2020-03-07

(07 Март 2020 г.), Двадесет и първи (21-ви) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

07 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Двадесет и първи (21-ви) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на наколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица както предизвиканите от тех вредни последици, така и заплатата и статусните придобивки, които са получавали, при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор, носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5108-ми Приоритетно актуален казус: Престъпна дейност, непосредствено (директно) извършена от Бойко Методиев Борисов и Радослав Христъв Вълчев, извършена под непосредственото (директно) ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО на Димитър Христов Иванов (Митьо Гестапото).

 

            Уточнявам, че тук визираната престъпна дейност, макар и да има отделен (самостоятелен) характер и проявление, Е СВЪРЗАНА С И Е СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ШИРОКОСПЕКТЪРНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА СЪЩИЯТ ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН МАФИОТСКИ ЕКИП, който е фиксиран в моите акуратно обосновани казус №4809 и казус №5098, които са надлежно официално регистрирани в офисите на Министерството на вътрешните работи и Главния прокурор, ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОИТО ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

 

            Уточнявам, че престъпната дейност по конкретно този, тук визиран казус е извършена при стриктното оперативно съдействие на ръководеният от Младен Апостолов Младенов базиран в село край град Монтана Секретен команден център за планиране и извършване на специални мероприятия в България и извън България;

  същото лице като високопоставен офицер от Първи отдел при Шесто управление на ДС преди това е бил директно подчинен на Димитър Христов Иванов като началник на Шесто управление

  и именно под непосредственото оперативно ръководство на Димитър Иванов още от 70-те години е изпълнявал перверзно жестоки оперативни мероприятия лично срещу мен и срещу членовете на семейството ми и на фамилията ми (по повод и във връзка с които престъпни дейности още от 90-те години многократно съм искал разследвания, но до сега не ми е отговорено абсолютно нищо).

 

            Също така уточнявам, че престъпната дейност по конкретно този, тук визиран казус е извършена при стриктното оперативно съдействие на специалните служби при ОУ на МВР гр. Монтана,

            които именно специални служби директно (непосредствено) са възлагали на Маргарита Йорданова Георгиева извършването на ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ срещу брат ми, баща ни и майка ни

            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОИТО ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ АКУРАТНО СЪМ РЕГИСТРИРАЛ В ОФИСА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР РЕДИЦА ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ, ПО КОИТО ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

 

            Уточнявам, че специално тук, по този конкретен казус, става въпрос за следното:

              непосредствено след фактическото убийство и погребението на брат ми по директното нареждане и фактическото обезпечение на регионалните специални служби визираната Маргарита Йорданова Георгиева

              СКАНДАЛНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО забранява на баща ми, на майка ми и на мен да посещаваме жилището на брат ми, което е построено именно чрез всичките нас

              още далеч преди службите на ДС да са я вербували и още далеч преди тя да е познавала брат ми и да е била ВНЕДРЕНА при него със строго секретната задача да осъществи неговата смърт чрез камуфлажно прикрито увреждане на здравето му.

 

            СЛЕД КОЕТО на нея й е било разпоредено да предостави именно на Радослав Вълчев и на Бойко Борисов (които по онова време са перспективни престъпни мутри на подчинение на ДС и новите специални служби),

            всичките книги, които аз лично съм предоставил като собственост на брат ми в специалната стая на апартамента, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕГОВОТО ЖЕЛАНИЕ И НАШАТА УГОВОРКА тези книги да бъдат собственост на неговото дете и детето на неговата годеница, която аз лично познавах.

 

         СЛЕД КОЕТО именно Радослав Вълчев и Бойко Борисов са предоставили тези книги лично на Димитър Христов Иванов, който ги е присвоил в собствената си библиотека.

            Уточнявам, че става въпрос за следните книги:

Списък на книгите

            01.Арнаудов, Михаил, Развой на литературната психология. Исторически очерк, С., 1916, 61 с.

            02.Арнаудов, Михаил, Няколко глави от психологията на творчеството, С., 332 с. (Отделен отпечатък от Годишник на Софийския университет, 1916-1918, ХІІІ – ХІV)

            03.Арнаудов, Михаил, Борци и мечтатели. Литературни портрети, С., 1941, 152 с.

            04.Арнаудов, Михаил, Българското възраждане, 3-то издание, С., 1944, 208 с.

            05.Байрон, Джордж, Гордън, Манфред. Драматическа поема, С., 1920, г. 

            06.Байрон, Джордж, Гордън, Манфред, С., 1940, 

            07.Байрон, Джордж, Гордън, Чайлд Харолд. Поема, 2-ро издание, 1925, 208 с.

            08.Байрон, Джордж, Гордън, Шильонски затворник. Поема, С., 1915, 47 с.

            09.Байрон, Джордж, Гордън, Лирика, С., 1968, 160 с.

            10.Байрон, Джордж, Гордън, Събрани съчинения, в 2 тома, Варна, 1919 г.

                        Том 1, Чайлд Харолд, 64 с.

                        Том 2, Абидоска повест, 79 с. 

            11.Стефанов, Константин, Байрон, поетът на свободата и на мировата скръб, С., 1930

            12.Бобчев, Стефан Савов, История на старобългарското право. Лекции и изследвания, С., 1910, 560 с.

            13.Бобчев, Стефан Савов, Каноническо право, С., 1919, кн. 1-2,

                        Кн.1, Общо каноническо право. Българско черковно право, 128 с.

                        Кн. 2, Брачно право. Имотно право. Външно право на черквата, 130 с. 

            14.Бобчев, Стефан Савов, Държавно-обществен и юридически стой на цар-Симеонова България, С., 1930, 90 с.

            15.Бобчев, Стефан Савов, Правосъдието на цар-Симеоновото време, С., 1929,

            16.Бобчев, Стефан Савов, Руско-турската война 1877-1878 гг. Очерки и разкази, Търново, 1879, 192 с. 

            17.Бобчев, Стефан Савов, Руско-турската война 1877-1878 гг. Очерки и разкази, Второ издание, Пловдив, 1898, 167 с.

            18.Бобчев, Стефан Савов, Старобългарски правни паметници. Помагало при изучаване историята на старобългарското право, Част 1, 1903, 176 с.

            19.Бобчев, Стефан Савов, Римско и византийско право в старовремска България. Правно-исторически етюд, С., 1925, 122 с.

            20..Виноградов, Анатолии К., Прокълнаният Паганини. Биографичен роман, С., 1965, 356 с.

            21.Димитров, Михаил, Психофизиология на смеха, С., 1924, 264 с.

            22.Достоевски, Фьодор Михайлович, Събрани съчинения, в 12 тома, С.,

                        Том 1, 1981, 494 с

                        Том 2, 1981, 567 с

                        Том 3, 1981, 639 с.

                        Том 4, 1982, 551 с

                        Том 5, 1982, 535 с.

                        Том 6, 1982, 639 с.

                        Том 7, 1983, 643 с.

                        Том 8, 1983, 579 с.

            23. Журижан, Жорж, Създателите на италианската държава, С., 1930, 162 с.

            24.Журижан, Жорж, Любовта на Байрон в Италия, С., 1941, 32 с.

            25.Казанджиев, Спиридон, Обща психология, 3-то издание, С., 1946, 540 с

            26.Казанджиев, Спиридон, Пред извора на живота, С., 1937, 223 с.

            27.Казанджиев, Спиридон, Психология на възприятието, 2-ро издание, С., 1940, 241 с.

            28.Казанджиев, Спиридон, Философски и психологически съчинения, С., 1982, 430 с.

            29.Кант, Имануел, Основи на метафизиката на нравите, С., 1974, 160 с.

            30.Кант, Имануел, Критика на чистия разум, С., 1967, 845 с.

            31.Кант, Имануел, Към вечния мир. Философски проект, С., 1977, 80 с.

            32.Кант, Имануел, Към вечен мир. Философски очерк, С., 1920, 57 с.

            33.Кант, Имануел, Критика на практическия разум, С., 1974, 242 с.

            34.Кант, Имануел, Критика на способността за съжданието, С., 1980, 430 с.

            35.Кант, Имануел, Прологомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука, С., 1969, 279 с.

            36.Александров, Емил, Учението на Кант за вечния мир. Международноправни аспекти, С., 1981,

            37.Базсмъртните мисли на Кант, представени от Жулиен Бенда, С., 1942, 280 с.

            38.Ларошфуко, Франсоа дьо, Максими и размисли, С., 1968, 192 с.

            39.Макиавели, Николо, Избрани съчинения, С., 1985, 695 с

            40.Макиавели, Николо, Князът, С., 1933, 120 с

            41.Макиавели, Николо, Мандрагора. Пиеса в 5 действия, С., 1967, 112 с.

            42.Безсмъртните мисли на Макиавели, представен от Карло Сфорца, С., 1942, 247 с.

            43. Драгоев, Петър, Николо Макиавели. Живот, личност, творчество, С., 1932,

            44.Мицкевич, Адам, Избрани произведения, С., 1955, 468 с.

            45.Мицкевич, Адам, Задушница, С., 1938, 272 с.

            46.Мороа, Андре, История на Англия, С., 1945, 627 с.

            47.Мороа, Андре, Животът на Александър Флеминг, С., 1968, 280 с.

            48.Мороа, Андре, Изкуството да се живее, С., 1939, 151 с.

            49.Мороа, Андре, Ариел или животът на Шели, С., 1940, 216 с.

            50.Мороа, Андре, Байрон, 2-ро издание, 1985, 407 с.

            51.Мороа, Андре, Дизраели, С., 1941, 296 с.

            52.Мороа, Андре, Сърцето на Байрон, С., 1940, 256 с.

            53.Мороа, Андре, Тримата Дюма, С., 1967, 471 с.

            54.Мороа, Андре, Олимпио или животът на Виктор Юго, 2-ро издание, 1981, 480 с.

            55.Мороа, Андре, Прометей или животът на Балзак, С., 1971, 619 с.

            56.Мороа, Андре, Жорж Санд, Биография, С., 1970, 471 с.

            57.Мороа, Андре, Климати, С., 1946, 246 с.

            58.Мороа, Андре, Климати, С., 1929, 218 с.

            59.Мороа, Андре, Кръг на измената, С., 1939, 191 с.

            60.Мороа, Андре, Шатобриан, С., 1942, 395 с.

            61.Мороа, Андре, Безсмъртните мисли на Волтер, представени от Андре Мороа, С., 1940,

            62.Димитров, Михаил, Нитче като идеолог, С., 1938, с. 127 с.

            63.Луц, Г., Нитче и нова Европа, С., 1943,

            64.Панов, Тодор, Психология на българския народ, С., 1914, 306 с.

            65.Паси, Исак Соломон, Трагичното, С., 1963, 271 с.

            66.Паси, Исак Соломон, Томас Ман, С., 1975, 192 с.

            67.Паси, Исак Соломон, Естетиката на Кант, С., 1976, 127 с.

            68.Паси, Исак Соломон, Естатически студии, С., 1970, 244 с.

            69.Стендал, За живота и литературата. Избрани произведения, С., 1985, 656 с.

            70.Стендал, За любовта, Есе, С., 1981, 203 с.

            71.Стендал, Пармският манастир, С., 1975, 484 с.

            72.Стендал, Росини. Биография, С., 1984, 423 с.

            73.Стендал, Червено и черно, С., 1978, 543 с

            74. Стендал, Червено и черно, С., 1931, 581 с.

            75.Стендал, Избрани творби (произведения) в 4 тома, С., 1982-1983,

                        Том 1, Червено и черно, 1982, 693 с.

                        Том 2, Пармският манастир, 1982, 751 с

                        Том 3, Арманс, 1983, 488 с.

                        Том 4, Люсиен Льовен, 1983, 653 с

            76.Виноградов, Анатолии, Трите цвята на времето. Биографичен роман за Стендал с предговор от М. Горки, С., 1970, 568 с.

            77.Унамуно, Мигел де, Мъченик, Новели, С., 1985, 185 с.

            78.Фройд, Зигмунд, Несъзнаваното, с., 1932, 36 с.

            79.Хайне, Хайнрих, Шекспировите моми и жени, Пловдив, 1917, 236 с.

            80.Хайне, Хайнрих, Германия. Зимна приказка, С., 1969, 132 с.

            81.Хайне, Хайнрих, Избрани произведения в 3 тома, С., 1956-1957,

                        Том 1, 356 с.;

                        Том 2, 242 с.;

                        Том 3, 272 с.

            82.Хайне, Хайнрих, Избрани пиеси и романси, С., 1919, 60 с.

            83.Хайне, Хайнрих, Избрани творби, С., 1981, 535 с.;

            84.Хайне, Хайнрих, Книга на песните, Бяла Слатина, 1923, 80 с.;

            85.Хайне, Хайнрих, Пътни картини, С., 1972, 195 с.

            86.Хайне, Хайнрих, Философска проза, в 2 тома, 1981-1982,

                        Том 1, 864 с.;

                        Том 2, 504 с.;

            87.Гълъбов, Константин, Хайне. Романтизъм и реализъм, С., 1967,

            88.Хаджийски, Иван, Съчинения в 2 тома, 1974,

                        Том 1, 1974, 623 с.

                        Том 2, 1974, 527 с

            89.Хаджийски, Иван, Психология на Априлското въстание, С., 1943, 88 с.

            90.Цвайг, Стефан, Бразилия, С., 1945, 280 с.

            91.Цвайг, Стефан, Фантастична нощ. Повест, С., 1939, 84 с.

            92.Цвайг, Стефан, Зигмунд Фройд, С., 1947, 130 с.

            93.Цвайг, Стефан, Жозеф Фуше. Портрет на един политически мъж, С., 1980, 240 с.

            94.Цвайг, Стефан, Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски, С., 1968, 160 с.

            95.Цвайг, Стефан, Три образа. Казанова, Стендал, Толстой. Очерци, С., 1946, 364 с.

            96.Цвайг, Стефан, Трима майстори. Балзак, Дикенс, Достоевски, С., 1946, 224 с.

            97.Цвайг, Стефан, Страх. Новела, С., 1936, 56 с.

            98.Цвайг, Стефан, Съдбоносни мигове на човечеството, С., 1942, 192 с.

            99.Цвайг, Стефан, Разруха на едно сърце. Гувернантка. Опасна игра, С., 1933, 84 с.

            100.Цвайг, Стефан, Романът на един живот. Балзак, С., 1947, 500 с.

            101.Цвайг, Стефан, Светът от вчера,Мемоари, С., 1944, 476 с.

            102.Цвайг, Стефан, Приключение в тъмнината. Лятна новела. Габриела. Ройтер. Вярност, С., 1938, 71 с.

            103.Цвайг, Стефан, Очите на вечния брат. Легенда, С., 1939, 63 с.

            104.Цвайг, Стефан, Покорителят на моретата. Човекът Магелан и неговият подвиг, С., 1939, 264 с.

            105.Цвайг, Стефан, Новели. Сборник, С., 1963, 552 с.

            106.Цвайг, Стефан, Огнена тайна. Сборник новели за любовта, С., 1992, 304 с.

            107.Цвайг, Стефан, Мария Стюард, С., 1941, 423 с.

            108.Цвайг, Стефан, Неспокойно сърце, С., 1945, 286 с.

            109.Цвайг, Стефан, Неспокойно сърце, С., 1941, 304 с.

            110.Цвайг, Стефан, Мария Антоанета, Роман, С., 1947, с. 528 с.

            111.Цвайг, Стефан, Мария Антоанета, С., 1941, 518 с.

            112.Цвайг, Стефан, Лепорела Габриела. Ройтер. Женски души, С., 1935, 62 с.

            113.Цвайг, Стефан, Магелан. Биографичен роман, С., 1946, 272 с.

            114.Цвайг, Стефан, Играчът на шах. Закопаният свещник. Новели, Варна, 1992, 240 с.

            115.Цвайг, Стефан, Казанова, С., 1936, 140 с.

            116.Цвайг, Стефан, Запечатаният влак, С., 1946, 112 с.

            117.Цвайг, Стефан, Звездни мигове. Художествена проза, Пловдив, сп. Тракия, 1992, 105 с.

            118.Цвайг, Стефан, Еразъм. Магелан. Фуше. Биографични романи, С., 1971, 684 с.

            119.Цвайг, Стефан, Закопаният свещник, С., 1946, 142 с.

            120.Цвайг, Стефан, Америго Веспучи. Повест за една историческа грешка, С., 1984, 119 с.

            121.Цвайг, Стефан, Амос. Новели, С., 1946, 147 с.

            122.Шели, Пърси Биш, Избрана лирика, С., 1959, 264 с.

            123.Мороа, Андре, Ариел или животът на Шели, С., 1940, 216 с.

            124.Шелинг, Фридрих Вилхелм, Философия на изкуството, С., 1980, 468 с.

            125.Шипковеднски, Никола С., Алкохол, свобода, отговорност, С., 1974, 28 с.

            126.Шипковеднски, Никола С., Алкохолна престъпност и наказателна отговорност, С., 1975, 118 с.

            127.Шипковеднски, Никола С., Болести без болест, С., 1976, 148 с.

            128.Шипковеднски, Никола С., Клинична психиатрия, С., в 2 част, 1956-1962, 

                        Част 1, 1956,

                        Част 2, 1962,

            129.Шипковеднски, Никола С., Основи на психопатологията, С., 1954, 376 с.

            130.Шипковеднски, Никола С., Основни проблеми на съдебната психиатрия, С., 1973, 239 с.

            131.Шипковеднски, Никола С., Гълъбов, С., Македонска, Д., Съдебнопсихиатрични проблеми на травмената болест на мозъка, С., 1955, 240 с.

            132.Настев, Георги Т., За метаморфозите на биопсихологията в психиатрията, Критика на идеалистическите възгледи на проф. Никола Шипковенски, С., 1961, 76 с.

            133.Шопен, Фредерик, Писма. Жорж Санд, С., 1985, 230 с.

            134.Брошкевич, Йежи, Любовта на Шопен. Биографичен роман, 2-ро издание, 1980, 400 с.

            135.Д^Обон, Франсоаз, Животът на Шопен, Биография, С., 1968, 190 с.

            136.Кремлев, Ю., Естатиката на Шопен, 1949, 20 с.

            137.Алексиев, Никола Хр., Николо Макиавели. Етико-политическа студия, С., Придворна печатница, 1908, 112 с.

            138.Алексиев, Никола Хр., Жан Боден. Етико-политическа студия, С., 1910, 128 с.

            139.Алексиев, Никола Хр., Иполит Тен и неговата философия на историята, С., Придворна печатница, 1915, 

            140.Алексиев, Никола Хр., Принос към учението за афектите, С., Придворна печатница, 1908,

            141.Стоянов, Цветан, Геният и неговият наставник. Идеините отношения между Достоевски и Победоносцев. Една скрита страница от историята на патернализма. Изследване, С., 1978,

            142.Михалчев, Димитър, Записки по обща психология, С., 1914,

            143.Михалчев, Димитър, Избрани съчинения, С., 1981, 627 с.

            144.Казанджиев, Спиридон, Военна психология. Психология на боеца, С,. 1943 г.

            145.Чолаков, Кирил, Психоанализата на Фройда в критично осветление, 1947,

            146.Семов, Марко, Душевност и оцеляване. Размисли за характера на нашия народ. Из творчеството на Захари Стоянов и Иван Хаджийски, С., 1982,

- - - - - - -

 

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

07 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар