2017-02-03

03 Февруари 2017 г., Трети персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Негово Превъзходителство г-н Юрий Николаевич Исаков - посланик на Руската Федерация и ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ; До поредните български надзиратели на Концлагер България: ***Президента г-н генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

03 Февруари 2017 г. (Петък)

 

Трети персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Негово Превъзходителство г-н Юрий Николаевич Исаков - посланик на Руската Федерация и

            ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ;

 

            До поредните български надзиратели на Концлагер България:

            ***Президента г-н генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков

 

І.

            Вие, Ваши концлагерно-надзирателни величия несъмнено превъзходно знаете, че:

            ***Смъртността в България е като в концлагер;

            ***Доскоро България официално бе на 10-то място в света по смъртност на населението, а според последните официални статистически данни през 2015 и 2016 г. България вече е на ВТОРО  място в света (след южноафриканското Кралство Лесото) И ИНТЕНЗИВНО СЕ Е УСТРЕМИЛА КЪМ ПЪРВОТО;

            ***Според НСИ смъртността е около 110-112 хиляди души на година, а раждаемостта е 62 000, а това означава, че България има най-големия отрицателен естествен прираст в света, което е дори по-страшно от високата смъртност;

            ***Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165;

            ***България е на трето място в света по застарялост на населението – средната възраст на българските граждани се изчислява на 41,4 години;

            ***Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост.

            ***Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

            ***Ако в България през 1942 г. е имало 10 500 училища, то през 2000 г. вече са 3491, а през 2016 г. училищата са 2456.

            ***България се топи с 220 души на ден, с 9 души на час;

            ***Здравната каса ВЕЧЕ официално е заявила, че няма да плаща за лечение на хора, които, според нейната преценка няма да живеят дълго; ИЛИ по-точно – за които господарите на престъпната държавна власт СА ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ СЪДБАТА ИМ ДА НЕ ЖИВЕЯТ ДЪЛГО, А ИЗЖИВЕНИЯТ КРАТЪК ЖИВОТ ДА Е АБСОЛЮТНО НЕКАЧЕСТВЕН И ТОТАЛНО МИЗЕРЕН;

            ***Раковите болници режат и осакатяват здрави жени като през Средновековието;

            ***Хиляди млади българи са отвлечени и изкормени за “резервни части“ за платежоспособни български и най-вече чуждестранни „нуждаещи се” да живеят по-дълго;

            ***Напълно ПЛАНОМЕРНО България е пред прага на национална онкологична катастрофа.

 

            Това, разбира се, са само НЯКОЛКО „бегли” статистически „извадки” или „щрихи”, които Вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате,

 

 

ІІ

Припомням Ви, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК,

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ,

които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен

и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО свързаните с мен лица

са НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

            При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци ВЪПРЕКИ МОИТЕ МНОГОБРОЙНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени.

 

            Всъщност, така посочената моя лична и семейно-фамилна „ситуация” на пълна безотговорност за извършените срещу нас злодеяния съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

            ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

            НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ (от Септември 1944 г. до края 1989 г.).

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите {НЕО(ПОСТ)комунистическите} секретни служби  

абсолютно всички все още живи жертви на класическия комунизъм

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” и ИНТЕНЗИВНО „получават”

статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние,

на абсолютно пълната икономическа, политическа, социална, битова

и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

            Дори нещо още повече – докато по-рано, по времето на класическия ИНТЕРнационален съветски комунизъм геноцидът в България така или иначе беше ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАН И ПО СЪЩЕСТВО ОБЕКТНО-СЕЛЕКТИВЕН и фактически бе прилаган ПОЧТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО (единствено) спрямо конкретно-исторически ситуативно обявените за „врагове на народа” и „знакови личности”

            НЯКОЛКО ХИЛЯДИ души, а съвкупно за целия половинвековен период – НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ,

            то след политическите промени в България от 1989 г. ДО ДНЕС жертвите на НЕОкомунистическия ТРАНСнационален НЕОколониален, ГЕОикономически и ГЕОполитически режим

са несъизмеримо колосално по-големи:

 

            ***ДНЕС отделно от нормалната смъртност в България са геноцидно умъртвени повече от 2,5 милиона души, а други 2,5 милиона, уж доброволно и за техна собствена „транспортна” сметка, но фактически геноцидно, са депортирани в европейски и други емигрантски трудови гета (бази на съвременното робство);

 

            ***ДНЕСс само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен”, но всъщност мафиотски, икономически обмен”, и това са изключително „лица” произлизащи от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което именно тези „лица” притежават или владеят  97% от т. нар. „национално богатство”;

 

            ***ДНЕС всички останали, около 92% от населението разполагат със „Свободата” да организират и ръководят параметрите и условията на своя „домашен” икономически и политически концлагер или затвор и да вегитират и агонизират в полуживо битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч

            КАКТО от (под) официалните изисквания на класическото Римско Право относно задълженията на робовладелците към робите,

            ТАКА И от (под) официалните нормативни изисквания на ЕС относно жизнения стандартен минимум на домашните животни;

 

            ***ДНЕС само 2% от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система;

 

            ***ДНЕС все още липсва пълна и адекватна официална информация, но на специалистите е пределно ясно, че всичките ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, КРЕДИТИ И ДЪЛГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комунистическите и особено (най-вече) на НЕОкомунистическите правителства са били и са подчинени на главната цел

          получените парични суми на практика да бъдат ПРЕСТЪПНО разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,

          при което в крайна сметка погасяването на задълженията да бъде осъществено чрез още по-интензивно тотално ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности

          и така българските граждани и България да бъдат ТОТАЛНО ОГРАБЕНИ и да бъдат поставени в пълно безизходно положение (състояние);

 

            ***ДНЕС, въпреки Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българския клан на Съветската КГБ – ДС се ползува от неймоверно интензивното покровителство на ЦРУ и фактически е пълният и абсолютен господар на абсолютно всички икономически, политически, държавно-властови и прочее сфери;

 

            ***ДНЕС минимум 95% от персоналния състав на Прокуратурата, Съда и Адвокатурата са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани както с престъпната дейност на комунистическата ДС, така и с престъпната дейност на новите специални служби, така и с престъпната дейност на българския клан на ИНТЕРнационалната и ТРАНСнационалната банкстерска и мафиотска корпоративност;

 

            ***ДНЕС, все повече и повече се налага категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм” съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията”, „извън сферата” на комунизма, а е ЕТАП ИЛИ СТАДИИ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самият комунизъм;

            и че ДНЕС МНОГО ПО-АКТУАЛНО Е ОСЪЖДАНЕТО НА ПОСТКОМУНИЗМА, чиито функционери са не само максимално дълбоко генетично свързани с класическият комунизъм, не само са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сфера,

            НО И злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.

 

            Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

КАКТО и

в името на болките и страданията на стотиците, на хилядите и на милионите мъртви и все още живи лично непознати за (на) мен хора,

към които аз изпитвам дълбоко човешко съчувствие;

 

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

към което,

макар и в различна степен и различна проявна форма

фактически принадлежат всичките участници

в досегашния престъпен НЕОКОЛОНИАЛЕН, ПАРАВОЕНЕН, БЕНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

към което, естествено, принадлежите и вие,

и ще продължа да настоявам за налагане на пълна

наказателна и репараторна отговорност

на (за) съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

ІІІ.

            Припомням ви, че:

            когато през късната есен на 1989 г., след абсолютно престъпнен шестгодишен кошмарен комунистически затворническа ад, бех освободен и се включих в политическите процеси като участник в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание,

            аз бех единствения, който изрично и категорично се противопоставяше на умело поощряваната от българския клан на КГБ официална пропагандна камуфлажно-бутафорна теза на фалшивата антикомунистическа опозиция за колективната отговорност на комунистите („всички са”) и комунизма („всички сме”) виновни (която теза фактически обезпечаваше и обезпечи пълната безотговорност!)

            и обосновавах тезата, че

            единствената реална и легитимна отговорност е личната (а не колективната!) наказателна и репараторна отговорност;

            при това само и единствено за конкретно прецизно доказани отделни престъпни и деликтни деяния;

         и че като израз на висока цивилизована хуманност към ВСИЧКИ престъпни дейци, включително и за осъдените комунистически престъпници, трябва да бъдат осигурени модерни затвори „тип ШЕРАТОН”.

 

         Тъй като, обаче,   НИКОЙ, АБСОЛЮТНО НИКОЙ, от прецизно тотално режисираното бутафорно

българско И НАЙ-ВЕЧЕ Малтенско

СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКО-ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКО

         политическо пространство не искаше „да чуе” и да позволи това да стане, то, разбира се, въобще не стана.

 

            Така, именно поради това, през последните вече повече от десетина години, все по-често, официално и публично, не само публицистично, но включително и в строго научните си академични и университетски лекцци, статии, студии и обемисти книги, аз започнах да обосновавам тезата:

         че така наречените „Избори” и „Протести” са ероточен масаж за всяка власт, а за българската са си баш кеф;

         че КАКТО ПРИ СЕКСА, ТАКА И ПРИ ПОЛИТИКАТА ШЕСТВИЯТА, ПРОТЕСТИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕФОРМИ, ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ СМЕНЯТ САМО ПОЗАТА, А ПОЗИЦИЯТА СЕ СМЕТЯ ЕДИНСТВЕНО С БУНТ.

         И че единственият начин да се оправят нещата в България е

         УРАГАННИЯТ БУНТОВЕН ВИХЪР ИЛИ ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ И ВОЕННИЯТ РЕЖИМ,

         при който всяка седмица в центъра на София да бъдат бесени или гилотинирани МИНИМУМ по трима души – банкер, прокурор и съдия! Докато другите си вземат поука!

         И ако пак не вървят нещата, ще трябва да бъдат добавени и Главен прокурор, Президент, Премиер и министри! И всички такива предишни, разбира се!

         И че за съжаление, обаче, поне засега, поради спецификата не само и не толкова на българските етно-ментални условия, но и най-вече на стратегическите условия на геоикономическото и геополитическото Малтенско Съветско-Американско и ЗападноЕвропейско пространство това е само литературна фантастика, и поне засега май няма как да стане и управляващите разчитат точно на това.

         НО ЧЕ, ВСЕ ПАК, обаче, не е изключено и е вероятно визираната остра историческа необходимост да се случи именно поради това, което правят, а също и поради това, което не правят, КАКТО ВСИЧКИ СЕГАШНИ, ТАКА И ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ УПРАВЛЯВАЩИ;

         че аналогични предпоставки и събития отпреди време беха стананали Национален празник на французите;

         и че не е изключена вероятността ИМЕННО ЧРЕЗ ПОДОБНО ТОТАЛНО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИТЕ С ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

         и българите да положат историческите основи на свой Нов наистина автентичен и наистина Достоен Национален Празник!

 

 

ІV

            Така, по повод и във връзка с това за пореден път Ви припомням, че тъй като имам голямо множество „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

         настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

         Впрочем, за пореден път ви уведомявам и припомням, че не само лично на мен ми е много добре известно, но и на широката общественост чрез медиите е известно, че при едно от конфиденциалните заседания на Парламентарната Комисия за контрол на (над) Специалните служби при един от предшествуващите Парламенти

         високопоставени представители на същите тези служби дискретно са изнесли (съобщили)  „строго конфиденциалната информация”,

 

         КАКТО ЧЕ високопоставени представители на поне няколко базирани в София официални дипломатически мисии и на специалните служби на същите тези държави,

         ТАКА И ЧЕ високопоставени функционери на ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ (ТНК),

         са настоявали и настояват КАКТО пред Българското Правителство и неговите Специални служби,

         ТАКА И пред определени господарствуващи (сутеньорствуващи) над Правителството утвърдени ноторно известни престъпни мафиотски структури

            да бъдат осъществени и систематично осъществявани драстични, включително и така наречените „максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елегантни или дори драстично брутални елиминационни оперативни мероприятия

                        срещу абсолютно всички отделни български граждани,

                        КОИТО ПРОЯВАВАТ НЕПРЕКЛОННО ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

                        И ОТСТОЯВАТ ТЕЗАТА ЗА СЪДЕБНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИ И ДЕЛИКТНИ ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНОВИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ.

 

                        Впрочем, за пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че по силата на професионалната ми специализация и ноторно известната ми гражданска и политическа позиция многократно съм се ползувал от доверието на определени високопоставени магистрати и други властово ангажирани лица,

                        които обичайно дискретно, но понякога и с изричното заявление, че се готови официално и надлежно да свидетелствуват, са ми казвали, че в техните професионални сфери битува устойчивата висококомпетентна информираност, че

                        както специалните служби, така и дипломатическите служби, така и интернационалните и транснационалните банкстерско-мафиотски личностни и корпоративи лица,

                        КОИТО СА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, изрично, пределно ясно и настойчиво са изисквали и изискват както от институциите на българската държавна власт, така и от действуващите в България техни доверини мафиотски личностнови и корпоративни субекти,

            ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ СИСТЕМАТИЧНО, ИНТЕНЗИВНО, УСТОЙЧИВО, ПЕРМАНЕНТНО И ЕСКАЛИРАЩО ИЗВЪРШВАНЕ (ПРОВЕЖДАНЕ) НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И ФОРМИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРАСТИЧНИ ТАКИВА)

 

                        НА ИКОНОМИЧЕСКА, ПРОФЕСИОНАЛНА, БИТОВА, ЗДРАВОСЛОВНА И ПРОЧЕЕ ИЗОЛИРАНОСТ (ОТСТРАНЕНОСТ)

 

                        КАКТО ЛИЧНО СПРЯМО МЕН,

                        ТАКА И СПРЯМО МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

                        КАКТО И СПРЯМО ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

                        ПРИ ТОВА ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, КАТО ТАКИВА ПОРЪЧИТЕЛИ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ СА БИЛИ ПОСОЧВАНИ:

                        ***СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ,

                        ***ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ И

                        ***МАФИОТСКИ АНГАЖИРАНИТЕ СУБЕКТИ             ПРИНАДЛЕЖНИ (СВЪРЗАНИ) СЪС:

                        ***СССР/РУСИЯ И КГБ-СССР,

                        ***САЩ И ЦРУ,

                        ***ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

                        ***ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

                        ***ШВЕЙЦАРИЯ,

                        ***И В СИТУАТИВНО ОТДЕЛНИ СЛУЧАЙ – РЕДИЦА ЗАПАДНО- И ИЗТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, КЪМ ЧИИТО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИСИИ АЗ СЪМ СЕ ОБРЪЩАЛ С ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ.

 

            Впрочем, в непосредствена взаимовръзка с така визираната скандална и абсолютно престъпна дипломатическа, ченгеджийска и мафиотска интернационална и транснационална ситуация битува информацията, че в случая представителите на тук визираните правителства изрично и пределно ясно са дали да се разбере, че

            още по времето на действието в България през 1944-1947 г. на т. нар. „Съюзна Контролна Комисия” членовете на същата (СССР, САЩ и Великобритания) са се били дискретно джентълменски съгласили и са били приели като (за) ИМАЩА АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

            издадената в Москва (на 02.06.1947 г.) от НКВД/КГБ така наречена „Строго секретна КАА/08.113 Инструкция НК/003-47”;

 

         и че т. нар. „Малтенски Споразуметелни Проколи

         МЕЖДУ СССР И САЩ, но фактически между КГБ И ЦРУ

         имплицитно са препотвърдили валидността на тази Строго секретна Инструкция,

         включително и за периода след бутафорните политически промени през 1989-1990 г., т.е. ДО ДНЕС И ЗА В БЪДЕЩЕ.

 

            По-точно, онова, което е важното като валидно в случая е регламентацията на чл.41 и чл.42 на (от) Иструкцията, съгласно която е разпоредено:

            ***„да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение”;

            ***”Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени им от Партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба, като се използуват за кадрови резерв за друго време”.

 

            Впрочем, вече ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, поне в България,

       ИМЕННО ПО ПРИЧИНА НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ДЖЕНТЪЛМЕНСКИ” И ОФИЦИАЛНИ ДОГОВОРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

       всичките жертви на класическия съветски интернационален комунизъм

       по същество станахме и останахме

       жертви и на тези именно престъпни изроди, чиято безотговорност е и продължава да бъде обезпечена

       ОТ ПРЕСТЪПНОТО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ

       СССР И САЩ

       И РЕСПЕКТИВНО МЕЖДУ КГБ-СССР И ЦРУ.

 

            Впрочем, припомням Ви, че още преди четвърт век, още в началото на бутафорните политически промени

            АЗ  ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗАПОЧНАХ ПУБЛИЧНО И ОФИЦИАЛНО ДА ГОВОРЯ И ДА ПИША И ДА ОБОСНОВАВАМ ТЕЗАТА (с която именно още през 1990 г. и най-вече през и след 1991 г. си „навлекох” гнева и отмъстителността на ЦРУ),

         ЧЕ ПОНЕ В БЪЛГАРИЯ ЦРУ РАБОТИ КАТО ФИЛИАЛ НА КГБ

         И В ИМЕТО НА СЪВМЕСТНИЯТ СВЕТОВЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН МАЛТЕНСКИ КОМУНИЗЪМ,

         НАРИЧАН ОЩЕ И ГЛОБАЛИЗЪМ ИЛИ НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ

         ЗОРКО БДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ДУХА, ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

         И ТАКА ИМЕННО ЦРУ И САЩ

         ОБЕЗПЕЧАВАТ АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ИЗВЕРГИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА СЪВЕТСКАТА КГБ.

 

         Впрочем, специално внимание заслужава версията, съгласно която така нареченият

         конфликт между САЩ и Русия,

         всъщност е конфликт, организиран и провеждан от ЦРУ СЪВСЕМ НЕ СРЕЩУ КАДРИТЕ НА КГБ-СССР,

         а срещу  реорганизираното през 2004 г. от Владимир Путин ФСБ;

 

         тъй като доминиращата стратегическа нагласа на реорганизираното ФСБ се характеризира с имплицитен отказ от споразуменията между ЦРУ и КГБ и Малтенските споразумения между СССР и САЩ

 

         НАЙ-ВЕЧЕ относно установяването и поддържавено на съвместен съучастнически престъпен глобалистичен банкстерско-мафиотски геоикономически и геополитически  режим.

 

         Впрочем, вероятно аналогична е и мотивацията на стратегията на Президента Доналд Тръмп насочена към драстично реорганизиране на ЦРУ

         - на същото онова ЦРУ, което вече в продължение на няколко десетилетия бе извършило

         престъпен отказ да служи на американския народ и американските елити,

         и се бе поставило в подчинение на банкстерите (банкерите-гангстери)

         и което именно, в престъпно съучастие с КГБ-СССР,

         бе установило и наложило световния неоколониален банкстерско-мафиотски глобалистичен политически режим.

 

 

V.

            Така, тук и сега, В ЧАСТНОСТ, приложено за ГЛАВНИТЕ КОНЦЛАГЕРНИ НАДЗИРАТЕЛИ предоставям копия от моите първо и второ (от 30 Януари и 01 Февруари) писма, адресирани и предоставени на българските надзиратели.

         Така, тук и сега, В ЧАСТНОСТ ПОСОЧВАМ, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК, надлежно съм регистрирал в официалните български държавно-властнически институции

         ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни напълно ФАКТОСЪОБРАЗНИ И ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ за извършване на напълно легитимни официални ПРАВОСЪДНИ действия,

         ПО КОИТО ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЛЕГИТИМЕН РЕЗУЛТАТ.

         В ЧАСТНОСТ, тук и сега посочвам, че във визираната документация се съдържат включително и следните казуси:

 

V.01.

            В т. нар. моя Папка № 022, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи, САМО ПРЕДИ ТРИ МЕСЕЦИ, на 27 Октомври 2016 г., озаглавена „Казус „Вече повече от четвърт век ПРОДЪЛЖАВА С НЕСТИХВАЩО ОЖЕСТОЧЕНИЕ престъпната терористична елиминационна дейност на МВР, на държавните и мафиотските специални служби, срещу мен и моите най-близки хора””, изрично и пределно ясно съм посочил, че:

          *през последните няколко месеци с мен са се случили и се случват „събития”, имащи характера на оперативни семантични послания, предупреждения и ДИРЕКТНИ заплахи, за т. нар. „вразумяване” или „затворническо дисциплиниране” в стил „ако не се подчиниш, не разчитай да останете живи ти и твоите близки хора”;  

          *при което, в контекста на опасността от (за) настъпване на зловещите събития, за които съм „уведомен” или предупреден, че ще се случат, от мен се иска да спра с писането на искания за търсене на правосъдие и отговорност за злодеянията.

            Днес, тук и сега изрично и пределно ясно уточнявам, че ситуацията не само не се е променила, но и съществуват нови същностни „уточнения”уведомен съм, в духа на стратегията за създаването на т. нар. „контролиран хаос” днешната вътрешна и най-вече международна ситуация на България налага необходимостта специалните служби да организират и обезпечат ритуала жертвоприношение или курбан,

            и че именно аз и моите близки хора сме неимоверно удобни обекти за такъв ритуал.

 

V.02.

            В т. нар. моя Папка № 028, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 14 Декември 2016 г., озаглавена „Казус: „Убиването през 1993-1994 г. на съдебните свидетели по делото за лагерите и категоричният отказ на държавните институции за разследване и търсене на отговорност””

            изрично и пределно ясно съм посочил, че съвсем неотдавна, именно в хода на гарантирания от СССР/Русия, САЩ и Европа бурен бутафорен демократичен процес,

            именно в хода на съдебните дела срещу престъпния комунистически режим,

            през 1993-1994 г.

            бяха убити съдебните свидетели по делото за лагерите

            и държавните институции категорично отказаха както да разследват тези убийства, така и да разследват убийствата в комунистическите лагери

            (беше „намерен” и обезпечен аргумента, че събедните дела трябва да бъдат прекратени, поради „липса на свидетели”, които да докажат, че е имало такива лагери и е имало убийства в тех!!!).

 

V.03.

            В т. нар. моя Папка № 025, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 25 Ноември 2016 г., озаглавена Казус „За пълна публичност и за наказателна и репараторна отговорност относно престъпната дейност по строго секретните оперативни дела на ДС срещу мен и свързаните с мен лица””,

            изрично и пределно ясно съм посочил, фактите, обстоятелствата и исканията по така визирания къзус.

 

V.04.

            В т. нар. моя Папка № 001, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 24 Август 2015 г. и обновена на 17 Октомври 2016 г.;

            моя Папка № 002, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 31 Август 2015 г. и обновена на 11 Февруари 2016 г., 25 Май 2016 г. и 11 Октомври 2016 г.;

            моя Папка № 004, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 24 Август 2015 г. и обновена на 12 Октомври 2016 г.;и

            моя Папка № 014, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 07 Януари 2016 г. и обновена на 19 Октомври 2016 г.;

            изрично и пределно ясно съм посочил и описал множество конкретни факти и обстоятелства, относно провежданата вече няколко десетилетия от специалните служби стратегия на превръщане на моето и на членовете на семейството ни ежедневие в перманентно БОЙНО ПОЛЕ.

 

V.05.

            В т. нар. моя Папка № 023, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 07 Ноември 2016 г. изрично и пределно ясно съм посочил фактите и обстоятелствана относно престъпното третиране, включително арести и продължителен престой в килиите на комунистическата ДС, на моя приятелка, която вече отдавна не е сред живите, и съм поискал да бъде направено всичко за документалното обезпечение на Правосъдието относно извършената срещу нея и членовете на семейството и на фамилията й престъпна дейност на комунистическите и посткомунистическите специални служби.

 

V.06.

            В т. нар. моя Папка № 003, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 24 Август 2015 г. и обновена на 13 Октомври 2016 г., изрично и пределно ясно съм поискал да получа цялостния документален масив относно причините и обстоятелствата за внезапната смърт на 38-годишна възраст на моя съсед от ап. 39 Красимир Иванов Костов.

            В текста изрично и пределно ясно съм написал, че:

            ***Красимир Иванов Костов взнезапно е починал на 38-годишна възраст ПРИ ТОВА СЪВСЕМ СКОРО СЛЕД КАТО ТОЙ, В ПРИСЪСТВИЕТО НА НЕГОВИЯ ВУЙЧО, ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО МИ Е КАЗАЛ, ЧЕ ВИСОКОПОСТАВЕНИ БИВШИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ И НАСТОЯЩИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

            СА БИЛИ ПОИСКАЛИ ОТ НЕГО ДА ИЗВЪРШИ ПРОВОКАЦИИ СРЕЩУ МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, И ЧЕ ТОЙ КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗАЛ.

            ***(01) Преди идването ми да живея в този жилищен блок не съм го познавал и не съм знаел абсолютно нищо за него;

            (02) С него и семейството му се запознахме по повод и във връзка с обстоятелството, че вратата на неговия апаратамент е точно срещу вратата на моя апаратамент;

            (03) Така узнах, че той работи като банкер, при това дори и като Директор (Управител) на банка, при това - чуждестранна банка;

            (04) След известно време той лично позвъня на вратата ми и ме покани в неговия апартамент, където за неимоверно голяма моя изненада се оказа, че там е пристигнал за специална среща с мен неговият вуйчо;

            който не само е роден в моето родно село,

            но е и принадлежен към едно от фамилните разклонения на фамилията на моята родна майка,

            и когото не бях виждал още от годините на моето детство;

            (05) Така, след като тримата излязохме навън, където дискретно проведохме специален разговор, аз узнах,

            *че българските специални служби са били поискали от Красимир да осъществи серия от елегантни провокативни мероприятия, насочени срещу мен и членовете на моето семейство,

            *че той споделил притесненията си със своя вуйчо, на когото разказал за кого точно става въпрос, и така двамата с неимоверно голяма изненада установили, че аз и неговият вуйчо, всъщност, сме роднини; и

            *че категорично решили той да откаже да участвува в каквито и да са провокации спрямо мен;

            (06) Наскоро след това Красимир Иванов Костов внезапно починал някъде в провинцията.”.

 

V.07.

            В т. нар. моя Папка № 005, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 24 Август 2015 г. и обновена на 18 Октомври 2016 г. изрично и пределно ясно съм посочил, че казусът е позициониран върху фактите и обстоятелствата, относно провежданата от специалните служби стратегия на създаване на фалшиви доказателства срещу мен и наказването на кварталния полицейски инспектор капитан Пешев поради отказът му да състави фалшиви косвени доказателстени масиви, че аз съм участник в престъпна наркопласьорска дейност.   

 

V.08.

            В т. нар. моя Папка № 007, надлежно регистрирана в офиса на Министерството на вътрешните работи на 02 Февруари 2016 г. и обновена на 14 Октомври 2016 г. изрично и пределно ясно съм поискал да получа копия от документацията, свързана с бутафорното фалшиво разследване на причините и обстоятелствата за убийството на моя съсед от ап. №40, който е пълен мой съименник – Янко Николов Янков.

 

 

VІ.

         Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

03 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар