2020-03-06

(06 Март 2020 г.), Двадесети (20-ти) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

06 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Двадесети (20-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият още от 70-те и най-вече от 90-те години перверзно жесток геноциден Съветско-Руско-Американски Либерално Глобалистичен концлагерен Диарбекирски режим

 

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на наколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно-институционално задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА дейност по съответните казуси,

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус, но и отговорни да репарират на държавата и обществото както предизвиканите от тех вредни последици, така и заплатата и статусните придобивки, които са получавали, при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплата и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор, носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност. При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран Приоритетно актуален казус е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5107-ти Приоритетно актуален казус: Престъпна дейност на Премиера Бойко Борисов и ВицеПремиера Цветан Цветанов извършена спрямо съпругата ми по казус от 2009-2010 г. Мое искане надлежно регистрирано в офисите на Министерския съвет и Министерството на вътрешните работи, както и надлежно официално публикувано в моя Интернет-сайт (http://iankov.blogspot.com/2011/03/1.html),

            Уточнявам (цитирам) началните думи на текста на моето официално „писмо” от 07 Март 2011 г.:

            07 Март 2011 г.

            До Бойко М. Борисов – Министър-Председател на поредното Правителство на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим, един от институционално и лично съпричастните към извършеното на 21 Юни 2010 г. върху мен драстично покушение и на даденото на прокурорите предписание да извършат последваща злоупотреба с правосъдие, Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София , Е-mail: primeminister@government.bg

            ***Към: писмо от 01 Юни 2010 г. вх . № 872;

            ***Към: писмо от 13 Юли 2010 г. вх. № 872;

            ***Към: писмо от 20.12.2010 г. вх. № 872.

 

            До Цветан Г. Цветанов – Заместник Министър-Председател и Министър на вътрешните работи на поредното Правителство на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим, един от институционално и лично съпричастните към извършеното на 21 Юни 2010 г. върху мен драстично покушение и на даденото на прокурорите предписание да извършат последваща злоупотреба с правосъдие ул. „6-ти Септември” № 29, 1000 София

            ***Към: писмо до Началника на Трето РУ на МВР от 18 Декември 2009 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 18 Декември 2009 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 05 Януари 2010 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 15 Февруари 2010 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 25 Март 2010 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 17 Май 2010 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 01 Юни 2010 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 13 Юли 2010 г.;

            ***Към: писмо до Министъра от 20 Декември 2010 г.

 

       Уточнявам (цитирам) крайните думи на текста на моето официално „писмо”:

            В контекста на тази група факти и обстоятелства аз питам адресатите на настоящия текст:

На фона на пълното безумие и пълния инфантилизъм и кретенизъм

на аргументите на служителите на МВР,

които в пълно бойно снаряжение и със специална арестантска кола точно три път идваха до дома ни,

за да се опитат да отведат съпругата ми в сградата на МВР -

КАКВА Е БИЛА ТЕХНАТА СЪЩИНСКА (ИСТИНСКА) ЦЕЛ?

 

Не се ли е изразявала тази техна цел именно в това да се опитат да я дрогират, да я сплашат и да я елиминират от казуса,

и то да го направят така, че тя повече никога да не може да поставя исканията, които е поставила – а именно:

Правителството и специалните служби да спрат да нарушават исконните човешки права на гражданите?.

Първо заключително уточнение

  Признавам, че макар и да съм дипломиран юрист от преди близо половин век, макар и да съм хабилитаран университетски преподавател по правни и политически науки, макар и да съм автор на повече от 50 (петдесет) дебели книги, посветени на проблемите на правните и политическите науки,

  изпитвам същинско благоговеене пред недостижимите за мен олимпийски върхове на правните знания,

  до които върхове нашият славен

  Вицепремиер и Минисътър на вътрешните работи г-н Цветан Г. Цветанов  

  не само се е докоснал,

  но и на които се е установил с безспорно достойнство,

  съпоставимо не само с това на гениалния Тодор Живков (светлият учител и пример за подражание на Премиера Бойко Борисов), но дори и с това на самия Зевс.

  Признавам, че макар и вече половин век да познавам най-големите юристи на България,

  категорично не познавам такъв ненадминат капацитет по правни знания, какъвто е г-н Цветан Г. Цветанов,

  който макар и да е завършил Академията за високо спортно майсторство и да е специалист по „лека атлетика“,

  се е изявил (макар и само веднъж) като абсолютно ненадминат гений в сферата на правното консултиране,

  и само с една дадена от него юридическа консултация

  е сполучил да получи хонарар, равняващ се на годишния трудов доход на британския премиер Дейвод Камерън, който е завършил Оксфордския университет и е специалист по философия, политика, икономика и право,

  и който, доколкото ми е известно, притежава само едно-единствено жилище,  

  докато Вицепремиерът и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов само за пет-шест години напълно заслужено е станал собственик на близо една дузина жилища

  (само дограмата на които жилища има паричен израз, равняващ се на моя половинвековен приход за работата ми като учен и университетски преподавател в сферата на правните науки).

  В този именно смисъл и в този именно контекст превъзходно осъзнавам, че изхождайки от своя вече утвърден авторитет на гениален юрист,

  изпълняващият длъжността Вицепремиер и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов

  би могъл не само да се почувствува основателно засегнат от моите развити по-горе наивни юридически съображения,

  но и за назидание на моето правно и политическо невежество

  БИ МОГЪЛ ПАК ДА МИ ПРАТИ ДЖЕЛАТИТЕ СИ,

  за да избият от главата ми несъобразените с неговите мои правни възгледи.

  07 Март 2011 г. Янко Н. Янков

  Публикувано от ... в 20:59  Етикети: Янко Янков, Ianko Iankov

 

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

06 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар