2017-02-19

20 Февруари 2017 г., До Пламен Узунов – официален Служебен Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

20 Февруари 2017 г. (Понеделник)

 

            До Пламен Узунов – официален Служебен Министър на вътрешните работи,

            но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба както и

            фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            Преди два-три дни прочетох в официалните медии мнението на несъмнени професионални специалисти по темата, съгласно което мнение служебният министър на вътрешните работи на България Пламен Узунов е бил и е Путьо, но че все пак било имало някаква си функционално несъществена разлика между очевидността на „инструментариума” на предишния министър Бъчварова и все още не съвсем очевидният аналогичен инструментариум на сегашния министър.

            Припомням, че от моите надлежно регистрирани (и публикувани в Интернет) голямо множество официални текстове до прононсирано ясната полицейско-мафиотска проститутка Мадам Бъчварова е видно, че макар и предварително да ми е било пределно ясно коя е и каква е тя, все пак поради куртоазия известно време официално съм я титулувал „госпожо Министър”, но че впоследствие систематично официално съм я титулувал

            „Престъпната Мадам”, „пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ”, „ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС”, „върховна хетера и наложница, организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция), обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ”.

            Така, в контекста на този факт, а също и в контекста на вече напълно достатъчното ЗА САМОДЕМАСКИРАЩО РЕАЛНО ПРОЯВЛЕНИЕ изминало време от встъпването в длъжност на сега функциониращият Министър,

    и най-вече в контекста на неговото чисто професионално поведение по повод и във връзка с прецизно посочените и описаните от мен казуси, с които той е бил длъжен да се запознае още преди един месец, когато несъмнено му е било докладвано за техното съществуване,

    съм и мога да бъда професионално и лично абсолютно категоричен, че ако все пак действително има някаква разлика между професионалните проститутски атрибути на двамата министри, то тя съвсем не е качествена, а е само количествена и изразяваща степента и формите на т. нар. „размартикосаност” –

  т.е. „износеност”, „овехтялост”, „разнебитеност” на професионалния проститутски инструментариум на министър Мадам Бъчварова

  и „свежестта” на проявлението на поведението на сегашния министър – Путьо Пламен Узунов.

            Така, тъй като по силата на строго професионалната ми квалификация съм категорично убеден, че по волята на уж вечно динамично променящият се, но винаги дълбоко същностно абсолютно непроменим т. нар. истаблейшмънт (еstablishment)

сегашната служебно-правителствена конфигурация има характера на ПОРЕДНАТА КАМУФЛАЖНА И БУТАФОРНА ДИМНА ЗАВЕСА,

на тук визираният Министър Путьо Пламен Узунов изрично и пределно ясно заявявам,

ЧЕ настоявам да уведоми по-високостоящите от него перверзно престъпни путьовци от българския клан на Интер- и ТрансНационалния Неоколониален

ГеоИкономически и ГеоПолитически режим;

            ЧЕ ОТКРИТО И ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЕТАТА от мен още преди половин век ЛЕГИТИМНА ЮРИДИЧЕСКА ОТБРАНИТЕЛНА СЪПРОТИВА срещу престъпленията на българския клан на КГБ/СССР и

            ОТКРИТО И ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЕТАТА от мен още преди повече от четвърт век ЛЕГИТИМНА ЮРИДИЧЕСКА ОТБРАНИТЕЛНА СЪПРОТИВА срещу инспирираната от ПРЕСТЪПНОТО СВЕТОВНО БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКО СЪДРУЖИЕ

ПРЕСТЪПНА СИМБИОЗА между КГБ/СССР, ЦРУ и техните европейски метастази  

НЕ Е СЛОМЕНА И ПРОДЪЛЖАВА;

            И че В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

            както и в имено на болките и страданията на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора (чиито казуси, също така, акуратно са посочени и описани от мен пред надлежните институции),

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото;

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото, чиито функционери сте всичките вие,

и ще продължа да настоявам за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност на съответните корпоративни и индивидуални лица.

            За пореден път припомням, че моите вече отдавна официално обявени и утвърдени ПИСМЕНИ и НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНИ ПРОТЕСТНИ И ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ изяви

            КАКТО пред българските институции, ТАКА И пред посланическите мисии

            МАКАР И ДОБРОНАМЕРЕНО ВРЕМЕННО ДА СЪМ СПИРАЛ САМО ТЕХНОТО ИНТЕНЗИВНО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНО ПРОЯВЛЕНИЕ, ВСЕ ПАК НИКОГА НЕ СЪМ ГИ ПРЕКРАТЯВАЛ И ТЕ СА ИМАЛИ И ИМАТ БЕЗСРОЧЕН ХАРАКТЕР,

            и това безспорно е видно от голямото множество мой надлежно връчени меморандуми;

 

            или по-точно (както изрично и пределно ясно многократно съм уточнявал) – като краен техен срок на проявление съм обявил да бъде считано

            ИЛИ официално оповестеното постигане на Справедливо и Правосъобразно „взаимно споразумение” основано върху Принципите и Нормите на наказателната и репараторната отговорност за (на) престъпните индивидуални и корпоративни дейци  

            ИЛИ извършеното по явна или секретна воля НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ мое „отпращане в небитието“

            (КОЙТО ВАРИАНТ, ВПРОЧЕМ, ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО МИ Е БИЛ „ДОБРОНАМЕРЕНО” И ФАКТИЧЕСКИ ОФИЦИАЛНО „РАЗЯСНЯВАН” ОТ ОФИЦИАЛНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ).

 

            ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ВЪОРЪЖЕН КАКТО със Словото и позоваването на Истината, Справедливостта и Правото,

            ТАКА И със знамето на моя личен и фамилен Суверенитет, върху което са изписани думите „Истина и Правосъдие”,

ПРОДЪЛЖАВАМ  

гарантираните от Принципите, Ценностите, Нормите и универсалната прецедентна Практика на

Международното, Европейското, Световното Цивилизационно и Българското Право

лично-индивидуални, Пристойни и Правосъобразни протестно-бунтовни защитно-отбранителни

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРИСЪСТВИЯ И ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ пред българските държавно-властови институции, пред представителните дипломатически институции и най-вече ПРЕД ПОСОЛСТВАТА на Руската федерация и на САЩ.

            За пореден път Ви припомням, че МАКАР И ДА СЪМ ПРИВЪРЖЕНИК НА ВСИЧКИТЕ ТЕКСТОВЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ

и несъмнено на нейната Втора поправка, все пак ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)

            Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

            Право на Бунт и Право на Юридическа Отбранително-Защитна война

е Словото и Правото;

 

            при което обръщам внимание върху обстоятелството, че

            Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;

            че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че „чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

            че съвсем неслучайно в СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ЦИВИЛИЗОВАНА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА е прието, че

            към Словото принадлежат и всичките онези легитимни

протестни, бунтовни и отбранително-защитни Действия,

            чрез които жертвите на престъпленията биха могли и могат категорично, ясно и непоколебимо

НЕ САМО ДА КАЖАТ, НО И ДА ПОКАЖАТ

на управляващите престъпници, че са длъжни да спазват Правото!

 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

Половин век ИНТЕРнационален и

повече от четвърт век ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

20 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар