2020-03-28

(28 Март 2020 г.), Четиредесет и първи (41-ви) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

28 Март 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесет и първи (41-ви) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание върху това, че ЗА ПЪРВИ ПЪТ В МОЯТА ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЛНО РЕГИСТРАЦИОННА ПРАКТИКА специално относно документирането на факта на регистрацията СМЕНИХ И ЗАСЕГА ВРЕМЕННО СМЕНЯВАМ подхода си да извършвам традиционното документално-доказателствено обезпечение на факта на регистрацията.

            Така, датираните на 11-ти Март и т.н. мои адресирани до Главния Прокурор Персонални Меморандуми, ВЪПРЕКИ НЕСЪМНЕНАТА ВЕРОЯТНА ОПАСНОСТ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ТВЪРДИТЕ ЧЕ ТАКИВА МОИ ИСКАНИЯ ВЪОБЩЕ НЕ СА ПОДАВАНИ ДО ВАС,

БЯХА ИЗПРАТЕНИ ДО ВАС ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА,

при това, също така, бяха изпратени по електронната поща

на голямо множество базирани в България дипломатически мисии,

както и на множество институционални и персанални адресати.

            Това, разбира се, от чисто формално-юридическа гледна точка въобще не е, не може и не би могло да бъде какъвто и да е РЕГИСТРАЦИОНЕН проблем, но изрично заявявам, че

САМО НЯКОЛКО ДНИ ПРЕДИ ТОВА, в контекста на вече интензивно протичащите у нас официални принудителни „карантинни мероприятия”

ми се наложи НЕ САМО ДА си припомня „случки”, каквито са посочени, описани и дори препоръчани в един лекционен курс по т. нар. „Оперативна психология” на един от заковите ПРЕДИ ВРЕМЕ преподаватели в полицейското училище.

            Впрочем, ползувам случая или контекста тук и сега само мимоходом да спомена, че на 20 Февруари 2019 г. и на 20 Февруари 2020 г. в офиса на Главния Прокурор акуратно са регистрирани два мои меморандуми, в които съм поискал извършването на проверки и разследвания на секретна систематично провеждана оперативна престъпната дейност, извършвана от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта, която е била извършвана

под кодовото наименование

Карантиниране на вироглавците”.

            Посочил съм, че от Септември 2016 г. до Юни 2018 г. в почти всички населени места в България са извършени драстични камуфлажно прикрити т. нар. „профилактични” престъпни оперативни мероприятия за сломяване на Човешкото Достойнство и икономическия статус на ПОВЕЧЕ ОТ 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

            а през 2018 г. срещу ПОВЕЧЕ половин милион т. нар. „знакови личности” относно които вече е било констатирано (установено), че са не само „активни изразители”, но и „потенциални експлозивни носители” на високо вербално и поведенческо-критично несъгласие с провежданата от престъпната държавна власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа, икономическа и културна ценностна система.

            При това съм посочил, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визираният период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на т. нар. „профилактични разговори”, но и на „временно” профилактично арестантско задържане за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

            При това съм посочил че ***при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

            да бъдат оперативно поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее, включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

           НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТУК И СЕГА в контекста на този „предУвод” акуратно съобщавам, че РАЗПОЛАГАМ С НЕОБХОДИМИТЕ ФАКТИ, че още с появата на настоящата световна коронно-вирусна епидемия

           българските специални служби ВЕДНАГА са били „яхнали” ситуацията, за да я използват като изключително удобен повод и претекст за камуфлажно прикрити осакатявания и дори убийства на определени т. нар. „вироглавци”,

           които ПОД „БЛАГОВИДНИЯТ” ПРЕДЛОГ ЗА РУТИННИ ВИРУСНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА БЪДАТ КАРАНТИНИРАНИ и подложени на неуспешно „вирусно” лечение.

           Впрочем, с изричното съгласие на съответните лица, които познавам отдавна,

           тук и сега ВЕЧЕ ЗА НЯКОЛКОКРАТЕН ПОРЕДЕН ПЪТ акуратно регистрирам и съобщавам факта,

           че точно на 11 Март т. г., по време на моето рутинно посещение в сградата на централната Съдебна палата с мен се срещнаха две авторитетни институционали лица, които ми казаха, че

           ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН КАРАНТИНЕН РЕЖИМ, и че

           ВЕЧЕ СА ОБОСНОВАНИ И ПЛАНИРАНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ЛИЧНОСТИ КАТО МЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕН,

           ЩЕ СТАНАТ ОБЕКТИ НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СИТУАЦИОННО КАМУФЛАЖНО ЗАПЛИТАНЕ”,

           КОЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ВИРУСНО ЗАРАЗЕНИ, ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ” ДА ТЕХНОТО ОФИЦИАЛНО „ЛЕЧЕНИЕ” И ФАКТИЧЕСКО КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО.

           Впрочем, още на другият ден СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ЗА ТАКОВА ЗАПЛИТАНЕ, но засега това е друга тема.

. . . . . . .  . . .  . .  . . . . .

            За пореден път акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕН ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на няколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” ОСВЕН ЧЕ ВЕЧЕ СА ПУБЛИКУВАНИ в моите два Интернет-сайта, предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно институционално държавно-властническо задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ по съответните казуси и така (по този престъпен начин) фактически са обезпечили наказателна и репараторна БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпните дейци по първоначалният казус;

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус,

            но и отговорни да репарират на държавата, на обществото и на пострадалите лица КАКТО предизвиканите от тех вредни последици, ТАКА И заплатата и статусните придобивки, които са получавали,

            при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплати и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор,

носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност.

            При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран ПРИОРИТЕНТО АКТУАЛЕН КАЗУС е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва, така че САМО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРЕДЯВЕНИ ПРЕД ПРОКУРАТУРАТА ИСКАНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ МИНИМУМ 51 000 (петдесет и един) хиляди престъпни действия, осъществени от лица с официален прокурорски статус.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ТОТАЛНО ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5128-ми Приоритетно актуален казус: Престъпната дейност на ръководената на Бойко Борисов Правителствено-Мафиотска Хунта извършена и извършваща се в момента

            КАКТО от ИНТЕР- и ТРАНС-националните неоколониални сутеньори, партньори и господари на членовете на хунтата,

             ТАКА И от депутатите в Народното Събрание, членовете на Правителството, Президента, Главният Прокурор и другите свързани с тех инситуционални лица.

            Прилагам взетият от официалното публично медийно пространство текст на бившият съдия от СГС Румяна Ченалова, озаглавен

Обявеното извънредно положение противоречи на Конституцията и законите”,

КЪМ ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА КОЙТО ТЕКСТ ИЗЦЯЛО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМ И СОЛИДАРИЗИРАМ.

Приложение:

- - - - - - -        - - - - - - - -         - - - - - -


28.03.2020

Румяна Ченалова за Фрог: Обявеното извънредно положение противоречи на Конституцията и законите

            Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. по съдържанието си е смесица от ограничителни мерки и мерки за защита при бедствия.

  Този подход е неправилен и причината се корени в неразбирането или изопачаването на понятието „извънредно положение“.

            Този термин се използва в Конституцията- чл.57, чл.84 и чл.100. Конституцията използва понятията „военно“ или „друго извънредно положение“ в чл.84 т.12 и в чл.100 ал. 5- „положение на война“ , „военно“ или друго „извънредно положение“. Същите понятия използва закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

           Във всеки от трите случая обаче става въпрос за въоръжено нападение или въвличане във военнополитическа криза или конфликт.

            Положение на война се обявява при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения; Военно положение се обявява при заплаха от въоръжено нападение или от война на цялата или на част от територията на страната; извънредно положение се обявява при възникване на опасност от въвличане на Република България във военнополитическа криза или във въоръжен конфликт, на цялата или на част от територията на страната може да се обяви.

Очевидно е, че обявената пандемия не попада в характеристиките на тези понятия.

            В националното ни законодателство понятието „масови заболявания от епидемичен характер“ е използувано в Закона за защита при бедствия / пар.1 т.1 от ДР/ и представлява една от посочените причини за възникване на бедствие.

            „Бедствие“ по см. на чл.2 Закона за защита при бедствия  е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

              Въпросът дали в случая се касае до бедствие или извънредно положение е особено важен предвид различните режими при възникване на всяка от двете ситуации. Различна е компетентността на държавните органи, мерките, които се взимат и най – вече възможността за ограничаване на конституционните ни права.

            Съгласно чл.57 от Конституцията основните ни права са неотменими и ограничаване на упражняването им може да бъде само ВРЕМЕННО и то със ЗАКОН с изключение на правата, предвидени в чл. 28/ право на живот/, 29/ мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация / 31, ал. 1/ всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок / ал.2/. Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание и ал.3 /Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда/, чл. 32, ал. 1/личният живот на гражданите е неприкосновен.

            Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име/ и чл. 37/ Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними/.

            Ограничаване на упражняването на правата е възможно САМО при обявяване на война, на военно или друго извънредно положение и това ограничаване трябва да бъде извършено със закон.

           Приетият от НС закон използува израза „извънредно положение“ /без да са налице условията за такова/, като по този начин използува възможността, предвидена в конституцията за ограничаване на основните ни права.

            От друга страна „ извънредното положение“ дава възможност за включване на въоръжените сили. Че НС ползва разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили ясно се вижда от препратката в чл.11 и чл.17 на приетия закон. В новия закон са въведени мерки по ограничаване свободното придвижване и установяване контрол върху гражданите и превозните средства, предвидени за положение на война, военно или извънредно положение- чл.123 ЗОВС.

            Упражняването на действия по осъществяването на тези мерки от военнослужещи във въоръжените сили е възможно само във военно, но не и в мирно време.

            В мирно време задълженията основно се свеждат до подготовка и обучение, вкл. участие в превантивната и непосредствената защита на населението и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по ред, определен в Закона за защита при бедствия – чл.56 т.8.

           Пандемията не попада в хипотезите на „положение на война“, „военно“ и „ извънредно положение“ по см. на Закона за отбраната и въоръжените сили.

                        Конституцията използва в чл.100 ал. 5 същите понятия.

           При това положение ограничаването на наши основни права, както и лишеното от основание включване на въоръжените сили чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

           е лишено от основание и противоречи на Конституцията.

            В действителност се касае до хипотезата на „бедствено положение за територията на цялата страна“,

            което се обявява с решение на МС, в което се посочват мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите; началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие,

           но не повече от 7 дни,

           като при необходимост срокът на действие на бедственото положение може да бъде удължен до 30 дни/ чл.51 ЗЗБ/.

            Ограничителните мерки се взимат в „неизбежно необходимия обем и продължителност“ /т.е. при които в минимална степен, за минимален период от време се засягат правата по чл. 52, за да се позволи предприемането на необходимите мерки за защита при бедствия – пар.1 т.8 ДР/.

            Ограничават се точно определени права:

            ***правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

            ***правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;

            ***свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, застрашена или засегната от бедствието;

            ***правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.

           На практика с приетият от НС закон се ограничават наши основни конституционни права, каквато мярка не е предвидена в ЗЗБ и в Закона за управление при кризи, като предвидените изм. в НК пряко засягат правото ни на мнение и свободно изразяване.

         Друг е въпроса, че независимо дали се касае до ситуация по см. на ЗОВЗ, бедствено положение по ЗЗБ или криза по ЗУК,

         един от основните принципи на поведение на държавните органи е превенцията, разработването предварително на стратегии и планове, съществуване на единна система за защита при бедствия, съвет към МС и министъра на здравеопазването, междуведомствена комисия към МС и др. органи на областно и общинско ниво,

         които много преди възникването на епидемията и официалното и обявяване

         следваше да имат организационна готовност и финансов ресурс за овладяване на кризата.

         В обобение може да се каже че решението на НС за обявяване на извънредно положение противоречи на правилата на Конституцията и законите, уреждащи тази материя,

         а с приетия закон незаконосъобразно се ограничават основни конституционни права на българските граждани.

         Такова ограничение е допустимо само при условията на чл.57 от Конституцията, каквито не са налице, тъй като се касае до бедсвено положение и криза по см. на ЗЗБ и ЗУК.

Бившият съдия от СГС Румяна Ченалова

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия относно визираната престъпна дейност.

28 Март 2020 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар