2017-03-02

(28 Февруари 2017 г.) Четвърти Меморандум до Мадам Путьо Пламен Узунов - официален Служебен Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Февруари 2017 г. (Вторник)

 

            До Путьо Пламен Узунов – официален Служебен Министър на вътрешните работи,

            но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба както и

            фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейско-проститутски услуги на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

            На тук визираният Министър на вътрешните работи Мадам Путьо Пламен Узунов изрично и пределно ясно заявявам, че настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК неговият ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН отговор

            по повод и във връзка с  АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ мои официални регистрирани искания към предишния Министър на вътрешните работи престъпната проститутска Мадам Румяна Бъчварова и ръководеният от нея екип.

            Обръщам внимание на факта, че съм предявил голямо множество отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разкриване на документалните масиви

            КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,  

            ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства както от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, така и от специалните служби на държавната власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес.

 

            Така, тук и сега заявявам, че настоявам да получа официално заверени копия от цялостния документален масив относно престъпните оперативни мероприятия, които са били провеждани срещу

            Михаил Иванов Багрянов от град Шумен, син на разстреляният Министър-Председател Иван Багрянов,

            с когото сме се познавали лично не само по повод нашата т. нар. „съвместна дейност” във функционирането на т. нар. „Съюз на демократичните сили (СДС)”, но и по редаца други поводи.

            Изрично и ясно уточнявам, че същият многократно ми е споменавал, че е бил интензивен обект на оперативните мероприятия на специалните служби

            НЕ САМО ПО ВРЕМЕТО НА комунистическата държавна власт,

            НО И ПО ВРЕМЕТО НА посткомунистическата държавна власт по повод и във връзка с неговата дейност като функционер на СДС.

 

            Така, на тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да бъде извършено всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

28 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар