2020-03-08

(08 Март 2020 г.), Двадесет и втори (22-ри) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

08 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Двадесет и втори (22-ри) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на наколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица както предизвиканите от тех вредни последици, така и заплатата и статусните придобивки, които са получавали, при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор, носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5109-ти Приоритетно актуален казус: Относно зловещата специализирана високоопасна престъпна дейност, извършвана от специализиран отдел при МВР за химически, наркотични, фармацевтични, медикаментозни, психо-невро-сугестативни програмирвания и прочее посегателства (покушения), включително и камуфлажно прикрити убийства,

            за съществуването на който отдел ДВУКРАТНО бе публично оповестено в медиите от екс-Министъра на МВР и екс-Председателя на Народното събрание Йордан Соколов {с когото, впрочем, се познавахме още от 70-те години и който през Февруари 1990 г. стана учредителен член на създаденият и ръководеният от мен Съюз на юристите демократи - СЮД}.

            Според официалните публични медийни изявления на визираното високоинституционално лице, както и изявленията му пред членовете на Съюза на юристите демократи (СЮД) става въпрос за

            секретен отдел при МВР, състоящ се от различни специализирани екипи, на които се възлагали секретни поръчения НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ПРЕЧУПВАНЕ НА ВОЛЯТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ПРОЧЕЕ АНГАЖИРАНИ ЛИЦА,

            ЗА ДА БЪДАТ ПОДЧИНЕНИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА МВР И НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАФИОТСКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ГРУПИРОВКИ,

            КАКТО ЗА ДА БЪДАТ ЕЛИМИНИРАНИ (ОТСТРАНЕНИ) ОТ ВЕЧЕ ЗАЕМАНОТО ОТ ТЕХ ПРОСТРАНСТВО, ОТ ПОЗИЦИЯТА НА КОЕТО ТЕ ВЕЧЕ СА СЕ ПРОЯВИЛИ КАТО ПРЕЧЕЩИ ИЛИ КАТО ПРОЯВЯВАЩИ ГОТОВНОСТ ЗА В БЪДЕЩЕ ДА ПРЕЧАТ НА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В СЪОТВЕТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ЮРИДИЧЕСКА И ПРОЧЕЕ СФЕРА,

            ТАКА И ЗА ДА БЪДАТ ОСТАВЕНИ НА ЗАЕМАНАТА ОТ ТЕХ ПОЗИЦИЯ ИЛИ ЗА ДА БЪДАТ ИЗДИГАНИ (НАЗНАЧАВАНИ) НА ПО-ВИСОКА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЗИЦИЯ, КЪДЕТО НАЙ-СТРИКТНО ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ И ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ВЪЗЛАГАНИТЕ ИМ КОНКРЕТНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ПОРЪЧЕНИЯ.

 

            Уточнявам, че моето официално искане за разследване е акуратно и надлежно регистрирано на 20 Юни 2016 г. в офисите на: ***Председателя на Народното събрание и така наречените „народни представители”; ***Президента на България; ***Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; ***Главния прокурор; ***Министъра на вътрешните работи.

    При това уточнявам, че от тук визираните адресати не съм получил абсолютно никакъв отговор.

 

            Уточнявам, че във визираното мое официално искане за разследване В ЧАСТНОСТ съм посочил:

 

            КАЗУС №1: организираните от специалните служби на МВР интензивно медийно публично скандални казуси относно главните прокурори Иван Татарчев и Никола Филчев, „своенравността” или „чепатостта” на които в един момент бе станала заплаха за властта на престъпния политически режим

            и за усмиряването и елиминирането на които

            този именно специален отдел при МВР при съдействието на специалистите от Института по психология при МВР бе изработил ПОЛУОФИЦИАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ФАЛШИВИ ПСИХОПОРТРЕТИ, озаглавени „Психопортрет на един прокурор”, които НЯМАЩИ АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ИСТИНАТА ПРОПАГАНДНО-МАНИПУЛАТИВНИ ПАСКВИЛИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО ГОДИНИ беха мощно наложени в медиите.

 

            КАЗУС №2: посочен е и казусът относно един пенсиониран полковник от криминалните служби, юрист, бивш областен шериф на МВР, официален високоавторитетен съдебен експерт, писател, журналист и автор на няколко книги, който именно заради проявената от него висока доблест, достойнство и независима гражданска позиция по определени групи публични и съдебни казуси бе подложен на систематични остри елиминационни оперативни мероприятия, включително и да бъде бутнат върху релсите на влака в метрото, което да бъде обяснено като преднамерено самоубийство или като резултат на неадекватно възприемане на реалността, след което бе обявен за диагностициран като намиращ се в състояние на „интелектуален сенилитет”;

            след което, въз основа на тази абсурдна и абсолютно престъпно поставена диагноза НЕ САМО бе елиминиран от заеманата от него високоавторитетна гражданска, съдебно-експертна, писателска и журналистическа позиция, НО И БЕХА ИЗЗЕТИ (КОНФИСКУВАНИ) КАКТО изключително ценните му колекции на различни видове лични ловни и бойни оръжия от древни времена до наши дни, ТАКА И всички екземпляри на вече отпечатаните негови книги, ТАКА И ръкописите на книгите, които бе приготвил за отпечатване.

 

            КАЗУС №3: посочен е и казусът относно престъпното „усмирително” посегателство върху дългогодишен научен работник, университетски преподавател, доктор на науките, журналист, учредител и член на множество български и международни правозащитни организации, включително и член на Световната асоциация на данъкоплатците, който БЕЗ НЕГОВО ЗНАНИЕ И СЪГЛАСИЕ е бил подложен на съдебно-психиатрична експертиза заради (поради) неговото „обществено високоопасно престъпно провинение”, изразяващо се в това, че е написал и издал книга относно престъпната дейност на една електроснабдителна и една топлофикационна частни фирми и свъзнаните с тези две фирми Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор, в които държавни агенции, впрочем, именно чрез извършена в полза на мафията престъпна дейност „се прехранват” няколко видни, високопоставени, обществено известни личности, ПОДВИЗАВАЩИ СЕ ЕДНОВРЕМЕННО И В ПОЛИТИКАТА И В МАФИЯТА.

 

            КАЗУС №4: посочен е и категорично констатираният ЛИЧНО ОТ МЕН факт, че в една от централните дирекционни сгради на МВР целият последен етаж е предоставен на ДАНС и именно в този сектор на тази сграда се извършват ако не всичките, то поне повечето от онези

т. нар. „доброволни разпити” на абсолютно незаконно принудително отведените за разпити т. нар. „свидетели”,

            каквито са КАКТО лицата, които лично са пострадали от престапната дейност на държавните институции и на мафията, ТАКА И и лицата, които са възходящо или низходящо родствено близки на вече ДИРЕКТНО ИЛИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИТИ (УМЪРТВЕНИ) от специалните слежби и от мафията лица;

            ПРИ КОИТО „ДОБРОВОЛНИ” РАЗПИТИ

            ПРИНУДИТЕЛНО ОТВЕДЕНИТЕ ЗА РАЗПИТИТЕ ЛИЦА

            БИВАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ИНТЕНЗИВНО АГРЕСИВЕН НАТИСК ЗА ВРАЗУМЯВАНЕ,

            В РЕЗУЛТАТ НА КОЙТО ТЕЗИ ЛИЦА „ДОБРОВОЛНО СЕ ОТКАЗВАТ” ОТ НАМЕРЕНИЕТО И ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ТЪРСЯТ СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТНОСНО УБИТИТЕ ТЕХНИ ВЪЗХОДЯЩО ИЛИ НИЗХОДЯЩО НАЙ-БЛИЗКИ ЛИЦА.

 

            КАЗУС №5: Посочен е и казусът относно лице, което е било интензивно преследвано от ДС в продължение на 60 (шейсет, шестдесет) години, 10 (десет) от които е бил в затвора и после два пъти по толкова (20) години е бил в емиграция;

  който с Решение № 205 от 17.04.1992 г. на Върховния съд официално е бил признат за абсолютно невиинно осъден и преследван;

            за който пред Септември 2003 г. немският в-к „Франкфуртер алемайнге цайтунг” е публикувал статия, в която е посочено, че от 1953 г. до 1998 г. този човек е бил изключително интензивно преследван не само от комунистическата ДС, но и от „демократичните” специални служби. При това във вестника е посочено, че по време на неговото емигрантско пребиваване във Франция той е бил преследван не само от българската ДС, но и от съветската КГБ, които са го третирали не само като „ръководител на базирана в Париж опасна международна терористична организация”, но и като лице, което е разполагало с „ЛИЧНО ПРЕНОСИМО ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ”.

            В моят текст е посочено, че когато през Март 2007 г. този човек е бил официално предложен за член на Парламентарната Комисия за разкриване на досиетата на комунистическата ДС, тогава за да се противопостави на избирането и да елиминира това депутатско предложение високопоставеният служител на МВР и ДАНС Главен Комисар генерал Иван Драшков е бил предоставил в Парламента официален Доклад, в който е била обоснована тезата, че

включително и днес, през 2007 г., този човек продължава да е опасен за българската национална сигурност,

            тъй като въпреки напредналата му възраст се характеризира с необичайно висока публично видима енергична всекидневна отдаденост на темата на ДС и КГБ;

            и че от съдържанието на текстовете на многобройните му книги, които той е написал и публикувал, както и от съдържанието на многобройните му всекидневни разговори с голямо множество хора,

е видно, че той страда от остро маниакално заболяване със силно изразена обсесивност на темите, свързани с ДС и КГБ.

 

            КАЗУС №6: Във визираният мои текст изрично е посочено моето официално експертно гледище, че ОТДЕЛНО ОТ ТОВА, ПО ДРУГ АНАЛОГИЧЕН КОМПЛЕКСЕН КАЗУС, ЛИЧНО АЗ ОТДАВНА СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ НА ПРОКУРАТУРАТА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, които категорично и ясно доказват и обосновават тезата, че:

            МВР и специалните служби извършват зловеща престъпна дейност като използуват КАКТО абсолютно непозволени и по същество престъпни терористични химически и медикаментозни методи и средства, ТАКА И абсолютно непозволени не само личностно-ориентирани шантажни методи и средства, но и методите и средствата на изготвянето на официални експертни становища и диагнози,

            които нямат абсолютно нищо общо с Истината,

            и целта на които е НЕ САМО ДА БЪДЕ постигнато обсолютно престъпно елиминиране на визираното лице от неговото естествено политическо, икономическо, културно, професионално и прочее „поле”, НО И ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО и неговото елиминиране от сферата на живота, от сферата на живите същества.

              Във визираният мои текст ЗА СЪПОСТАВКА НА ДНЕШНАТА СИТУАЦИЯ С ТАЗИ ОТ ВРЕМЕТО НА СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО е посочено, че

              ДОКАТО през 80-те години КАКТО СССР, ТАКА И БЪЛГАРИЯ БЕХА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СВЕТОВНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И В ЧАСТНОСТ ПСИХИАТРИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРУМИ ИМЕННО ПОРАДИ ЗЛОУПОТРЕБАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА НА МЕДИЦИНАТА И ПСИХИАТРИЯТА,

              ТО ДНЕС, ИМЕННО ПОД (ЧРЕЗ) ЗАКРИЛАТА НА ЗАПАДА

              СЪЩИТЕ ТЕЗИ ПРЕСТЪПНИЦИ, МАКАР И ДА СА НЕ ПО-МАЛКО ЗЛОВЕЩИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ,

              ДНЕС СА МНОГО ПО-БЕЗОТГОВОРНИ И МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНИ.

 

ІІІ.

 

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

08 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар