2015-01-05

Меморандум (Пети Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз)Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център за правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
06 Януари 2015 г.

Меморандум
(Пети Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз)

До:

01)Негово Превъзходителство Роланд Хаузер,
Посланик на Република Австрия
ул. „Шипка“ № 4, 1000 (1087) София
E-mail: sofia@wko.at

02) До Негово Превъзходителство Аник ван Калстер,

Посланик на Кралство Белгия

1407 София, бул. „Джеймс Баучeр” № 103, ет. 3
E-mail: sofia@awеx.bg

03) До Негово Превъзходителство Кристиан Кьонигсфелт,
Посланик на Кралство Дания
бул. „Княз Дондуков”  № 54, П.К. 1393, 1000 (1504) София
E-mail: sofamb@um.dk

04) До Негово Превъзходителство Джонатан Алън,
Посланик на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, ул. „Московска“ № 9, 1000 София

05) До Негово Превъзходителство Том ван Оорсхот,
Посланик на Кралство Нидерландия
ул. „Оборище“ № 15, 1504 София
E-mail: sof@minbuza.nl

06) До Негово Превъзходителство Хари Салми,

Посланик на Република Финландия

ул. „Бачо Киро“ № 26-28, етаж 5, 1000 София

07) До Негово Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан,

Посланик на Република Франция

ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 София

І.
            Ваши Превъзходителства!
            Това е моят официален и публичен Пети Меморандум до Вас. Както и текстовете на предишните, така и неговият текст е надлежно публикуван в моя  Интернет-сайт.
Вж.: Меморандум до Техни Превъзходителства посланиците на Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Нидерландия, Република Финландия и Република Франция -

Вж.: Втори Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз -

Вж.: Трети Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз -

Вж.: Четвърти Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз http://iankov.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

Вж.: Пети Меморандум до „Великолепната“ Седморка на Европейския Съюз

http://iankov.blogspot.com/2015/01/blog-post_5.html


 

            Отделно от това на Вашето Височайше внимание съм предоставил и текстовете на моите 21 (двадесет и едно) официални отворени писма, озаглавени Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие, при което уточнявам, че 21-то е озаглавено още и „Граждански обвинителен акт“.

Вж.: Граждански обвинителен акт. Двадесет и първо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

(First Part / Първа част).

Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

http://iankov.blogspot.com/2014/12/cry-for-justice-cry-for-law-first-part.html

(Second Part / Втора част)

 (Third Part / Трета част)

(Fourth Part / Четвърта част)

(Fifth Part / Пета част)

ІІ.
            Ваши Превъзходителства,
            Разбира се, че поне професионално Вие сте длъжни да знаете текстовете на т. н. „Споразумителни протоколи“, подписани в Малта на 2 и 3 Декември 1989 г. от Президента на САЩ Джордж Буш-Старши и съветския лидер Михаил Горбачов, с международната правна сила на които бе сложен край на Студената война.
            По повод и във връзка с това си позволявам да обърна Вашето Височайше внимание върху обстоятелството, че в моите многобройни т.нар. „текущи медийни коментари“ многократно съм анализирал тези текстове, и че изрично и ясно съм ги коментирал и в една от моите строго научно-изследователски книги.
{Вж.: с.338-339 на Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7;
Вж. също:

2012-12-03, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозицията” - първа част,

http://iankov.blogspot.com/2012/12/3.html

http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-amerikanska-podkrepa-na-opozitsiyata-parva-tchast/

2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - втора част,

http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post.html

http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-vamerikanska-podkrepa-na-opozitsiyatav-v-vtora-tchast/

2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - трета част,

http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html

http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-vamerikanska-podkrepa-na-opozitsiyatav-v-treta-tchast/

2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - четвърта част,

http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_9603.html

http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-amerikanska-podkrepa-na-opozitsiyata-tchetvarta-tchast/}.


            Ваши Превъзходителства, тук и сега ще си позволя да обърна Вашето внимание върху обстоятелството, че в тези мои коментари изрично и ясно съм писал следното:
         Не е  случаен факт, че в това Споразумение - както, впрочем, и във всичките други споразумения между същите две страни - въобще не е било предвидено прилагане на наказателна „Нюрнбергска” процедура срещу военнопрестъпници, държавни и партийни функционери, доктриниращи съзнателно и системно човеконенавистническа идеология.
         Освен това, сценарият на Споразумението въобще не е предвидил и не предвижда
         преходът към друг тип обществена организация да бъде съпроводен със смяна на елитите,
         както и с преразпределение на награбения и съсредоточен в номенклатурата социален продукт.
         Всичко това, разбира се, съвсем не е било случайно, тъй като не е било възможно създателят на Наказателния статут от 1945 г. да не се е бил досетил за възможността да приложи  поне една малка част от формулираните в него принципи 45 години по-късно.
         Пределно ясно е очевидно, че Договореността в Малта” е била предвиждала „смяна на властта, но не и смяна на собствеността.
         Което означава, че е очевидно, че САЩ като световен символ и като лидер на това, което като правило в политиката се нарича Западът, са показали, че желаят да партнират в бъдеще с една
       реформирана комунистическа система;
       и че
       не са имали и нямат никакво намерение да унищожават самата комунистическа система и да я заменят  с някаква друга.
         Така, очевидно, САЩ са показали достатъчно ясно, че съгласно техните стратегически интереси „бъдещите посткомунистически страниняма да имат задължението да излизат вън от рамките на т. нар. „Латиноамерикански модел” на развитие, възникнал след разпадането на испанската колониална империя, при който модел местната колониална администрация е била утвърдена като компрадорска едра буржоазия, а индианците само са били сменили своето политическо национално иго или робство с модерно социално потисничество, осъществявано от предишния (дотогавашния) елит.“

            Също така, Ваши Превъзходителства, позволявам си за Ви припомня, че по време на първата си европейска обиколка през Януари 1994 г. Бил Клинтън бе посетил Москва, за да демонстрира подкрепа за Борис Елцин и неговите реформи;
            и че по време на официалната пресконференция Борис Елцин бе казал: Ние се намираме във вихъра на руско-американската съвместна революция.
            Впрочем, Вие несъмнено превъзходно знаете, че и двамата височайши персони „дипломатично“ „деликатно“ бяха пропуснали да уточнят характера на тази „революция“, но като се има предвид пределно ясното семантично съдържание на по-горе посочените МалтенскиСпоразумителни протоколи това не е било нужно, тъй като е очевидно, че визираната „революция“ е именно комунистическа – Втора комунистическа революция;
            и че, доколкото все пак в доминиращата словоблудствена демагогска словесна еквилибристика се използува и понятието „посткомунизъм“, то прецизният анализ на неговата семантика разкрива, че това съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията“ на комунизма, а, всъщност, е ЕТАП ИЛИ СТАДИЙ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самия комунизъм.

            Освен това, Ваши Превъзходителства, длъжен съм да подчертая, че
         визираните „Споразумения“ имат чисто двустранен характер и техната задължителна сила (в частност и относно отказа от специалната процедура на т. нар. „Нюренбергска отговорност“) е ограничена в пределите на държавноправните волеизявления и ангажименти единствено между двете споразумяващи се държави; още повече, че
         ОТКАЗЪТ ОТ ТАЗИ СПЕЦИАЛНА т. нар. „Нюренбергска отговорност“ СЪВСЕМ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ Е НАЛИЦЕ И ОТКАЗ ОТ ОБЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ И ВЪТРЕШНОПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ ЗА ОТГОВОРНОСТ.

            Също така, Ваши Превъзходителства, длъжен съм да подчертая, че по абсолютно никакъв начин не би могло да се твърди,
            КАКТО че и гражданите на същите тези две държави имат задължението да се откажат от възможността да се позовават на общите правни принципи и норми за търсене на наказателна и репараторна отговорност от съотвентите дейци,
            ТАКА И че третите държави, които не са страни по Споразумунието (каквато например е България), са длъжни да се откажат от търсенето на такава отговорност;
       А СЪЩО ТАКА И че по абсолютно никакъв начин не би могло да се твърди, гражданите на третите държави имат задължението да се откажат от търсенето на НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ за злодеянията, които са извършени срещу тях по времето на властовата егида на СССР и неговите специални служби.

            Също така, Ваши Превъзходителства, длъжен съм ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ДА ВИ КАЖА ЧЕ СЪГЛАСНО ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО
            КАКТО РУСКАТА ДЪРЖАВА (като официален държавноправен наследник на СССР) И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА,
            ТАКА И САЩ НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО ДА СЪЗДАВАТ ПРЕЧКИ ПРЕД ЖЕРТВИТЕ НА ЗЛОВЕЩАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА СЪОТВЕТНАТА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА;
            ТАКА И ЧЕ ВСИЧКИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ и техните институционални и граждански лица нямат и не могат да имат каквото и да е право да упражняват какъвто и да е
            мотивационен натиск върху пострадалите лица или
            да създават задкулисни фактически пречки на пострадалите лица да търсят съответната пълна отговорност за злодеянията.

            Така, в контекста на горните юридически съображения, нека за пореден път изрично и ясно Ви кажа онова, Ваши Превъзходителства, което Вие превъзходно знаете вече четвърт век, а именно:
            ***че вече четвърт век не съм спирал официално и писмено да настоявам за наказателна и за репараторна отговрност от всички ПРЯКО И КОСВЕНО виновни български и чуждестранни индивидуални граждански лица и държави за
            злодеянията, които ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС са извършени спрямо мен и моите най-близки хора;
            ***и че считам за не по-малко виновни и всичките онези
            както български,
            така и чуждестранни индивидуални лица, държави и институции,
            ВКЛЮЧИТЕЛНО И БАЗИРАНИ В СОФИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ И ОТДЕЛНИ ДИПЛОМАТИ,
            КОИТО са използували и използуват определени свои лични и/или институционални възможности
            да пречат на реализирането на визираното мое право и така фактически да обезпечават безотговорност на (за) дейците, извършили злодеянията.

ІІІ.
            Впрочем, Ваши Превъзходителства,
            Длъжен съм за пореден път изрично и ясно да Ви обвиня в брутално нарушаване на изискванията на принципите и нормите на Европейското Общностно Право, а и Вие, естествено, превъзходно знаете, че от фактосъобразна гледна точка Справедливостта и Правото са на моя страна и точно Вие сте техните нарушители.

            Вие, несъмнено, превъзходно знаете, че досега  многократно и официално съм се обръщал към всичките Вас с искането
            ДА МИ ДАДЕТЕ И ОСИГУРИТЕ РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДЯВЯ ИМЕННО ПРЕД ВАШИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ИСКОВЕ СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА –  
            тъй като тук, в България, вече четвърт век ВСИЧКИТЕ МОИ ОПИТИ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ТАКИВА ИСКОВЕ НЕ САМО СА ЗАВЪРШВАЛИ БЕЗ ДА ИМ БЪДЕ ДАВАН ХОД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО СЪЩЕСТВО, НО И КАТО ВЪРХУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА СА ИЗВЪРШВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛЯЩИ ДА МЕ МОТИВИРАТ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ЗАВЕЖДАНЕТО НА ТАКИВА ИСКОВЕ.

            Вие несъмнено превъзходно знаете,
            КАКТО че вербално мълчаливо, но дейностно активно сте отказвали да ми дадете такава възможност,
            ТАКА И че с това сте нарушили Общностните юрисдикционни правила, съгласно които
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
       този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36.


ІV.
            Впрочем, Ваши Превъзходителства,
            Припомням Ви, че ДО ДНЕС, ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК, ОЩЕ ОТ ПЪРВИТЕ МИНУТИ НА ИЗЛИЗАНЕТО МИ ОТ КОШМАРНИЯ И ЧУДОВИЩЕН ШЕСТГОДИШЕН ЗАТВОРНИЧЕСКИ АД, аз не съм спирал да пиша до всичките базирани в София т.нар. „Посланици на Демократичния и Справедлив Западен Свят“, ВКЛ. И ДО ВАШИТЕ ПОСЛАНИЧЕСКИ МИСИИ, ЧЕ:
            *без СПРАВЕДЛИВО Правосъдие и РЕАЛНО Правоприлагане Свободата в България е и остава  абсолютна фикция;
            *държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА;
            *45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и 25 години НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!;
            *Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
06 Януари 2015 г.                                                                           Янко Н. Янков
***
(Kрай на документа)

Няма коментари:

Публикуване на коментар