2020-03-26

(26 Март 2020 г.), Тридесет и шести (36-ти) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

26 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Тридесет и шести (36-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху това, че ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МОЯТА ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЛНО РЕГИСТРАЦИОННА ПРАКТИКА специално относно документирането на факта на регистрацията СМЕНИХ И ЗАСЕГА ВРЕМЕННО СМЕНЯВАМ подхода си да извършвам традиционното документално-доказателствено обезпечение на факта на регистрацията.

            Така, датираните на 11-ти Март и т.н. мои адресирани до Главния Прокурор Персонални Меморандуми, ВЪПРЕКИ НЕСЪМНЕНАТА ВЕРОЯТНА ОПАСНОСТ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ ЧЕ ТАКИВА МОИ ИСКАНИЯ ВЪОБЩЕ НЕ СА ПОДАВАНИ ДО ВАС,

БЯХА ИЗПРАТЕНИ ДО ВАС ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА,

при това, също така, бяха изпратени по електронната поща

на голямо множество базирани в България дипломатически мисии,

както и на множество институционални и персанални адресати.

            Това, разбира се, от чисто формално-юридическа гледна точка въобще не е, не може и не би могло да бъде какъвто и да е РЕГИСТРАЦИОНЕН проблем, но изрично заявявам, че

САМО НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ТОВА, в контекста на вече интензивно протичащите у нас официални принудителни „карантинни мероприятия”

ми се наложи НЕ САМО ДА си припомня „случки”, каквито са посочени, описани и дори препоръчани в един лекционен курс по т. нар. „Оперативна психология” на един от заковите ПРЕДИ ВРЕМЕ преподаватели в полицейското училище.

            Впрочем, ползувам случая или контекста тук и сега само мимоходом да спомена, че на 20 Февруари 2019 г. и на 20 Февруари 2020 г. в офиса на Главния Прокурор акуратно са регистрирани два мои меморандуми, в които съм поискал извършването на проверки и разследвания на секретна систематично провеждана оперативна престъпната дейност, извършвана от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта, която е била извършвана

под кодовото наименование

Карантиниране на вироглавците”.

            Посочил съм, че от Септември 2016 г. до Юни 2018 г. в почти всички населени места в България са извършени драстични камуфлажно прикрити т. нар. „профилактични” престъпни оперативни мероприятия за сломяване на Човешкото Достойнство и икономическия статус на ПОВЕЧЕ ОТ 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

            а през 2018 г. срещу ПОВЕЧЕ половин милион т. нар. „знакови личности” относно които вече е било констатирано (установено), че са не само „активни изразители”, но и „потенциални експлозивни носители” на високо вербално и поведенческо-критично несъгласие с провежданата от престъпната държавна власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа, икономическа и културна ценностна система.

            При това съм посочил, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визираният период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на т. нар. „профилактични разговори”, но и на „временно” профилактично арестантско задържане за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

            При това съм посочил че ***при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

            да бъдат оперативно поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее, включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

           НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТУК И СЕГА в контекста на този „предУвод” акуратно съобщавам, че РАЗПОЛАГАМ С НЕОБХОДИМИТЕ ФАКТИ, че още с появата на настоящата световна коронно-вирусна епидемия

           българските специални служби ВЕДНАГА са били „яхнали” ситуацията, за да я използват като изключително удобен повод и претекст за камуфлажно прикрити осакатявания и дори убийства на определени т. нар. „вироглавци”,

           които ПОД „БЛАГОВИДНИЯТ” ПРЕДЛОГ ЗА РУТИННИ ВИРУСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА БЪДАТ КАРАНТИНИРАНИ и подложени на неуспешно „вирусно” лечение.

           Впрочем, с изричното съгласие на съответните лица, които познавам отдавна,

           тук и сега ВЕЧЕ ЗА НЯКОЛКОКРАТЕН ПОРЕДЕН ПЪТ акуратно регистрирам и съобщавам факта,

           че точно на 11 Март т. г., по време на моето рутинно посещение в сградата на централната Съдебна палата с мен се срещнаха две авторитетни институционали лица, които ми казаха, че

           ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН КАРАНТИНЕН РЕЖИМ, и че

           ВЕЧЕ СА ОБОСНОВАНИ И ПЛАНИРАНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ЛИЧНОСТИ КАТО МЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕН,

           ЩЕ СТАНАТ ОБЕКТИ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СИТУАЦИОННО КАМУФЛАЖНО ЗАПЛИТАНЕ”,

           КОЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ВИРУСНО ЗАРАЗЕНИ, ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ” ДА ТЕХНОТО ОФИЦИАЛНО „ЛЕЧЕНИЕ” И ФАКТИЧЕСКО КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО.

           Впрочем, още на другият ден СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ЗА ТАКОВА ЗАПЛИТАНЕ, но засега това е друга тема.

. . . . . . .  . . .  . .  . . . . .

            За пореден път акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕН ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на няколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица КАКТО предизвиканите от тех вредни последици, ТАКА И заплатата и статусните придобивки, които са получавали,

            при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор,

носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5123-ти Приоритетно актуален казус: Престъпната дейност на Специалните служби И ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ на Правителствено Мафиотската Хунта

            ИЗВЪРШЕНА И ИЗВЪРШВАНА зад камуфлажното прикритие и позававане на легитимни и нелегитимни норми, аргументи и съображения относно реални и фалшифицирани т. нар. „факти” и „основания”.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега става въпрос за извършвана от специалните служби и държавно-властническите институции престъпна дейност, изразяваща се в т. нар. ЦЕНЗУРИРАНЕ НА ИНСТИНИТЕ.

            Прилагам текст на високо авторитеният български икономист, журналист и писател Григор Лилов., КЪМ ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА КОЙТО ТЕКСТ ИЗЦЯЛО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМ И СОЛИДАРИЗИРАМ.

- - - - - - -        - - - - - - -        - - - - - - -

Grigor Lilov, 19=03=2020

ВЛАСТТА ЦЕНЗУРИРА ИСТИНИТЕ

            ****Не пипайте медиците!

            **** И не си точете лигите за поредните афера за милиард евро, която ще гласувате утре в парламента с цената на много човешки животи и съдби!

            ****

            Дами и Господа Управляващи и Щабисти, Прокурори, Меверисти, 

            Не правете глупости!

            Не пипайте медиците! Не пипайте хората, които информират обществото.

            Не си мийте под претекста "паника" ръцете за отвратителната цензура, която искате да наложите поради тоталната неготовност на държавата за епидемията!  

            Не копирайте простотията на Пекин, който репресира лекарят Ли Уънлян, посмял да обяви случващото се в Китай, за да го превърнат после хората там в национален герой.

            ------- Случаят!-------

            Говоря за досъдебното производство и следствено дело срещу лекари от пловдивската МБАЛ "Св. Мина", обявили, че 84-годишна жена, която почина от пневмония, е заразена с коронавирус.

            Твърди се, че били изнесли неверни данни чрез медиите и чрез тях са предали заблуждаващи знаци за тревога.

            Припомняме, че двамата излязоха в живи включвания пред медиите и информираха, че здравното заведение няма подготовка да поеме болни от коронавирус, липсват защитни средства и оборудване, въпреки че е определено като специално за коронаболните, както и че част от персонала е напуснал по тази причина.

            Сега ги обвиняват за „неверни факти” и за причинена поради „немарливост” смърт (тази на 84-годишната, починала от двустранна пневмония)

            Затова, заради истината за неготовността на държавата, за неизпълнените задължения на властниците е тази репресия!

            -------- Безотговорността на Щаба----------

            СЗО (Световна здравна организация) призовава непрекъснато "Тествайте, тествайте, тествайте! Много, много, много! Бързо, бързо, бързо!...”

            Всички знаем, че вие тествате драстично недостатъчно, защото вие, властта не се погрижи навреме за покупка на тестове, не се погрижи да стегне болници и изолационни пуктове, не се погрижи да осигури навреме защитни облекла, защитни маски, респираторни уредби и куп др. неща.

            Никакви обяснения на генерала, сложен начело на Щаба не могат да скрият това обстоятелство.

            Никакви ваши и негови приказки за ненадежност на бързите тестове не могат да срият нежеланието на държавата да ги осигури.

            Два теста – основен и контролен при 87% надежност (цитираната от него) и при два положителни резултата дават надежност от 97%.

            бел.: аз не съм забравил как този генерал Мутафчийски плю на Хипократовата клетва и професионализма си на лекар, за да ни обяснява преди две и нещо седмици, на 29 февруари пред камерите на bTV, че „Коронавирусът е инфекция, която по нищо не се различава от останалите остри респираторни заболявания и далеч по-опасен е грип тип Б, който в момента идва, отколкото коронавируса“.

            И как веднага след това, няколко дни по-късно запя съвсем обратната песен „към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история“. Запя я веднага, щом се разбра за 813 млн. евро помощ, която ще ни даде ЕС)

            Знае се защо иде това държавно правителствено-щабно нежелание за бързи тестове!

            За да си направят с тях бизнеса си „нашите хора” (частни болници, аптеки и здравни центрове започнат от днес да да ги предлагат - естествено срещу заплащане).

            Това е отвратителен, най-долнопробен мутренски манталитет!

            Дори в толкова капиталистическите САЩ милиардерът-президент обяви, че тестовете ще са безплатни!

            СПЛАШВАНЕТО Е КЛАДЕНЕЦА НА СЛУХОВЕТЕ

            Не пипайте журналистите, които са вашият коректив на фона на глупостите и аферите, които искате да развъртите!

            Не посягайте на медиците! Всеки от тях е жизнено, крайно необходим в тези дни, трябва да върши работата си спокойно и уверено, а не под тормоза на властите

            Защото повярвайте ми, ако изпуснете съвсем епидемията у нас, както стана в китайския град Ухан, нищо няма да спаси нито Вас, нито активите ви в България на каквито и роднини и офшорки да сте ги прехвърлили. Както никога досега, ще ви потърси отговорност!

            Дори и да са сбъркали в публично изявление двамата лекари (а това още не се знае достоверно, тепърва ще се проучва как и от каква точно пневмония болната е умряла), тази грешка не е толкова страшна, колкото слуховете, които вече тръгнаха: - 

            "КРИЯТ БРОЯ НА БОЛНИТЕ И МЪРТВИТЕ!" 

            Тръгнаха заради тоталитарните ви нелепи изпълнения.

            Г-н Главен прокурор,

            Вашата структура е на централизирано подчинение.

            Озаптете жалките слуги на разни тъпи властници, които уж са държавни служители!

СПЛАШВАНЕТО, ЦЕНЗУРАТА Е ЗАРАДИ ДАЛАВЕРАТА  

            Г-жи и г-да Народни представители,

            Вие наистина сте безкрайно безочливи и безподобно нагли същества!

            Със закона за извънредно положение се опитвате да затворите устата на обществото, както се опитахте да го направите и при случая с фалита на Корпоративна банка, за да не се разберат аферите ви! (понеже разчитате, че ЕС няма да ви спре, както тогава, понеже сега не му е до това)

            Граждани,

            Да знаете!

            С този проектозакон, който ще се гласува окончателно утре в петък (20 март) се отменя действието на текстове от Закона за противодействие на корупцията и др. такива нормативни изисквания.

            Според него депутати и висши държавни служители вече няма да имат задължението 

            **** да декларират състоянието и имотите си, 

            **** няма да подават декларации за конфликт на интереси при обществените поръчки и сделките на държавата! 

            Според текста CONVID-а е причината???!!!!!

            Цялата гнусна цел на тази патардия, одобрена на първо четене с пълно, забележете пълно единодушие от всички партии и в пълно, ама наистина пълно мълчание от всички медии и мисирки, титулувани като журналисти, на мен ми прилича на това:

            ****тук има почти милиард (813 млн. евро) от ЕС –

            ****да ги задигнем!

            Цената на тази кражба може да е стотици, наистина много стотици хиляди инвалидизирани до живот и мъртви хора. 

            Затова е сплашването на медиците, затова и готвената цензура върху всички честни гласове в България.

            Пак ще повторя на властниците: ако не знаете, да знаете: ще отговаряте!

            Нито България ще е същата след тази епидемия, а още по-малко – светът и ЕС! 

            **** бел.: В Националния щаб за борба с коронавируса присъстват коремен хирург (блестящ, но хирург), премиер, министри, човек на Президенството, главен прокурор, шеф на спецслужба, финансисти, банкери, видни представители на най-едрия бизнес, но нито един вирусолог или имунолог!

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

26 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар