2017-02-26

27 Февруари 2017 г., До Путьо Пламен Узунов – официален Служебен Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

27 Февруари 2017 г. (Понеделник)

 

            До Путьо Пламен Узунов – официален Служебен Министър на вътрешните работи,

            но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба както и

            фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

            На тук визираният Министър на вътрешните работи Мадам Путьо Пламен Узунов изрично и пределно ясно заявявам, че настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК неговият ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН отговор по повод и във връзка

            КАКТО относно абсолютно всичките мои официални регистрирани искания към предишния Министър на вътрешните работи престъпната проститутска Мадам Румяна Бъчварова и ръководеният от нея екип,

            ТАКА И СПЕЦИАЛНО относно фактосъобразността и правосъобразността на т. нар. (в моето официално писмо от 28.10.2016 г., вх. рег. №489702-2676)

„Казус „05 ПУ (ПРОСТИТУТСКО управление) на МВР София е само ЕДИН ОТ СТОТИЦИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ БАРДАЦИ, оглавявани от ПРЕСТЪПНАТА Мадам Бъчварова”.

            Уточнявам, че моята папка по този казус съдържа 71 (седемдесет и една) страници, съдържащи моята надлежно регистрирана позиция относно така визирания казус, която позиция е документирана в следните регистрации:

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-13581/29.12.2015 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-3494/30.12.2015 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-9/04.01.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-10/04.01.2016 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-778/26.01.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-199/27.01.2016 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-978/01.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-259/01.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-287/05.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-459/26.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-530/09.03.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-584/14.03.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-2676/28.10.2016 г.;

            На тук визираният Министър на вътрешните работи Мадам Путьо Пламен Узунов изрично и пределно ясно заявявам,

            че преди няколко десетилетия ТОЧНО ПО АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ПРЕСТЪПЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕДИРАНЕ на комунистическата Държавна сигурност   

            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ

            бе предприета АБСОЛЮТНО ЖЕСТОКО ПРЕСТЪПНА СЛУДСТВЕНО-СЪДЕБНА ПРОЦЕДУРА,

            по която престоях в затвора цели шест години и по повод на която специалните служби фактически убиха пет души от моята фамилия,

            след което Върховния съд постанови,

            че цялата тази процедура е била изградена върху обвинение за извършването на нещо, което е било и е мое напълно легитимно право.

            Тъй като от фактите и обстоятелствата, които са визирани по повод и във връзка с тук визираният казус Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че макар и под малко по-модифицирана форма

СЕ ПОВТАРЯ СЪЩОТО

ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ,

            ТУК И СЕГА НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА МНЕНИЕТО НА ТУК И СЕГА ВИЗИРАНИЯТ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

 27 Февруари 2017 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар