2017-09-11

(11 Септември 2017 г.), Шестдесет и първо (61-во) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България; *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

11 Септември 2017 г.

 

Шестдесет и първо (61-во) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България;  

            *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като професионален юрист и научен изследовател съм проучвал и съм писал за историята на Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с бесилото и гилотината, и съм категоричен, че в сравнение с онези престъпници,

  вие и вашите предшественици сте престъпни чудовища, на които би им било твърде малко да бъдат публично обесени или гилотинирани, и че

  СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала вие да бъдете публично живи драни и това да започне от (с) Бойко Борисов и Сотир Цацаров.

 

            Тъй като, обаче, за съжаление, Трибуналното Правосъдие в Европа (все още!!!) не е възможно, в съответствие с изискванията на политическия и юридическия мениджмънт АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че

         ВЕЧЕ СЪМ ПРЕДПРИЕЛ И ПРЕДПРИЕМАМ пред редица европейски и други държавни и обществени институции предвидените в Международното Право процедури  с искането

         ДА ПОЛУЧА (ДА МИ БЪДЕ ДЕДЕН) ЗА МЕН И ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ УБЕЖИЩЕН (ЗАКРИЛНИЧЕСКИ) СТАТУС И ОБЕЗПЕЧЕНО ЛЕГИТИМНО ПРАВОСЪДИЕ,

         където да получа възможността

       да регистрирам така нареченото „Правозащитно фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие””,

          чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в съответните държави моите прецизно докуминтирани факти, относно голямото множество престъпни посегателства, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни субекти,

         относно престъпната дейност на които субекти българската правосъдна система отдавна не съществува,

         тъй като е АБСОЛЮТНО БУТАФОРНА ИНСТИТУЦИЯ, тотално зависима именно от същите тези престъпни субекти и от техните интернационални и транснационални сеньори и сутеньори.

 

         При това изрично и пределно ясно уточнявам, че става въпрос за акуратно надлежно документирани

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ

относно жестока престъпна дейност,

извършена не само срещу мен и свързаните с мен мой близки хора, но и

срещу ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ ЗА (НА) МЕН, НО СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА.

 

            Изрично и пределно ясно заявявам, че така визираните предприети от мен процедури са мотивирани

            НЕ САМО по повод и във връзка с неспирните вече в продължение на няколко десетилетия жестоки престъпни репресивни посегателства на официалната българска ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКА ВЛАСТ,

            НАСОЧЕНИ СРЕЩУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

            НЕ САМО по повод и във връзка с ежедневно нарастващият брутален интенизитет на провежданите срещу нас оперативни мероприятия и абсолютната невъзможност да получим легитимна правосъдна и административна държавнов-властническа защита в България.

            НО И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,  по повод и във връзка с факта, 

че всичките тези „събития”, които се стоварват върху всичките нас са придружени от (с) откровени и нагли не само конклудентни (подразбиращи се),

         НО И ВЕРБАЛНО ЯСНО КАЗВАНИ „доброжелателни”, предупредителни или директно заплашителни” „откровения”

         НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, НО И НА (ПРЕД) МНОЖЕСТВО МОИ КОЛЕГИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКАТА И АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ,

 

         съгласно които „откровения” е нужно аз да проумея, че тези мероприяатия се извършват по силата на високопоставените предписания и настоявания на

         две изключително влиятелни посланически мисии в България;

 

         и че аз разполагам само с една-единствена възможност поне временно да спася последните останали живи мой близки хора от сигурното драстично биологично унищожение (ликвидиране, убийство), И ТОВА Е

         като спра да пиша исканията си за спазване на принципите и нормите на Българското, Европейското и Международното Право и за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните лица,

 

         и като всички все още живи се примирим да вегетираме в условията на престъпно наложеното ни от властта мизерно икономическо и битово състояние

         и като сами „доброволно” и безропотно се „пренесем в НЕБитието”.

 

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че като легитимен член на Европейската Общност и като легитимен гражданин на Европейския Съюз СЪМ ПРЕДПРИЕЛ И ПРЕДПРИЕМАМ предвидените в Европейското и Международното право процедури за ангажиране на европейските и международните институции за правосъобразно решаване на визираните от мен прецизно формулирани юридически казуси,

            разкриващи факта, че

            в продължение на вече повече от четвърт век след бутафорните политически промени официалната българска държавна власт фактически се упражнява от перверзно престъпните кадри на комунистическите специални служби,

            действуващи в престъпно съдружие с банкстерско-мафиотските интернационални и транснационални субекти.

 

            Също така АКУРАТНО И КОРЕКТНО ВИ УВЕДОМЯВАМ, че

            В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И

            В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА,

         както и в името на болките и страданията на хилядите и милионите ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ ЗА (НА) МЕН, НО СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА,

            в съответствие с и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

         няма да спра да се съпротивлявам срещу вашата и на вашите предшественици зловеща престъпна дейност

         и ще продължа да настоявам пред всички възможни европейски и световни институции и инстанции за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност на съответните ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАНИ отделни престъпни корпоративни и индивидуални лица.

 

            Все пак, в същото време, макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива,

В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО МЕЖДУНАРОДНО, ЕВРОПЕЙСКО И БЪЛГАРСКО ПРАВОСЪДИЕ

за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

            Впрочем, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята прецизна едностранна юридическа епистоларност С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ: *Главният Прокурор, *Министър-Председателя и Министъра на вътрешните работи и *съдебната институция;

 

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

            само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

            и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

            при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, пак ще го спомена:

         почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

         именно след бутафорните политически промени,

       именно под покровителствената егида на постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

       са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия,

       но и зашеметяващото си забогатяване.

 

            Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

          именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

          специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

          превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици, в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че като преминал през най-зловещите килии (или подземия) не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

продължавам и ще продължа да се позовавам

на задължителните за вас норми на приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно които 

 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права,

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

 

            Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

            които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

             от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА, организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

        поради единствената моя и наша „вина”, изразяваща се в категорично настояване ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват абсолютно никакви легитимни основания и доказателства за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

            и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО ПО ПРЕСТЪПНАТА СИЛА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

            И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега акуратно, изрично и пределно ясно СЕ ПОЗОВАВАМ на текста на тук приложените шест (6) страници официална документация, в която

    бившият депутат на ГЕРБ Емил Димитров изрично и ясно заявава, че знае, че в МВР има структури за изпълнение на възложени им така наречени „мокри поръчки”.

            Обръщам специално внимание на факта, че през изтеклият четвърт век самият аз многократно съм предявявал

            искания пред Правителството, Главния прокурор, Министъра на вътрешните работи и други надлежни инстанции и институции,

            в които искания акуратно и прецизно съм се позовавал ***както на моите лични и професионални наблюдения и констатации, ***така и на публичните изявления на редица известни и авторитетни личности,

            в които изявления е обоснована същата теза – че

      ***както по времето на класическата комунистическа държавна власт,

      ***така и след бутафорните политически промени

            правителствените и мафиотските институции са разполагали и разполагат със специални секретни екипи от професионални изпълнители на широкоспектърни методи и средства за извършване на различни видове драстични жестоки посегателства

            КАКТО ВЪРХУ определени личности и семейни и други групи,

            ТАКА И ВЪРХУ териториално компактно разположени хора, каквито са масовите протестни формирования, войсковите и други формирования и прочее.

 

            Тези строго секретни специални правителствени екипи обикновено или традиционно прилагат класически отвличания и убийства с класическите хладни и огнестрелни оръжия,

            но фактически през последните десетилетия най-често и НАЙ-ВЕЧЕ използват специализирани видове оръжия, каквито са

            химическите, биохимическите, фармакологическите, медицинските, медикаментозните, хирургическите (операционните) и голямо множество други методи и средства (лептонни, психотронни, вирусни (СПИН и други), нанооръжия, торсионни оръжия, лазерни оръжия и голямо множество други аналогични оръжия,

            както за ликвидиране в момента на въздействието,

            така и (особено при изискването ЗА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ) за настъпване на ликвидирането известно кратко или продължително време след момента на въздействието.

 

 

ІV.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите, а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

Приложение – съгласно текста – 6 (шест) страници.

11 Септември 2017 г.                                                          Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар