2020-03-10

(10 Март 2020 г.), Двадесет и пети (25-ти) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

10 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Двадесет и пети (25-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на няколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица КАКТО предизвиканите от тех вредни последици, ТАКА И заплатата и статусните придобивки, които са получавали,

            при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор,

носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5112-ти Приоритетно актуален казус: Относно създаването в системата на българската държавна власт и функционирането и днес на специализирани държавно-властнически служби за т. нар. „мокри поръчки”, изразяващи се в упойване, отравяне, компрометиране, взривяване, отвличане, директно или камуфлажно прикрито ликвидиране (убийство) и прочее подобни и аналогични дейности, специалитет на т. нар. „Служба 7”; в която служба, впрочем, са били формирани минимум 4 (четири) специализирани отдели или екипи, извършващи КАКТО В ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, ТАКА И В ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУЖИ ДЪРЖАВИ (в чужбина) т. нар. ***ОМ (остри мероприятия); ***СМ (специални мероприятия); ***АМ (активни мероприятия); ***ДМ (дезинформационни мероприятия).

 

            Уточнявам, че по повод и във връзка с този казус официално съм регистрирал следните искания КАКТО за извършване на легитимни разследвания, ТАКА И да ми бъдат предоставени адекватно изчерпатели отговори:

            ***16.01.2018 г., до Министъра на вътрешните работи;

            ***22.01.2019 г., до Председателя на Народното събрание; до Президента на България; до Министър-Председателя (Премиера) на България; до Министъра на вътрешните работи; до Главния Прокурор.

            Уточнявам, че до днес НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР от визираните адресати.

 

            Уточнявам, че категорично считам, че тук визираните високоинституционални държавно-властнически лица ФАКТИЧЕСКИ СА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ СЪУЧАСТНИЦИ В ПОСОЧЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

            Уточнявам, че изрично и пределно ясно съм посочил, че съгласно моите ЕКСПЕРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, визираната престъпна дейност

            Е ИМАЛА И ИМА СЕЛЕКТИВНО ГЕНОЦИДЕН ХАРАКТЕР,

            И Е БИЛА И ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА СРЕЩУ НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата и фамилиите на европейските (европоидните) етно-национални общности и в частност на българската етно-национална общност; и че именно поради това че ези знакови, пасионарни, ридерски личности са носители на високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достойнство, те са характеризирани като „обекти”, които са потенциално и актуално опасни за престъпната българска държавна власт, и че именно паради това с високопоставени секретни разпореждания тези „обекти” са определени и предназначени като подлежащи на ретинни и интензивни стратегически и тактически мотириварни различни широкоспектърни форми на ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ.

 

            Уточнявам, че в посоченото по-горе мое официално писмо от 22. Януари 2019 г. изрично и ясно съм написал следният текст:

              ***Така, в контекста на тази мутренско-мафиотска реалност НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ ПРЕСТЪПНАТА ВЛАСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ са подложени на ежедневни СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ ДОБРОНАМЕРЕНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

              ***Нещо повече – поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество отделни конкретни казуси, при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение, че от всеки отделен казус е недвусмислено ОЧЕВАДНО ВИДНО, че  всичкото това неприкрито нагло се извършва от самите специални служби и институции на държавата.

              ***Така, със задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на специалните служби, пределно ясно съм констатирал,

              че тя е ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата и фамилиите на европейските (европоидните) етно-националните общности и в частност на българската етно-национална общност;

              и че именно поради това, че тези знакови, пасионарни, лидерски личности, са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

  те са характеризирани като „обекти”, които са потенциално и актуално опасни за държавната власт;

              и че поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ ТЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

              Във визираният мои текст изрично и ясно съм написал, че категорично съм констатирал, че тази практика на БЪЛГАРСКОТО ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ”

              ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕФЕКТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И БЪЛГАРСКО ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

              Във визираният мои текст изрично и ясно съм написал, че:

              КАКТО С ОГЛЕД НА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СТРОГО НАУЧНИТЕ МИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

              ТАКА И С ОГЛЕД НА ПРАВОСЪДНОТО ПРИЛАГАНЕ на специфично Правните Принципи и Норми относно отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност насочена специално към (срещу) ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата на репресираните лица,

              НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДАТ ДАДЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, в която са отразени както принципно препоръчваните, допустимите и приетите „на въоръжение” методи и средства, така и конкретните отделни оперативни мероприя, които са прилагани спрямо така визираните лица.

              Във визираният мои текст изрично и ясно съм написал, че:

              ***като изрично и пределно ясно посочвам както каталога на Националната и на Университетската (на СУ) библиотека, така и електронния адрес на моята т. нар. „Библиография (Списък на книгите)”

              тук и сега изрично посочвам, че в частност интересът ми към всичките досега фокусирани документални масиви в тук посочените отделни искания за достъп до архивната документация на МВР

              Е МОТИВИРАН включително и по повод и във връзка със строго научните ми изследвания ОТНОСНО МЕХАНИЗМИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО-ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТВЯНИТЕ ЗА ПЕЧАТ следни книги:

  ***Янко Янков, Българският демократичен геноцид. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, Том 6, Том 7, ISBN: 978-619-7008-01-2;

  ***Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, ISBN: 978-954-8550-73-4;

  ***Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, ISBN 978-954-8550-98-7;

  ***Янко Янков, Политическият мениджмънт, ISBN: 978-954-8550-85-7;

  ***Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, ISBN: 978-954-8550-41-3;

  ***Янко Янков, „Психология на политиката” (ISBN – 978-954-8550-38-3);

  ***Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, ISBN: 978-954-8550-17-8;

  ***Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, ISBN: 978-954-8550-56-7;

  ***Янко Янков, „Увод в биопсихографското потретиране” (на политическите и криминалните дейци и най-вече на дейците на престъпния политически и полицейски репресивен апарат) (ISBN – 978-954-8550-72-4).

              Във визираният мои текст изрично и ясно съм написал, че по повод и във връзка с всичкото това настоявам да получа копия от цялостната документация на Министерството на вътрешните работи относно така визираната казусна съвкупност;

              И ЧЕ отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

 

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

10 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар