2017-10-06

(06 Октомври 2017 г.), До Йорданка Асенова Фандъкова – Кмет на Столичната община, Мутренско-Мафиотска метреса, обезпечаваща престъпната дейност на Мутренско-Мафиотския политически режим върху територията на София, София 1000 ул."Московска" № 33; До Район „Изгрев” при Столичната община, 1113 - София, ул. „Атанас Далчев” №12


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

06 Октомври 2017 г.

 

            До Йорданка Асенова Фандъкова Кмет на Столичната община,

            Мутренско-Мафиотска метреса, обезпечаваща престъпната дейност на Мутренско-Мафиотския политически режим върху територията на София, София 1000 ул."Московска" № 33

 

            До Район „Изгрев” при Столичната община

            1113 - София, ул.Атанас Далчев №12

 

            Припомням ви, че при вас до сега ВЕЧЕ надлежно са депозирани ТОЧНО ДЕСЕТ (10) акуратни искания, по които въобще не сте дали НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР:

            *(01)датирано на 18 Октомври 2016 г. до община „Изгрев” искане от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова;

            *(02)датирано на 24 Април 2017 г. до община „Изгрев” искане от мое име;

            *(03)датирано на 26 Април 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(04)датирано на 27 Април 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(05)датирано на 05 Май 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(06)датирано на 29 Май 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(07)датирано на 12 Юни 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(08)датирано на 17 Юли 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(09)датирано на 18 Септември 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

            *(10)датирано на 06 Октомври 2017 г. до Столичната община и до община „Изгрев” мое искане;

***

            Тук и сега СЕ ПОЗОВАВАМ НА текстовете на общо 113 (сто и тринадесет) стр. документация, комплектована като мои официални писма от 2015 г., 2016 г. и 2017 г. до Министъра на вътрешните работи,

            КАКТО И НА текстовете на общо 29 (двадесет и девет) стр. документация, комплектована като мои официални писма от 2016 и 2017 г. до Столичната община и до Район „Изгрев” при Столичната община,

       ОТНОСТО систематична интензивна перманентна престъпна дейност, извършена и непрестанно извършваща се в продължение на много години

       ДИРЕКТНО от абсолютно нелегитимно институционализирания като т. нар. Домоуправител Румен Манонов, бивш криминален престъпник, ИЗВЪРШВАЛ И ИЗВЪРШВАЩ НАСИЛНИЧЕСКИ ОСАКАТЯВАЩИ ПОСЕГАТЕЛСТВА (който, впрочем, е и син на извършвал поръчвоки изтезания и убийства високопоставен абсолютно неграмотен офицер от комунистическата ДС!!!),

         непосредствено подчинен и директно оперативно ръководен от т. н. „мафиотски клан Тагарински”,

         начело със живеещият в същият блок № 4, Главен секретар на Техническия университет

         Валентин Иванов Димитров, известен, впрочем, като роден брат на добре известният в близкото минало

         Марио Иванов Тагарински, (който до скоро живееше в същия блок), масон, политик, Министър на държавната администрация в правителството на Иван Костов, Народен представител в 37-то (СДС), 38-то (СДС), 39-то (ОДС), 40-то (ОДС) и 41-то Народно събрание (РЗС), за когото се счита, че е един от малцината, които стоят начело на т. нар. „имотна мафия” по Черноморието;

 

            на който именно мафиотски клан още през 90-те години, по времето на „Мултигруп” и „МултиИнтернешънъл”, е било възложено

            НЕ САМО извършването на скандално известната т. нар. престъпност в Студентския град,

            НО И контролирането, обезвреждането и смачкването на импулсите за човешко достойнство на живеещите в 120 (сто и двадесет) апартаменти в блока хора, повечето от които са били и са високоавторитетни професори в университетите на Студентския град (част от които, впрочем, многократно са били подлагани на увреждащи, включително и със средна телесна повреда, нападения!!!).

 

  Разполагам с абсолютно точна информация, за която, впрочем, съм надлежно поискал разследване от Министъра на вътрешните работи и от Главния прокурор,

              че в Специалния отдел при Министерството на вътрешните работи съществува СПЕЦИАЛНО строго секретно безсрочно оперативно мероприятие, озаглавено „Шестият етаж”,

              формулирано като стратегия за превръщане на моето и на членовете на семейството ми ежедневие в непрестанно бойно поле с ежедневна опасност не само за здравето, но и за посегателства върху живота на членовете на семейството ми.

 

            Впрочем, изрично съм поискал разследване на фактите и обстоятелства относно мистериозната смърт на Красимир Иванов Костов, банкер, ръководител на чуждестранна банка, мой съсед от съседния до моя апартамен (ап. 39), който загинал на 38-годишна възраст съвсем непосредствено след като заедно с неговият вуйчо ми бе казал, че е отказал на Специалните служби да извърши специалните увреждащи и застрашаващи живота ни провокации, които те са искали от него да извърши срещу мен и членовете на сеймеството ми.

 

            Също така съм поискал разследване на мистериозното убийство на съседа ми от ап. 40 мои пълен съименник Янко Николов Янков, кмет на гр. Елин-Пелин; уточнявам, че половин година преди това убийство надлежно съм декларирал моето

            официално писмено изявление пред специалните служби на Швейцария,

            че мои състудент и приятел, изключително високопоставен магистрат, ми е препоръчал временно да замина със семейството си в чужбина,

            тъй като той разполага с информация, че живеещият на Шестият етаж в бл. 4 Янко Николов Янков ЩЕ БЪДЕ УБИТ.

 

            Също така съм поискал разследване на още МНОЖЕСТВО ДРУГИ факти и обстоятелства за насочена срещу мен и членовете на семейството ми престъпна дейност, съотносима към тук визираната казусна съвкупност под кодовото наименование „Шестият етаж”.

***

            Впрочем, обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че разполагам с публично известна (оповестена) информация, че в Столичната община преди време официално е било разисквано състоянието на т. нар. Престъпност в Студентския град,

         НО ЧЕ ПОРАДИ МАФИОТСКАТА ОБВЪРЗАНОСТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНАТА, ПО СЪЩЕСТВО НЕ СА БИЛИ ВЗЕТИ НИКАКВИ МЕРКИ за предотвратяване на тази престъпност.

            В контекста на това,

       тъй като здравето и живота на членовете на семейството ми са ДИРЕКТНО ЗАСТРАШЕНИ ОТ ТУК ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА,

            настоявам да получа копия от документацията по разискването на този казус.

06 Октомври 2017 г.                                   Янко Н. Янков: . . . . . . . . . .  ..  . .

& Край на документа  

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар