2017-02-01

01 Февруари 2017 г., Второ официално Отворено Писмо-Меморандум До поредните държавно-властови надзиратели на Концлагер България: ***Президента г-н генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

01 Февруари 2017 г. (Сряда)

 

Второ официално Отворено Писмо-Меморандум

            До поредните държавно-властови надзиратели на Концлагер България:

            ***Президента г-н генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков

 

 

І.

            Вие, господин Президент и господин Премиер, разбира се, превъзходно знаете, че:

            ***Смъртността в България е като в концлагер;

            ***България е на 10-то място в света по смъртност на населението14,3 на 1000;         ***Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165;

            **След Сирия, Йордания и Молдова България е на четвърто място в света по отрицателен годишен прираст на населението - -0, 796% на година);

            ***През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца;

            ***България е на трето място в света по застарялост на населението – средната възраст на българските граждани се изчислява на 41,4 години;

            ***В списъка на общо 228 държави България е на 204-то място в света по раждаемост, при това абсолютно всички колониални държави имат по-голяма раждаемост от България;

            ***Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост.

            ***Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

            ***Ако в България през 1942 г. е имало 10 500 училища, то през 2000 г. вече са 3491, а през 2016 г. училищата са 2456.

            ***България се топи с 220 души на ден, с 9 души на час;

            ***Здравната каса ВЕЧЕ официално е заявила, че няма да плаща за лечение на хора, които, според нейната преценка няма да живеят дълго; ИЛИ по-точно – за които господарите на престъпната държавна власт СА ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ СЪДБАТА ИМ

            ДА НЕ ЖИВЕЯТ ДЪЛГО,

            А ИЗЖИВЕНИЯТ КРАТЪК ЖИВОТ ДА Е АБСОЛЮТНО НЕКАЧЕСТВЕН И ТОТАЛНО МИЗЕРЕН;

            ***Раковите болници режат и осакатяват здрави жени като през Средновековието;

            ***Хиляди млади българи са отвлечени и изкормени за “резервни части“ за платежоспособни български и най-вече чуждестранни „нуждаещи се” да живеят по-дълго;

            ***Напълно ПЛАНОМЕРНО България е пред прага на национална онкологична катастрофа;

 

            Това, разбира се, са само НЯКОЛКО „бегли” статистически „извадки” или „щрихи”, които Вие, разбира се, несъмнено превъзходно знаете и разбирате,

            И В КОНТЕКСТА НА КОИТО Вашето назначение като поредни концлагерни надзиратели,

            ОСОБЕНО В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНИТЕ ПРОЦЕСИ И СЪБИТИЯ

            НЕСЪМНЕНО ВИ РАЗКРИВА ИЛИ БИ ТРЯБВАЛО ДА ВИ РАЗКРИВА ВИЗИЯТА,

         ЧЕ ВСЕ ПАК ВИЕ РАЗПОЛАГАТЕ С НЕИМОВЕРНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ВИСОКОБЛАГОРАДЕН ШАНС И С НАПЪЛНО РЕАЛНАТА  ВЪЗМОЖНОСТ

         *ДА ИЗЗЕМЕТЕ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ОТ РАЗПОРЕДИТЕЛНАТА СФЕРА НА ЗАГРАБИЛИТЕ (УЗУРПИРАЛИТЕ) Я ПРЕСТЪПНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ,

         *ДА Я ВЪРНЕТЕ ИЛИ ПОНЕ ДА ПОЛОЖИТЕ НАЧАЛОТО НА НЕЙНОТО ВРЪЩАНЕ В ПАТРИМОНИУМА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

         *И ТАКА ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ДОСТОЙНСТВОТО И ХУМАННИЯ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА;

 

         Така, струва ми се, че ПО СИЛАТА И В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ШАНС Вие фактически разполагате с възможността да изберете адна от двете възможности:

         ***ИЛИ ДА ЗАКРИЕТЕ КОНЦЛАГЕР БЪЛГАРИЯ;

         ***ИЛИ ОКОНЧАТЕЛНО ДА ЗАКРИЕТЕ ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ И ДА УНИЩОЖИТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

 

 

ІІ

Припомням Ви, че от 70-те години до днес,

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК,

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ,

които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен

и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО свързаните с мен лица

са НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци ВЪПРЕКИ МОИТЕ МНОГОБРОЙНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени.

 

            Всъщност, така посочената моя лична и семейно-фамилна „ситуация” на пълна безотговорност за извършените срещу нас злодеяния съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

            ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

            НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

            АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ (от Септември 1944 г. до края 1989 г.).

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите {НЕО(ПОСТ)комунистическите} секретни служби  

абсолютно всички все още живи жертви на класическия комунизъм

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” и ИНТЕНЗИВНО „получават”

статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние, на абсолютно пълната икономическа, политическа, социална, битова

и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

            Дори нещо още повече – докато по-рано, по времето на класическия ИНТЕРнационален съветски комунизъм геноцидът в България така или иначе беше ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАН И ПО СЪЩЕСТВО ОБЕКТНО-СЕЛЕКТИВЕН и фактически бе прилаган ПОЧТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО (единствено) спрямо конкретно-исторически ситуативно обявените за „врагове на народа” и „знакови личности”

            няколко  хиляди души, а съвкупно за целия половинвековен период – няколко стотици хиляди;

            то след политическите промени в България от 1989 г. ДО ДНЕС жертвите на НЕОкомунистическия ТРАНСнационален НЕОколониален, ГЕОикономически и ГЕОполитически режим

са несъизмеримо колосално по-големи:

 

            ***ДНЕС отделно от нормалната смъртност в България са геноцидно умъртвени повече от 2,5 милиона души, а други 2,5 милиона, уж доброволно и за техна собствена „транспортна” сметка, но фактически геноцидно, са депортирани в европейски и други емигрантски трудови гета (бази на съвременното робство);

 

            ***ДНЕСс само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен”, но всъщност мафиотски, икономически обмен”, и това са изключително „лица” произлизащи от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което именно тези „лица” притежават или владеят  97% от т. нар. „национално богатство”;

 

            ***ДНЕС всички останали, около 92% от населението разполагат със „Свободата” да организират и ръководят параметрите и условията на своя „домашен” икономически и политически концлагер или затвор и да вегитират и агонизират в полуживо битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч

            КАКТО от (под) официалните изисквания на класическото Римско Право относно задълженията на робовладелците към робите,

            ТАКА И от (под) официалните нормативни изисквания на ЕС относно жизнения стандартен минимум на домашните животни;

 

            ***ДНЕС само 2% от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система;

 

            ***ДНЕС все още липсва пълна и адекватна официална информация, но на специалистите е пределно ясно, че всичките ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, КРЕДИТИ И ДЪЛГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комунистическите и особено (най-вече) на НЕОкомунистическите правителства са били и са подчинени на главната цел

          получените парични суми на практика да бъдат ПРЕСТЪПНО разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,

          при което в крайна сметка погасяването на задълженията да бъде осъществено чрез още по-интензивно тотално ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности

          и така българските граждани и България да бъдат ТОТАЛНО ОГРАБЕНИ и да бъдат поставени в пълно безизходно положение (състояние);

 

            ***ДНЕС, въпреки Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българския клан на Съветската КГБ – ДС се ползува от неймоверно интензивното покровителство на ЦРУ и фактически е пълният и абсолютен господар на абсолютно всички икономически, политически, държавно-властови и прочее сфери;

 

            ***ДНЕС минимум 95% от персоналния състав на Прокуратурата, Съда и Адвокатурата са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани както с престъпната дейност на комунистическата ДС, така и с престъпната дейност на новите специални служби, така и с престъпната дейност на българския клан на ИНТЕРнационалната и ТРАНСнационалната банкстерска и мафиотска корпоративност;

 

            ***ДНЕС, все повече и повече се налага категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм” съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията”, „извън сферата” на комунизма, а е ЕТАП ИЛИ СТАДИИ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самият комунизъм;

            и че ДНЕС МНОГО ПО-АКТУАЛНО Е ОСЪЖДАНЕТО НА ПОСТКОМУНИЗМА, чиито функционери са не само максимално дълбоко генетично свързани с класическият комунизъм, не само са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сфера,

            НО И злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.

 

            Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

КАКТО и

в името на болките и страданията на стотиците, на хилядите и на милионите мъртви и все още живи лично непознати за (на) мен хора,

към които аз изпитвам дълбоко човешко съчувствие;

 

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

към което, макар и в различна степен и различна проявна форма

фактически принадлежат всичките участници в досегашния престъпен НЕОКОЛОНИАЛЕН, ПАРАВОЕНЕН, БЕНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ

и ще продължа да настоявам

за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност

на (за) съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

ІІІ.

            Припомням ви, че:

            когато през късната есен на 1989 г., след абсолютно престъпнен шестгодишен кошмарен комунистически затворническа ад, бех освободен и се включих в политическите процеси като участник в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание,

            аз бех единствения, който изрично и категорично се противопоставяше на умело поощряваната от българския клан на КГБ официална пропагандна камуфлажно-бутафорна теза на фалшивата антикомунистическа опозиция за колективната отговорност на комунистите („всички са”) и комунизма („всички сме”) виновни (която теза фактически обезпечаваше и обезпечи пълната безотговорност!)

            и обосновавах тезата, че

            единствената реална и легитимна отговорност е личната (а не колективната!) наказателна и репараторна отговорност; при това само и единствено за конкретно прецизно доказани отделни престъпни и деликтни деяния;

         и че като израз на висока цивилизована хуманност към ВСИЧКИ престъпни дейци, включително и за осъдените комунистически престъпници, трябва да бъдат осигурени модерни затвори „тип ШЕРАТОН”.

 

         Тъй като, обаче,   НИКОЙ, АБСОЛЮТНО НИКОЙ, от прецизно тотално режисираното бутафорно

         българско И НАЙ-ВЕЧЕ Малтенско

СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКО-ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКО

         политическо пространство не искаше „да чуе” и да позволи това да стане, то, разбира се, въобще не стана.

 

            Така, именно поради това, през последните вече повече от десетина години, все по-често, официално и публично, не само публицистично, но включително и в строго научните си академични и университетски лекцци, статии, студии и обемисти книги, аз започнах да обосновавам тезата:

         че така наречените „Избори” и „Протести” са ероточен масаж за всяка власт, а за българската са си баш кеф;

         че КАКТО ПРИ СЕКСА, ТАКА И ПРИ ПОЛИТИКАТА ШЕСТВИЯТА, ПРОТЕСТИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕФОРМИ, ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ СМЕНЯТ САМО ПОЗАТА, А ПОЗИЦИЯТА СЕ СМЕТЯ ЕДИНСТВЕНО С БУНТ.

         И че единственият начин да се оправят нещата в България е

         УРАГАННИЯТ БУНТОВЕН ВИХЪР ИЛИ ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ И ВОЕННИЯТ РЕЖИМ,

         при който всяка седмица в центъра на София да бъдат бесени или гилотинирани МИНИМУМ по трима души – банкер, прокурор и съдия! Докато другите си вземат поука!

         И ако пак не вървят нещата, ще трябва да бъдат добавени и Главен прокурор, Президент, Премиер и министри! И всички такива предишни, разбира се!

         И че за съжаление, обаче, поне засега, поради спецификата не само и не толкова на българските етно-ментални условия, но и най-вече на стратегическите условия на геоикономическото и геополитическото Малтенско Съветско-Американско и ЗападноЕвропейско пространство това е само литературна фантастика, и поне засега май няма как да стане и управляващите разчитат точно на това.

         НО ЧЕ, ВСЕ ПАК, обаче, не е изключено и е вероятно визираната остра историческа необходимост да се случи именно поради това, което правят, а също и поради това, което не правят, КАКТО ВСИЧКИ СЕГАШНИ, ТАКА И ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ УПРАВЛЯВАЩИ;

         че аналогични предпоставки и събития отпреди време беха стананали Национален празник на французите;

         и че не е изключена вероятността ИМЕННО ЧРЕЗ ПОДОБНО ТОТАЛНО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИТЕ С ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

         и българите да положат историческите основи на свой Нов наистина автентичен и наистина Достоен Национален Празник!

 

 

ІV

            Така, по повод и във връзка с това за пореден път Ви припомням, че тъй като имам голямо множество „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

         настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

         Впрочем, за пореден път ви уведомявам и припомням, че не само лично на мен ми е много добре известно, но и на широката общественост чрез медиите е известно, че при едно от конфиденциалните заседания на Парламентарната Комисия за контрол на (над) Специалните служби при един от предшествуващите Парламенти

         високопоставени представители на същите тези служби дискретно са изнесли (съобщили)  „строго конфиденциалната информация”,

 

         КАКТО ЧЕ високопоставени представители на поне няколко базирани в София официални дипломатически мисии и на специалните служби на същите тези държави,

         ТАКА И ЧЕ високопоставени функционери на ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ (ТНК),

         са настоявали и настояват КАКТО пред Българското Правителство и неговите Специални служби,

         ТАКА И пред определени господарствуващи (сутеньорствуващи) над Правителството утвърдени ноторно известни престъпни мафиотски структури

            да бъдат осъществени и систематично осъществявани драстични, включително и така наречените „максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елегантни или дори драстично брутални елиминационни оперативни мероприятия

                        срещу абсолютно всички отделни български граждани,

                        КОИТО ПРОЯВАВАТ НЕПРЕКЛОННО ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

                        И ОТСТОЯВАТ ТЕЗАТА ЗА СЪДЕБНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИ И ДЕЛИКТНИ ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНОВИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ.

 

                        Впрочем, за пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че по силата на професионалната ми специализация и ноторно известната ми гражданска и политическа позиция многократно съм се ползувал от доверието на определени високопоставени магистрати и други властово ангажирани лица,

                        които обичайно дискретно, но понякога и с изричното заявление, че се готови официално и надлежно да свидетелствуват,

                        са ми казвали, че в техните професионални сфери битува устойчивата висококомпетентна информираност, че

                        както специалните служби, така и дипломатическите служби, така и интернационалните и транснационалните банкстерско-мафиотски личностни и корпоративи лица,

                        КОИТО СА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, изрично, пределно ясно и настойчиво са изисквали и изискват

                        както от институциите на българската държавна власт,

                        така и от действуващите в България техни доверини мафиотски личностнови и корпоративни субекти,

            ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ СИСТЕМАТИЧНО, ИНТЕНЗИВНО, УСТОЙЧИВО, ПЕРМАНЕНТНО И ЕСКАЛИРАЩО ИЗВЪРШВАНЕ (ПРОВЕЖДАНЕ) НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И ФОРМИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРАСТИЧНИ ТАКИВА)

                        НА ИКОНОМИЧЕСКА, ПРОФЕСИОНАЛНА, БИТОВА, ЗДРАВОСЛОВНА И ПРЕЧЕЕ ИЗОЛИРАНОСТ (ОТСТРАНЕНОСТ)

                        КАКТО ЛИЧНО СПРЯМО МЕН, ТАКА И СПРЯМО МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА, КАКТО И СПРЯМО ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

                        ПРИ ТОВА ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, КАТО ТАКИВА ПОРЪЧИТЕЛИ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ СА БИЛИ ПОСОЧВАНИ:

                        ***СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ,

                        ***ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ И

                        ***МАФИОТСКИ АНГАЖИРАНИТЕ СУБЕКТИ             ПРИНАДЛЕЖНИ (СВЪРЗАНИ) СЪС:

                        ***СССР/РУСИЯ И КГБ-СССР,

                        ***САЩ И ЦРУ,

                        ***ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

                        ***ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

                        ***ШВЕЙЦАРИЯ,

                        ***И В СИТУАТИВНО ОТДЕЛНИ СЛУЧАЙ – РЕДИЦА ЗАПАДНО- И ИЗТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, КЪМ ЧИИТО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИСИИ АЗ СЪМ СЕ ОБРЪЩАЛ С ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ.

 

            Впрочем, в непосредствена взаимовръзка с така визираната скандална и абсолютно престъпна дипломатическа, ченгеджийска и мафиотска интернационална и транснационална ситуация битува информацията, че в случая представителите на тук визираните правителства изрично и пределно ясно са дали да се разбере, че

            още по времето на действието в България през 1944-1947 г. на т. нар. „Съюзна Контролна Комисия” членовете на същата (СССР, САЩ и Великобритания) са се били дискретно джентълменски съгласили и са били приели като (за) ИМАЩА АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

            издадената в Москва (на 02.06.1947 г.) от НКВД/КГБ така наречена „Строго секретна КАА/08.113 Инструкция НК/003-47”;

 

         и че т. нар. „Малтенски Споразуметелни Проколи

         МЕЖДУ СССР И САЩ, но фактически между КГБ И ЦРУ

         имплицитно са препотвърдили валидността на тази Строго секретна Инструкция,

         включително и за периода след бутафорните политически промени през 1989-1990 г., т.е. ДО ДНЕС И ЗА В БЪДЕЩЕ.

 

            По-точно, онова, което е важното като валидно в случая е регламентацията на чл.41 и чл.42 на (от) Иструкцията, съгласно която е разпоредено:

            ***„да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение”;

            ***”Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени им от Партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба, като се използуват за кадрови резерв за друго време”.

 

            Впрочем, вече ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, поне в България,

         ИМЕННО ПО ПРИЧИНА НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ДЖЕНТЪЛМЕНСКИ” И ОФИЦИАЛНИ ДОГОВОРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

         всичките жертви на класическия съветски интернационален комунизъм

         по същество станахме и останахме

         жертви и на тези именно престъпни изроди, чиято безотговорност е и продължава да бъде обезпечена

         ОТ ПРЕСТЪПНОТО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ

         СССР И САЩ И РЕСПЕКТИВНО МЕЖДУ КГБ-СССР И ЦРУ.

 

            Впрочем, припомням Ви, че още преди четвърт век, още в началото на бутафорните политически промени

            АЗ  ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗАПОЧНАХ ПУБЛИЧНО И ОФИЦИАЛНО ДА ГОВОРЯ И ДА ПИША И ДА ОБОСНОВАВАМ ТЕЗАТА (с която именно още през 1990 г. и най-вече през и след 1991 г. си „навлекох” гнева и отмъстителността на ЦРУ),

         ЧЕ ПОНЕ В БЪЛГАРИЯ ЦРУ РАБОТИ КАТО ФИЛИАЛ НА КГБ

         И В ИМЕТО НА СЪВМЕСТНИЯТ СВЕТОВЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН МАЛТЕНСКИ КОМУНИЗЪМ,

         НАРИЧАН ОЩЕ И ГЛОБАЛИЗЪМ ИЛИ НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ

         ЗОРКО БДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ДУХА, ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

         И ТАКА ОБЕЗПЕЧАВА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ИЗВЕРГИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА СЪВЕТСКАТА КГБ.

 

         Впрочем, специално внимание заслужава версията, съгласно която така нареченият

         конфликт между САЩ и Русия,

         всъщност е конфликт, организиран и провеждан от ЦРУ срещу  реорганизираното през 2004 г. от Владимир Путин ФСБ;

         тъй като доминиращата стратегическа нагласа на реорганизираното ФСБ се характеризира с имплицитен отказ от споразуменията между ЦРУ и КГБ и Малтенските споразумения между СССР и САЩ НАЙ-ВЕЧЕ относно установяването и поддържавено на съвместен съучастнически престъпен глобалистичен банкстерско-мафиотски политически  режим.

 

         Впрочем, вероятно аналогична е и мотивацията на стратегията на Президента Доналд Тръмп насочена към драстично реорганизиране на ЦРУ – на същото онова ЦРУ, което вече в продължение на няколко десетилетия бе извършило престъпен отказ да служи на американския народ и американските елити, и се бе поставило в подчинение на банкстерите (банкерите-гангстери) и което именно, в престъпно съучастие с КГБ-СССР, бе установило и наложило световния неоколониален банкстерско-мафиотски глобалистичен политически режим.

 

 

V.

            Така, тук и сега, В ЧАСТНОСТ, Ви ПОСОЧВАМ, че САМО по времето на мандата на     Румяна Бъчварова като Министър на вътрешните работи надрежно съм регистрирал в приемния офис на Министерството като адресирани лично (персонално) до нея във визираното й институционално държавно-властово качество

ПОВЕЧЕ ОТ СТО (100)

            напълно ФАКТОСЪОБРАЗНИ И ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ за извършване на напълно легитимни официални действия, ПО КОИТО ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР;

            и по повод и във връзка с което обстоятлество СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ ВИЗИРАНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКО ЛИЦЕ Е ИЗВЪРШИЛО ПОВЕЧЕ ОТ СТО БРУТАЛНИ ПРЕСТЪПНИ НАРУШЕНИЯ

            НЕ САМО НА МОИТЕ НА МОИТЕ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ ПРАВА КАТО ПРОЦЕДУРНО АНГАЖИРАНО ЛИЦЕ,

            НО И, ОТДЕЛНО ОТ ТОВА, НА ГОЛЯМОТО МНОЖЕСТВО ЛЕГИТИМНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА, КОИТО СА ВИЗИРАНИ ВЪВ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КОНКРЕТЕН КАЗУС;

            ПРИ ТОВА ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ СА БИЛИ ОСЪЩЕСТВЕНИ В БРУТАЛНО ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС,

            КАКТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО,

            ТАКА И НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА

            НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ И ГЕОИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, УСТАНОВЕН ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИЯ БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ.

 

         Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:

         НАСТОЯВАМ пред Вас като титулярни представители на новата държавно-властническа конфигурация

         ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ВЪЗЛОЖИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПЪЛНА ПРЕЦИЗНА ПРОВЕРКА,

         ДА проучите посочените мои множество текстове

         и ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

         В ЧАСТНОСТ, тук и сега Ви посочвам, че във визираната документация се съдържат включително и следните казуси:

 

            В т. нар. мои Папка №009, Папка №010, Папка №011, Папка №020, Папка №024, Папка №029, Папка №030, Папка №032, Папка №035, Папка №036, Папка №037, Папка №038,

            с регистрации в МВР на

            23.03.2016 г., 04.10.2016 г., 05.10.2016 г., 06.10.2016 г., 03.10.2016 г., 11.11.2016 г., 15.12.2016 г., 03.01.2017 г., 05.01.2017 г., 13.01.2017 г., 16.01.2017 г., 18.01.2017 г., 20.01.2017 г.,   

се съдържат ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО ОБОСНОВАНИ ИСКАНИЯ:

            ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ СРЕЩУ;

***МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МИ;

***ВОЛОДЯ НАКОВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***АТАНАС БУРОВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***СТЕФАН СВРЪДЛЕВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***Д-Р НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПОПОВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***БОРИС АРСОВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***ИЛИЯ МИНЕВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***ДИМИТЪР ИНКЬОВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***ЦЕНКО БАРЕВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***МИЛАН ДРЕНЧЕВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ;

***АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ (ЕЛТИМИР) И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ; 

            Във визираните искания изрично и пределно ясно съм посочил, че посочената престъпна дейност е извършена:

            *от българския клан на КГБ – Държавна сигурност (ДС) и нейните престъпни функционери

            *от българските посткомунистически специални служби и техните престъпни функционери;

            *от българските държавно-властови институции;

            *и че моето искане е да бъде извършено всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така посочената престъпна дейност.

 

 

ІІІ.

            Господин Президент и господин Премиер,

         ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НАСТОЯВАМ ПРЕД ВАС ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО ИМАТЕ ПРАВОМОЩИЯ,

         ЗА ДА БЪДАТ НАДЛЕЖНО ИЗЯСНЕНИ ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ТЕХНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПОСЛЕДСТВИЯ

01 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар