2017-09-27

Публично изявление на Янко Н. Янков (09) 27 Септември 2017 г.


Публично изявление на Янко Н. Янков (09) 27 Септември 2017 г.

 

            Както знаете Фейсбук има практиката всеки ден да припомня на абонатите си определени публикувани от тех теми на всеки отделен съответен ден.

            Днес на мен ми бе припомнен текст, който съм публикувал на днешният ден, 27-ти Септември 2015 г., тоест – преди две години.

            Публикуваният на стенатата ми във Фейсбук текст гласи:


Припомням ти, престъпнико Цацаров, че:

         ***с Преписка на Върховната касационна прокуратура (ВКП) №4459/2007 г. ІІ-1 и Преписка№6414/2007 г. съм положил началото на сравнително систематично изложение на голямо множество отделни факти, обосноваващи наличието на престъплението ГЕНОЦИД, извършвано от българския паравоенен банкстерско-ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим;

         ***с Преписка от 16 Януари 2014 г., озаглавена „Всички карти на масата и отговорност ... – 743“ прецизно съм посочил 34 (тредесет и четири) отделно обособени преписки, съдържащи повече от 2500 (две хилади и петстотин) страници документация и аргументация относно наличието на организирана и систематично провеждана от всичките досегашни комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически правителства зловеша практика на държавен тероризъм, евгеника, социално-икономически геноцид, социално-медицински и медикаментазен геноцид, образователно-професионален геноцид, пенсионен геноцид, извънсъдебни убийства и множестгво други форми на геноцидно и държавно-терористично насилие над и изтребление на гражданите на България;

         ***с Преписка от 17 Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №3“ надлежно съм уточнил, че цялата представена от мен в офиса на Върховната касационна прокуратура документация относно държавно-терористичното и геноцидното посегателство върху българските граждани е групирана в 18 (осемнадесет) тома или папки, съдържащи повече от 3300 (три хиляди и триста страници);

         ***с Преписка от 21 (20) Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №5“ надлежно съм уточнил, че съм обособил 2 (две) отделни преписки относно наличието на организирана и систематично провеждана зловеща практика на селектичен геноцид специално над децата на България;

         ***с Преписка от 15(14) Март 2014 г., озаглавена „ЦацароМафия -09“ съм Ви уведомил, че

                     *през 2010 г., съм издал книгата Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, и че

                     *по повод и във връзка с цялостната документация по казуса съм подготвил за печат следните ПЕТ ТОМА на книгата:

                     Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Главния Прокурор на България и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2014 г., ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),

Том 1, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 2, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 3, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 4, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 5, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.

         ***Впрочем, днес уточнявам, че:  

                     *досега прокуратурата не е разследвала нито един от фактите, които са посочени и описани във визираната документация и не ми е дала нито един легитимен отговор;

                     *визираните подготввени за печат пет (5) тома не са издадени и вероятно скоро няма да бъдат издадени (ако въобще някога бъдат издадени), именно поради визираната жестока геноцидна практика, един от основните аспекти на която е именно тоталната липса на финансови възможности не само за издаването на книги, но и за най-обикновени битово-ежедневни нужди.

            Препращане: - виж:

Cry for Justice № 59     28 Септември 2015 г.;

Всички карти на масата –775   -   28 Септември 2015 г

28 Септември 2015 г. (Понеделник)

            Петдесет и девето (59-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;

            до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

            До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София Към: ВКП №13033/2013, 06

 

       Уточнявам, че пълният текст, ПО КОЙТО ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР гласи:

Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Септември 2015 г. (Понеделник)

Петдесет и девето (59-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ

до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -

посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;

до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция „Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие”

До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския

паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София

Към: ВКП №13033/2013, 06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията

на всички обществено- и държавно-високопоставени лица

от организираната престъпност, Специалните държавни служби,

Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,

и другите държавни институции – №775 --- 28.09.2015 г.

 

І.

Проклет да си, престъпнико Цацаров,

проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!

Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ

и всички прокурори и съдии,

които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на НЕО(ПОСТ)комунистическия банкстерско-ченгеджийско-мафиотски политически режим

            и така, чрез отказа си да осъществят Легитимно Правосъдие, са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид над българското население.

 

            Ти, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,

            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,

            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,

            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,

            пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура

            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,

            така и срещу онези институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

 

            Както превъзходно знаеш, престъпнико Цацаров, досега вече няколко пъти официално, писмено и публично съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие.

 

            Както превъзходно знаеш, престъпнико Цацаров, после най-любезно съм те уведомил, че временно съм спрял да те проклиням, за да мога да ти отправям моите най-добронамерени покани да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,

            да се покаеш пред Бога и пред човеците, и

            да направиш максимално всичко, което е по силите и възможностите ти да бъдат възстановени и репарирани поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации.

 

            Междувременно, престъпнико Цацаров, аз смирено се молех пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов! Но през всичкото това време ти, Престъпнико Цацаров, с рецидивно-устойчива криминална упоритост отказваше и отказа да приемеш Божието Просветление, отказа да се вразумиш и продължи да вършиш престъпления, изразяващи се най-вече в оневинителна полза на твоите високопоставени сатанински банкстерско-мафиотски господари.

 

            Ти, престъпнико Цацаров, пренебрегна и не пожела да се вслушаш в моето лично предупреждение към теб, че аз съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога ...

 

            Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че е неимоверно неадекватно да се надявате, че ще можете да дочакате деня или момента, в който аз ще отстъпя от Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото.

            Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че не съм аз този, който ще ви прости всичките онези отделни конкретно и акуратно описани от мен престъпления, за които вече много десетилетия съм искал и продължавам да искам извършването на прокурорски и съдебни разследвания, но както твоите предшественици и техните подчинени прокурори, така и ти и твоите подчинени прокурори категорично отказвате да разследвате.  

 

ІІ.

            Припомням ти, престъпнико Цацаров, че:

            ***с Преписка на Върховната касационна прокуратура (ВКП) №4459/2007 г. ІІ-1 и Преписка№6414/2007 г. съм положил началото на сравнително систематично изложение на голямо множество отделни факти, обосноваващи наличието на престъплението ГЕНОЦИД, извършвано от българския паравоенен банкстерско-ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим;

 

            ***с Преписка от 16 Януари 2014 г., озаглавена „Всички карти на масата и отговорност ... – 743“ прецизно съм посочил 34 (тредесет и четири) отделно обособени преписки, съдържащи повече от 2500 (две хилади и петстотин) страници документация и аргументация относно наличието на организирана и систематично провеждана от всичките досегашни комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически правителства зловеша практика на държавен тероризъм, евгеника, социално-икономически геноцид, социално-медицински и медикаментазен геноцид, образователно-професионален геноцид, пенсионен геноцид, извънсъдебни убийства и множестгво други форми на геноцидно и държавно-терористично насилие над и изтребление на гражданите на България;

 

            ***с Преписка от 17 Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №3“ надлежно съм уточнил, че цялата представена от мен в офиса на Върховната касационна прокуратура документация относно държавно-терористичното и геноцидното посегателство върху българските граждани е групирана в 18 (осемнадесет) тома или папки, съдържащи повече от 3300 (три хиляди и триста страници);

 

            ***с Преписка от 21 (20) Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №5“ надлежно съм уточнил, че съм обособил 2 (две) отделни преписки относно наличието на организирана и систематично провеждана зловеща практика на селектичен геноцид специално над децата на България;

 

            ***с Преписка от 15(14) Март 2014 г., озаглавена „ЦацароМафия -09“ съм Ви уведомил, че

            *през 2010 г., съм издал книгата Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2,           и че

            *по повод и във връзка с цялостната документация по казуса съм подготвил за печат следните ПЕТ ТОМА на книгата:

            Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Главния Прокурор на България и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2014 г.,  ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),

            Том 1, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 2, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 3, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 4, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 5, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.

 

            ***Впрочем, днес уточнявам, че:

            *досега прокуратурата не е разследвала нито един от фактите, които са посочени и описани във визираната документация и не ми е дала нито един легитимен отговор;

            *визираните подготввени за печат пет (5) тома не са издадени и вероятно скоро няма да бъдат издадени (ако въобще някога бъдат издадени),

            именно поради визираната жестока геноцидна практика, един от основните аспекти на която е именно тоталната липса на финансови възможности не само за издаването на книги, но и за най-обикновени битово-ежедневни нужди. 

 

ІІІ.

Заради систематично извършената и извършваната от теб

престъпна дейност

проклет да си, престъпнико Цацаров,

проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!

 

Проклети да са до ПЕТО (5-о, V) поколение

и всички прокурори и съдии,

които са извършвали и извършват престъпна дейност

и все още не са се покаяли и не са положили усилия

да репарират нанесените от тех болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации!

 

            И все пак, престъпнико Цацаров, повярвай, че би било разумно да имаш предвид, че адът, който неоснователно, несправедливо и престъпно обезпечаваш на стотици, на хиляди и дори на милиони хора тук на българската Земя, рано или късно ще те постигне и теб, при това напълно основателно и Справедливо,

            а заради теб ще постигне и най-близките ти хора

            (не само като възползували се от облагите от твоята престъпна дейност, но и като ментално солидарни с твоята зловеща престъпна дейност)!

 

            Не се съмнявай, престъпнико Цацаров – рано или късно Истината, Справедливостта и Правосъдието ще постигнат не само теб, но и най-близките ти хора, и то не само в Отвъдното, но и тук, на Земята!

            За злодеянията ти ще има Разплата!

 

ІV.

            За пореден път Ви Припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че

тъй като имам голямо множество

„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

настоявам за Правосъдие по абсолютно всички

надлежно и акуратно описани от мен казуси!

 

            За пореден път Ви Припомням, че

            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че

         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“

            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;

            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;

            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

 

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че

Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на

ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН

на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,

поставени вече „на съвместна тройна езда“

и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,

участвувахте и продължавате да участвувате

в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,

конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

 

            За пореден път Ви припомням, че моите официални писмени и непосредствено-присъствени изяви пред тук визираните посланически мисии имат безсрочен характер,

            или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано

            ИЛИ официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“),

            ИЛИ извършеното по Ваша явна или секретна воля мое „отпращане в небетието“.

 

            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)

Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

Право на Бунт и

Право на Юридическа Отбранително-Защитна война

е Словото и Правото;

при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че

Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;

че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че

чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието, че

към Словото принадлежат и всичките онези

легитимни протестни, бунтовни и отбранително-защитни действия,

чрез които жертвите на престъпленията

биха могли и могат

категорично, ясно и непоколебимо

да покажат на управляващите престъпници,

че са длъжни да спазват Правото!

 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и

25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

28 Септември 2015 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа

 

*** *** ***

Янко Н. Янков

Публично изявление на Янко Н. Янков (09) 27 Септември 2017 г.

 

 

 

 

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар