2017-02-22

22 Февруари 2017 г., До Путьо Пламен Узунов – официален Служебен Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

22 Февруари 2017 г. (Сряда)

 

            До Путьо Пламен Узунов – официален Служебен Министър на вътрешните работи,

            но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба както и

            фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

            Преди няколко дни прочетох в официалните медии мнението на несъмнени професионални специалисти по темата, съгласно което мнение служебният министър на вътрешните работи на България Пламен Узунов е бил и е Путьо, но че все пак било имало някаква си функционално несъществена разлика между очевидността на „инструментариума” на предишния министър Бъчварова и все още не съвсем очевидният аналогичен инструментариум на сегашния министър.

            Припомням, че от моите надлежно регистрирани (и публикувани в Интернет) голямо множество официални текстове до прононсирано ясната полицейско-мафиотска проститутка Мадам Бъчварова е видно, че макар и предварително да ми е било пределно ясно коя е и каква е тя, все пак поради куртоазия известно време официално съм я титулувал „госпожо Министър”, но че впоследствие систематично официално съм я титулувал

            „Престъпната Мадам”, „пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ”, „ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС”, „върховна хетера и наложница, организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция), обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ”.

            Така, в контекста на този факт, а също и в контекста на вече напълно достатъчното ЗА САМОДЕМАСКИРАЩО РЕАЛНО ПРОЯВЛЕНИЕ изминало време от встъпването в длъжност на сега функциониращият Министър, и най-вече в контекста на неговото чисто професионално поведение по повод и във връзка с прецизно посочените и описаните от мен казуси, с които той е бил длъжен да се запознае още преди един месец, когато несъмнено му е било докладвано за техното съществуване,

            съм и мога да бъда професионално и лично абсолютно категоричен, че ако все пак действително има някаква разлика между професионалните проститутски атрибути на двамата министри, то тя съвсем не е качествена, а е само количествена и изразяваща степента и формите на т. нар. „размартикосаност” – т.е. „износеност”, „овехтялост”, „разнебитеност” на професионалния проститутски инструментариум на министър Мадам Бъчварова и „свежестта” на проявлението на поведението на сегашния министър – Путьо Пламен Узунов.

 

            ТАКА, ТЪЙ КАТО по силата на строго професионалната ми квалификация съм категорично убеден, че по волята на уж вечно динамично променящият се, но винаги дълбоко същностно абсолютно непроменим т. нар. истаблейшмънт (еstablishment)

сегашната служебно-правителствена конфигурация има характера на ПОРЕДНАТА КАМУФЛАЖНА И БУТАФОРНА ДИМНА ЗАВЕСА,

предназначена за тотално прикриване на престъпната дейност

не само на последните правителствени мандати,

но и на всичките правителствени конфигурации от Септември 1944 г. до днес;

            СЪЩО ТАКА, ТЪЙ КАТО не само по силата на строго професионалната ми квалификация, но и по силата на вече половинвековният ми практически опит на взаимоотношенията ми като репресиран обект на специалните държавни и мафиотски служби категорично и ясно съм констатирал, че същите служби не са спирали и включително и СЕГА, ПО ВРЕМЕТО НА СЕГАШНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФИГУРАЦИЯ продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица;

         и че само преди няколко дни, на 17.02, съм депозирал в Софийското Първо Районно управление на МВР конкретно искане за пресичане на една от многобройните конкретно посочена интензивно осъществявана престъпна дейност на агентурата на тези служби,         възложена още през 1994 г. под кодовото наименование „Шестият етаж” и имаща предназначението за

         превръщане на моето и на членовете на семейството ми ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ;

            СЪЩО ТАКА, ТЪЙ КАТО ИМЕННО СЕГА, ПО ВРЕМЕТО НА СЕГАШНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФИГУРАЦИЯ на мен ми се дават изрични и пределно ясни

         ИНТЕНЗИВНИ СИТУАТИВНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ОСНОВАНИЯ да считам, че

ЖИВОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ Е СЕРИОЗНО ЗАСТРАШЕН

 

на тук визираният Министър Путьо Пламен Узунов

изрично и пределно ясно заявявам, че настоявам:

            Първо: за абсолютно пълна РЕВИЗИЯ на дейността на предишния министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и ръководеният от нея екип

            КОНКРЕТНО по повод и във връзка с абсолютно всичките мои официални, надлежно адресирани до нея и регистрирани искания, при което посочвам, че ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ИСКАНИЯ ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР

            и че настоявам да ми бъде даден ОТДЕЛЕН пълен адекватен фактосъобразен и правосъобразен отговор по абсолютно всеки ОТДЕЛЕН КОНКРЕТНО ПОСОЧЕН И ОПИСАН КАЗУС;

 

            Второ: в частност посочвам, че ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР също така и по казусите, посочени и описани в моите 36 (тридесет и шест) отделни т. нар. „официални отворени писма” адресирани до т. нар. Министър на вътрешните работи, регистрирани в периода от 04 Май до 26 Септември 2016 г.;

            който писма, впрочем, освен това са надлежно адресирани и регистрирани и до Председателя на Народното събрание, Президента, Министър-Председателя (Премиера) и Главния прокурор, от които, също така до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор.

22 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар