2017-02-06

06 Февруари 2017 г., Четвърти персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ; До поредните български надзиратели на Концлагер България: ***Президента г-н генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

06 Февруари 2017 г. (Понеделник)

 

Четвърти персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ;

 

            До поредните български надзиратели на Концлагер България:

            ***Президента г-н генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков

 

Раздел Първи – Главен обвинителен акт

 

І.

            Вие, Ваши концлагерно-надзирателни величия несъмнено превъзходно знаете, че:

            ***Смъртността в България е като в концлагер;

            ***Доскоро България официално бе на 10-то място в света по смъртност на населението, а според последните официални статистически данни през 2015 и 2016 г. България вече е на ВТОРО  място в света (след южноафриканското Кралство Лесото) И ИНТЕНЗИВНО СЕ Е УСТРЕМИЛА КЪМ ПЪРВОТО;

            ***Според НСИ смъртността е около 110-112 хиляди души на година, а раждаемостта е 62 000, а това означава, че България има най-големия отрицателен естествен прираст в света, което е дори по-страшно от високата смъртност;

            ***Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165;

            ***България е на трето място в света по застарялост на населението – средната възраст на българските граждани се изчислява на 41,4 години;

            ***Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост.

            ***Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

            ***Ако в България през 1942 г. е имало 10 500 училища, то през 2000 г. вече са 3491, а през 2016 г. училищата са 2456.

            ***България се топи с 220 души на ден, с 9 души на час;

            ***Здравната каса ВЕЧЕ официално е заявила, че няма да плаща за лечение на хора, които, според нейната преценка няма да живеят дълго; ИЛИ по-точно – за които господарите на престъпната държавна власт СА ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ СЪДБАТА ИМ ДА НЕ ЖИВЕЯТ ДЪЛГО, А ИЗЖИВЕНИЯТ КРАТЪК ЖИВОТ ДА Е АБСОЛЮТНО НЕКАЧЕСТВЕН И ТОТАЛНО МИЗЕРЕН;

            ***Раковите болници режат и осакатяват здрави жени като през Средновековието;

            ***Хиляди млади българи са отвлечени и изкормени за “резервни части“ за платежоспособни български и най-вече чуждестранни „нуждаещи се” да живеят по-дълго;

            ***Напълно ПЛАНОМЕРНО България е пред прага на национална онкологична катастрофа.

 

            Това, разбира се, са само НЯКОЛКО „бегли” статистически „извадки” или „щрихи”, които ВИЕ несъмнено превъзходно знаете и разбирате,

            И В КОНТЕКСТА НА КОИТО ВАШЕТО назначение като поредни надзиратели на Концлагер България,

            ОСОБЕНО В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНИТЕ ПРОЦЕСИ И СЪБИТИЯ

            несъмнено ви разкрива или би трябвало да ви разкрива ВИЗИЯТА,

         че, все пак, АКО СТЕ ЛИЧНОСТИ С ВИСОКО ХУМАНИТАРНО ИНДИВИДУАЛНО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО И КАТО ТАКИВА СЛУЖИТЕ НА СВОИТЕ НАРОДИ, А НЕ НА ПРЕСТЪПНАТА СВЕТОВНА ГЛОБАЛИСТИЧНА БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКАТА КОРПОРАТИВНОСТ,

         ВИЕ разполагате с неимоверния исторически  ВИСОКОБЛАГОРАДЕН ШАНС и с НАПЪЛНО РЕАЛНАТА  ВЪЗМОЖНОСТ

 

         ***ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ И ДОРИ ЕФЕКТИВНО ДИРЕКТНО ДА ИЗЗЕМЕТЕ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ от разпоредителната сфера на престъпните интернационални и транснационални КОРПОРАТИВНИ БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ  СУБЕКТИ, които са я узурпирали,

 

         *И ДА Я ВЪРНЕТЕ В ПАТРИМОНИУМА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

И ТАКА

ДА ЗАКРИЕТЕ КОНЦЛАГЕР БЪЛГАРИЯ И

ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ДОСТОЙНСТВОТО И ХУМАННИЯ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

 

         *ИЛИ ДА СЕ ПРОЯВИТЕ КАТО ПОРЕДНИТЕ ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЛУГИ НА ДЕМОНИТЕ НА ЗЛОТО И ОКОНЧАТЕЛНО ДА УНИЩОЖИТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДА ЗАКРИЕТЕ ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ.  

 

 

ІІ

Припомням Ви, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК,

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ,

които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен

и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО свързаните с мен лица

са НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

 

            При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци

            ВЪПРЕКИ МОИТЕ МНОГОБРОЙНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени.

 

            Всъщност, така посочената моя лична и семейно-фамилна „ситуация” на пълна безотговорност за извършените срещу нас злодеяния съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

            ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

            НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ (от Септември 1944 г. до края 1989 г.).

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите {НЕО(ПОСТ)комунистическите} секретни служби  

абсолютно всички все още живи жертви на класическия комунизъм

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” и ИНТЕНЗИВНО „получават”

статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние,

на абсолютно пълната икономическа, политическа, социална, битова

и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

            Дори нещо още повече – докато по-рано, по времето на класическия ИНТЕРнационален съветски комунизъм геноцидът в България така или иначе беше ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАН И ПО СЪЩЕСТВО ОБЕКТНО-СЕЛЕКТИВЕН и фактически бе прилаган ПОЧТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО (единствено) спрямо конкретно-исторически ситуативно обявените за „врагове на народа” и „опасни знакови личности”

            НЯКОЛКО ХИЛЯДИ души,

            а съвкупно за целия половинвековен период – НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ,

            то след политическите промени в България от 1989 г. ДО ДНЕС жертвите на НЕОкомунистическия ТРАНСнационален НЕОколониален, ГЕОикономически и ГЕОполитически режим

са несъизмеримо колосално по-големи:

 

            ***ДНЕС отделно от нормалната смъртност в България са геноцидно умъртвени повече от 2,5 милиона души, а други 2,5 милиона, уж доброволно и за техна собствена „транспортна” сметка, но фактически геноцидно, са депортирани в европейски и други емигрантски трудови гета (бази на съвременното робство);

 

            ***ДНЕСс само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен”, но всъщност мафиотски, икономически обмен”, и това са изключително „лица” произлизащи от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което именно тези „лица” притежават или владеят  97% от т. нар. „национално богатство”;

 

            ***ДНЕС всички останали, около 92% от населението разполагат със „Свободата” да организират и ръководят параметрите и условията на своя „домашен” икономически и политически концлагер или затвор и да вегитират и агонизират в полуживо битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч

            КАКТО от (под) официалните изисквания на класическото Римско Право относно задълженията на робовладелците към робите,

            ТАКА И от (под) официалните нормативни изисквания на ЕС относно жизнения стандартен минимум на домашните животни;

 

            ***ДНЕС само 2% от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система;

 

            ***ДНЕС все още липсва пълна и адекватна официална информация, но на специалистите е пределно ясно, че всичките ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, КРЕДИТИ И ДЪЛГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комунистическите и особено (най-вече) на НЕОкомунистическите правителства са били и са подчинени на главната цел

          получените парични суми на практика да бъдат ПРЕСТЪПНО разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,

          при което в крайна сметка погасяването на задълженията да бъде осъществено чрез още по-интензивно тотално ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности

          и така българските граждани и България да бъдат ТОТАЛНО ОГРАБЕНИ и да бъдат поставени в пълно безизходно положение (състояние);

 

            ***ДНЕС, въпреки Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българския клан на Съветската КГБ – ДС се ползува от неймоверно интензивното покровителство на ЦРУ и фактически е пълният и абсолютен господар на абсолютно всички икономически, политически, държавно-властови и прочее сфери;

 

            ***ДНЕС минимум 95% от персоналния състав на Прокуратурата, Съда и Адвокатурата са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани както с престъпната дейност на комунистическата ДС, така и с престъпната дейност на новите специални служби, така и с престъпната дейност на българския клан на ИНТЕРнационалната и ТРАНСнационалната банкстерска и мафиотска корпоративност;

 

            ***ДНЕС, все повече и повече се налага категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм” съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията”, „извън сферата” на комунизма, а е ЕТАП ИЛИ СТАДИИ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самият комунизъм;

            и че ДНЕС МНОГО ПО-АКТУАЛНО Е ОСЪЖДАНЕТО НА ПОСТКОМУНИЗМА, чиито функционери са не само максимално дълбоко генетично свързани с класическият комунизъм, не само са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сфера,

            НО И злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.

 

            Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

КАКТО и

в името на болките и страданията на стотиците, на хилядите и на милионите мъртви и все още живи лично непознати за (на) мен хора,

към които аз изпитвам дълбоко човешко съчувствие;

 

в съответствие с и в изпълнение на

Принципите и Нормите на Истината, Справедливостта и Правото

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

към което,

макар и в различна степен и различна проявна форма

фактически принадлежат всичките участници

в досегашния престъпен НЕОКОЛОНИАЛЕН, ПАРАВОЕНЕН, БЕНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

към което, естествено, принадлежите и вие,

и ще продължа да настоявам за налагане на пълна

наказателна и репараторна отговорност

на (за) съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

ІІІ.

            Припомням ви, че:

            когато през късната есен на 1989 г., след абсолютно престъпнен шестгодишен кошмарен комунистически затворническа ад, бех освободен и се включих в политическите процеси като участник в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание,

            аз бех единствения, който изрично и категорично се противопоставяше на умело поощряваната от българския клан на КГБ официална пропагандна камуфлажно-бутафорна теза на фалшивата антикомунистическа опозиция за колективната отговорност на комунистите („всички са”) и комунизма („всички сме”) виновни (която теза фактически обезпечаваше и обезпечи пълната безотговорност!)

            и обосновавах тезата, че

            единствената реална и легитимна отговорност е личната (а не колективната!) наказателна и репараторна отговорност;

            при това само и единствено за конкретно прецизно легитимно доказани отделни престъпни и деликтни деяния;

         и че като израз на висока цивилизована хуманност към ВСИЧКИ престъпни дейци, включително и за осъдените комунистически престъпници, трябва да бъдат осигурени модерни затвори „тип ШЕРАТОН”.

         Тъй като, обаче,   НИКОЙ, АБСОЛЮТНО НИКОЙ, от прецизно тотално режисираното бутафорно

българско И НАЙ-ВЕЧЕ Малтенско

СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКО-ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКО

         политическо пространство не искаше „да чуе” и да позволи това да стане, то, разбира се, въобще не стана.

 

            Така, именно поради това, през последните вече повече от десетина години, все по-често, официално и публично, не само публицистично, но включително и в строго научните си академични и университетски лекцци, статии, студии и обемисти книги, аз започнах да обосновавам тезата:

         че така наречените „Избори” и „Протести” са ероточен масаж за всяка власт, а за българската са си баш кеф;

         че КАКТО ПРИ СЕКСА, ТАКА И ПРИ ПОЛИТИКАТА ШЕСТВИЯТА, ПРОТЕСТИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕФОРМИ, ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ СМЕНЯТ САМО ПОЗАТА, А ПОЗИЦИЯТА СЕ СМЕТЯ ЕДИНСТВЕНО С БУНТ.

         И че единственият начин да се оправят нещата в България е

         УРАГАННИЯТ БУНТОВЕН ВИХЪР ИЛИ ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ И ВОЕННИЯТ РЕЖИМ,

         при който всяка седмица в центъра на София да бъдат бесени или гилотинирани МИНИМУМ по трима души – банкер, прокурор и съдия! Докато другите си вземат поука!

         И ако пак не вървят нещата, ще трябва да бъдат добавени и Главен прокурор, Президент, Премиер и министри! И всички такива предишни, разбира се!

         И че за съжаление, обаче, поне засега, поради спецификата не само и не толкова на българските етно-ментални условия, но и най-вече на стратегическите условия на геоикономическото и геополитическото Малтенско Съветско-Американско и ЗападноЕвропейско пространство това е само литературна фантастика, и поне засега май няма как да стане и управляващите разчитат точно на това.

         НО ЧЕ, ВСЕ ПАК, обаче, не е изключено и е вероятно визираната остра историческа необходимост да се случи именно поради това, което правят, а също и поради това, което не правят, КАКТО ВСИЧКИ СЕГАШНИ, ТАКА И ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ УПРАВЛЯВАЩИ;

         че аналогични предпоставки и събития отпреди време беха стананали Национален празник на французите;

         и че не е изключена вероятността ИМЕННО ЧРЕЗ ПОДОБНО ТОТАЛНО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИТЕ С ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

         и българите да положат историческите основи на свой Нов наистина автентичен и наистина Достоен Национален Празник!

 

 

ІV

            Така, по повод и във връзка с това за пореден път Ви припомням, че

            тъй като имам голямо множество „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

настоявам за Правосъдие

по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

         Впрочем, за пореден път ви уведомявам и припомням, че не само лично на мен ми е много добре известно, но и на широката общественост чрез медиите е известно, че при едно от конфиденциалните заседания на Парламентарната Комисия за контрол на (над) Специалните служби при един от предшествуващите Парламенти

         високопоставени представители на същите тези служби дискретно са изнесли (съобщили)  „строго конфиденциалната информация”,

 

         КАКТО ЧЕ високопоставени представители на поне няколко базирани в София официални дипломатически мисии и на специалните служби на същите тези държави,

         ТАКА И ЧЕ високопоставени функционери на ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ (ТНК),

         са настоявали и настояват КАКТО пред Българското Правителство и неговите Специални служби,

         ТАКА И пред определени господарствуващи (сутеньорствуващи) над Правителството утвърдени ноторно известни престъпни мафиотски структури

            да бъдат осъществени и систематично осъществявани драстични, включително и така наречените „максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елегантни или дори драстично брутални елиминационни оперативни мероприятия

                        срещу абсолютно всички отделни български граждани,

                        КОИТО ПРОЯВАВАТ НЕПРЕКЛОННО ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

                        И ОТСТОЯВАТ ТЕЗАТА ЗА СЪДЕБНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИ И ДЕЛИКТНИ ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНОВИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ.

 

                        Впрочем, за пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че по силата на професионалната ми специализация и ноторно известната ми гражданска и политическа позиция многократно съм се ползувал от доверието на определени лично познати високопоставени магистрати и други властово ангажирани лица,

                        които обичайно дискретно, но понякога и с изричното заявление, че са готови официално и надлежно да свидетелствуват, са ми казвали, че в техните професионални сфери битува устойчивата висококомпетентна информираност, че

                        както специалните служби, така и дипломатическите служби, така и интернационалните и транснационалните банкстерско-мафиотски личностни и корпоративи лица,

                        КОИТО СА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, изрично, пределно ясно и настойчиво са изисквали и изискват както от институциите на българската държавна власт, така и от действуващите в България техни доверини мафиотски личностнови и корпоративни субекти,

            ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ СИСТЕМАТИЧНО, ИНТЕНЗИВНО, УСТОЙЧИВО, ПЕРМАНЕНТНО И ЕСКАЛИРАЩО ИЗВЪРШВАНЕ (ПРОВЕЖДАНЕ) НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И ФОРМИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРАСТИЧНИ ТАКИВА)

 

                        НА ИКОНОМИЧЕСКА, ПРОФЕСИОНАЛНА, БИТОВА, ЗДРАВОСЛОВНА И ПРОЧЕЕ ИЗОЛИРАНОСТ (ОТСТРАНЕНОСТ)

                        КАКТО ЛИЧНО СПРЯМО МЕН,

                        ТАКА И СПРЯМО МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

                        КАКТО И СПРЯМО ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

                        ПРИ ТОВА ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, КАТО ТАКИВА ПОРЪЧИТЕЛИ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ СА БИЛИ ПОСОЧВАНИ:

                        ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ, СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И МАФИОТСКИ АНГАЖИРАНИТЕ СУБЕКТИ, ПРИНАДЛЕЖНИ НА:

                        ***СССР/РУСИЯ И КГБ-СССР,

                        ***САЩ И ЦРУ,

                        ***ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

                        ***ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

                        ***ШВЕЙЦАРИЯ,

                        ***И В СИТУАТИВНО ОТДЕЛНИ СЛУЧАЙ – РЕДИЦА ЗАПАДНО- И ИЗТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, КЪМ ЧИИТО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИСИИ АЗ СЪМ СЕ ОБРЪЩАЛ С ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ.

 

            Впрочем, в непосредствена взаимовръзка с така визираната скандална и абсолютно престъпна дипломатическа, ченгеджийска и мафиотска интернационална и транснационална ситуация битува информацията, че в случая представителите на тук визираните правителства изрично и пределно ясно са дали да се разбере, че

            още по времето на действието в България през 1944-1947 г. на т. нар. „Съюзна Контролна Комисия” членовете на същата (СССР, САЩ и Великобритания) са се били дискретно джентълменски съгласили и са били приели като (за) ИМАЩА АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

            издадената в Москва (на 02.06.1947 г.) от НКВД/КГБ така наречена „Строго секретна КАА/08.113 Инструкция НК/003-47”;

 

         и че т. нар. „Малтенски Споразуметелни Проколи

         МЕЖДУ СССР И САЩ, но фактически между КГБ И ЦРУ

         имплицитно са препотвърдили валидността на тази Строго секретна Инструкция,

         включително и за периода след бутафорните политически промени през 1989-1990 г., т.е. ДО ДНЕС И ЗА В БЪДЕЩЕ.

 

            По-точно, онова, което е важното като валидно в случая е регламентацията на чл.41 и чл.42 на (от) Инструкцията, съгласно която е разпоредено:

            ***„да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение”;

            ***”Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени им от Партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба, като се използуват за кадрови резерв за друго време”.

 

            Впрочем, вече ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, поне в България,

         ИМЕННО ПО ПРИЧИНА НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ДЖЕНТЪЛМЕНСКИ” И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДОГОВОРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

         всичките жертви на класическия съветски интернационален комунизъм по същество станахме и останахме

         жертви и на тези именно престъпни изроди, чиято безотговорност е и продължава да бъде обезпечена

         ОТ ПРЕСТЪПНОТО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ

         СССР И САЩ

         И РЕСПЕКТИВНО МЕЖДУ КГБ-СССР И ЦРУ.

 

            Впрочем, припомням Ви, че още преди четвърт век, още в началото на бутафорните политически промени

            АЗ  ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗАПОЧНАХ ПУБЛИЧНО И ОФИЦИАЛНО ДА ГОВОРЯ И ДА ПИША И ДА ОБОСНОВАВАМ ТЕЗАТА

            (с която именно още през 1990 г. и най-вече през и след 1991 г. си „навлекох” гнева и отмъстителността на ЦРУ),

ЧЕ ПОНЕ В БЪЛГАРИЯ ЦРУ РАБОТИ КАТО ФИЛИАЛ НА КГБ

            И В ИМЕТО НА СЪВМЕСТНИЯТ СВЕТОВЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН МАЛТЕНСКИ КОМУНИЗЪМ, НАРИЧАН ОЩЕ И ГЛОБАЛИЗЪМ ИЛИ НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ ЗОРКО БДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ДУХА, ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

И ТАКА ИМЕННО ЦРУ И САЩ

ОБЕЗПЕЧАВАТ АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ

ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ИЗВЕРГИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА СЪВЕТСКАТА КГБ.

 

            Впрочем, специално внимание заслужава версията, съгласно която доскоро, а и в момента бушуващият т. нар. конфликт между САЩ и Русия, всъщност е конфликт, организиран и провеждан от ЦРУ СЪВСЕМ НЕ СРЕЩУ КАДРИТЕ НА КГБ-СССР, а срещу  реорганизираното през 2004 г. от Владимир Путин ФСБ;

            тъй като доминиращата стратегическа нагласа на реорганизираното ФСБ се характеризира с имплицитен отказ от споразуменията между ЦРУ и КГБ и Малтенските споразумения между СССР и САЩ НАЙ-ВЕЧЕ относно установяването и поддържането на съвместен съучастнически престъпен глобалистичен банкстерско-мафиотски геоикономически и геополитически  режим.

            Вероятно аналогична или симетрична е и мотивацията на стратегията на Президента Доналд Тръмп насочена към драстично реорганизиране на ЦРУ - на същото онова ЦРУ, което вече в продължение на няколко десетилетия бе извършило престъпен отказ да служи на американския народ и националните американски елити,

            и се бе поставило в подчинение на банкстерите (банкерите-гангстери), и което именно, в престъпно съучастие с КГБ-СССР, бе установило и наложило световния Малтенски неоколониален банкстерско-мафиотски глобалистичен геоикономически и геополитически режим.

            И все пак, струва ми се, че ИМЕННО ПРЕЗ ИНАГУРАЦИОНННИЯТ ЯНУАРИ 2017 г. визираната ситуация започна да придобива качествено нови исторически рамкови измерения и е формирано началото на две отделни нови епохи – на новите геополитически стратегии и на новите ценностно-културните стратегии.

 

 

V.

            Впрочем, държа изрично и пределно ясно да уточня следното:,

            *макар че почти целият ми вече половинвековен живот на професионален юрист, учен-изследовател и интензивно активен противник на престъпната българска комунистическа и НЕО(ПОСТ)комунистическа държавна власт

            по същество се характеризира с нестихващо кръвожадно ожесточение и ескалираща перверзност на специалните български държавни и мафиотски служби срещу мен и моите най-близки хора; 

            *макар че почти целият ми този половинвековен живот се характеризира именно с неимоверно ескалираща изостреност на неимоверно многоликите опасности;

          *ВСЕ ПАК, за мен е АБСОЛЮТНО категорично установен факт, че докато по-рано на т.нар. „преден боен фронт” срещу мен заставаха и беха разположени именно българските държавно-властнически и мафиотски структури,  

         то през последният вече повече от четвърт век „предният боен фронт” срещу мен и моите най-близки хора все по-очевидно ясно е формиран и активно и интензивно поддържан именно от бойно-елиминационните сили на специалните служби, дипломатическите мисии и официалните правителствени институции

         НАЙ-ВЕЧЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЪРЖАВИ,

         а също така и на НЯКОЛКОТО ДРУГИ ТАКИВА,

         към които изрично, ясно и директно съм се обръщал с официални обстойно-доказателствени и юридически аргументирани текстове,

ВОДЕЩАТА АРГУМЕНТАЦИОННА СЪЩНОСТ НА КОИТО ВИНАГИ СЕ Е СВЕЖДАЛА ДО ИСКАНЕТО МИ ЗА

НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА;

         КАТО абсолютно винаги, тези институции на тези държави

         са пренебрегвали и пренебрегнали тези мои текстове и фактосъобразни юридически аргументи, СЪС СЪЩАТА ОНАЗИ БРУТАЛНА ПЕРВЕРЗНОСТ И ЦИНИЧНОСТ,

         КОЯТО МНОГО ДОБРЕ МИ Е ПОЗНАТА ИМЕННО ОТ ПРАКТИКАТА НА КЛАСИЧЕСКОТО БЪЛГАРСКО КОМУНИСТИЧЕСКО ЕЖЕДНЕВИЕ.

 

 

VІ.

            Впрочем, тук и сега, специално към (за) тук визираните ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България – посланиците на Руската Федерация и на САЩ изрично и пределно ясно припомням, че вече в продължение на повече от четвърт век интензивно съм настоявал и продължавам да настоявам:

            ***да бъдат официално резсекретени, да получат официален публичен характер и ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ, СССР/Русия (и която и да е друга държава), които документи по един или друг начин се отнасят за мен и свързаните с мен лица;

            ***да бъде обезпечено прилагането на РЕАЛНО ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО ПРАВОСЪДИЕ за всичките казуси, които, вече в продължение на няколко десетилетия са надлежно официално предявени, описани и посочени от мен относно деликтната и престъпната дейност на съответните конкретни индивидуално-личностнови и корпоративни лица, и за които именно държавно-властовите институции и специалните служби на СССР/Русия и САЩ до сега са обезпечавали и продължават да обезпечават ПЪЛНА ОБЕЗОТГОВОРНОСТ.  

 

            На тук визираните ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ и на поредните български надзиратели на Съветско/Руско-Американския Концлагер България – посланиците на Руската Федерация и на САЩ, и на Президента и Министър-Председателя (Премиера) на България НАКРАТНО (ЛАКОНИЧНО), изрично и пределно ясно припомням, че:

            ***(01)преди четири десетилетия, със съдействието на военният аташе на Великобритания Джон Бак, започнаха моите ИНТЕНЗИВНИ взаимоотношения с дипломатическите служители на САЩ в България;

 

            ***(02)по повод и във връзка с това при едно от поредните ми посещения в Посолството поканих Н. П. Посланика лично той или негов представител да посети домът на родителите ми в родното ми село, и така, само броени минути след това, аз и политическия секретар на посолството на САЩ Джоузеф Александър Кийл се отправихме с неговата дипломатическа кола и пристигнахме в село Клисурица, Михайловградски окръг (днес община град Монтана). Уточнявам, че това, доколкото зная и разбирам, Е БИЛО единственото посещение на западен дипломат в частен български дом в продължение на половинвековното комунистическо управление в България.

            На тръгване той прегърна майка ми и й каза Не се притеснявайте за сина си! Ние ще му помогнем! Не се притеснявайте и за всичките вас – ние няма да позволим да издевателстват над вас!“.

            Впрочем, дори и днес съм почти уверен, че по онова време този високопоставен американец е бил искрен и вероятно не е имал достатъчно ясна представа за дълбоката античовешка и престъпна същност на вече установените споразумения между висшите ръководни кръгове на ЦРУ и КГБ.

            Впрочем, още на другия ден аз бех осъден и изпратен на тежък физически труд в концлагера в химическите заводи край Девня, Варненоско, а след два месеци бех арестуван в килиите на Главно следствено управление на ДС в София.

 

            ***(03)само две седмици след моето арестуване Държавният департамент на САЩ е излязъл със специален официален и публично оповестен Доклад, в който моето име е посочено като пример на български гражданин, лишшен от човешки права;

 

            ***(04)При арестуването ми беха предявени три обвинения, като главното или водещото бе за подстрекаване на САЩ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ за враждебна дейност срещу СССР, държавите от социалистическия лагер и Българпия;

            при което преди осъждането ми и по време на пребиваването ми в килиите на Главно следствено управление на ДС и на Софийския затвор СРЕЩУ МЕН БЕХА ПРОВЕДЕНИ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНИ ИНТЕНЗИВНИ И АБСОЛЮТНО БЕЗСКРУПУЛНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

            (включително и, непосредствено преди денят на първото съдебно заседение през края на Декември 1984 г., затварянето ми в килия, подът на която бе покрит в дебел слой полузамръзнала вода, а върху дюшекът, поставен във водата, бе поставен мъртъв затворник, покрит с неимоверно мръсно скъсано одеало, и ... за да оцелея в неимоверно ледено-студената килия през нощта, аз легнах и „спах” в буквалния смисъл на думата „прегърнат” с мъртвеца),

          ЦЕЛТА НА КОИТО МЕРОПРИЯТИЯ БЕ ДА БЪДЕ ПРЕЧУПЕНА ВОЛЯТА МИ И ДА БЪДА ПРИНУДЕН ДА СЕ ПРИЗНАЯ ЗА ВИНОВЕН И ДА ПРОСЯ ЗА МИЛОСТ.

            При това съществува специален документ, подписан от заместник-министъра на МВР по ДС генерал Григор Шопов, за прилагането върху мен на химически и фармацевтимни средства с цел за пречупване на волята ми.

            След осъждането ми ВЕДНАГА бех изпратен в зловещо известният затвор в Пазарджик, където ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНАТА ЦЕЛ бех подложен на неимоверно жестоки физически и химико-фармацевтични издевателства, при което два пъти бех в състояние на кома – веднъж след неимоверно жесток осакатяващ побой и веднъж след принудително прилагане на химико-медикаментозни препарати.

            В същото време брат ми и баща ми са били многократно арестувани за по два, три, пет и седем дни, при което от тех е искано да подпишат декларация, че се отказват от мен и порицават моята престъпна дейност,

            и именно поради техната „престъпна упоритост” и отказът им да направят това по време на престоят им в килиите на ДС те са били подложени на систематични химически и фармацевтични третирания, в резултат на които впоследствие и двамата починаха от раково заболяване;

            а аз, при високо развит тумор на надбъбречната жлеза (т. нар. „феохромоцитом”) веднага след освобождаването ми от затвора бех спасен в единствения в Европа специализиран медицински център „Гросхадерн” в Мюнхен, Германия и категоричното заключение на лекарите бе, че заболяването се дължи на химически и фармацевтични третирания в затвора.

            НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА, точно по време на връхната точка на оперативните мероприятия срещу мен, срещу брат ми и срещу баща ми, в затвора присигна за среща с мен полковник (впоследствие - генерал) Божидар Антонов, началник по ДС на ОУ на МВР в Михайловград.

            Тъй като той е роден в съседно село и с него НЕ САМО сме се познавали още като деца и съученици в гимназията и като състуденти в Юридическия факултет, НО И В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ СМЕ БИЛИ БЛИЗКИ ПРИЯТЕЛИ. В присъствието на началника на затвора той ми каза, че:

            *е пристигнал при мен по поръчение на Министъра на МВР, при това по настояване на Посолството на САЩ;

            *всичките оперативни мероприятия срещу мен, брат ми, баща ми и всички други свързани с мен и с нас лица, са били НЕПОСРЕДСТВЕНО ръководени и провеждани НЕ ОТ НЕГО, а от специален високопоставен екип при Министерството, И ЧЕ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ Е ЗНАЕЛО ЗА ТЕХ;

            *от посолството на САЩ са настоявали за моето освобождаване от затвора и да ми бъде обезпечена възможността да замина за САЩ или в Западна Европа, но това да стане само след като и ако бъде пречупена и подчинена моята воля и волята на най-близките ми хора и след като ние изрично, ясно и официално се признаем за виновни пред комунистическата българска държавна власт;

         *накрая неговите изрични думи беха: „Не само в САЩ, но и в която и да е западна европейска държава НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ ПРИЕТ, АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ СИ СЕ ПОДЧИНИЛ НА НАС! Това е практика по ОТДАВНА ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВАЩО ВИСОКОПОСТАВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, която важи не само за теб, а за всички като теб – преди теб и след теб!”.

 

            ***(05)Тъй като аз, разбира се, категорично отказах да приема направеното ми предложение, останах в затвора още цели три години;

 

            ***(06)Само броени минути след освобождаването ми НА 31 ОКТОМВРИ 1989 г. от ШЕСТГОДИШНИЯ ЗЛОВЕЩО-КОШМАРЕН престой в комунистическите затвори прекрачих прага на посолството на САЩ и веднага, а и през следващите дни

            УЗНАХ И ПРОУМЯХ, че между ЦРУ и КГБ е постигнато СПЕЦИАЛНО АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО И ПО СЪЩЕСТВО АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНО АНТИЧОВЕШКО СПОРАЗУМЕНИЕ, което предстои да бъде закрепено от държавните лидери на СССР и САЩ;

            съгласно което НЯМА ДА БЪДЕ ПОЗВОЛЕНО на нито един от жертвите на комунистическите злодеяния, ДА ПОЛУЧИ НЕ САМО РЕАЛНО, НО ДОРИ И СИМВОЛИЧНО НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗЛОВЕЩИ СЕЛЕКТИВНО-ГЕНОЦИДНИ И РЕПРЕСИВНИ СЪБИТИЯ, на които той и неговите близки хора са били подложени от българския клан на престъпната интернационално мотивирана съветска комунистическа държавна власт;

            И ЧЕ КГБ И ЦРУ, СССР/РУСИЯ И САЩ ЗАДРУЖНО И ЕНЕРГИЧНО НЯМА ДА ПОЗВОЛЯТ ДА БЪДЕ НАКАЗАН ДОРИ СИМВОЛИЧНО ЗАРАДИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ НИТО ЕДИН ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗВЕРГИ,

            ТЪЙ КАТО, съгласно постигнатото ПРЕДИ ПОНЕ ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЦРУ И КГБ

            КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ ЩЕ ЗАВЪРШИ С КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЕЛИТИТЕ СРЕЩУ СОБСТВЕНИТЕ ИМ НАРОДИ

            ПРИ КОЕТО СЕЛЕКТИВНИЯТ ГЕНОЦИД ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕН С ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД, И АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН КОМУНИЗЪМ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ БОЙНИ КАДРИ НА ИНТЕНЗИВНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАН СВЕТОВЕН РЕД.

 

            ***(07)После, почти броени дни след това, аз и Румен Воденичаров, бяхме поканени на специална среща с високопоставен пристигнал от САЩ функционер на Новото Време, който, обосновавайки тезата си за съществуваща „опасност от кървава комунистическа съпротива” и предлагайки ми „блестяща политическа кариера”

            поиска от мен В ИМЕТО НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА КЪРВАВАТА КОМУНИСТИЧЕСКА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ПРОТИЧАЩИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ официално и публично да заявя, че в името на ХУМАННИЯ БЕЗКРЪВЕН МИРЕН ПРЕХОД се отказвам да търся наказателна и репараторна отговорност за злодеянията, които са извършени срещу мен и моите най-близки хора и срещу други като нас;

            тъй като, ОБАЧЕ, АЗ ВЕДНАТА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕЦЕНИХ, ЧЕ НАПРАВЕНОТО МИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВСЪЩНОСТ, ИМА ХАРАКТЕРА НА ИЗМАМНИЧЕСКИ ПОДЛО ЗАМИСЛЕН КАПАН ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ОТ СЦЕНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ СЪБИТИЯ,

            ЕНЕРГИЧНО ЗАЯВИХ, ЧЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМ НАПРАВЕНОТО МИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОНЕЖЕ ОТ МЕН ФАКТИЧЕСКИ се иска да скъсам не само юридическата си диплома, която ми повелява да се боря за ПРАВОСЪДИЕ, но да скъсам и Светото Писание, КОЕТО МИ ПОВЕЛЯВА ДА СЕ БОРЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ;

            ТАКА, разговорът с мен веднага ПРИПРЯНО бе прекратен и Н. П. Посланика деликатно и по-скоро конфузно ме изпрати на изхода на резиденцията, като Румен Воденичаров остана на масата за разговори;

            Уточнявам, че едва по-късно разбрах и проумях кой, всъщност е и какво представлява видният американски функционер на Новото Време, с когото бе визираната високопоставена среща, и който фактически бе „едва сдържано вбесен” от моето позоваване на Принципите и Нормите на Правото и на Светото Писание, чието име е Джордж Сорос;

 

            ***(08)После, като активен член на Националната политическа „Кръгла маса” участвувах в срещата с Държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и имах обширен специален разговор с неговия секретар по сигурността Боб Хътчингс, от когото узнах, че ЦРУ и Посолството на САЩ в България категорично няма да позволят да бъде потърсена дори и символична отговорност от комунистическите злодеи;

 

            ***(09)После, като депутат във Великото Народно събрание (имащо юридическия статус на Сенат), аз и живеещият в Мюнхен, Германия, St. M., доктор по философия (PhD) на Кьолнския университет, бивш политически съветник на Конрад Аденауер и на Франц Йозеф Щраус, автор на няколко книги, една от които официално е призната за „вдъхновителен импулс“ за формирането на политическата концепция на Роналд Рейгън и обявяването на СССР за „Империя на Злото“,

            получихме специална официална покана (и диплома) за членство и участие в дейността на т. нар. „Конференция на американските политически лидери” и пристигнахме във Вашингтон, където участвувахме в дискретна делова среща, на която аз (и моят германски приятел) категорично и ясно отхвърлих предложението да бъда включен в проект за бляскава политическа кариера, тъй като в замяна на това от мен бе поискано да стана интензивен публичен изразител на тезата, че за успешното безкръвно и мирно демократизиране на обществата от разпадащата се Съветска Империя същите се нуждаят от високоблагородния жест на страдалците, които да пледират за безотговорност за извършените спрямо тех злодеяния.

 

         ***(10)СЛЕД ТОВА, до днешния ден, вече повече от четвърт век,

       ЦРУ и Посолството на САЩ ВОДЯТ ЖЕСТОКА ЕЛИМИНАЦИОННА ХИБРИДНА ВОЙНА СРЕЩУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

         като, както по-рано, така и днес, конкретните оперативни мероприятия, всъщност, се възлагат на и се изпълняват от престъпните български бойни кадри на класическия съветски комунистически режим,

         които кадри вече повече от четвърт век ФАКТИЧЕСКИ СА АБСОЛЮТНО ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗОТГОВОРНИ КАКТО ЗА ПРЕДИШНИТЕ, ТАКА И ЗА НОВИТЕ ИМ ЗЛОВЕЩИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ,

         тъй като са „бронирани” като „демократични партньори” на „демократичните сутеньори” от КГБ, от формираната именно от високопоставените бойни кадри на КГБ/СССР Руска Червена Мафия и от ЦРУ, САЩ и ЕС.

 

 

VІІ.

            Обръщам специално внимание върху факта или обстоятелството, че:

            ***Дипломатическата институция КАКТО НА САЩ, ТАКА И НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ са надлежни адресати и надлежни длъжници да дадат официален отговор по множество МОЙ така наречени „Отворени официални писма-МЕМОРАНДУМИ”,

            включително и по една отделна специална серия от 75 (седемдесет и пет) писма, адресирани до 51 (петдесет и един) имащи дипломатически статус адресати, общото или водещото наименование на които меморандуми е „Cry for Justice / Cry for Law / Вик за Правосъдие”;

 

         ***Считано от 02 Юни 2016 г. ДО ДНЕС СПЕЦИАЛНО Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин е адресат и надлежен длъжник да дадете официален отговор по точно 44 (четиредесет и четири) така наречени „ПЕРСОНАЛНИ МЕМОРАНДУМИ”.

 

            ***че съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, Европейският съюз има характера на НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, според който ВЕЧЕ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ  са СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО;

            и че в този смисъл ВСИЧКИ ПОСЛАНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, РАЗБИРА СЕ, И ПОСЛАНИКА НА САЩ и ПОСЛАНИКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

            са акредитирани НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА МАФИОТСКА (ДЪРЖАВНА) ВЛАСТ, НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ,

            И ЧЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ ВСИЧКИ НАДЛЕЖНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА АКРЕДИТАЦИЯТА!!!

 

            Също така обръщам Вашето внимание върху факта, че ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК ЧРЕЗ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ***ПРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ***ПРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА САЩ И ***НА ПОЧТИ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И ***НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ СЪЮЗ,

            СЪМ СЕ ОПИТВАЛ ДА ТЪРСЯ И ДА НАМЕРЯ СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО НАДЛЕЖНО ОПИСАНО И ДОКАЗАНО ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ БОЙНИТЕ КАДРИ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ

            НЕ САМО ПО ВРЕМЕТО НА ПОЛОВИНВЕКОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕСТЪПНАТА КЛАСИЧЕСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАНА И ОРГАНИЗИРАНА КОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ДО 1990 Г.,

            НО И ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК ПО ВРЕМЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАНАТА И ОРГАНИЗИРАНА НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО ПО-ПЕРВЕРЗНА ПРЕСТЪПНА НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ;

          НО ВМЕСТО НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР ВИНАГИ НЕ САМО ЛИЧНО АЗ СЪМ ПОЛУЧАВАЛ И ПОЛУЧАВАМ, НО И МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА ВИНАГИ СА ПОЛУЧАВАЛИ И ПОЛУЧАВАТ ОЩЕ ПО-ОЖЕСТОЧЕНИ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА.

 

            Обръщам Вашето вниманиевърху факта, че още на 09 май 2007 г., по повод годишнината от назначаването на Майкъл Хейдън за директор на ЦРУ (с когото, струва ми се, лично съм се запознал в сградата на посолството на САЩ преди постъпването му като военно аташе в София), в мое официално публично писмо до него (и с копия до посланиците на Великобритания, Швейцария, Белгия, Франция, Германия, Европейската комисия и САЩ) изрично съм написал следният текст:

„(... ... ... ... ... ) Поне аз почти всяка седмица срещам по улиците на София личности, които много добре познавам като мои бивши и сегашни палачи, които с различна степен на откровеност, директност, ехидност, наглост, заплашителност и дори цинична „добронамереност” ми казват думи, смисловото съдържание на които в обобщен и синтезиран вид гласи: „По-рано ние служехме на КГБ и на Червената армия, днес служим на ЦРУ и НАТО - а ти както по-рано, така и днес си и ще бъдеш наша жертва!”.

         И целият проблем за мен в случая се свежда до това, че същите тези личности както по-рано, така и днес са и продължават да бъдат контингент на българския клан на руската Червена мафия, в структурата на която са включени като нискойерархични елементи не само руската, но и българската държава, и дори не само руското, но и българското общество;

         при което за мен остава странен и все още недостатъчно понятен фактът, че Западът и в частност САЩ наистина ги приемат, легитимират и енергично защитават именно като „свои демократични партньори”.” 

            Нещо повече – в моя, адресиран лично до Н. П. Посланика на САЩ,  датиран на 01 Септември 2016 г. т. нар. „ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ (25-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ” изрично и пределно ясно съм посочил, че ОЩЕ на 06 Юли 2007 г. надлежно съм изпратил чрез официалната държавна пощенска служба мое официално писмо до: ***Her Excellency Ms. Condoleezza Rice - Secretary of State; ***His Excellency Gen. Michael V. Hayden, Director CIA, към писмото ми от 09 май 2007 г.; ***До Негово Превъзходителство г-н Джон Байърли - Посланик на САЩ; и че отделно от това лично съм посетил сградата на Посолството на САЩ и съм предоставил копие от писмото до Н.П. г-н Джон Байърли; и че СЛЕДОВАТЕЛНО същото писмо би трябвало да е и на Негово официално служебно достояние.

            И че в това писмо изрично и пределно ясно се съдържа текст, че не само лично аз, но и голяма част от българското население сме заинтересовани да узнаем истината относно причините за несъмнения факт, че през последните две десетилетия в България се извършва пределно очевиден тотален геноцид над българското население, който очевиден за нас геноцид не е очевиден единствено за управляващите кръгове на САЩ и на Европейския съюз; и че този именно факт несъмнено се дължи на това, че става въпрос за някаква степен и форма на съучастничество.

            Впрочем, във визираният текст съм посочил, че за да мога по-бързо и по-лесно да асимилирам и да осъзная този именно факт, на мен ми е „помогнало” „едно напълно случайно, но доста важно за мен обстоятелство”. Няколко години преди това бях гледал някакъв американски филм, отнасящ се за следвоенна Япония, в който сюжетът бе изграден върху това, че след капитулацията на т. нар. „японски милитаризъм” американската окупационна власт не само е възложила извършването на демилитаризацията именно на своите доскорошни противници – милитаристите; не само не е защитила от избиване и репресии онези японци, които по време на войната са били техни естествени съюзници; но дори е разконспирирала някои от своите най-видни помощници и агенти и е дала възможност и дори изрична препоръка на “демилитаризиращите се милитаристи” да ги убият.

            Виж: ***Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат), Глава VІ, §3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията, с. 336-352;

            ***Виж:2012-12-03, Маскарадът „Американска подкрепа на опозицията” - първа част


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-amerikanska-podkrepa-na-opozitsiyata-parva-tchast/


http://iankov.blogspot.bg/2012/12/3.html


            ***Виж: 2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - втора част,


http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post.html


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-vamerikanska-podkrepa-na-opozitsiyatav-v-vtora-tchast/


            ***Виж: 2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - трета част,


http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-vamerikanska-podkrepa-na-opozitsiyatav-v-treta-tchast/


            ***Виж: 2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - четвърта част, http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_9603.html


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-amerikanska-podkrepa-na-opozitsiyata-tchetvarta-tchast/


            Посочвам, че във визираният текст изрично и пределно ясно съм написал следното:

         „Така, в контекста на горното, тук и сега Ваше Превъзходителство, аз изрично и пределно ясно Ви питам:

         „Защо, спрямо мен и спрямо моите най-близки хора, а и спрямо всички други като мен и като нас, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК САЩ ПРОВЕЖДАТ СЪЩАТА ИЛИ АНАЛОГИЧНА НА ЯПОНСКАТА СТРАТЕГИЯ НА СИСТЕМАТИЧНО СЕЛЕКТИВНО УНИЩОЖЕНИЕ?

 

 

Раздел Втори – текущ обвинителен акт

 

VІІІ.

            Така, тук и сега, В ЧАСТНОСТ, към тук визираните КОНЦЛАГЕРНИ НАДЗИРАТЕЛИ предявявам легитимното искане

            ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ НАДЛЕЖНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО следните надлежно регистрирани в офиса на Министерството на вътрешните работи казуси, по повод и във връзка с които В ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ И НОРМИ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР:

 

VІІІ.01.

            В моя т. нар. ПАПКА №006, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 29 Декември 2015 г. и надлежно обновявана на 30.12.2015 г., 04.01.2016 г.,  04.01.2016 г., 04.01.2016 г., 26.01.2016 г., 27.01.2016 г., 01.02.2016 г., 01.02.2016 г., 05.02.2016 г., 26.02.2016 г., 09.03.2016 г., 14.03.2016 г. и 28.10.2016 г.,

            ОЗАГЛАВЕНА „Казус „05ПУ (Проститутско Управление) на МВР София е само един от стотиците полицейски бардаци, оглавявани от престъпната Мадам Бъчварова””,

            Уточнявам, че в така визирания казус са описани и посочени БРУТАЛНИ ПРЕСТЪПНИ нарушения на моите легитимни права и интереси, които нарушения ИМАТ ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА И ОТДЕЛНО ОТ ТОВА ИМАТ ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНА ПОЛИЦЕЙСКО-МАФИОТСКА УСЛУГА (т.е. проституция), извършена в полза на престъпните държавни и мафиотски специални служби, които именно с в основата на целият комплекс от факти и обстоятелства по визирания казус.

 

VІІІ.02.

            В моя т. нар. ПАПКА №034, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 10 Януари 2017 г., ОЗАГЛАВЕНА „Казус „Старши комисар Младен Маринов, Директор на СДВР Е ЕЛИТНА ПРЕСТЪПНА ПОЛИЦЕЙСКА ПРОСТИТАТКА ОТ ВЕРТЕПА НА Министър Мадам Бъчварова” надлежно и акуратно съм обосновал моята теза и позиция по така пределно ясно формулираният казус.

 

VІІІ.03.

            В моя т. нар. ПАПКА №012, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 31 Март 2016 г., надлежно обновена на 30.09.2016 г., акуратно фактосъобразно съм обосновал моята теза и позиция, съгласно която  визираното в казуса пострадало лице, което познавам от доста отдавна, Е ПОДЛОЖЕНО ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ НА МНОЖЕСТВО ПЕРВЕРЗНО-ПРЕСТЪПНИ КЛАСИЧЕСКИ И МОДЕРНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА НЕГОВОТО ЕЛИМИНИРАНЕ НЕ САМО ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО, НО И ОТ ЖИВОТА И ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕГОВАТА БИОЛОГИЧНА СМЪРТ.

 

VІІІ.04.

            В моя т. нар. ПАПКА №013, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 10 Октомври 2016 г., ОЗАГЛАВЕНА „Относно казус „Шестият етаж” – обект аз, Янко Николов Янков и съпругата ми относно оперативно мероприятие на специалните слежби, извършено срещу нас на 28 Септември т.г.” надлежно съм посочил и документирал фактите и обстоятелствата.

 

 

ІХ.

         Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ

         НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

06 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар