2015-01-02

Меморандум (Четвърти Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз)Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център за правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
02 Януари 2015 г.

Меморандум
(Четвърти Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз)

До:

01)Негово Превъзходителство Роланд Хаузер,
Посланик на Република Австрия
ул. „Шипка“ № 4, 1000 (1087) София
E-mail: sofia@wko.at

02) До Негово Превъзходителство Аник ван Калстер,

Посланик на Кралство Белгия

1407 София, бул. „Джеймс Баучeр” № 103, ет. 3
E-mail: sofia@awеx.bg

03) До Негово Превъзходителство Кристиан Кьонигсфелт,
Посланик на Кралство Дания
бул. „Княз Дондуков”  № 54, П.К. 1393, 1000 (1504) София
E-mail: sofamb@um.dk

04) До Негово Превъзходителство Джонатан Алън,
Посланик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, ул. „Московска“ № 9, 1000 София

05) До Негово Превъзходителство Том ван Оорсхот,
Посланик на Кралство Нидерландия
ул. „Оборище“ № 15, 1504 София
E-mail: sof@minbuza.nl

06) До Негово Превъзходителство Хари Салми,

Посланик на Република Финландия

ул. „Бачо Киро“ № 26-28, етаж 5, 1000 София

07) До Негово Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан,

Посланик на Република Франция

ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 София


І.
            Честито Рождество Христово, Честита Новата 2015 година,  и
            Честита Ви „Чиста“ Съвест, Ваши Превъзходителства!
            Това е моят официален и публичен Четвърти Меморандум до Вас. Както и текстовете на предишните, така и неговият текст е надлежно публикуван в моя  Интернет-сайт.
Вж.: Меморандум до Техни Превъзходителства посланиците на Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Нидерландия, Република Финландия и Република Франция -

Виж: Втори Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз -

Виж: Трети Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз -

Виж: Четвърти Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз -

http://iankov.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

 

             Отделно от това на Вашето Височайше внимание съм предоставил и текстовете на моите 21 (двадесет и едно) официални отворени писма, озаглавени Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие, при което уточнявам, че 21-то е озаглавено още и „Граждански обвинителен акт“.

Вж.: Граждански обвинителен акт. Двадесет и първо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

(First Part / Първа част).

Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

http://iankov.blogspot.com/2014/12/cry-for-justice-cry-for-law-first-part.html

(Second Part / Втора част)

 (Third Part / Трета част)

(Fourth Part / Четвърта част)

(Fifth Part / Пета част)


ІІ.
            Ваши Превъзходителства!
            Вероятно много Ви се иска да получите възторжени обредно-елейни възхвали за Вашата „Височайша загриженост“ за състоянието на българската Правна, и в частност Правосъдна, система, и вероятно наистина получавате такива по време на дискретно затворените дипломатически и корпоративни (т.е. мафиотски) приеми, но тук и сега лично от мен за пореден път ще получите нещо съвсем друго – ЩЕ ПОЛУЧИТЕ МОИТЕ ГРАЖДАНСКИ ОБВИНЕНИЯ
            както за лично извършена ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, насочена срещу цялата българска гражданска общност или срещу отделни нейни селективно избрани слоеве, която дейност е извършена в съучастие с институционални функционери на българската държавна власт и с институционални функционери на българския клан на руските и световните икономико-финансови корпорации и мафии,
            така и за противоправни деяния (действия или бездействия), извършени от Вашите и от ДРУГИ ДЪРЖАВИ В СЪУЧАСТИЕ С БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

            Вие, естествено, превъзходно знаете, че съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права, като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ СУВЕРЕННИ ГРАЖДАНИ“.
            Вие, естествено, превъзходно знаете, че съгласно тази теза на Новия, Европейския международноправен ред, СУВЕРЕНИТЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ Е ВТОРИЧЕН И Е ПРОИЗВОДЕН ОТ СУВЕРЕНИТЕТА НА ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ.
            Вие, естествено, превъзходно знаете, че съгласно този нов Европейски  международноправен ред НЯМАТЕ (НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ) АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО ДА ПРАВИТЕ РАЗЛИКА МЕЖДУ СУВЕРЕННИТЕ ГРАЖДАНИ НА ВАШИТЕ ДЪРЖАВИ И СУВЕРЕННИТЕ ГРАЖДАНИ НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА ДЪРЖАВА-членка на Европейската общност (включително и суверенните граждани на българската държава!!!), което, естествено, се отнася както за индивидуалните субекти на европейското право, така и за неговите корпоративни субекти.
         Но досега, вече четвърт век, Вие тук, в България, по повод и във връзка с неимоверно грубите и жестоките, включително и геноцидни престъпни посегателства на българската държавна власт спрямо българските граждански правни субекти (индивидуални и корпоративни)
         винаги сте встъпвали, като сте заставали на страната на престъпната държавна власт, на страната на поредния престъпен ешелон на българския паравоенен ченгеджийско-мафиотски политически режим.
         И това мое изрично, ясно и категорично формулирано мнение аз съм Ви го казвал писмено и официално
         както в продължение на вече целия четвърт век на „принадлежността“ на България към Европейската „демократична“ политическа общност,
         така и включително и в продължение на българската принадлежност към Европейската правна общност.

         При това, прецизно документираните от мен факти съвсем красноречиво показват, че точно след всяко мое такова съотнесено към Вас интензивно мое „казване“
         българските мафиотски и държавни специални служби са предприемали срещу мен и моите най-близки хора неимоверно жестоки оперативни мероприятия;

         ДОРИ НЕЩО ПОВЕЧЕ – почти винаги по време на или след всяка такава офанзива срещу мен и моите най-близки хора мои добри лични познати (състуденти, бивши мои студенти или обикновени почитатели) са ми казвали, че разполагат със съответната служебна информация, че тези мафиотски и правителствени оперативни мероприятия са били извършени или след съответното изрично конфиденциално искане на дипломатически мисии в България, или по инициатива на българските мафиотски и правителствени институции, но след съгласуване със  западните такива.


ІІІ.
            Ваши Превъзходителства,
            Така, в непосредствения контекст на тези, така посочени по-горе факти, обстоятелства и съображения, ще си позволя за пореден път да Ви кажа и още следното:

            Първо. Съгласно изрично и пределно ясните регламентации на Европейското Право, включително и съгласно смисъла на визираното по-горе Решение на Съда на Европейските общности, включително и съгласно текстовете на приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“,
            всичките Вие сте акредитирани НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ; и в този смисъл
            от една страна всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО ОТ ВАС КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;
            а от друга страна всяка аргументация (каквато често пъти Вашите дипломатически предшественици писмено и официално са ми изтъквали лично на самия  мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други  европейски държави, издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,
            НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

            Второ. Тъй като, така или иначе, поне официално и документално българските граждани са и граждани на Европейския съюз, то те имат право да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,
            и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;
            И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право, ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН       ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА -  отколкото, примерно казано, гражданите на Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Украйна или Русия, или която и да е друга държава, която не е член на Европейския съюз.


ІV.
            Ваши Превъзходителства!
            Бих желал, също така, да Ви припомня, че най-общо казано Правото е съвкупност от определени задължителни принципи и норми за регулиране на взаимоотношенията между субектите в дадено общество и има характера на определен институционален ред за Справедлива гаранция и защита на благата, интересите, ценностите и прочее на правните субекти, а оттам – и на самата обществена система, при което за всяко нарушаване на визирания ред е предвидена съотвената справедлива отговорност за конкретния деец;
       така Правото, всъщност, е такова само дотолкова, доколкото съществува отговорност за неговото нарушаване,
       или иначе казано –
       липсата на отговорност за нарушаванията на Правото е категорично ясно доказателство за липса  на самото Право.

            Бих желал да Ви припомня и това, че когато нарушаванията на Справедливия ред имат характера на престъпления и особено когато става дума за престъпления, засягащи основите на моралните и организационно-функционално-ценностните параметри на нормалното съществуване на дадено общество,
         всякаква договореност между всички, които целят да обезпечат и да постигнат фактическо избягване на отговорност за престъпните дейци
         е не само правно ирелеванта, но и
         има характера на високоопасно престъпно съглашателство срещу устоите на съществуването на самото общество.
         В този смисъл, съучастници в едно такова несъмнено високоопасно деяние са и всички онези индивидуално-личностни или корпоративни субекти, които в противоречие с легитимните интереси на жертвите на престъпленията и на даденото общество полагат определени усилия
         както да създават определени политически и всякъкъв друг вид пречки за търсенето на такава легитимна отговорност,
         така и да убеждават и да убедят самите жертви на престъпленията да се съгласят или да се примирят с определена форма на такова фактическо съжителство с престъпците, при което да не търсят и да не бъде търсена отговорност за извършените престъпления.

            Бих желал да обърна Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху това, че самият аз и моите най-близки хора, чиито легитимен представител съм,
            СМЕ НЕ САМО жертви на неимоверно жестоки престъпни посегателства,
            НО И СМЕ  жертви на именно такива пречки за търсене на наказателна и репараторна отговорност от престъпните дейци,
            КОИТО ПРЕЧКИ, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ОТКРОВЕНО ЯВНО ИЛИ КАМУФЛИРАНО, ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЕ СЪЗДАВАТ НЕ САМО ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ БЪЛГАРСКИ СУБЕКТИ,
            НО И ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ВЪНШНИ СУБЕКТИ – акредитирани в България ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ И ТЕХНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА, ИКОНОМИЧЕСКИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ, ФИНАНСОВО-БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ И ПРОЧЕЕ.
         Впрочем, изрично и пределно ясно Ви заявявам, че считам за точно такъв вид съучастнически престъпни дейци
         КАКТО ЛИЧНО И ИНСТИТУЦИОНАЛНО САМИТЕ ВАС, тук визираните членове на „Великолепната“ Седморка на Европейския съюз,  
         така и лично и институционално Вашите предшественици,
         така и лично и институционално всички други дипломатически представители в България, които – не само поради куртоазия –  са давали и дават фалшива легитимност на тук управляващата мафиотска хунта, но и активно предумишлено или с конклудентно мълчаливо съгласие са нарушавали задължителните за тех изисквания на нормите на Международното и на Европейското право да не си затварят очите пред Истината, да събират и да систематизирват фактите, и да търсят и да намират съответните адекватни форми за ефективна защита на нарушените човешки права на българските граждани.


V.
            Впрочем, Ваши Превъзходителства,
            Припомням Ви, че ДО ДНЕС, ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК, ОЩЕ ОТ ПЪРВИТЕ МИНУТИ НА ИЗЛИЗАНЕТО МИ ОТ КОШМАРНИЯ И ЧУДОВИЩЕН ШЕСТГОДИШЕН ЗАТВОРНИЧЕСКИ АД, аз не съм спирал да пиша до всичките базирани в София т.нар. „Посланици на Демократичния и Справедлив Западен Свят“, ВКЛ. И ДО ВАШИТЕ ПОСЛАНИЧЕСКИ МИСИИ, ЧЕ:
            *без СПРАВЕДЛИВО Правосъдие и РЕАЛНО Правоприлагане Свободата в България е и остава  абсолютна фикция;
            *държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА;
            *45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и 25 години НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!;
            *Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
02 Януари 2015 г.                                                                           Янко Н. Янков
***
(Kрай на документа)

Няма коментари:

Публикуване на коментар