2017-09-01

(01 Септември 2017 г.), Петдесет и осмо (58-мо) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България; *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

01 Септември 2017 г.

 

Петдесет и осмо (58-мо) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България;  

            *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото, АКУРАТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като член на академичната общност на Република Сърбия вече предприемам предвидените в Международното Право процедури  с искането да получа за себе си и за членовете на семейството ми УБЕЖИЩЕН (ЗАКРИЛНИЧЕСКИ) СТАТУС И ПРАВОСЪДИЕ по повод и във връзка с неспирните вече в продължение на няколко десетилетия жестоки престъпни репресивни посегателства на официалната българска ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКА ВЛАСТ срещу нас и абсолютната невъзможност да получим легитимна правосъдна и административна държавнов-властническа защита в България.

 

            Все пак, в същото време, макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива,

В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО МЕЖДУНАРОДНО, ЕВРОПЕЙСКО И БЪЛГАРСКО ПРАВОСЪДИЕ

за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

            Впрочем, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ: *Главният Прокурор, *Министър-Председателя, Министъра на вътрешните работи и *съдебната институция;

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

            При това ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

            само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души, и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

            при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране, именно след бутафорните политически промени, именно под покровителствената егида на постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

  именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

              специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

              превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици, в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че

 

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

продължавам и ще продължа да се позовавам

на задължителните за вас норми на приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно които 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от комунистическите режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

 

            Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото, които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

             от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА, организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

            поради единствената моя и наша „вина”, изразяваща се в категорично настояване ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват абсолютно никакви легитимни основания и доказателства за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

            и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО ПО ПРЕСТЪПНАТА СИЛА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

            И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно заявявам ИСКАНЕТО ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ КАКТО НА всичките входящи номера, ТАКА И НА СЪДЪРЖАНИЕТО на абсолютно всичките мои официални писма, адресирани до и надлежно регистрирани в офисите на вашите институции

            ТАКА И ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО ИСКАНЕ ДА БЪДЕ ДАДЕН ОТДЕЛЕН легитимно обоснован отговор относно конкретната правосъобразна дейност, КОЯТО Е ИЗВЪРШЕНА ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КАЗУС

         и за предприетата от Специалните Служби престъпна РУТИННА или ОСТРА ЕЛИМИНАЦИОННА дейност спрямо мен и моите най-близки хора ЗА ПРЕСИЧАНЕ НА НАШИТЕ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ.

 

            Настоявам за най-прецизно разследване на визираните факти и обстоятелства, за ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ТОТАЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВИНОВНИТЕ ЛИЦА.

 

            Като изрично и пределно ясно заявявам, че тук приложеният документален масив относно ПРЕСТЪПНИТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВА

            извършени и извършвани от ръководените от вас и от вашите предшественици държавно-мафиотски институции,

            извършени и извършвани срещу мен, членовете на семейството ми и приятелски, организационно и съчувствено свързаните с нас лица

            следва да бъде считан за част от огромния документален масив, който вече съм приложил от 70-те години но днес.

            Тук приложено предоставам ОБЩО 7 (седем) страници.

 

ІV.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите, а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

01 Септември 2017 г.                                                          Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар