикувал в моя Интернет-сайт.

 

            Като изрично и ясно уточнявам, че както от Мадам Сотир Цацаров, така и от който и да е от проститутките от неговия прокурорски бардак и вертеп до сега не съм получил абсолютно никакъв легитимен отговор

            заявявам, че този факт е един от хилядите факти, които ми дават абсолютното основание да препотвърждавам официално заявената моя теза,

            че в сравнение с престъпниците, които са били бесени или гилотинирани от Трибуналното Правосъдие в Европа,

            Сотир Цацаров е един от онези днешни престъпни чудовища,

            на които би им било твърде малко да бъдат публично обесени или гилотинирани, и че СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала днешните високопоставени престъпници, начело с Бойко Борисов и Сотир Цацаров,

да бъдат публично живи драни в центъра на София.

 

            Впрочем, в тук визираният казус става въпрос за:

            ***изпратен до мен официален документ, в който моят така наречен Единен граждански номер (ЕГН)Е ПОДМЕНЕН С ДРУГ, който не само няма абсолютно нищо общо с мен, но и по абсолютно никакъв начин не се съдържа в моята официална идентификационна документация;

            ***че визираната промяна и подмяна на елементите и параметрите на моята официална личностнова идентификация има характера на ПРЕСТЪПНА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

            ***че ПРИ РЕДИЦА МОИ ПЪТУВАНИЯ В РЕДИЦА СТРАНИ (ДЪРЖАВИ) ОТ ЕВРОПА СЪМ КОНСТАТИРАЛ, че именно чрез прилагането на такива подменяния на елементите и параметрите на моята официална личностнова идентификация

            ЗА ДА МЕ КОМПРОМЕТИРАТ И ЗА ДА МИ СЪЗДАДАТ ЗАТРУДНЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ,

            българските специални служби са извършили драстични престъпления като са „подхвърляли” фалшиви „информационни масиви”, чрез които сам представян

            ***КАТО  трафикант на антични ценности,

            ***КАТО терорист, включително и като преподавател-инструктор в базиран в Косово радикален ислямистки център за обучение на терористи-камикадзета,

            ***КАТО закоравял рецедивен престъпник, извършил драстични престъпления, преследван и издирван не само от българската държавна власт, но и от властовите институции на редица други държави.

            Така, в контекста на описаните и посочаните от мен факти и обстоятелства по визирания казус изрично и ясно съм поискал да бъде извършено разследване на престъпната дейност на специалните служби, което разследване да даде отговор на въпроса:

            Чий е ЕГН 51 08 01 65 36, който необяснимо защо и по какъв начин ми е бил приписан на мен в писмото, издадено на 14.06.2012 г. и имащо №МП-50894, което писмо е изпратено до Института за правни науки при БАН и до мен?

Виж: (2013-09-01), Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 639 --- http://iankov.blogspot.com/2013/09/639.html


 

 

ІV.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите, а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

04 Септември 2017 г.                                                          Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар