2020-03-24

(24 Март 2020 г.), Тридесет и пети (35-ти) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

24 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Тридесет и пети (35-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху това, че ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МОЯТА ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЛНО РЕГИСТРАЦИОННА ПРАКТИКА специално относно документирането на факта на регистрацията СМЕНИХ И ЗАСЕГА ВРЕМЕННО СМЕНЯВАМ подхода си да извършвам традиционното документално-доказателствено обезпечение на факта на регистрацията.

            Така, датираните на 11-ти Март и т.н. мои адресирани до Главния Прокурор Персонални Меморандуми, ВЪПРЕКИ НЕСЪМНЕНАТА ВЕРОЯТНА ОПАСНОСТ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ ЧЕ ТАКИВА МОИ ИСКАНИЯ ВЪОБЩЕ НЕ СА ПОДАВАНИ ДО ВАС,

БЯХА ИЗПРАТЕНИ ДО ВАС ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА,

при това, също така, бяха изпратени по електронната поща

на голямо множество базирани в България дипломатически мисии,

както и на множество институционални и персанални адресати.

            Това, разбира се, от чисто формално-юридическа гледна точка въобще не е, не може и не би могло да бъде какъвто и да е РЕГИСТРАЦИОНЕН проблем, но изрично заявявам, че

САМО НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ТОВА, в контекста на вече интензивно протичащите у нас официални принудителни „карантинни мероприятия”

ми се наложи НЕ САМО ДА си припомня „случки”, каквито са посочени, описани и дори препоръчани в един лекционен курс по т. нар. „Оперативна психология” на един от заковите ПРЕДИ ВРЕМЕ преподаватели в полицейското училище.

            Впрочем, ползувам случая или контекста тук и сега само мимоходом да спомена, че на 20 Февруари 2019 г. и на 20 Февруари 2020 г. в офиса на Главния Прокурор акуратно са регистрирани два мои меморандуми, в които съм поискал извършването на проверки и разследвания на секретна систематично провеждана оперативна престъпната дейност, извършвана от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта, която е била извършвана

под кодовото наименование

Карантиниране на вироглавците”.

            Посочил съм, че от Септември 2016 г. до Юни 2018 г. в почти всички населени места в България са извършени драстични камуфлажно прикрити т. нар. „профилактични” престъпни оперативни мероприятия за сломяване на Човешкото Достойнство и икономическия статус на ПОВЕЧЕ ОТ 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

            а през 2018 г. срещу ПОВЕЧЕ половин милион т. нар. „знакови личности” относно които вече е било констатирано (установено), че са не само „активни изразители”, но и „потенциални експлозивни носители” на високо вербално и поведенческо-критично несъгласие с провежданата от престъпната държавна власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа, икономическа и културна ценностна система.

            При това съм посочил, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визираният период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на т. нар. „профилактични разговори”, но и на „временно” профилактично арестантско задържане за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

            При това съм посочил че ***при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

            да бъдат оперативно поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее, включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

           НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТУК И СЕГА в контекста на този „предУвод” акуратно съобщавам, че РАЗПОЛАГАМ С НЕОБХОДИМИТЕ ФАКТИ, че още с появата на настоящата световна коронно-вирусна епидемия

           българските специални служби ВЕДНАГА са били „яхнали” ситуацията, за да я използват като изключително удобен повод и претекст за камуфлажно прикрити осакатявания и дори убийства на определени т. нар. „вироглавци”,

           които ПОД „БЛАГОВИДНИЯТ” ПРЕДЛОГ ЗА РУТИННИ ВИРУСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА БЪДАТ КАРАНТИНИРАНИ и подложени на неуспешно „вирусно” лечение.

           Впрочем, с изричното съгласие на съответните лица, които познавам отдавна,

           тук и сега ВЕЧЕ ЗА НЯКОЛКОКРАТЕН ПОРЕДЕН ПЪТ акуратно регистрирам и съобщавам факта,

           че точно на 11 Март т. г., по време на моето рутинно посещение в сградата на централната Съдебна палата с мен се срещнаха две авторитетни институционали лица, които ми казаха, че

           ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН КАРАНТИНЕН РЕЖИМ, и че

           ВЕЧЕ СА ОБОСНОВАНИ И ПЛАНИРАНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ЛИЧНОСТИ КАТО МЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕН,

           ЩЕ СТАНАТ ОБЕКТИ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СИТУАЦИОННО КАМУФЛАЖНО ЗАПЛИТАНЕ”,

           КОЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ВИРУСНО ЗАРАЗЕНИ, ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ” ДА ТЕХНОТО ОФИЦИАЛНО „ЛЕЧЕНИЕ” И ФАКТИЧЕСКО КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО.

           Впрочем, още на другият ден СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ЗА ТАКОВА ЗАПЛИТАНЕ, но засега това е друга тема.

. . . . . . .  . . .  . .  . . . . .

            За пореден път акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕН ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на няколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица КАКТО предизвиканите от тех вредни последици, ТАКА И заплатата и статусните придобивки, които са получавали,

            при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор,

носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5122-ри Приоритетно актуален казус: Престъпната дейност на Специалните служби на Правителствено Мафиотската Хунта извършена ПРЯКО (НЕПОСРЕДСТВЕНО) срещу няколко граждани на Великобритания

            която престъпна дейност по категорично ясен начин ДАВА ОСНОВАНИЕ да бъде считано, че след като престъпните специални служби са си били позволили да извършат такова престъпление спрямо легитимни чужди граждани, и дори са си били позволили да се опитат да излъжат официалните държавно-властнически институции на Великобритания,

            то те несъмнено са извършвали и извършват същият тип престъп на дейност спрямо (срещу) българските граждани.

            НЕЩО ПОВЕЧЕ – ТАЗИ ПРЕСТЪПНЕ ДЕЙНОСТ НЕСЪМНЕНО ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ

            НЕ САМО НА ВСИЧКИ ВЕЧЕ ОБЯВЕНИ ЗА ЗАРАЗЕНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

            НО И НА ВСИЧКИ ВЕЧЕ ПОЧИНАЛИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, при убедителното съмнение, че става въпрос за УБИЙСТВА, преднамерено извършени като камуфлажно прикрити зад фалшиви медицински аргументи.

 

*** *** ***


Публикувано на 24.03.2020 / 12:46

ВЛАСТТА ИЗЛЪГА ЗА ЗАРАЗЕНО АНГЛИЙСКО ДЕТЕ, ЗАРАДИ КОЕТО ЗАТВОРИ БАНСКО!

ЗАЩО СЕ ЛЪЖЕ НА ДЪРЖАВНО НИВО В БЪЛГАРИЯ?!

            Сутрешни размисли относно вируса.

            Кому е нужно в България да се разпространяват неверни новини и слухове за заразено английско 9 годишно дете и семейството му в Банско, което в последствие е довело до обявяването на карантина и затварянето на бизнеси?!

              Оказа се, че бащата на детето, тяхното семейство и приятели са изследвани в България и резултатите от теста са негативни. Но междувременно властите в България са разпространили невярната информация, че резултатите са позитивни, организиран е транспорт на тези англичани до летището с всички съпътстващи кордони, полиция и т.н облечени в белите предпазни костюми и са третирани като заразни. След изискване от английското посолство да се видят документите от изследванията, българските власти първоначално са отказали, но в последствие са предоставили резултатите от тестовете на 5 -те души- всички негативни.

            Е, защо тогава се лъже на държавно ниво в България?!

            Кой е отговорен за разпространението на невярна информация и последвалата наложена карантина и затварянето на бизнеси?!

            Каква е ползата и кой плаща разходите свързани с ескорта на здрави хора до летището?!

            И това не е „конспиративна“ теория!!! Лично видях документа от изследванията на тези 5 души, публикуван от бащата на набеденото за заразено с Коронавирус дете.

            Не спирам да се питам, колко още лъжи се разпространяват от българските политици за реални и нереални случаи на заразени хора в България и кой стои зад всичко това.

            Рали Константинова (Rallie Konstantinov)

            Ето и документа!!! Както и посланието на отвратените англичани: „Абсолютно отвратително е това, което преживяхме и бяхме обвинени в България!“:

https://afera.bg/wp-content/uploads/2020/03/BANSKO1.jpg

*** *** ***

 

Втори англичанин е с COVID-19 в Банско

Ирина Мазганова, 16 март 2020 | 11:14:34

            В Банско е установен втори заразен с COVID-19 англичанин. Той е на 78 години и е пристигнал в курорта преди 5 дни, за да кара ски. В събота обаче е проявил грипоподобни симптоми и висока температура.

            Чужденецът е бил настанен в инфекциозно отделение на благоевградската болница, пише „24 часа“. Днес пробата му за коронавирус се е оказала положителна. Мъжът е в средно тежко състояние. Засега няма опасност за живота му.

            Това е вторият случай на турист от Англия, който е с положителна проба в Банско. Тази сутрин стана ясно, че дете на 9 години е носител на вируса. Състоянието му е добро.

*** *** ***

До момента две са положителните проби

за коронавирус на англичани в Банско


            Банско е в паника, защото расте броят на  заразените с коронавирус чужди  граждани. До момента двама са дали положителни проби. Едната е на 9-годишно британче, а другата на 78-годишен англичанин, който не е от групата на детето.

            Възрастният британец е настанен в инфекциозното отделение на МБАЛ –Благоевград. Той е в тежко състояние,има висока температура и всички други грипоподобни симптоми.

            Детето е добре, контактно и е изолирано заедно с роднините му в хотел „Еделвайс“ в Банско, където са дошли на почивка в края на миналата седмица.

            В момента се установяват всички лица, които са били в контакт със заразените. Взети са още проби и се чакат резултатите.

            В момента в Банско заседава кризисния щаб,за да решава за още по-крути мерки в курорта.

*** *** ***

В БАНСКО ИМА ДВАМА ЗАРАЗЕНИ С КОРОНА ВИРУС- АНГЛИЧАНИ НА 78 Г И 9 Г ДЕТЕ ОТ АНГЛИЯ

16.03.2020

            Към днешна дата, в Банско има 2 лица с положителна проба за COVID – 19. Единият случай е на 9-годишно дете от Англия, пристигнало с още 4-ма членове на семейството си в техен собствен апартамент. Другият е на 78 годишен англичанин, който от две години живее в Банско и няма информация да е пътувал извън България през последните няколко месеца. Под карантина са общо 7 човека – споменатите по-горе и шофьора, който е докарал английското семейство от летището в София до Банско. От днес под карантина ще бъдат поставени и намиращите се в апартаментния комплекс, в който английското семейство пребивава.

            За дните от 13 март до днес, броят на пребиваващите туристи в гр.Банско е намалял 3 пъти. Призовават се хотелиерите да предприемат необходимите действия за спиране приема на нови туристи. За тези туристи, които не могат да напуснат веднага, се препоръчва да се организира изхранването им в хотелите.

            Общинският кризисен щаб е в непрекъснат контакт със здравните и правозащитните органи за координиране на действията. Той действа в интерес на гражданите, но в рамките на правомощията си в съответствие с  действащото законодателство.

*** *** ***

Бойко Борисов бесен.

Заразили Банско англичани, докарани в София

Публикувана на 18 Март 2020 година

            Хотел на "Лъвов мост" в столицата е отцепен, под блокада от полиция и поставен под карантина. Там има настанени английски туристи от Банско, които с чартъри трябва да бъдат изведени от страната. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов след заседанието на Европейски съвет.

            Премиерът изрази силното си недоволство от туроператора, който ги е настанил там, въпреки решението тези туристи да се карат директно на летището. В момента хотелът е бил поставен под охрана от полицията. "Не стига, че заразиха Банско, но сега ги докараха в София", коментира той. Борисов поясни, че вече са се свързали с посолството на дадената държава. Шофорът, който ще закара групата до летището в София, пък ще бъде в предпазен костюм.

            В тази връзка Борисов заяви, че има чужди туристи и в другите наши курорти - Боровец и Пампорово, които също ще бъдат изкарани от страната. На този етап обаче няма решение и тези два наши курорта да се поставят по блокада и карантина, както това се случи с Банско по-рано тази вечер. Въпреки това Борисов даде да се разбере, че ако щетите ще са големи и се налага, ще затворят и тях. Въпреки това той остави това решение за националния щаб и заяви, че той изпълява техните препоръки.

            Иначе премиерът обясни, че на заседанието се е решило ЕС да затвари границите си за граждани от трети страни за тридесет дни.Чака се само заповедта от ЕК с точната дата, както и със списъка с изключения.

Публикувана на 18 Март 2020 година

*** *** ***

Втори англичанин с коронавирус в Банско,

на 78 години е Дошъл в курорта да кара ски 

Обновена: 16 мар 2020 10:58 | 16 мар 2020 10:56, Петя Славова

            Втори заразен с коронавирус англичанин бе регистриран в Банско. Чужденецът е на 78 години и е пристигнал преди 5 дни в курорта, за да кара ски. В събота е получил висока температура и грипоподобни симптоми.

            Настанен е в инфекциозно отделение на благоевградската болница, съобщава "24 часа".Днес пробата му за коронавирус излезе положителна.  

            Още по темата

            Още десет души има в хотела със заразеното дете в Банско

            16 мар 2020 09:48

            9-годишно дете е дало положителна проба за COVID-19

            16 мар 2020 08:20

            Той е в средно тежко състояние, но засега няма опасност за живота му. Това е втори случай на английски турист с положителна проба в Банско.

            Сутринта стана ясно, че и 9-годишно дете е носител на вируса. То е в добро състояние.По публикацията работи: Петя Славова  


*** *** ***

Банско затвори ски зоната!

Англичани - 9-годишен и мъж на 78 г., заразени (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/8309383 www.24chasa.bg


Чичото на детето бил в контакт с болната си сестра в Лондон

В курортния град мият с дезинфектант улиците и тротоарите

            Английски граждани - дете на 9 г. и мъж на 78 г., са първите доказано заразени с коронавирус в Банско. Пробите станаха ясни в понеделник сутринта.

            “Най-важното решение бе да се затвори ски зоната. Оперативният кризисен щаб е в работен режим от началото на миналата седмица и се изпълняват всички мерки, предписани от Министерството на здравеопазването. 80% от указанията се спазват както от хотелиерите и ресторантьорите, така и от собствениците на търговски обекти. Концесионерът на ски зоната увери, че технически максимално бързо ще бъдат спрени съоръженията. Ще се затворят и ски гардеробите. Заведенията по пистите спазиха заповедта на министър Кирил Ананиев и още от събота затвориха”, каза кметът Иван Кадев.

            Районният прокурор на Разлог Ружена Кондева поясни, че това ще стане на основание на т. 5 от заповедта на Ананиев да не се събират много хора на едно място.

            9-годишното дете е пристигнало в Банско в петък с чичо си, още един възрастен и две роднински деца. Фамилията е имала собствен апартамент и се е настанила там. В събота полицаи са получили информация, че чичото на детето е бил в контакт със сестра си в Лондон, която се оказала с положителна проба. Заради това на двамата възрастни и трите деца са взети проби. Оказало се, че само 9-годишното е с положителен резултат.

            “Петимата са под карантина, нямат симптоми засега. Готови сме при поява на оплаквания да ги настаним в здравно заведение”, каза директорът на здравната инспекция в Благоевград д-р Калоян Калоянов. В жилищната сграда, където са 5-имата, са издирени и останалите 10-ина души, които също са под карантина и ще трябва да останат 14 дни тук. Под карантина е и таксиметровият шофьор, който е докарал англичаните до Банско.

            “В самолета е имало и други граждани, издирваме колко от тях са в Банско, за да бъдат карантинирани”, обясни прокурор Кондева.

            “Вторият случай е на 78-годишен британски гражданин, който обаче от 2 г. живее постоянно в Банско. Най-вероятно се е заразил тук, като е контактувал с чужденци. Тепърва се изясняват контактите му”, каза кметът Кадев. Преди дни британецът вдигнал температура, имал е грипоподобни симптоми и е настанен в инфекциозното отделение на благоевградската болница.

            “От петък до неделя чужденците в Банско са намалели 3 пъти. Те вече са само 672-ма от 29 държави. Половината от тях са британци. Ние не можем да спрем притока на външни лица, както и да ограничим движението на чужденци в града. Те влизат през границите ни свободно и не може тук да ги спираме. Идват и от екзотични дестинации, но вече доста от тях си тръгнаха”, каза кметът Кадев.

            Всички чужденци в Банско ще попълват декларации, че са запознати с извънредната ситуация в България. “Великобритания не беше рискова държава и заради това хората казват, че не са знаели за извънредната ситуация у нас, не са попълвали на летищата декларации къде отиват. Не бива да хвърляме вината само върху чужденците”, каза кметът.

            В курортния град започва измиване и дезинфекция на улиците и тротоарите. Със съдействието на здравната инспекция всички предприятия ще бъдат проверявани дали спазват указанията за безопасна работа.

            “Не се плашим от коронавируса. Банско, особено в планината, е най-безопасното място. Сега си платих данъка на имота. Нося си маската и дезинфектант в джоба”, каза руснакът Сергей от Санкт Петербург, който е на почивка в собствения си апартамент с приятели. “Пиеш 4 ракии и вирусът бяга”, казва рецептата си за здраве мъж от Банско.

            В понеделник стана ясно, че до 29 март затварят и ски зоните в останалите български зимни курорти - Пампорово, Боровец, Рилски езера.

*** *** ***


Rallie Konstantinov: Сутрешни размисли относно вируса

            Кому е нужно в България да се разпространяват неверни новини и слухове за заразено английско 9 годишно дете и семейството му в Банско, което в последствие е довело до обявяването на карантина и затварянето на бизнеси?!

            Оказа се, че бащата на детето, тяхното семейство и приятели са изследвани в България и резултатите от теста са негативни.

            Но междувременно властите в България са разпространили невярната информация, че резултатите са позитивни, организиран е транспорт на тези англичани до летището с всички съпътстващи кордони, полиция и т.н облечени в белите предпазни костюми и са третирани като заразни.

            След изискване от английското посолство да се видят документите от изследванията, българските власти първоначално са отказали, но в последствие са предоставили резултатите от тестовете на 5-те души - всички негативни.

            Е, защо тогава се лъже на държавно ниво в България?!

            Кой е отговорен за разпрострснението на невярна информация и последвалата наложена карантина и затварянето на бизнеси?!

            Каква е ползата и кой плаща разходите свързани с ескорта на здрави хора до летището?!

            И това не е "конспиративна" теория!!!

            Лично видях документа от изследванията на тези 5 души, публикуван от бащата на набеденото за заразено с Коронавирус дете.

            Не спирам да се питам, колко още лъжи се разпространяват от българските политици за реални и нереални случаи на заразени хора в България и кой стои зад всичко това.

*** *** ***

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

24 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар