2017-02-17

17 Февруари 2017 г., До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г., Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

17 Февруари 2017 г. (Петък)

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.,

Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа,

Бул. „Драган Цанков”, № 6

 

 

            Тук приложено предоставям копия от 27 (двадесет и седем) страници от НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАН доказателствен материал, ОБОСНОВАВАЩ И ДОКАЗВАЩ МОТИВИТЕ И ФАКТИТЕ, имащи непосредство отношение към ПРЕДЯВЕНОТО МИ ОБВИНЕНИЕ КАТО ПОДСЪДИМ ПО ТОВА НАКАЗАТЕЛНО СЪДЕБНО ДЕЛО.

            Впрочем, уточнявам, че както всичките ми досегашни текстове през изминатия ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК, така и текста на тук приложения доказателствен материал ИМА ПУБЛИЧЕН ХАРАКТЕР, скоро ще бъде публикуван в поредното мое официално документално книжно издание, а междувременно, още сега Е ПУБЛИКУВАН в ИНТЕРНЕТ - виж:

            15 Февруари 2017 г., Седми персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:           

            ***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ; До поредните български надзиратели на Концлагер България:

            ***Президента г-н генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков 

            На тук, противоправно институционализираната като съдия перверзно престъпна ченгеджийско-мафиотска хетера и наложница ДОБРОНАМЕРЕНО ПРЕПОРЪЧВАМ:

 

            ***да преосмисли своите ПРЕСТЪПНИ хетеро-наложнически взаимоотношения с шибаните и шибащитите я нейни сутеньори от специалните държавни и мафиотски служби;

 

            ***да се покае пред Бога, пред хората и пред жертвите на нейните престъпни деяния за досега извършените от нея КАКТО във функционалното й проявление преди съдийското й институционализиране, ТАКА И във функционалното й проявление като ПРЕСТЪПЕН МАГИСТРАТ И В ЧАСТНОСТ КАТО СЪДИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ НЕЯ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

            и да предприеме конкретни действия

            КАКТО за разобличаване на господарствуващите над нея сутеньори от специалните държавни и мафиотски служби,

            ТАКА И ЗА възстановянате на щетите, които самата тя лично е нанесла (макар и по престъпните искания на нейните господарствуващи сутеньори) във вреда на такива като мен, „набутани” в престъпни съдебни казуси, аналогични или симетрични на (като) този тук.

 

            На тук, институционализираната като съдия ченгеджийско-мафиотска хетера и наложница изрично и пределно ясно й заявявам,

         че АКО НЕ СЕ ПОКАЕ И НЕ РАЗОБЛИЧИ своите сутеньори от специалните държавни и мафиотски служби

         И АКО НЕ ОБЕЗПЕЧИ КАКТО техната, ТАКА и своята НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ пред Правосъдието,

         то:

         (01)аз, позовавайки се на мъките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на мъките и странадията на голямото множество други, лично познати или непознати, но съчувствено близки хора, за които вече надлежно официално съм предявил институционални процедури за търсене на отговорност за (от) вининиците за НАШИТЕ И ТЕХНИТЕ невинни страдания,

         смирено ще се помоля на Бог да й прати на нея и на нейните деца и другите нейни близки хора ДО ПЕТО ПОКОЛОНЕИЕ същите мъки и страдания, каквито всичките ние сме изпитвали и изпитваме ЗАРАДИ ТАКИВА КАТО НЕЯ,

         и, конкретно не толкова заради нейното КОНКРЕТНО ЧАСТНО-СЪДЪРЖАТЕЛНО ИЗМЕРИМО несъмнено зловещо-престъпно деяние по тук визирания казус, а най-вече заради нейното ПРИНЦИПНО ИЗМЕРИМО деяние по този казус,

изразяващо се в ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЛОВЕЩАТА ТРАДИЦИОННА ПРАКТИКА НА САТАНИНСКИТЕ ИЗЧАДИЯ от българския клан на престъпната комунистическа и НЕО(ПОСТ)комунистическа (глобалистична и/или неолиберална) банкстерско-мафиотска държавна власт;

 

         (02)аз, отделно от горното, позовавайки се на ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ няма да спра да настоявам пред надлежните институции за реализиране

         НЕ САМО на нейната лична наказателна и репараторна отговорност, НО И НА нейните господарствуващи сутеньори от специалните държавни и мафиотски служби,

          КАКТО И за реализиране на репараторна отговорност от всичките институционално и семейно-фамилно възходящи и низходящи спрямо нея, които практически не само не са се противопоставили на нейната престъпна дейност, но и съучастнически и егоистично са се възползували от облагите, които тя е получавала заради извършените от нея престъпни деяния и които тя по един или друг начин, директно или косвено, е споделяла с тех и те са споделяли с нея.

 

            Впрочем, на тук визирания по това дело АБСОЛЮТНО КРЕТЕНОИДЕН СЪДИЯ и на неговите господарствуващи сутеньори

            припомням и препоръчвам да проумеят, че цялата моя, вече повече от половинвековна съпротивителена дейност срещу тех, категорично и ясно разкрива, че

            аз винаги съм бил и съм смирен само и единствено пред Бога и винаги съм бил, съм и ще бъда категорично и енергично противопоставителен срещу всяка сатанинска власт.

17 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар