2017-02-26

27 Февруари 2017 г., Осми персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ; До поредните български надзиратели на Концлагер България: ***Президента г-н генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

27 Февруари 2017 г. (Понеделник)

 

Осми персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ;

            До поредните български надзиратели на Концлагер България:

            ***Президента г-н генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков

 

Раздел Първи – Главен обвинителен акт

Виж текста на Седми персонален Меморандум!

 

 

Раздел Втори – Специални обвинителени акценти

(01)

            Обръщам специално внимание върху БРУТАЛНО ПРЕСТЪПНИЯ ФАКТ, специално посочен, описан и доказан от мен в многобройните ми писма до институциите, че както спрямо мен, така и спрямо абсолютно всички преди и след мен т. нар. „знакови личности”, които АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕПРАВОСЪОБРАЗНО са били т. нар. „обекти” на т. нар. „оперативни мероприятия” на престъпните комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически специални служби,

АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕПРАВОСЪОБРАЗНО  са били „специални обекти”

и моите и нашите семейно и фамилно най-близки хора;

            И ЧЕ ВЪВ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ СЛУЧАИ Е НАЛИЦЕ и т. нар. престъпен акт на брутално-перверзна намеса на специалните служби в личните семейни отношения именно с цел за постигане на престъпно лишаване на обектите от ценностите на семейните отношения;

            които ценности, всъщност, според Светото Писание ИМАТ ДИРЕКТЕН БОЖЕСТВЕН ПРОИЗХОД,

            и именно поради това престъпните, ИМАЩИ САТАНИНСКИ ПРОИЗХОД държавно-властови режими,

            винаги са особено силно и пристрастно заинтересовани да унищожават тези ценности, тъй като, именно семейството и семейните отношения са естествените противопоставителни ядра на съпротивата и противопоставянето срещу всяко престъпно държавно управление.

 

(02)

            Тъй като ОФИЦИАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ЮРИДИЧЕСКА ДОКТРИНА, както на Руската федерация, така и на САЩ, така и на България гласи, че ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ОБЕЗПЕЧАВА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА (включително и на Справедливото Правосъдие), А НЕ НА ПРЕСТЪПНАТА СИЛА;

            и тъй като поне аз и моите семейно и фамилно най-близки хора, А СЪЩО ТАКА И ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ДРУГИ ХОРА, именно от Девети Септември 1944 г. ДО ДНЕС СМЕ БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ОБЕКТИ СЪВСЕМ НЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНАТА, А ИМЕННО НА ОБЕЗПЕЧЕНАТА ОТ КГБ-СССР И ЦРУ ПРЕСТЪПНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНО-ВЛАСТОВА СИЛА,

            изрично и пределно ясно настоявам ПРЕД ТУК ВИЗИРАНИТЕ АДРЕСАТИ да благоволят да обосноват  своята ПОЗИЦИЯ И РОЛЯ в така визираната ситуация.  

 

(03)

            Тъй като на всичките тук визирани адресати е ноторно известно т. нар. „Съобщение на Европейската Комисия{Брюксел, 27.2.2013, СОМ(2013) 92 final}, съгласно което двете най-неотложни за решаване „предизвикателства” са „изкореняването на бедността” и „осигуряването на достоен живот и устойчиво благополучие и благоденствие”;

  и тъй като е ноторно известно, че поне в България стратегията на държавната власт е насочена към премахване на бедността чрез геноцидно премахване на бедните и осигуряването на достоен живот и устойчиво благоденствие само за високопоставените престъпни слоеве;

            тук и сега настоявам да получа гледището на тук визираните димполатически представители на Руската федерация, на САЩ и на българската държавна власт.

 

(04)

            Тъй като на всичките тук визирани адресати са ноторно известни

            *КАКТО т. нар. „Доклад” на Генералната Асамблея на ООН (12 January 2009), съгласно който: всяка държава е длъжна да защитава своето население от геноцид, военни престъпления, етнически чистки и престъпления против човечността, и в случаите, когато държавата явно не защитавя своето население от посочените престъпления и нарушения,

МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ Е ДЛЪЖНА да предприеме колективни действия за защита на това население в съответствие с Устава на ООН;

            *ТАКА И т. нар. „Доклад” на Амнести Интернешънъл, озаглавен „България: край на безнаказаността чрез универсална юрисдикция”, съгласно текста на който:

            Държави, на чиито територии се извършва геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления, насилствени изчезвания и извънсъдебни екзекуции, ЧЕСТО ПЪТИ НЕ РАЗСЛЕДВАТ И НЕ ПОДВЕЖДАТ ПОД ОТГОВОРНОСТ ВИНОВНИЦИТЕ.

            Тъй като в такива случаи само една малка част от виновниците за подобни престъпления магат да бъдат изправени пред Международния наказателен съд и пред други международни съдилища,

другите държави носят отговорността да раздадат правосъдие чрез т. нар. универсална юрисдикция;

                        съгласно която Държавите са способни (имат правомощието) да действуват като представители на Международната Общност – т.е. имат правото да разследват и осъждат извършителите на престъпления, без значение на чия територия са извършени, каква е националността на извършителя или жертвата и без да бъдат накърнени интересите на държавата, която твърди, че има юрисдикция.

          Този вид юрисдикция е един от най-ефективните инструменти, чрез които може да се сложи край на безнаказаността на най-сериозните престъпления според международното право.

          В миналото България Е БИЛА една от първите държави, позволила на съдилищата си да упражняват универсална юрисдикция върху ВСИЧКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – това е било регламентирано в Първия наказателен закон на Княжество България от 1896 г., КОЙТО ЗАКОН Е ДЕЙСТВАЛ ДО 1951 г..

          От 1991 г. до днес, обаче, несъмнено при и поради доминиращата интернационална и транснационална воля на СССР/Русия, САЩ, Великобритания, Германия и ЕС

          В НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

          българският неоколониален политически режим и в частност Наказателният Кодекс ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ СЪДЕБНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА МНОЖЕСТВО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

                        Така, следователно, включително по волята на Русия и САЩ и на тук визираните техни дипломатически представители

                        в момента България е БЕЗОПАСНО УБЕЖИЩЕ ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА ВИЗИРАНИ В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

     Следователно за голяма част от престъпните деяния, извършени върху територията на България, от български граждани и техни чуждестранни съучастници,

единствената реална възможност за спазването на Международното Право

е АНГАЖИРАНОСТТА на чуждите държави;

включително чрез ангажираността на техните дипломатически мисии в България,

включително, разбира се,

ЧРЕЗ АНТАЖИРАНОСТТА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И

НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ).

 

 

Раздел Трети – Специален пледоарен акцент

         НАСТОЙЧИВО И ЕНЕРГИЧНО ПЛЕДИРАМ пред тук визираните адресати – Техни Превъзходителства Посланиците на Руската федерация и САЩ, Президента на България и Министър-Председателя (Прeмиера) на България

         да предприемат специална процедура за обстойто изясняване,  уточняване и наказателно-репараторно съдебно анализиране на абсолютно всички факти и обстоятелства

         относно съвместната престъпна дейност на българските, британските и швейцарските държавни институции, специални служби и институционални лица

         по повод и във връзка с моите опити да регистрирам във Великобритания и в Швейцария

         т. нар. „Правозащитно Бюро” за подмогагане на британското, швейцарското и европейското Правосъдие за разследване, съдене и обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност

         на всички личностнови и корпоративни субекти, които са недосегаеми пред престъпното българско правосъдие.

 

            Както вече, поне частично ви е известно, в мое официално писмо до Министъра на вътрешните работи, озаглавено

Казус: Защо и как през 2000 г. специалните служби на престъпния съветско-руско-американски политически режим в България ме отвлякоха от Лондон, където бех легитимен политически емигрант

(текста, впрочем, е публикуван в Интернет:            лаконично съм посочил, че:

            ***След като В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНИ АКТИВНО И НАПЪЛНО БЕЗУСПЕШНО УЧАСТВУВАХ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ ПО-АКТИВНО СЕ ОПИТВАХ ДА ПОЛУЧА ПРАВОСЪДИЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

ПРЕЗ АВГУСТ 1999 Г. ПОИСКАХ ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И

ВЕДНАГА ПРЕДПРИЕХ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

ЗА ОФИЦИАЛНО СЪЗДАВАНЕ НА

ПРАВОЗАЩИТНО БЮРО,

КОЕТО ДА ИЗВЪРШВА ИНФОРМАЦИОННО ДОКУМЕНТАЛНО

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ БРИТАНСКИ, ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ИНСТИТУЦИИ

И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

ЗА ОСЪЖДАНЕ НА ОНЕЗИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ,

КОИТО СА НЕДОСЕГАЕМИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ.

 

            ***В отговор на това (ПРИ НЕСЪМНЕНОТО СЪУЧАСТИЕ и на специалните служби на Великобритания, САЩ и други) българските специални служби са предприели специални оперативни мероприятия срещу всички мои семейно и фамилно най-близки хора;

            за това както съпругата ми, така и мои приятели, ВЕДНАГА са били надлежно писмено уведомили посланиците на САЩ, Великобритания, Франция и Германия, които, обаче, несъмнено именно ПОРАДИ СТРАТЕГИЧЕСКОТО СИ СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ

            пределно ясно (както официално писмено, така и конклудентно) са били дали на съпругата ми да разбере, че отказват да се ангажират с обезпечаване на защитата на техния застрашен живот;

            и така ФАКТИЧЕСКИ са ПООЩРИЛИ ИЛИ ДОРИ ПОДСТРЕКАЛИ българските специални служби да извършат широкоспектърна престъпна дейност.

 

            ***В крайна сметка аз фактически бех ОТВЛЕЧЕН от Лондон, тъй като евентуалното създаване на визираното Правозащитно бюро

фактически е било поставило под заплаха осъществяването на вече интензивно предприетото сключване и изпълнение на престъпен корупционен концесионен договор между българския премиер Иван Костов и британския премиер Тони Блеър;

с който договор е било планирано и впоследствие осъществено

ограбването на гражданите на град София с

ЕДИН МИЛИАРД И ТРИСТА МИЛИОНА ЛЕВОВЕ

факт, който по-късно, през Септември 2006 г., е безспорно установен от Парламентарната Комисия за борба с корупцията.

 

            ***Надлежно уточнявам, че моята официално-документална папка, озаглавена „Престъпната дейност на британските и българските държавни институции и специални служби по повод моят опит да регистрирам в Лондон Правозащитно Бюро”

съдържа ПОВЕЧЕ ОТ ТРИСТА (300) СТРАНИЦИ;

 

            ***Уточнявам, че моята официално-документална папка, озаглавена „Концесионният договор между премиерите Иван Костов и Тони Блеър НЕ Е КОНЦЕСИЯ, А Е ПРЕСТЪПНО БАНДИТСКО ОГРАБВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ”,

съдържа ПОВЕЧЕ ОТ ТРИСТА (300) СТРАНИЦИ;

 

            ***В мое официално писмо до Министъра на вътрешните работи озаглавено

„Казус „Престъпната дейност на МВР и ДАНС срещу холандски депутат от Европейския Парламент, с когото сме обсъждали моят план за регистриране в Швейцария на Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие” за документално обезпечаване пред европейски и други съдилища на искове за отговорност на недосегаемите в България престъпници”

            лаконично съм посочил доказателствата за една малка част от престъпната дейност на българските специални служби по повод и във връзка с моят опит да регистрирам така визираното Правозащинто Бюро в Швейцария.

 

            ***Изрично и пределно ясно уточнявам, че моята официална документална преписка, разкриваща престъпната дейност на швейцарските държавни институции и специални служби относно опита ми да регистрирам в Швейцария Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие”

съдържа ПОВЕЧЕ ОТ СЕДЕМСТОТИН (700) СТРАНИЦИ.

 

         Така, тук и сега, специално в контекста на горните текстове, изрично и пределно ясно се обръщам към Техни Превъзходителства Посланиците на Руската федерация и на САЩ, както и към  Президента и Премиера на България

         с ПРОВАКАЦИОННО-ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИТЕ ДУМИ:

         Демаскирайте се, разкрийте истинското си лице    като разкриете вашето конкретно и ясно отношение и ангажираност

         както към всичките казуси, посочени и описани в предишни мои меморандуми до Вас, така и СПЕЦИАЛНО ПО ТОЗИ КАЗУС, посочен в този меморандум!!!

 

         Нещо повече – ако наистина сте личности с високо човешко и хуманитарно достойнство и сте служители на своите народи, а не на транснационалните банкстерски и мафиотски структури,

            ОБЕЗПЕЧЕТЕ РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ И ПРАКТИЧЕСКОТО (ФАКТИЧЕСКОТО) РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ (НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ) НА ВИЗИРАНОТО

            Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие”.

 

            СЪЩО ТАКА, пред тук визираните адресати Посланиците на Русия и САЩ в „качеството” им на поредните ГЛАВНИ интернационални и транснационални НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

         настоявам да предприемат ПРЕД ТЕХНИТЕ НАЦИОНАЛНИ СЪДИЛИЩА и да обезпечат осъществяването на множество отделни СТРИКТНО ПРАВОСЪОБРАЗНИ процедура за разследване, съдене и наказателно и репараторно осъждане НА ВСИЧКИ ЛИЧНОСТНИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ

         за които надлежно и акуратно съм депозирал в българските правителствено-държавно-властови, прокурорски и съдебни институции съответното посочване и описание на съответната конкретна престъпна и деликтна дейност.

 

 

Раздел Четвърти – текущ обвинителен акт

            Пред тук визираните адресати настоявам за НЕЗАБАВНА ПЪЛНА РЕВИЗИЯ И НЕЗАБАВНИ ОТДЕЛНИ ФАКТОСЪОБРАЗНИ И ПРАВОСЪОБРАЗНИ ОТГОВОРИ относно всичките отделни казуси, посочени и обосновани във всичките мои ПРЕДИШНИ  официални писма/меморандуми

         не само пред персонално тук визираните сегашни титулярни представители на тук визираните институции,

         но и пред предишните институционални титулярни представители:

            ***Негово Превъзходителство Посланика на Руската федерация;

            ***Негово Превъзходителство Посланика на САЩ;

            ***Президента на България;

            ***Министър-Председателя (Премиера) на България.

 

            При това изрично и пределно ясно подчертавам, че КАКТО ОТ ПРЕДИШНИТЕ, ТАКА И ОТ СЕГАШНИТЕ представители на тези институции

            ДО СЕГА не съм получил абсолютно никакъв отговор и абсолютно никаква легитимна реакция, освен, разбира се, ПРЕСТЪПНИТЕ НАКАЗАТЕЛНО-РЕПРСИВНИ И ЕЛИМИНАЦИОННИ оперативни мероприятия на които аз и моите най-близки хора сме били и продължаваме да сме интензивно подложени,

            и които, несъмнено, съгласно принципите на т. нар. конклудентност, следва да бъдат считани като своеобразен подразбиращ се

            „СЕМАНТИЧЕН” ПРЕСТЪПЕН УСМИРИТЕЛНО-РЕПРЕСИВЕН ЗАТВОРНИЧЕСКО-КОНЦЛАГЕРЕН ОТГОВОР, даден

            ИМЕННО ПО ВОЛЯТА, РАЗПОРЕЖДАНЕТО И ОБЕЗПЕЧИТЕЛНОТО АНГАЖИРАНЕ НА ТУК ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

 

            В частност, тук и сега изрично и ясно подчертавам, че ПО СИЛАТА НА СТРОГО ПРОФЕСИОНАЛНАТА МИ КВАЛИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИЯТ МИ ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВЕН ОПИТ съм категорично убеден, че по волята на уж вечно динамично променящият се, но винаги дълбоко същностно абсолютно непроменим т. нар. истаблейшмънт (еstablishment)

сегашната служебно-правителствена конфигурация има характера на ПОРЕДНАТА КАМУФЛАЖНА И БУТАФОРНА ДИМНА ЗАВЕСА,

предназначена за тотално прикриване на престъпната дейност

не само на последните правителствени мандати,

но и на всичките правителствени конфигурации от Септември 1944 г. до днес;

            СЪЩО ТАКА, изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ,

            включително и СЕГА, ПО ВРЕМЕТО НА СЕГАШНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФИГУРАЦИЯ,

            именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна дейност,

            насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършената от тех престъпна дейност,

         специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

         превръщайки моето и на членовете на семейството ми ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

            ТАКА, в контекста на това обстоятелство ви уведомявам и ви заявявам, че в съответствие с принципите и нормите на международното и българското Право относно т. нар. „уведомителен режим”, на 20 Февруари 2017 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Министерството на вътрешните работи мое официално писмо, адресирано лично ди Министъра, в което съм заявил следното:

  ЧЕ ОТКРИТО И ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЕТАТА от мен още преди половин век ЛЕГИТИМНА ЮРИДИЧЕСКА ОТБРАНИТЕЛНА СЪПРОТИВА срещу престъпленията на българския клан на КГБ/СССР и

  ОТКРИТО И ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЕТАТА от мен още преди повече от четвърт век ЛЕГИТИМНА ЮРИДИЧЕСКА ОТБРАНИТЕЛНА СЪПРОТИВА срещу инспирираната от ПРЕСТЪПНОТО СВЕТОВНО БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКО СЪДРУЖИЕ

ПРЕСТЪПНА СИМБИОЗА между КГБ/СССР, ЦРУ и техните европейски метастази 

НЕ Е СЛОМЕНА И ПРОДЪЛЖАВА;

  И че В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

  както и в имено на болките и страданията на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора (чиито казуси, също така, акуратно са посочени и описани от мен пред надлежните институции),

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото;

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото, чиито функционери сте всичките вие,

и ще продължа да настоявам за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност на съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

              За пореден път припомням, че моите вече отдавна официално обявени и утвърдени ПИСМЕНИ и НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНИ ПРОТЕСТНИ И ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ изяви

              КАКТО пред българските институции, ТАКА И пред посланическите мисии

  МАКАР И ДОБРОНАМЕРЕНО ВРЕМЕННО ДА СЪМ СПИРАЛ САМО ТЕХНОТО ИНТЕНЗИВНО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНО ПРОЯВЛЕНИЕ, ВСЕ ПАК НИКОГА НЕ СЪМ ГИ ПРЕКРАТЯВАЛ И ТЕ СА ИМАЛИ И ИМАТ БЕЗСРОЧЕН ХАРАКТЕР,

  и това безспорно е видно от голямото множество мой надлежно връчени меморандуми;

 

  или по-точно (както изрично и пределно ясно многократно съм уточнявал) – като краен техен срок на проявление съм обявил да бъде считано

  ИЛИ официално оповестеното постигане на Справедливо и Правосъобразно „взаимно споразумение” основано върху Принципите и Нормите на наказателната и репараторната отговорност за (на) престъпните индивидуални и корпоративни дейци 

  ИЛИ извършеното по явна или секретна воля НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ мое „отпращане в небитието“

  (КОЙТО ВАРИАНТ, ВПРОЧЕМ, ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО МИ Е БИЛ „ДОБРОНАМЕРЕНО” И ФАКТИЧЕСКИ ОФИЦИАЛНО „РАЗЯСНЯВАН” ОТ ОФИЦИАЛНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ).

 

                 ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ВЪОРЪЖЕН КАКТО със Словото и позоваването на Истината, Справедливостта и Правото,

                 ТАКА И със знамето на моя личен и фамилен Суверенитет, върху което са изписани думите „Истина и Правосъдие”,

ПРОДЪЛЖАВАМ 

гарантираните от Принципите, Ценностите, Нормите и универсалната прецедентна Практика на

Международното, Европейското, Световното Цивилизационно и Българското Право

лично-индивидуални, Пристойни и Правосъобразни протестно-бунтовни защитно-отбранителни

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРИСЪСТВИЯ И ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ

пред българските държавно-властови институции,

пред представителните дипломатически институции и

най-вече ПРЕД ПОСОЛСТВАТА на Руската федерация и на САЩ.

 

  За пореден път Ви припомням, че МАКАР И ДА СЪМ ПРИВЪРЖЕНИК НА ВСИЧКИТЕ ТЕКСТОВЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ

и несъмнено на нейната Втора поправка, все пак ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)

  Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

  Право на Бунт и Право на Юридическа Отбранително-Защитна война

е Словото и Правото;

 

  при което обръщам внимание върху обстоятелството, че

  Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;

  че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че „чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

  че съвсем неслучайно в СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ЦИВИЛИЗОВАНА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА е прието, че

  към Словото принадлежат и всичките онези легитимни

протестни, бунтовни и отбранително-защитни Действия,

  чрез които жертвите на престъпленията биха могли и могат категорично, ясно и непоколебимо

НЕ САМО ДА КАЖАТ, НО И ДА ПОКАЖАТ

на управляващите престъпници, че са длъжни да спазват Правото!

 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

Половин век ИНТЕРнационален и

повече от четвърт век ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

20 Февруари 2017 г.                                                                         Янко Н. Янков

& Край на документа

 

 

Раздел заключителен

         Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ

         НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

27 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар