2020-03-29

(29 Март 2020 г.) Четиредесет и четвърти (44-ти) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

29 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесет и четвърти (44-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху това, че ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МОЯТА ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЛНО РЕГИСТРАЦИОННА ПРАКТИКА специално относно документирането на факта на регистрацията СМЕНИХ И ЗАСЕГА ВРЕМЕННО СМЕНЯВАМ подхода си да извършвам традиционното документално-доказателствено обезпечение на факта на регистрацията.

            Така, датираните на 11-ти Март и т.н. мои адресирани до Главния Прокурор Персонални Меморандуми, ВЪПРЕКИ НЕСЪМНЕНАТА ВЕРОЯТНА ОПАСНОСТ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ ЧЕ ТАКИВА МОИ ИСКАНИЯ ВЪОБЩЕ НЕ СА ПОДАВАНИ ДО ВАС,

БЯХА ИЗПРАТЕНИ ДО ВАС ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА,

при това, също така, бяха изпратени по електронната поща

на голямо множество базирани в България дипломатически мисии,

както и на множество институционални и персанални адресати.

            Това, разбира се, от чисто формално-юридическа гледна точка въобще не е, не може и не би могло да бъде какъвто и да е РЕГИСТРАЦИОНЕН проблем, но изрично заявявам, че

САМО НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ТОВА, в контекста на вече интензивно протичащите у нас официални принудителни „карантинни мероприятия”

ми се наложи НЕ САМО ДА си припомня „случки”, каквито са посочени, описани и дори препоръчани в един лекционен курс по т. нар. „Оперативна психология” на един от заковите ПРЕДИ ВРЕМЕ преподаватели в полицейското училище.

            Впрочем, ползувам случая или контекста тук и сега само мимоходом да спомена, че на 20 Февруари 2019 г. и на 20 Февруари 2020 г. в офиса на Главния Прокурор акуратно са регистрирани два мои меморандуми, в които съм поискал извършването на проверки и разследвания на секретна систематично провеждана оперативна престъпната дейност, извършвана от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта, която е била извършвана

под кодовото наименование

Карантиниране на вироглавците”.

            Посочил съм, че от Септември 2016 г. до Юни 2018 г. в почти всички населени места в България са извършени драстични камуфлажно прикрити т. нар. „профилактични” престъпни оперативни мероприятия за сломяване на Човешкото Достойнство и икономическия статус на ПОВЕЧЕ ОТ 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

            а през 2018 г. срещу ПОВЕЧЕ половин милион т. нар. „знакови личности” относно които вече е било констатирано (установено), че са не само „активни изразители”, но и „потенциални експлозивни носители” на високо вербално и поведенческо-критично несъгласие с провежданата от престъпната държавна власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа, икономическа и културна ценностна система.

            При това съм посочил, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визираният период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на т. нар. „профилактични разговори”, но и на „временно” профилактично арестантско задържане за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

            При това съм посочил че ***при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

            да бъдат оперативно поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее, включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

           НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТУК И СЕГА в контекста на този „предУвод” акуратно съобщавам, че РАЗПОЛАГАМ С НЕОБХОДИМИТЕ ФАКТИ, че още с появата на настоящата световна коронно-вирусна епидемия

           българските специални служби ВЕДНАГА са били „яхнали” ситуацията, за да я използват като изключително удобен повод и претекст за камуфлажно прикрити осакатявания и дори убийства на определени т. нар. „вироглавци”,

           които ПОД „БЛАГОВИДНИЯТ” ПРЕДЛОГ ЗА РУТИННИ ВИРУСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА БЪДАТ КАРАНТИНИРАНИ и подложени на неуспешно „вирусно” лечение.

           Впрочем, с изричното съгласие на съответните лица, които познавам отдавна,

           тук и сега ВЕЧЕ ЗА НЯКОЛКОКРАТЕН ПОРЕДЕН ПЪТ акуратно регистрирам и съобщавам факта,

           че точно на 11 Март т. г., по време на моето рутинно посещение в сградата на централната Съдебна палата с мен се срещнаха две авторитетни институционали лица, които ми казаха, че

           ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН КАРАНТИНЕН РЕЖИМ, и че

           ВЕЧЕ СА ОБОСНОВАНИ И ПЛАНИРАНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ЛИЧНОСТИ КАТО МЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕН,

           ЩЕ СТАНАТ ОБЕКТИ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СИТУАЦИОННО КАМУФЛАЖНО ЗАПЛИТАНЕ”,

           КОЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ВИРУСНО ЗАРАЗЕНИ, ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ” ДА ТЕХНОТО ОФИЦИАЛНО „ЛЕЧЕНИЕ” И ФАКТИЧЕСКО КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО.

           Впрочем, още на другият ден СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ЗА ТАКОВА ЗАПЛИТАНЕ, но засега това е друга тема.

. . . . . . .  . . .  . .  . . . . .

            За пореден път акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕН ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на няколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица КАКТО предизвиканите от тех вредни последици, ТАКА И заплатата и статусните придобивки, които са получавали,

            при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор,

носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5131-ви Приоритетно актуален казус: Строго секретно Оперативно Мероприятие „Камертон”. Част Първа: Кратка „ПредИстория”, официална документация 28 стр.

- - - - - - -

            (01).11 Май 2017 г., Тридесет и девето (39-то) официално отворено писмо До *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; (06)ИНФОРМАЦИОННО КОПИЕ до банкстерите (банкерите-гангстери) от УниКредит Булбанк.

            В този текст съвсем кратко и лаконично съм посочил, че:

            ***преди един ден, на 09 Май, съм посетил офисите на визираните институции за да регистрирам моето 38-мо официално отворено писмо.

              И ЧЕ веднага, в процеса на регистрацията на моето поредно официално писмо, посетих офиса на приемната на Министерството на вътрешните работи, и разказах на началника на Приемната

              ежедневно дежурния Комисар, с когото се познаваме отдавна именно поради факта, че той е главното институционално лице, което е надлежно регистрирало повече от сто (100) мои официални заявления до предишните няколко министри на МВР,

              И ИЗРИЧНО И ЯСНО ЗАЯВИХ МОЕТО КАТЕГОРИЧНО ИСКАНЕ ТОЙ ДА ИЗВЪРШИ НЕ САМО РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ МУ МОИ ПИСМЕН ТЕКСТ,

              НО И ЛИЧНО ДА ДОКЛАДВА НА ВСИЧКИ ПО ВЕРИГАТА НАГОРЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МИНИСТЪРА, ВСИЧКИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

              КОИТО СЪМ МУ РАЗКАЗАЛ ОТНОСНО МНОГОБРОЙНИТЕ ИНТЕНЗИВНИ ШИРОКОСПЕРКЪРНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕКРЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

              ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДА ДОКЛАДВА МОЕТО

                 РАЗКОНСПИРАТИВНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ТАКТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОПЕРАТИВНОТО МЕРОПРИЯТИЕ НА КОЕТО СЪМ СТАНАЛ ОБЕКТ САМО ПРЕДИ БРОЕНИ МИНУТИ.

              ПРИ КОЕТО в текста ми от 11 май изрично съм записал следното: „НЕСЪМНЕНО тук и сега няма да се спирам на отделните конкретни факти и обстоятелства, които разказах и за които посочих, че са ми станали известни само преди броени минути (преди посещението на 09 май!!!).

            Така, в текста ми от 11 Май изрично и яснъ съм записъл следното:

              Тук и сега, че посоча само това, че:

              ***в продължение на вече много години моята единствена банкова карта е използувана само и единствено за получаването на моята абсолютно мизерна пенсия, която служи за абсолютно мизерното обезпичаване на ежедневното оцеляване на семейството ми;

              ***този факт НЕСЪМНЕНО винаги е бил надлежно известен като официално отбелязан в приходно-разходната документация на визираната банка;

              ***същата банка АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ МЕ Е УВЕДОМЯВАЛА за наличиено на каквито и да са запорни процедури върху мизерната сума на банковата ми сметка;

              ***във визираният ден, опитвайки се да получа чрез банкоматният апарат мизерната си пенсия аз получих банкоматен фищ, в който е отбелязано, че е запорирана цялата мизерна сума на пенсията ми и е отбелазана сумата, която банката претендира, че съм длъжен да й изплатя чрез тоталното блокиране на пенсионната ми сметка;

              ***при поисканата от мен справка точно три банкови служителки НАЗИДАТЕЛНО, С ВЛАСТНИЧЕСКИ РИТОРИЧЕН АПЛОМБ НА ЗАТВОРНИЧЕСКО-КОНЦЛАГЕРНИ НАДЗИРАТЕЛИ

              ми „обясниха”, че имам наложен запор от частен съдебен изпълнител

              и че единственият начин да започна да получавам пенсията си е, да подпиша „споразумение”, съгласно текста на което

              чрез визираната запорна сума банката и частният съдебен изпълнител стават СЪСОБСТНЕЦИЦИ на едиствената моя собственост – мизерното жилище, в което живея със семейството си;

              ***тъй като веднага поисках копия от документацията, на която банковите изроди се позовават, на мен ми бе отказано даването на всякаква банкова документация;

              ***при това не само абсолютно безуспешно бе искането ми да получа каквата и да е банкова информация

              НО И АБСОЛЮТНО БЕЗЕФЕКТНО БЕ МОЕТО ПОЗАВАВАНЕ НА ФАКТА,

              ЧЕ АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ УВЕДОМЯВАН И НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ПРОЦЕДУРА ПРЕД ДЪРЖАВЕН ИЛИ ЧАСТЕН СЪД

              И НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО НАЛИЧИЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ПРОЦЕДУРА НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ;

              ***НЕЩО ПОВЕЧЕ – ВСИЧКИТЕ МИ ОПИТИ ДА ПОЛУЧА КАКВАТО И ДА Е ПИСМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ БАНКАТА ЗАВЪРШИХА С ТОВА ЧЕ ТОЧНО ТРИ БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛКИ ФАКТИЧЕСКИ МЕ ОБВИНИХА ЗА ПРЕСТЪПНИК И ИЗВИКАХА УНИФОРМЕН СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА НА БАНКАТА, КОЙТО ИМЕННО С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ АПЛОБМ НА ЗАТВОРНИЧЕСКИ НАДЗИРАТЕЛ МИ ЗАПОВЯДА ДА НАПУСНА БАНКАТА И СИЛОВО МЕ „СЪПРОВОДИ” ДО ИЗХОДА НА БАНКАТА.

            Уточнявам, че по повод и във ръзка с този мои текст от 11 Май 2017 г. съм получил: ***писмо от Приемната на Министерския съвет, с което потвърждават получаването на моето писмо и фактически отказват да направят каквото и да е; ***писмо от Върховната Касационна Прокуратура, съглесно което моето писмо е изпратено на административния ръковнодител на Апелативната прокуратура.

            След което повече не съм получавал отговор от никъде.

- - -        - - -

 

            (02).29 Март 2018 г. Четиредесет и седми Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи. В този текст изрично и ясно съм записал следното:

            „(... ... ... ) тук и сега официално надлежно предявявам искането да бъдат извършени прецезни проверки и разследвания и да ми бъдат официално надлежно предоставени (връчени) всичките страници на процедурата по проверката (разследването) ОТНОСНО ТОВА

            ДАЛИ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ДАЛИ СЪМ ИМАЛ ИЗДАДЕНИ т. нар. кредитни банкови карти,

            както и ако е имало такива издавания на такива банкови карти, КОЙ И КАК СЕ Е РАЗПОРЕЖДАЛ С ТЕХ И КАКВИ СА БИЛИ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА.

            Идеята да поискам извършването на такава процедура възникта преди около една година по повод и във връзка с това, че

            няколко души които познавам отдавна като авторитетни университетски и академични функционери няколко пъти изрично и ясно са ми казвали, че им е било казано да ми кажат, че

            заинтересовани високопоставени личности предлагат да сключат с мен т. нар. „джентълменско споразумение” те да ми „дадат” („предоставят”) висока парична сума, с която да бъде „подпомогнато” моето „заминаване някъде по света” и абсолютно пълно „забравяне” на абсолютно всичко, свързано с моето и на моите близки хора т. нар. „страдалческо минало”;

            при което аз официално публично да заявя, че поради „дълбоко християнски причини и мотиви” се отказвам от всичките си предявени до сега от мен официални юридически претенции за отговорност за извършените срещу мен и моите близки хора престъпни злини.

            Тъй като още тогава аз веднага казах да бъде казано (отговорено):

            ***че аз преди всичко съм категоричен, че така направеното ми „предложение” е абсолютна провокация на специалните правителствени служби, на службите на самото Министерство на вътрешните работи и на специалните служби на българския клан на интернационалната и транснационалната банкстерско-мафиотска конфигурация;

            ***но че дори и да не е провокация, сключването с мен на такова „споразумение” е абсолютно невъзможно не само защото аз, макар и все пак да считам себе си за високо почтен човек, все пак не считам себе си за „джентълмен”,

            НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН, че тези, които предлагат това, СА АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ЧУДОВИЩА, взаимоотношенията ми с които са възможни само и единствено именно чрез институциите на Справедливостта и Правосъобразността (Правосъдието).

           Все пак, обаче, въпреки така заявеното ми категорично мнение, няколко дни след това получих две телефонни обаждания да посетя две банки, за да получа „исканите от мен” банкови карти;

           разбира се, веднага им казах, че не съм имал, нямам, и не желая да имам каквито и да са кредитни или други взаимоотношения с каквито и да са банки,

           и че считам техните обаждания за абсолютна полицейско-мафиотска провокация.”

            Такста на последните редове на това мое официално регистрирано писмо до Министъра на вътрешните работи е:

  „Настоявам да получа мнението на Министерството на вътрешните работи по така поставеният от мен казус.

29 Март 2018 г.                                        Янко Н. Янков

& Край на документа

            Уточнявам, че ДО ДНЕС, ВЕЧЕ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ТОГАВА, НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР!!!

- - -

 

            (03).13 Май 2019 г., Четиредесет и пети (45-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум До *(01) Председателя на Народното събрание; *(02) Президента на България; *(03) Министър-Председателя (Премиера) на България; *(04) Министъра на вътрешните работи; *(05) Главния прокурор.

            Основното съдържание е следното:

Относно казус:„Строго секретно ОСТРО ЕЛИМИНАЦИОННО оперативно мероприятие на Специалните служби

на Правителствено-Мафиотската Хунта

под кодовото наименование „Камертон””.

            След като култовото кафе-ресторант „Яйцето” в Софийския Университет изпълни възложената му политическа мисия на официално университетско дисидентско средище бе затворено, „оцелелите” все още несъгласни със системата вече бивши преподаватели се преместиха да се срещат по пейките в двора на Университета, саркастично неречен „Кампус”.

            Аз, разбира се, съм един от почти редовните посетители на това Ново Средище.

            Така, при редовните ми посещения там, през Март и Април 2017 г., преднамерено бях „посетен” няколко пъти, при това не само от един, а поотделно от няколко души, единият от които познавам отдавна, за да ми бъде казано, че

            заинтересовани високопоставени институционални личности ми предлагат да бъде сключено с мен т. нар. „джентълменско споразумение”,

            съгласно което те ще ми „дадат” („предоставят”) висока парична сума, с която да бъде „подпомогнато” моето „заминаване и установяване някъде по света” и абсолютно пълно „забравяне” на абсолютно всичко, свързано с моето и на моите близки хора т. нар. „страдалческо минало”;

            при което от мен се иска аз официално публично да заявя, че поради „дълбоко християнски причини и мотиви” се отказвам от всичките си предявени до сега от мен официални юридически претенции за отговорност за престъпните злини, извършени срещу мен и моите близки хора, и че „по християнски” „великодушно прощавам” на всички за всичко сторено срещу нас.

            Още тогава аз веднага казах да бъде казано (отговорено):

            ***че преди всичко съм категоричен, че така направено ми „предложение” е абсолютна провокация на специалните правителствено-мафиотски служби;

            ***че дори и да не е провокация, сключването с мен на такова „споразумение” е абсолютно невъзможно не само защото аз, макар и да считам себе си за високо почтен човек, все пак НЕ САМО ЧЕ не се считам за „джентълмен”, НО И винаги съм се гордеел и се гордея, че съм високо вироглав селянин, който се прекланя единствено пред Светото Писание и пред съобразените с Него Принципи и Норми на Правото;

            ***И ЧЕ КАТЕГОРИЧНО СЪМ УБЕДЕН, че тези, които са направили това „предложение” НЕ САМО НЕ СА „ДЖЕНТЪЛМЕНИ”, НЕ САМО НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО, НО СА АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ЧУДОВИЩА, взаимоотношенията ми с които са възможни само и единствено именно чрез институциите на Справедливостта и Правосъобразността (Правосъдието).

            Нещо повече – още тогава аз казах да бъде казано, че направеното ми „предложение” няма абсолютно нищо общо със същинското християнство, тъй като Прошка се дава само ако и след като деецът (виновник, престъпник):

            ***официално и публично се е разкаял като най-вече пред пострадалите и пред възможно максимален брои членове на Църковната и на Светската Общност, самоинициативно, доброволно, искрено, самодемаскиращо е посочил поне основните параметри на деянието, което е извършил;

            ***вече е предприел извършването или е извършил цялостното или при невъзможност поне частичното възстановяване на вредите (щетите), които е нанесъл;

            ***заявил е готовността си да понесе наказанието за последиците от виновното деяние, което е извършил;

            ***посочил (разкрил) е съучастниците си, ако е имал такива, и ги е призовал да се разкаят, да възстановят щетите, да поискат Прошка и да понесат полагащото им се наказание.

            ***Във всички останали случаи Прошката, която е поискана, има характера на престъпно въвличане във виновност и съучастническа отговорност на тези, които охотно дават Прошката, тоест,

            съгласно една от основните тези на Християнството всеки, който охотно прощава без наличието на посочените предварителни условия за това, Е ВИНОВЕН СЪУЧАСТНИК В ДЕЯНИЕТО.

            После, само няколко дни след това, въпреки така изрично и пределно ясно заявеното мое категорично мнение,

получих две телефонни обаждания да посетя две банки, за да получа „исканите от мен” банкови карти.

            Разбира се, веднага им казах, че не съм имал, нямам, и не желая да имам каквито и да са взаимоотношения с каквито и да са банки, и че считам технтите обаждания за абсолютна полицейско-мафиотска провокация.

            При това ОТ ФАКТЪТ, ЧЕ СЪВСЕМ НЕСЛУЧАЙНО, уж поради елементарна банкерска акуратност, изрично ми беше казано, че

едната карта съдържа повече от един милион и половина долари, а другатаповече от един милион и половина евро,

аз направих категоричният извод, че става въпрос за

              СКАЛЪПЕНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНО ДАЛЕКОБОЙНО МНОГОВАРИАНТНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО ОСТРО ЕЛИМИНАЦИОННО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ,

              ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА КОЕТО СЪВСЕМ НЕ Е КОМПРОМЕТИРАНЕ,

              А Е ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО,

              В КОЕТО БАНКОВИТЕ КАРТИ СА САМО НАЧАЛОТО НА ПРЕДСТОЯЩИ ЗЛОВЕЩИ СЪБИТИЯ, ПЛАНИРАНИ СРЕЩУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

            Така, още на 11 Май 2017 г. в моето надлежно акуратно регистрирано т. нар. „Тридесет и девето (39-то) официално отворено писмо В КОНТЕКСТА НА ФОРМАЛНО ДРУГ ПРЕДЯВЕН ОТ МЕН КАЗУС съм вмъкнал следният текст:

              „Тук и сега изрично и пределно ясно посочвам, че веднага, в процеса на регистрацията на моето поредно официално писмо, посетих офиса на приемната на Министерството на вътрешните работи,

              и разказах на началника на Приемната

              ежедневно дежурния Комисар, с когото се познаваме отдавна именно поради факта, че той е главното институционално лице, което е надлежно регистрирало повече от сто (100) мои официални заявления до предишните няколко министри на МВР,

              И ИЗРИЧНО И ЯСНО ЗАЯВИХ МОЕТО КАТЕГОРИЧНО ИСКАНЕ ТОЙ ДА ИЗВЪРШИ НЕ САМО РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ МУ МОИ ПИСМЕН ТЕКСТ,

              НО И ЛИЧНО ДА ДОКЛАДВА НА ВСИЧКИ ПО ВЕРИГАТА НАГОРЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МИНИСТЪРА, ВСИЧКИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

              КОИТО СЪМ МУ РАЗКАЗАЛ ОТНОСНО МНОГОБРОЙНИТЕ ИНТЕНЗИВНИ ШИРОКОСПЕКТЪРНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕКРЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

              ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДА ДОКЛАДВА МОЕТО

              РАЗКОНСПИРАТИВНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ

              НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ТАКТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОПЕРАТИВНОТО МЕРОПРИЯТИЕ НА КОЕТО СЪМ СТАНАЛ ОБЕКТ САМО ПРЕДИ БРОЕНИ МИНУТИ.

              НЕСЪМНЕНО тук и сега няма да се спирам на отделните конкретни факти и обстоятелства, които разказах и за които посочих, че са ми станали известни само преди броени минути.”

            При това, тук и сега изрично пояснявам, че още съвсем в началото на моите интензивни посещения в Приемният офис на Министъра на вътрешните работи визираният Ръководител на офиса бе побързал да ми се похвали, че се радва на настъпилите в България дълбоки същностни политически промени, тъй като именно благодарение на тези промени, той, макар и да е син на човек, който е преминал през комунистическите лагери и затвори днес има високата чест да работи на тази именно восокопоставена длъжност в самото Министерство на вътрешните работи.

            Така, тъй като той каза името на баща си, аз му казах, че всъщност още през 90-те години ЛИЧНО ПОЗНАВАМ БАЩА МУ, който беше член на Съюза на репресираните.

            Така, именно в контекста на това „съзаклятничество”, аз, разбира се, без ни най-малко да разчитам на когото и на каквото и да е, а именно И КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА, И КАТО „ПРОВОКАЦИЯ” КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, му разказах за банковите карти и го помолих да докладва абсолютно всичко лично на Министъра.

            После, още на другият ден, аз отново посетих офиса, а той съвсем лаконично ми каза „Ами, харчи си парите!”.

            Така, за мен вече ОКОНЧАТЕЛНО беше ПРЕДЕЛНО ЯСНО, че става въпрос за секретно оперативно мероприятие, в което ПРЕДВАРИТЕЛНО е бил посветен лично самият Министър на вътрешните работи.

            После, съвсем наскоро след това, още през Юли 2017 г. БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЪМ ПОЗНАВАЛ КОГОТО И ДА Е ОТ ТЕХ, И ДОРИ БЕЗ ВЪОБЩЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЪМ ЗНАЕЛ ЗА ТЕХНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ,

            в Кампуса на Софийския Университет с мен се срещнаха

            Теодора Йорданова Уинтърс, гражданин на САЩ, оперна певица във Виена и НЮ Йорк, преподавател по музика,

            Стоян Василев Петров, известен като Тони Стоянов и Тони Бонд, бивш полицай, собственик на детективската агенция „SBond13” и отговорен оперативен функционер на пловдивския клон на Застрахователната компания „Лев Инс АД”, и

            Андрея Георгиев Щерев, бизнесмен, собственик и мениджър на няколко фирми, 

            и тримата от Пловдив.

            Те са тези, които ме потърсиха с молбата или предложението да се съглася:

            ***да бъда кум на гражданския брак между Уинтърс и Петров, който брак ще бъде сключен във Виена, и

            ***да се съглася да бъда Председател на фондация „Камертон”, която ще бъде организирана и създадена от тех и тържествено регистрирана от мен във Виена.

            Така, на мен вече ми стана ясно, че именно това е „Великолепната Тройка” на специалните служби и че именно идеята за пътуването ЗА Виена (не непременно ДО и/или ВЪВ) е поставено в основата на оперативното мероприятие, както и че секретното наименование на Мероприятието, естествено е именно „Камертон”.

            После, тъй като, естествено, на мен ми станаха пределно ясни и основните факти и обстоятелства, свързани с тези тримата членове на пловдивската „Великолепна Тройка” на Специалните служби на правителствено-мафиотската хунта, аз предприех специална жалбоподателска процедура пред Старши комисар Атанас Тр. Илков, Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив, при което надлежно официално съм изпратил следните мои СЕДЕМ (7) искания за разследване: 01.02.2018 г.; 03.02.2018 г.; 05.02.2018 г.; 07.02.2018 г.; 15.02.2018 г.; 18.06.2018 г.; 15.08.2018 г.; ПО КОИТО ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

            Също така, макар и отделно от тази процедура, В НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЯКА ВРЪЗКА С НЕЯ СЪМ РЕАЛИЗИРАЛ И ДВЕ ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ, надлежно акуратно адресирани до:

            ***(11.05.2017г.)до: Председателя на Народното събрание; Президента на България; Министър-Председателя; Главния Прокурор; Министъра на вътрешните работи;

            ***(29.03.2018г.)до: Министъра на вътрешните работи; ПО КОИТО, СЪЩО ТАКА, ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОБЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

            При това изрично и пределно ясно подчертавам, че в моето официално писмо до Министъра на вътрешните работи Валентин Радев, датирано и регистрирано на 29.03.2018 г. изрично и пределно ясно съм написал следният текст:

            „(...) тук и сега официално надлежно предявявам искането да бъдат извършени прецезни проверки и разследвания и да ми бъдат официално надлежно предоставени (връчени) всичките страници на процедурата по проверката (разследването) ОТНОСНО ТОВА ДАЛИ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ДАЛИ СЪМ ИМАЛ ИЗДАДЕНИ т. нар. кредитни банкови карти, както и ако е имало такива издавания на такива банкови карти, КОЙ И КАК СЕ Е РАЗПОРЕЖДАЛ С ТЕХ И КАКВИ СА БИЛИ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА.

            Идеята да поискам извършването на такава процедура възникна преди около една година по повод и във връзка с това, че няколко души които познавам отдавна като авторитетни университетски и академични функционери няколко пъти изрично и ясно са ми казвали, че им е било казано да ми кажат, че

            заинтересовани високопоставени личности предлагат да сключат с мен т. нар. „джентълменско споразумение” те да ми „дадат” („предоставят”) висока парична сума, с която да бъде „подпомогнато” моето „заминаване някъде по света” и абсолютно пълно „забравяне” на абсолютно всичко, свързано с моето и на моите близки хора т. нар. „страдалческо минало”;

            при което аз официално публично да заявя, че поради „дълбоко християнски причини и мотиви” се отказвам от всичките си предявени до сега от мен официални юридически претенции за отговорност за извършените срещу мен и моите близки хора престъпни злини.

            Тъй като още тогава аз веднага казах да бъде казано (отговорено):

            ***че аз преди всичко съм категоричен, че така направеното ми „предложение” е абсолютна провокация на специалните правителствени служби, на службите на самото Министерство на вътрешните работи и на специалните служби на българския клан на интернационалната и транснационалната банкстерско-мафиотска конфигурация;

            ***но че дори и да не е провокация, сключването с мен на такова „споразумение” е абсолютно невъзможно не само защото аз, макар и все пак да считам себе си за високо почтен човек, все пак не считам себе си за „джентълмен”,

            НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН, че тези, които предлагат това, СА АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ЧУДОВИЩА,

            взаимоотношенията ми с които са възможни само и единствено именно чрез институциите на Справедливостта и Правосъобразността (Правосъдието).

            Все пак, обаче, въпреки така заявеното ми категорично мнение, няколко дни след това получих две телефонни обаждания да посетя две банки, за да получа „исканите от мен” банкови карти;

            разбира се, веднага им казах, че не съм имал, нямам, и не желая да имам каквито и да са кредитни или други взаимоотношения с каквито и да са банки, и че считам техните обаждания за абсолютна полицейско-мафиотска провокация.”.

- - -

 

            (04).20 Май 2019 г., Четиредесет и шести (46-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум До *(01) Председателя на Народното събрание; *(02) Президента на България; *(03) Министър-Председателя (Премиера) на България; *(04) Министъра на вътрешните работи; *(05) Главния прокурор.

            Основното съдържание е следното:

            Относно казус: „Строго секретно ОСТРО ЕЛИМИНАЦИОННО оперативно мероприятие на Специалните служби на Правителствено-Мафиотската Хунта

под кодовото наименование „Камертон””.

            Преди всичко акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху факта или обстоятелството, че по повод и във връзка с така посоченото Строго секретно мероприятие на Специалните служби на Правителствено-Мафиотската хунта „Бърисов-Цацаров-Пеевски” до сега официално съм регистрирал

СЛЕДНИТЕ ТРИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНИ ПРОЦЕДУРИ:

            (11.05.2017г.)т. нар. „Тридесет и девето (39-то) официално отворено писмо до:*Председателя на Народното събрание; *Президента на България; *Министър-Председателя; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи; (29.03.2018г.), т. нар. „Четиредесет и седми (47-ми) Меморандум до Валентин Радев – официален Министъра на вътрешните работи;

            (29.03.2018г.)т. нар. „Четиредесет и седми (47-ми) Меморандум до Валентин Радев, официален Министър на вътрешните работи”;

            (13.05.2019г.)т. нар. „Четиредесет и пети (45-ти)СПЕЦИАЛЕН меморандум до: * (01) Председателя на Народното събрание; (02) Президента на България; (03) Министър-Председателя (Премиера) на България; (04) Министъра на вътрешните работи; (05) Главния прокурор; (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”; (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия; (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии; (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху факта или обстоятелството, че ПАК ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЩОТО Строго секретно мероприятие, ОТДЕЛНО ОТ ГОРНОТО, аз предприех СЛЕДНИТЕ ОСЕМ (8) ПРОЦЕДУРНИ ИСКАНИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ, адресирани до Старши комисар Атанас Тр. Илков, Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив: 01.02.2018 г.; 03.02.2018 г.; 05.02.2018 г.; 07.02.2018 г.; 15.02.2018 г.; 18.06.2018 г.; 15.08.2018 г.; 17(18).05.2019г.;

            ПРИ КОЕТО И ПРИ ДВЕТЕ ГРУПИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО АДРЕСИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР. Така, В ПРЕДВИД НА ГОРНОТО ОБСТОЯТЕЛСТВО, абсолютно категоричен съм, че самият факт, че по така визираните процедури до днес въобще не ми е отговорено е категорично доказателство, че става въпрос за изключително високопоставена строго секретна оперативна дейност на специалните служби на правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски.

            Нещо повече – самият факт, че след провалът на „дестинациите” Виена и Бърно, реализирането на които бе възложено на пловдивската „Великолепна Тройка” на специалните служби на хунтата, пред мен „се появи” с нескопосано интензивните „покани” за пътуване до Белград високопоставено ОФИЦИАЛНО ЛЕГЕНДИРАНИЯТ като академик, професор, доктор на техническите науки, доктор на икономическите науки, съвсем отскоро (!!!) приет в Българската Академия на науките и изкуствата (БАНИ)

   Николай Иванов Петров, роден през 1953 г., завършил висше образование през 1977 г. във факултет „Авиационен” в Националния ВОЕНЕН Университет „Васил Левски” във Велико Търново,

            по повод и във връзка с когото тук и сега акуратно настоявам да бъде извършено ЦЯЛОСТНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СЪМ ИЗЛОЖИЛ В ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ПРОЦЕДУРИ И ПО КОИТО ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТ НИКОГО ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СУБЕКТИ, КЪМ КОИТО СЪМ ПРЕДЯВИЛ МОИТЕ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ ФАКТОСЪОБРАЗНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

            Нещо повече – обръщам специално внимание на факта и обстоятелството, че аз съм единственият който многократно е писал официални искания за разследвания на причините и обстоятелствата за смъртта (убийството) на доц. Цветан Цветанов, специалист по административно право и на доц. Илко Ескенази, специалист по патентно право.

            Това, което съм писал относно причините и обстоятелствата за техното убийство (Цветанов е директно застрелян на улицата, а Ескенази е камуфлажно убит като самоудавил се в морето) съм го публикувал в документалните си книги, а фрагменти от това може да бъдат прочетени и в моите сайтове – виж нпр. https://iankov.blogspot.com/2013/03/vii.html 

            При това изрично и пределно ясно посочвам, че и двамата са били обекти на строго секретни оперативни мероприятия с кодовото наименование „Камертон”, при което и от двамата е било искано да се ангажират с патентна процедура и с адмиинстаривна процедура относно издаването на патентно и на административно удостоверение относно характеристиките на камертона,

            с които удостоверения да бъде признато, че се възстановяват характеристиките на порвоначалният камертон, който през 1711 г. е бил изобретен от англичанина Джон Шоър, но през 1939 г. с указ на германския Министър на пропагандата Йозеф Гьобелс е била променена честотата на неговият звук.

            Тъй като, обаче, И ДВАМАТА (И ЦВЕТАНОВ И ЕСКЕНАЗИ), отказали да се ангажират със поканите за пътуване до Виена, където да бъдат реализирани процедурите, поради което, това, което е било пранирано да им се случи по пътя за Виена, им се е било случило на единия на улицата в София, а на другият в морето във Варна.

*******       *******       *******

Следва:

Част Втора: Кратка „История”,

официална документация 85 стр.

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

29 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар