2015-07-12

Чии ovarium крепят в България посланиците на Швейцария, Великобритания и Франция – на техните народи или на Световния Банкстерско-Мафиотски елит??? Четиредесето и първо (41-во) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
13 Юли 2015 г. (понеделник)

Чии ovarium крепят в България посланиците на
Швейцария, Великобритания и Франция – на техните народи или на Световния Банкстерско-Мафиотски елит???
Четиредесето и първо (41-во)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до
всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

І.
            Пак Ви припомням, Ваши Превъзходителства,
            че още от 70-те и най-вече от 80-те години до днес, с изключение на 6-те (шестте) години, докато бях в Ада на комунистическите затвори,
            не съм спирал по един или друг начин, степен и форма да „контактувам“ с голямо множество, най-вече т. нар. западни посланически представители в България,
            и така фактически да обогатявам както знанията и опита си от сферата на Международното, Дипломатическото и съответното Национално Право, така и неразривно свързаните с тех специални теоретически и практически знания от сферата на дейността на съответните секретни служби, така и знанията си относно механизмите на функционирането на престъпния Транснационален Мафиотски банкстерско-икономически „елит“;
         и така, в контекста на всичкото това, да се опитвам да търся и да намирам реални доказателства, че все пак някъде по широкия Земен Свят съществува държава, дейността на която е зависима съвсем не от Транснационалната и местната банкстерско-икономическа Мафия, а от високохуманните Принципи и Норми на Международното Право и от Волята на нейните собствени народи, и че респективно това се отнася и за дипломатическите мисии на тази държава.
            Впрочем, нека също така Ви припомня, Ваши превъзходителства, че В ЧАСТНОСТ именно многобройните ми срещи през 80-те години с представителите на голямо множество базирани в София дипломатически мисии
            (заради които срещи бях осъден и при неимоверно кошмарни условия престоях в затвора цели шест години и отделно от това всичките ми най-близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки репресии и повечето от тях фактически бяха убити от комунистическата държавна власт),
            и най-вече четвървековните ми конфликтно-диалогични взаимооношения със същите дипломатически мисии
            са ми дали фактологическа възможност МЕЖДУ ДРУГОТО да насоча научно-изследователското си внимание върху някои от най-актуалните проблеми на ПСИХОЛОГИЯТА НА ДИПЛОМАЦИЯТА (ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ), при което максимално коректно съм формулирал и обосновал статуса на специфичната „колоритна“ тематика
Коректност и курвектност в дипломатическата дейност“.


ІІ.
            Както несъмнено превъзходно знаете или би трябвало да знаете, Ваши Превъзходителства, моята професионална строго научноизследователска дейност никога не е била „кабинетна“, а винаги е била и е изключително неразривно свързана с моята интензивна конкретно-практическа ПРАВОЗАЩИТНА дейност. Така, в този именно смисъл, Вие несъмнено вече сте (или би трябвало да сте) се досетили, и че
„течащите“ („протичащите“)
вече четвърта седмица
мои СКРОМНИ ЮРИДИЧЕСКИ
ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ „ВОЕННИ“ ПРИСЪСТВИЯ
пред БРОНИРАНИТЕ „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТИ (СТЕНИ)“
на Вашите дипломатически мисии
имат така визирания характер.
            Така, включително и върху основата на „станалите“ („протеклите“) през тези седмици „активни конфликтно-диалогични събития“ в сферата на дипломатическия Еstablishmеnt, получих АКТУАЛНАТА възможност да обявя
ВРЕМЕННАТА ТОП КЛАСАЦИЯ
за
ПРЕСТЪПНО-МАФИОТСКИ
МОТИВИРАНА
ДИПЛОМАТИЧЕСКА КУРВЕКТНОСТ
начело на която класация поне засега е посланическата мисия на Конфедерация Швейцария;  
         при което, обаче, „мощният напор на фактите“ разкрива категоричната тендеция
         Първото място да бъде заето от посланическата мисия на Великобритания,
         Второто – от мисията на Швейцария и
         Третото – от мисията на Франция.
Виж:

(21)Двадесет и първо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие, което е озаглавено още и „Граждански обвинителен акт“.

(First Part / Първа част).

http://iankov.blogspot.com/2014/12/cry-for-justice-cry-for-law-first-part.html

(Second Part / Втора част)

 (Third Part / Трета част)

(Fourth Part / Четвърта част)

(Fifth Part / Пета част)

 

(22)Двадесет и второ Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт  

 

(23)Двадесет и трето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт  

 

(24)Двадесет и четвърто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

 

(25)Двадесет и пето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Конфедерация Швейцария

 

(26)Двадесет и шесто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу (01)Република Австрия, (02)Федерална Република Германия, (03)Кралство Нидерландия, (04)Кралство Дания, (05)Кралство Белгия, (06)Конфедерация Швейцария, (07)Княжество Лихтенщайн, (08)Великото Херцогство Люксембург, (09)Кралство Швеция, (10)Кралство Норвегия и (11)Република Унгария


(27)Двадесет и седмо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Република Португалия

(28)Двадесет и осмо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Федерална Република Германия

(29)Двадесет и девето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу (01)Постоянното Представителство на Световната Банка за България, (02)Постоянното Представителство на Международния валутен фонд в България, (03)Постоянното Представителство в България на Европейската банка за възстановяване и развитие, (04)Управителния съвет и Изпълнителният секретариат на Райфайзенбанк (България) ЕАД

(30)Тридесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Република Франция

(31)Тридесет и първо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Съвета на Европа и държавите-членки на Съвета на Европа относно противоправна дейностт на Европейския съд по правата на човека и престъпна дейност на членовете на Съда

(32)Тридесет и второ Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу (1)Руската Федерация (РФ), (2)Федералната Конституционна Република Съединени Американски щати (САЩ) и (03) техните български и други държавно-корпоративни и личностно-индивидуални съучастнически съюзници в противоправната и престъпна дейност върху територията на България и спрямо български граждани


ІІІ.
            Уточнявам, че ТУК И СЕГА, именно с оглед на ВРЕМЕННИЯ ХАРАКТЕР НА ВИЗИРАНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ И НА „СЪБИТИЯТА“ ОТ МОИТЕ ДОСЕГАШНИ ЛИЧНИ  СКРОМНИ ЮРИДИЧЕСКИ ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ „ВОЕННИ“ ПРИСЪСТВИЯ ПРЕД БРОНИРАНИТЕ „ЖЕЛЕЗНИ ВРАТИ (СТЕНИ)“ НА ВИЗИРАНИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ се позовавам на:
Първо:
(30)Тридесето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие. Граждански обвинителен акт срещу Република Франция

Второ:
(01)Виж.: Меморандум до Техни Превъзходителства посланиците на Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Нидерландия, Република Финландия и Република Франция -

 

(02)Виж.: Втори Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз -  http://iankov.blogspot.com/2014/12/blog-post_28.html

 

(03)Виж.: Трети Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз -  http://iankov.blogspot.com/2014/12/blog-post_30.html

 

(04)Виж.: Четвърти Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз http://iankov.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

 

(05)Виж.: Пети Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз

http://iankov.blogspot.com/2015/01/blog-post_5.html

 

(06)Виж.: Шести Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз

http://iankov.blogspot.com/2015/02/blog-post_15.htmlІV.
            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
Настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!!!

            За пореден път Ви Припомням, Ваши Превъзходителства, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36.

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
            Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на престъпния български клан
            на съветско-руските специални и мафиотски служби,
            поставени вече „на съвместна тройна езда“
            и от американските, и от европейските, включително и от Вашите специални и мафиотски служби,  
            участвувахте и продължавате да участвувате в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния, конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

За пореден път изрично и пределно ясно заявавам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
13 Юли 2015 г.                                                                     Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар