2017-02-20

Второ за 20 Февруари 2017 г., До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г., Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

20 Февруари 2017 г. (Понеделник)

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.,

Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа,

Бул. „Драган Цанков”, № 6

 

            Преди всичко благодаря на господарите от специалните служби и фактически проститутски сутеньори на изпълняващата официалната длъжност прокурор при Софийската Районна прокуратура, но фактически поръчкова изпълнителка на престъпления по служба и на секретни прокурорски услуги (т.е. прокурорска проституция)

            Красимира Нейчева, за нейното т. нар. „Постановление” от 15.02.2016 г., с което ме е „предложила” на Районния съд да бъда конституиран като обвиняем по тук визираното съдебно наказателно дело.

            Също така изказвам своята благодарност и на сутеньорите от специалните служби на изпълняващата официална съдийска длажност, но фактически безскрупулно кретеноидна ченгеджийска съдебна проститутка

            Христина Гарванска, за нейното „Разпореждане” от 08.04.2016 г., с което ме е „конституирала” като „подсъдимо лице”.  

 

            Благодаря им поради това, че „благодарение” на тех за пореден път получих „поредната порция” абсолютно пълни основания да потвърдя мнението и позицията, които официално и публично съм лансирал преди много години (не само като метафора, но и като НАДЕЖДА или ПРОГНОЗА), а именно че

         единственият начин да се оправят нещата в България е

         или ураганният бунтовен вихър или военния преврат и режим,

         при които всяка седмица в София да бъдат бесени или гилотинирани минимум по трима души – банкер, прокурор и съдия; и ако след три месеци пак не вървят нещата, да бъдат добавени още и главен прокурор, премиер (заедно с всичките министри) и президент.

 

            Обръщам внимание на факта и обстоятелството, че: 

            ***на 28.10.2016 г. надлежно съм регистрирал в СР Съд позиция от две (2) страници и приложения от 170 (сто и седемдесет) страници;

            ***на 31.10.2016 г. надлежно съм регистрирар в СР Съд позиция от 19 (деветнадесет) страници;

            ***на 17.11.2016 г. надлежно съм регистрирал в СР Съд искане да получа копие от протокола от съдебното заседание; след което, от тогава до днес не само не съм получил такова копие, но и под предлог, че папката е при съдията, неколкократно ми е отказвано да ми бъде дадена за прочитане самата папка по делото;

            ***на 15.02.2017 г. надлежно съм регистрирал в СР Съд позиция от 2 (две) страници и приложение от 21 (двадесет и една) страници;

            ***на  17.02.2017 г. надлежно съм регистрирал в СР Съд позиция от 3 (три) страници и приложение от 27 (двадесет и седем) страници;

            ***на 20.02.2017 г. надлежно съм регистрира в СР Съд позиция от 3 (три) страници и приложение от 4 (четири) страници.

 

            Обръщам внимание върху факта, че още в присъдата ми от 1984 г. и в документацията към нея изрично и пределно ясно е записано, че още като съвсем млад преподавател в единствения по онова време Юридически факултет, още през 70-те и 80-те години, съм говорел на студентите, че в България прокурорите и съдиите са независими най-вече от себе си и преди всичко от Правото и са проститутски вертеп на Държавна сигурност.

 

            Без каквото и да е оневиняване или омаловажаване на ОТДЕЛНИТЕ КОНКРЕТНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ на тук визираните по това дело прокурорски и съдебни проститутки,

            все пак им благодаря

            ЗАРАДИ ФАКТИТЕ И ОСНОВАНИЯТА, КОИТО СА МИ ДАЛИ И МИ ДАВАТ,

            И КОИТО ОБОСНОВАВАТ МОТИВАЦИЯТА МИ ДА НЕ СПИРАМ МОЯТА ЮРИДИЧЕСКА ВОЙНА СРЕЩУ ГОСПОДАРИТЕ НА ПРЕСТЪПНИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

            КОИТО ОТ СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ДНЕС СА ДЕМОНИЗИРАЛИ БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ И СА ГО ПРЕВЪРНАЛИ В ЖЕСТОКО-ПЕРВЕРЗЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕСТЪПНА САМОРАЗПРАВА И УНИЩОЖАВАНЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО И НАСТОЯВАТ ЗА ТОВА, ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

20 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар